HBO Advanced Financieel management
voor non-financials

De opleiding HBO Advanced Financieel management voor non-financials is een praktijkgerichte management opleiding die u de meest essentiële financieel management onderwerpen aan-biedt, maar dan in een begrijpelijke taal en voorbeelden. De opleiding sluit uitstekend aan bij de dagelijkse praktijk en wordt afgesloten met een erkend diploma.

HBO Financieel management erkend

Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

Avond

E-Learning

 

Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
Code 139.044.HFM

16 september 2014
25 november
2 december
3 februari 2015
3 maart
7 april
5 mei
26 mei

Examen juni 2015

Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
Code 139.045.HFM

14 oktober 2014
25 november
2 december
3 februari 2015
3 maart
7 april
5 mei
26 mei

Examen juni 2015

Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
Code 139.046.HFM

11 november 2014
25 november
2 december
3 februari 2015
3 maart
7 april
5 mei
26 mei

Examen juni 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogive - Dag opleidingsduur

Opleidingsduur

8 dagen

10.00 uur tot 16.00 uur

 

Ogive - Avond opleidingsduur

Opleidingsduur

opleidingsduurAvond

 

Ogive - ELearning opleidingsduur

Opleidingsduur

Opkeidingsduur e-learning

 

Ogive - Diploma-certificaat

Diploma/certificaat

De opleiding wordt afgesloten met een scriptie. Bij voldoende resultaat ontvangt u het erkende diploma HBO Financieel management.

 

 

Ogive - Kosten

Kosten ††††††††††††††

Cursusgeld € 1890,-
Literatuurkosten € 275,-
Scriptiebegeleiding  € 275,-

Arrangementskosten
(Zaal, koffie, thee, lunch, fris)
Examenkosten via Nemas

€48 per dag

   

 

 

 

 

 

 


Andere cursisten kozen ook voor:

 

 

 

 

Doelgroep

Managers, adviseurs en medewerkers die een gedegen en direct toepasbare kennis op het gebied van financieel management willen ontwikkelen en die ook binnen korte tijd een landelijk erkend HBO diploma Advanced Financieel management willen behalen

 

Doel en opzet van de opleiding

Deze opleiding HBO Advanced Financieel management heeft het doel u van de meest essentiële kennis en toepassingen te voorzien die in de dagelijkse praktijk kunnen worden gebruikt. Alle essentiële financiële thema's waar-mee u in de praktijk als manager te ma-ken krijgt, komen in deze opleiding aan de orde.

In deze opleiding plaatst u voortdurend de relevante management en financiële concepten en vaardigheden in de dagelijkse praktijk. U gaat ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie.


Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrach-ten betekenen een studiebelasting van ca 2 – 3 uur per studiebijeen-komst.


Vooropleiding

Uw werk- en denkniveau dient minimaal op HBO denk- of werkniveau te liggen.


Methode
Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk. Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren.  

 

Aanpak
Deze opleiding is zeer actief en praktisch, en volledig afgestemd op de behoeften van non-financials.
Wij maken gebruik van de methode Per-sonal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk. Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren.

De opleiding HBO Advanced Financieel management voor non-financials is een praktijkgerichte management opleiding die u de meest essentiële financieel management onderwerpen aanbiedt, maar dan in een begrijpelijke taal en voorbeelden.
De opleiding sluit uitstekend aan bij de dagelijkse praktijk en wordt afgesloten met een erkend diploma.

Voor de training ontvangt u een schriftelijke intake om uw verwachtingen en leerdoelen te inventariseren en te verwerken in de opleiding.

De opleiding vindt plaats in een veilige leeromgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt.


Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal.

 

Studieprogramma

In deze boeiende opleiding worden de volgende onderwerpen behandeld:

Studieprogramma

Module 1 Organisatie Strategisch en tactisch management

 • Omgevingsfactoren, business defini-tie: visie en missie, doelstellingen
 • Strategische analyses verrichten: stakeholders, concurrentie, bedrijfs-takanalyse (Porter)
 • Groeistrategieën, Boston consulting model, product levenscyclus, waarde keten
 • Swot analyse , Vertalen van strategische keuzes naar tactische en operati-onele planning
 • Samenhang tussen strategische of omgevingsvariabelen, ontwerp en coördinatie mechanismen, bestuurs-proces
 • PMC combinaties, netwerkgedrag, marketing, strategische samenwerking, corporate governance, maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Formalisatie, leidinggeven, planning en control, rol van opleidingen, organisatiecultuur
 • Ondersteunende processen: Kwaliteitsmanagement , ICT, besluitvorming, communicatie, logistiek, marke-ting financieel, personeel.

 

Module 2 Strategisch– en Tactisch financieel management

 • Organisatie werking en positiebepa-ling Financieel management en ver-mogensverschaffing
 • Strategische uitgangspunten, be-leid, beslissingen
 • Financiële planning
 • Begroting en financiering
 • Begroting beoordelen op doelmatig-heid, effectiviteit en duidelijkheid
 • Exploitatie-, investerings– en liquidi-teitsbegroting
 • Beoordeling van financiële plannen
 • Beleidswijzigingen, -bijstellingen of aanpassingen doen
 • Kostensoorten
 • Verbijzonderings– en calculatieme-thoden
 • Budgettering als managementin-strument

 

Module 3 Operationeel financieel management

 • Management van bedrijfsprocessen
 • Operationele en tactische planning
 • Financieel-, ICT-, marketing- en personeelsmanagement, kwaliteits-management, communicatie-analyse, analyse van routing en lay-out, arbeidsstudie, technieken gebruiken voor het verzamelen van gegevens, informatiemanagement en management informatie systemen en software
 • Processen als waardeketens
 • Business process management, re-engineering
 • Financiële besturing van processen
 • Rekenen met balansen, exploitatie, netto contante waarde, herwaardering
 • Financiële kengetallen, rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit, omzetduur, krediettermijnen
 • AO/IC
 • Opzetten administratief systeem, financiële controle, evaluatie en bijstelling

 

Leiderschap

 • Leiderschap, conflicthantering.
 • Leiderschap stijlen: Blake en Mouton, Hersey en Blanchard, McGregor, Reddin, Cultuurelemen-ten, bedrijfsstrategie, organisatie-structuur en –cultuur
 • Werven, beoordelen en ontwikkelen van medewerkers
 • Rapporteren aan het hoger ma-nagement

 

Management instrumenten

 • Management instrumenten gebrui-ken: BCG matrix, Lewin, model van Greiner, PDLC, Galbraith, Lawrence en Lorsch, procescontingentie be-nadering, Mintzberg, Hill-Ulrich en Fehlbaum, Abell, Porter, Ansoff, waardeketen, TQM

 

Examentraining met daarin examenoefeningen en cases.