Inschrijfformulier 

Let op: velden met een sterretje (*) zijn verplicht om in te vullen. Deze dient u minimaal in te vullen om u te registreren voor de opleiding.
Ik schrijf mij in voor de opleiding (*) Opleidingscode (*)
Regio 1e keuze:(*) Opleidingsdag Regio 2e keuze: Opleidingsdag
Aanvangsdatum (dd-mm-jjjj) (*)
Uw gegevens 
Voorletters: (*)  Titels: (*)
Voornaam: (*) Tussenvoegsel: (*) 
Achternaam: (*) Functie:(*)
Direct telefoonnr:(*) Vakgebied: (*)
Emailadres voor correspondentie: (*) Leidinggevend?  J/N
Priveadres (*) Wat is uw hoogst genoten opleiding (met diploma)? (*)
Priveadres postcode (*)

 

 
Priveadres plaats (*)

Ik wil graag via e-mail op de hoogte gehouden worden(vul emailadres in):

       
Opleidingsmateriaal afleveren      
Afleveren bij (bedrijfsnaam, leeg laten indien privé) Opleidingsmateriaal afleveren op adres (*)
Naam ontvanger (*) Afleveradres Postcode (*)
    Afleveradres Plaats (*)
   
Betaling  
Wie draagt de kosten van de opleiding/training? (*) Ikzelf Werkgever
De gewenste betalingswijze is: (*) Ineens In termijnen
  Geen automatische afschrijving (uitsluitend voor bedrijven)
  Ja, ik verleen hierbij toestemming het verschuldigde bedrag (cursusgeld+studiemateriaal) automatisch af te schrijven van het vermelde rekeningnummer
Van rekeningnummer:

Handtekening

 

 
     
In te vullen door uw werkgever / personeelsmedewerker Factuur  
Naam organisatie (*) Factuur t.a.v. (*)  

T.a.v.: (*)

Factuurafdeling  
Naam (werkgever/ personeelsmedewerker) (*) Factuuradres: (*)  
Afdeling: (*)  Postcode (*)
Functie: (*)    Plaats: (*) 
Telefoon: (*)  Gewenst kenmerk op factuur:
Faxnummer: (*)  BTW-nummer:  
Handtekening: (*)      
    Activiteit organisatie: (*)
Datum      
       
Namens bovenstaande organisatie verklaart ondergetekende hiermee de betalingsverplichtingen over te nemen voor de op dit formulier genoemde medewerkster, overeenkomstig de algemene voorwaarden van Ogive.    
   
Overige vragen  
Hoe bent u met Ogive in contact gekomen? Anders namelijk?:
In welke branche werkt u?
Hoe groot is uw organisatie?
Wie is verantwoordelijk voor opleidingen binnen uw organisatie?(*) (m/v)
   
Handtekening cursist:

Datum: