Inspirerend auditerenKwaliteitsmanagers, -adviseurs en -medewerkers hebben een belangrijke rol binnen de organisatie. Zij horen en zien de gevolgen van het uitgevoerde beleid tijdens de dagelijkse gang van zaken.

De audit wordt steeds meer gebruikt als directe terugkoppeling op het dagelijkse beleid.

Het onderzoeken van de actuele stand van zaken binnen het bedrijf en het ontdekken van verbetermogelijkheden stelt steeds hogere eisen aan kennis en vaardigheden van de auditeur.

Deze opleiding richt zich op deze hoge eisen.

De deelnemer leert een audit op te zetten, te organiseren, uit te voeren en de rapportage op te stellen.

Ook worden diverse geavanceerde audittechnieken met u geoefend.  

De opleiding is, vanwege de gebruikte methodiek en onderwerpen, breed toepasbaar, zowel in organisaties die diensten verlenen als in organisaties die producten maken.

De opleiding kan in uw eigen organisatie plaatsvinden voor een direct leermoment en -resultaat.  

 

Ogive_intern_auditeren

Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

Avond

E-Learning

Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam/Antwerpen
Code: 122.0202.OIA

16 september 2020
23 september
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogive - Dag opleidingsduur

Opleidingsduur

2 dagen

10.00 uur tot 16.00 uur

 

Ogive - Avond opleidingsduur

Opleidingsduur

nvt

 

Ogive - ELearning opleidingsduur

Opleidingsduur

nvt

 

Ogive - Diploma-certificaat

Diploma/certificaat

Bij voldoende resultaat ontvangt u het gewaardeerde Ogive certificaat “Intern auditeur”.

 

 

Ogive - Kosten

Kosten               

Opleiding

795,-
Literatuurkosten 155,-
Auditbegeleiding  195,-

Arrangement
(Zaal, koffie, thee, lunch, fris)

2 x 48,-

 

 

 

  

 

 


Doelgroep

Kwaliteitsfunctionarissen/ managers en alle medewerkers die gevraagd zijn interne audits uit te voeren.

Studieprogramma

In deze boeiende opleiding Inspirerend Auditeren komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Persoonlijke kwaliteiten

 • Bepalen van uw persoonlijke communicatiekracht en belemmeringen.
 • Bepalen van de leerdoelen en de persoonlijke auditopdracht.
 • Krachtig en zeker overkomen
 • Persoonlijke uitstraling
 • Zelfvertrouwen en vitaliteit uitstralen

 Documentatie gebruiken: hoe vertaalt u de eisen uit norm en organisatie naar de juiste vragen?

 • Methode om de hoofdzaken van de bijzaken te onderscheiden
 • Vertalen van de eisen naar essentiële interviewonderwerpen en –vragen
 • Tekortkomingen in de documentatie snel en eenvoudig ontdekken

Geheimen van een goed interview

 • Contact leggen uw auditee
 • Houding, kleding en stemgebruik
 • Efficiënt omgaan met uw energie tijdens het interview
 • Oefening nonverbale communicatie
 • Interactie met de auditee tijdens de audit zonder grip op het gesprek te verliezen
 • Omgaan met spanning
 • Omgaan met tegenwerking en ‘muiten’

Audit:voorbereiden:

 • Hoe zorgt u voor draagvlak om aan een audit mee te werken?
 • Methode voor het krijgen van draagvlak bij managers en medewerkers
 • De audit plannen, aankondigen en de eerste afspraak maken
 • Het auditinterview voorbereiden en afstemmen met uw collega auditor

Audit uitvoeren

 • Gegevens verzamelen tijdens de audit: hoe krijgt u zonder moeite zicht op zaken die wel en niet op orde zijn?
 • Interviewtechnieken om een interview af te nemen met zelfvertrouwen en wederzijds respect
 • Stellen van de juiste vragen en snel en bondig verwerken van de antwoorden
 • De rode draad in het gesprek vaststellen en -houden
 • Auditresultaten met de auditee doornemen en vastleggen
 • Draagvlak krijgen voor geconstateerde tekortkomingen

Audit rapportage

 • Auditresultaten verwerken in een aantrekkelijke en heldere rapportage
 • Speerpunten voorstellen voor verbeteracties
 

Doel en opzet van de opleiding

De opleiding is erop gericht om

1-helder en duidelijk audits op te zetten, uit te voeren en de auditresultaten te verwerken in rapportages aan de directie, de kwaliteitsmanager of aan andere managers, zodat deze kan toetsen of het beleid het beoogde resultaat behaalt.

2-u te leren om inspirerende audits af te nemen.


Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 3 – 5 uur per studiebijeenkomst.


Vooropleiding

Aan deze opleiding worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld.


Methode

Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk. Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren. 

Aanpak

De bijeenkomsten zijn afwisselend en stimulerend om ervaringen uit te wisselen.

De zeer ervaren praktijkdocent begeleidt u tijdens de opzet en uitvoering van audits.

Omdat auditeren een vaardigheid is bestaat de training vrijwel geheel uit oefeningen en rollenspellen.

Incompany

Deze training kan op aanvraag in uw eigen organisatie worden verzorgd.

Indien gewenst kunnen we de inhoud en het programma verder aan uw wensen aanpassen.

Voor een offerte kunt u contact opnemen met ons op 079-3619201 of via opleidingenadministratie@ogive.nl

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 3 – 5 uur per studiebijeenkomst.


Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal