Opleiding

Ogive - Home

HBO Kwaliteitsmanagement
Zorg & Welzijn

De opleiding HBO Kwaliteitsmanagement Zorg & Welzijn is een zeer praktijkgerichte opleiding die u opleidt tot het in korte tijd behalen van het landelijke diploma HBO Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn.
Deze opleiding richt zich speciaal op Zorg en Welzijn.

De zeer praktische invalshoek zorgt tevens voor een optimale aansluiting van de theorie op de dagelijkse kwaliteit praktijk. Daarbij komt ook de moderne dienstverlening in de Zorg en Welzijn uitgebreid aan bod.

Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

E-Learning

 

 

131.082B.HKMZW
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
1 februari 2018
31 mei
14 juni
30 augustus
27 september
1 november
22 november
20 december
10 januari 2019.
Examen 25 januari 2019


131.082C.HKMZW
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

1 maart 2018
31 mei
14 juni
30 augustus
27 september
1 november
22 november
20 december
10 januari 2019
Examen 25 januari 2019


131.083.HKMZW
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

19 april 2018
31 mei
14 juni
30 augustus
27 september
1 november
22 november
20 december
10 januari 2019
Examen 25 januari 2019


131.084.HKMZW
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam / Antwerpen)

3 mei 2018
31 mei
14 juni
30 augustus
27 september
1 november
22 november
20 december
10 januari 2019
Examen 25 januari 2019


131.085.HKMZW
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam / Antwerpen)

7 september 2018
9 november
7 december
11 januari 2019
15 februari
15 maart
12 april
10 mei
7 juni
Examen 21 juni 2019


131.086.HKMZW
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam / Antwerpen)

5 oktober 2018
9 november
7 december
11 januari 2019
15 februari
15 maart
12 april
10 mei
7 juni
Examen 21 juni 2019


131.087.HKMZW
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam / Antwerpen)

2 november 2018
9 november
7 december
11 januari 2019
15 februari
15 maart
12 april
10 mei
7 juni
Examen 21 juni 2019


131.088.HKMZW
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

30 november 2018
22 maart 2019
26 april
24 mei
28 juni
27 september
25 oktober
22 november
20 december
Examen 24 januari 2020

131.090.HKMZW
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

18 januari 2019
22 maart
26 april
24 mei
28 juni
27 september
25 oktober
22 november
20 december
Examen 24 januari 2020

131.091.HKMZW
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

22 februari 2019
22 maart
26 april
24 mei
28 juni
27 september
25 oktober
22 november
20 december
Examen 24 januari 2020[2310.081.EHKMZW]

Start op:

1 januari
1 februari
1 maart
1 april

1 mei
1 juni
1 juli
1 september
1 oktober
1 november
1 december

 

Eigen tempo, eigen route

 

Examen:

jan en juni

 

 

 

 

 

 

Opleidingsduur

U kunt kiezen voor de dagopleiding:
9 dagen

10.00 uur tot 16.00 uur

 

Opleidingsduur

 

 

Afgeronde rechthoek: E

Opleidingsduur

U kunt ook kiezen voor
E-learning:
12 E-learning sessies

6 live contactbijeenkomsten

 

 

Optie: 2 coachingssessies

 

Diploma/certificaat

De opleiding wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt u het erkende en gewaardeerde diploma “HBO Kwaliteitsmanagement ZW”.

 

 

Kosten (per januari 2018)              

Cursusgeld            € 1890,- btw vrij

Literatuurkosten          € 325,-

Opdrachtbegeleiding +
examenkosten             € 325,-

 

Kosten van het arrangement 9 x € 48,- (Zaal, koffie, thee, lunch, fris)
Arrangementskosten examen €48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Doelgroep

Managers, adviseurs en medewerkers in Zorg en Welzijn die een gedegen en direct toepasbare kennis op het gebied van kwaliteitsmanagement willen ontwikkelen en die ook binnen korte tijd een landelijk diploma HBO Kwaliteitsmanagement willen behalen.

Doel en opzet van de opleiding
Deze HBO opleiding kwaliteits management Zorg en Welzijn heeft als doel:
1-u een gedegen opleiding te bieden die een landelijk diploma oplevert.
2-u te leren kwaliteits management in strategisch, tactisch en operationeel perspectief te plaatsen.

Om dit te bereiken heeft deze HBO opleiding Kwaliteits management Zorg en Welzijn een overzichtelijk en efficiënt programma.

Alle essentiële thema’s waarmee u in de praktijk als kwaliteits)manager in Zorg en Welzijn te maken krijgt, komen in deze opleiding aan de orde.

In deze opleiding plaatst u voortdurend de relevante management en kwaliteitsconcepten en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.

