HBO Hoger Advanced Management

Deze HBO opleiding Hoger Advanced management is speciaal ontwikkeld voor managers en medewerkers en levert een erkend diploma op.
Na afloop van deze boeiende opleiding begrijpt u de werking van een organisatie en hebt u inzicht in het besturen, leidinggeven en het veranderen van organisaties.

Ogive_HBO Voortgezet_Management

Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

Avond

E-Learning

 133.031.VM-E

Code: 133.082.HAM-M1
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

22 mei 2018
25 september
23 oktober
27 november
18 december
22 januari 2019
5 februari
26 februari.
Examen 11 maart 2019

Code: 133.083.HAM-M1
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

26 juni 2018
25 september
23 oktober
27 november
18 december
8 januari 2019
5 februari
26 februari
Examen 11 maart 2019
 

  1 januari
1 februari
1 maart
1 april
1 mei
1 juni

1 juli
1 september
1 oktober
1 november
1 december


 

 

 

 

 

 

 

Ogive - Dag opleidingsduur

Opleidingsduur

8 dagen (=16 bijeenkomsten)

10.00 uur tot 16.00 uur

 

Ogive - Avond opleidingsduur

Opleidingsduur

 16 avonden van 19.00-22.00 uur

 

Ogive - ELearning opleidingsduur

Opleidingsduur

10 afstandssessies + 6 livesessies

 

Ogive - Diploma-certificaat

Diploma/certificaat

U doet examen bij de Associatie.
Uw scriptie wordt ook door Ogive beoordeeld.

 

 

Ogive - Kosten

Kosten

Cursusgeld btw vrij € 1890,-
Literatuurkosten € 225,-
Opdrachtbegeleiding € 125,-

Arrangementskosten
(Zaal, koffie, thee, lunch, fris)

€ 27,50
per dag

   

Examen via Associatie

 

 

 

 


Andere cursisten kozen ook voor:

Scriptie schrijven ( eendaagse praktijktraining Helder onderzoeken, Analyseren)

 

 

 

 

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor:
-Medewerkers, teamleiders en managers die willen doorgroeien naar een hogere managementfunctie.

 

Doel en opzet van de opleiding

Doel van de opleiding is de cursist uitgebreide kennis en vaardigheden bij te brengen over alle essentiële thema's waarmee u in de praktijk als manager te maken krijgt. In deze opleiding plaatst u voortdurend de relevante management concepten en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.

U gaat ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie. Bovendien wordt veel aandacht besteed aan uw persoonlijke scriptie en de gang van zaken rond het examen.


Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 3 – 5 uur per studiebijeenkomst.


Vooropleiding

HBO werk en denkniveau.


Methode
Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk. Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren. 

 

Aanpak

Deze opleiding is zeer actief en praktisch, en speelt in op de behoeften van de deelnemers. De opleiding vindt plaats in een veilige leeromgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt. 


Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal.

Examen en Diploma

De opleiding wordt afgesloten met een online landelijk erkend examen dat door de Associatie (heeft de Nederlandse Management Stichting (Nemas) overgenomen) wordt afgenomen. Bij voldoende resultaat ontvangt u het landelijk erkende diploma Advanced management.

De scriptie
Een onderdeel van de opleiding is het schrijven van een scriptie. 

Studieprogramma

In deze boeiende opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Studieprogramma
De opleiding is verdeeld in drie modules:

Module 1: Strategie en tactiek

 • Organisatie en managementprocessen
 • De organisatie besturen
 • Samenwerken in de keten
 • Macro-, meso- en micro markt omgevingsanalyse
 • Contingentie theorie.
 • Bedrijfstakanalyse (Porter)
 • Business definitie: visie en missie, doelstellingen, waarden
 • Groeistrategieen, DESTEP, Boston consulting Groep model, Ansoff, product levenscyclus, Balanced Scorecard, Ontwikkelingsfasen organisaties
 • SWOT analyse uitvoeren
 • Vertalen van strategische keuzes naar tactische en operationele planning.
 • Bestuursproces, CSF, KPI
 • Samenhang tussen strategische of omgevingsvariabelen, ontwerp en coordinatiemechanismen
 • Product/ markt combinaties, netwerkgedrag, marketing, strategische samenwerking, corporate governance, maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • Formalisatie, planning en control, organisatiestructuur en cultuur
 • Rapporteren aan het hoger management
 • Relatie tussen informatie en organisatie-ontwerp, arbeidsbevrediging, maatschappelijke en bestuurlijke doelmatigheid.
 • Rol en betekenis ondersteunende processen: PIOFACH, Personeel,Informatie, Organisatie, Financien, automatisering, Communicatie en Huisvesting, marketing en kwaliteit
 • Management instrumenten gebruiken: BCG matrix, Lewin, model van Greiner, producten en diensten levenscyclus, Galbraith, Lawrence en Lorsch, procescontingentie benadering, Mintzberg, Hill-Ulrich en Fehlbaum, Abell, Porter, Ansoff, waardeketen, TQM

Module 2: Afdelingen leiden

Operationeel en kwaliteitsmanagement

 • INK, Balanced scorecard, Deming, Feigenbaum, Servqual, Gronroos, ValueStream Mapping
 • Kwaliteitsmodellen
 • Toepassen van de nieuwste normen en modellen ISO9001, INK, EFQM, nieuwe HKZ-2008, Balanced Scorecard, TQM, LEAN, Six Sigma, kwaliteitshandvesten, RUMBA, MANS, PDCA, SDCA
 • Kwaliteitsinstrumenten: Pareto analyse, FMEA, 5W, 6W, Lerende organisatie, Kolb, Likert
 • Personele inzet, werven, beoordelen en ontwikkelen, competentiemanagement
 • normatieve en situationele benadering.
 • Organisatietypologie en organisatie-ontwerp
 • Omvang, leeftijd, technologie en omgeving van de organisatie
 • Operationele en tactische planning
 • Financiele huishouding en budgettering(basis)
 • Personele capaciteit en inzet
 • Werven, beoordelen en ontwikkelen van medewerkers (basis)
 • Communicatie-analyse, analyse van routing en lay-out, arbeidsstudie, technieken gebruiken voor het verzamelen van gegevens.

Module 3: Leidinggeven en verandermanagement

Leidinggeven en organisatiecultuur

 • Leiderschap en gedrag
 • Het beste halen uit uw medewerkers en uzelf
 • Leiderschapstheorieen, Blake en Mouton, Hersey en blanchard, Mc Gregor, Reddin, Mintzberg, Heijnsdijk, Galbraith, Lawrence en Lorsch, Maslov, McGregor, Covey, Collins, niveau 5 leiderschap
 • Cultuur en cultuuronderzoek

Verandermanagement

 • Organisatiediagnose en -advies
 • Lewin
 • Veranderingsmanagementtheorie
 • Veranderingen managen
 • Rollen van de manager en van de adviseur
 • Aansturen van veranderings processen

Examenvoorbereiding

---