U gaat ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie. Bovendien wordt veel aandacht besteed aan uw persoonlijke scriptie en de gang van zaken rond het examen.
Uw docent begeleidt u hierin persoonlijk. Een grondige examentraining aan het einde van deze opleiding vormt een belangrijk onderdeel van deze opleiding. 

Voorbereiding en studiebelasting
Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 5 – 7 uur per studiebijeenkomst.

Vooropleiding

Deze opleiding sluit aan bij de opleiding Basisopleiding Kwaliteitsmanagement.

Uw vooropleiding dient verder minimaal op MBO of HBO niveau te liggen.
Cursisten die eerder HBO Kwaliteits- en Procesmanagement hebben gedaan kunnen een aantal vrijstellingen krijgen bij voldoende studieresultaten.

Aanpak

Deze opleiding is zeer actief en praktisch, maar volledig afgestemd op de behoeften van kwaliteitsfunctionarissen en –managers en het behalen van het diploma HBO kwaliteitsmanagement zorg en welzijn. De opleiding vindt plaats in een veilige omgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt. Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk. Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren.

Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal.

Examen en Diploma

De opleiding wordt afgesloten met een onafhankelijk landelijk examen. Bij voldoende resultaat ontvangt u het diploma HBO Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn. Examens in januari of juni .

Opleidingsduur

De dagopleiding van HBO Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn duurt ca 9 - 11 maanden en omvat 9 dagen (=18 bijeenkomsten) van 10.00 uur tot 16.00 uur.

 

Studieprogramma

In deze boeiende opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

Module 1 Kwaliteit en management

(6 bijeenkomsten)
Kwaliteitsmanagement modellen

+         Toepassen van de nieuwste normen en modellen ISO9001, ISO in de zorg, INK, EFQM, IIP, Gouden, Zilveren, Bronzen Keurmerk, nieuwe HKZ, Balanced Scorecard, TQM lean, six sigma, NIAZ kwaliteitshandvesten, RUMBA, MANS, JCI,
Programma Welzijn Nieuwe Stijl Inspectie voor de Gezondheidszorg, Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Wet BIG Wet bopz Wet klachtrecht Zorgvormen Actuele Wet WMO Somatische en extra-intramuraal Kwaliteit van Zorg Protocollen en richtlijnen.

+         Deming

+         Benchmarking: leren van anderen

+         Invloed van wetgeving, milieu, ARBO, WIA.

+        Lean management.

 

 

Kwaliteit als prestatiecriterium

+         Kwaliteitsbeleid

+         Bedrijfskenmerken en hun besturing

+         Van missie en visie naar het werken met prestatieindicatoren (KPI’s)

+         Strategisch kwaliteitsmanagement

+         Ontwerp-, proces- en productkwaliteit

Methoden en technieken, 7 tools

+      Verbeterinstrumenten

+     Kwaliteitsinstrumenten

+         Kwaliteit van diensten

+         Productiviteitsverbetering

+         Procesbeheersing

+         Excellente organisatie

+         Invloed van kwaliteit op kosten en baten.

 

Module 2 Verbeteren en borgen van bedrijfsprocessen

(6 bijeenkomsten)

Leiderschap en cultuur

+         Leiderschap en kwaliteitsmanagement

+         Diverse vormen van leiderschap

+         Leiderschap en verandering

+         Cultuur en kwaliteitsmanagement

+         Voor en achterkant van de organisatie

+         Invoering van verbeteringen

+         Management van perceptie

+        Persoonlijke stijl van de kwaliteits manager

 

Management van bedrijfsprocessen

+         Kwaliteitsmanagement en ICT-, marketing- en personeelsmanagement

+         Processen als waardeketens

+         Proces- en ketenbeheersing

+         Stappenplan voor procesanalyse

+         Business process management

+         Business process re-engineering

+         Virtuele organisaties

+        Procesbewaking.

 

Module 3 Kwaliteitsverbetering en -borging binnen de dienstverlening in Zorg en Welzijn

(6 bijeenkomsten)

Dienstverlening

+         Kwaliteit binnen dienstverlening

+         Back office, front office

+         Klachtenregistratie

+         Strategische en operationele aspecten van serviceverlening

+         Hulpmiddelen voor kwaliteitsbepaling

+         Instrumenten en technieken toepassen, CQi, PROM, PREM,,

+         Grönroos en Zeithaml

+         Normen, medewerkers, interne/externe rapportage

+         Enquête, interview, gesprekstechnieken

+         Mysteryman

+         Professionalisme, houding en gedrag en andere criteria

 

Certificering en accreditatie

+         Interne en externe audits

+         Certificerings- en accreditatieproces

+         Rol binnen de verbetercyclus

+         Prestatieaudits

 

Examentraining
2 bijeenkomsten met daarin examenoefeningen en cases.