Opleiding

Ogive - Home

HBO Praktijkmanager
Zorg & Welzijn

Deze opleiding HBO Praktijkmanager Zorg en Welzijn is speciaal ontwikkeld voor managers, toekomstig managers en medewerkers in de Nederlandse Praktijken, zoals Huisartsenpraktijken, Tandartspraktijken, fysiotherapiepraktijken- en andere Praktijken.

Tijdens deze boeiende opleiding leert u hoe u een Praktijk kunt managen en kunt laten voldoen aan de eisen van overheid en verzekeraars.

De zeer praktische invalshoek zorgt tevens voor een optimale aansluiting van de theorie op het dagelijkse Praktijkmanagement. Daarbij komt ook de moderne dienstverlening in de Zorg en Welzijn uitgebreid aan bod.


Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

E-Learning

 

 

Code:1330.193b.HPRKZW-M2 (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
30 oktober 2019
24 december
14 januari 2020
11 februari
17 maart
14 april
12 mei
16 juni
8 september
29 september
Examen oktober 2020


Code:1330.193c.HPRKZW-M2 (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
26 november 2019
24 december
14 januari 2020
11 februari
17 maart
14 april
12 mei
16 juni
8 september
29 september
Examen oktober 2020

Code:1330.201.HPRKZW-M1 (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
14 april 2020
12 mei
16 juni
8 september
29 september
27 oktober
24 november
15 december
19 januari 2021
9 februari
Examen maart 2021
[2310.071.EHKMZW]

Start op:

1 januari
1 februari
1 maart
1 april
1 mei
1 juni
1 juli
1 september
1 oktober
1 november
1 december

Eigen tempo,
eigen route

Examen: jan en juni

 

 

 

 

 

 

Looptijd

10 dagen verdeeld over
8 maanden

10.00 uur tot 16.00 uur

 

Opleidingsduur  

 

Afgeronde rechthoek: E

Opleidingsduur

 

Diploma/certificaat

De opleiding wordt afgesloten met een examen.
Bij voldoende resultaat ontvangt u het gewaardeerde diploma ďHBO Praktijkmanager ZWĒ.

 

Kosten

Cursusgeld            Ä 2495,- btw vrij

Literatuurkosten            Ä 325,-

Opdrachtbegeleiding      Ä 325,-
Examen
                      € 195,-

 Kosten van het arrangement 10 x Ä 48,- (Zaal, koffie, thee, lunch, fris)

 

 

 

 

 

 

 

 
Doelgroep

Managers, adviseurs en medewerkers in de diverse Praktijken die een gedegen en direct toepasbare kennis op het gebied van Praktijkmanagement willen ontwikkelen en die ook binnen korte tijd een landelijk diploma HBO Praktijkmanagement willen behalen.

Doel en opzet van de opleiding

Deze opleiding HBO Praktijkmanagement Zorg en Welzijn heeft als doel:
1-u een gedegen opleiding te bieden die een landelijk diploma oplevert.
2-u te leren Praktijkmanagement in strategisch, tactisch en operationeel perspectief te plaatsen.

Om dit te bereiken heeft deze HBO opleiding Praktijkmanagement Zorg en Welzijn een overzichtelijk en efficiŽnt programma.

Alle essentiŽle themaís waarmee u in de praktijk als Praktijkmanager in Zorg en Welzijn te maken krijgt, komen in deze opleiding aan de orde. In deze opleiding plaatst u voortdurend de relevante management en kwaliteitsconcepten en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.

U gaat ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie. Bovendien wordt veel aandacht besteed aan uw persoonlijke scriptie en de gang van zaken rond het examen.

Uw docent begeleidt u hierin persoonlijk. Een grondige examentraining aan het einde van deze opleiding vormt een belangrijk onderdeel van deze opleiding.

Voorbereiding en studiebelasting

Circa 5 Ė 7 uur per studiebijeenkomst.

Vooropleiding

Uw vooropleiding, werk- en denkniveau dient minimaal op MBO- HBO niveau te liggen.

Aanpak

Deze opleiding is zeer actief en praktisch, maar volledig afgestemd op de behoeften van Praktijkmanagers en praktijkmedewerkers en het behalen van het diploma HBO Praktijkmanager zorg en welzijn.

De opleiding vindt plaats in een veilige omgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt.

Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk. Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren.

Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal.

Examen en Diploma

De opleiding wordt afgesloten met een onafhankelijk landelijk examen. Bij voldoende resultaat ontvangt u het diploma HBO Praktijkmanagement Zorg en Welzijn. Examens in januari of juni.

(PS Deze opleiding duurt 10 dagen en wordt op HBO niveau gegeven.)

Opleidingsduur

De dagopleiding van HBO Praktijkmanager Zorg en Welzijn duurt ca 9 - 11 maanden en omvat 10 dagen (=20 bijeenkomsten) van 10.00 uur tot 16.00 uur.

 

 

 


Studieprogramma

In deze boeiende opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Module 1: De Praktijk

Wijkgericht werken en samenwerken

 • Ontwikkelingen Zorg en artsenpraktijk
 • Stakeholders
 • Sociale kaart
 • Mededingingswet, Bescherming persoonsgegevens,
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg
 • Overheid, Verzekeraars, Ketenpartners.

Wet en regelgeving

 • Wkkgz, WTZi, ZvW, Mw, WGBO, BIG, AVG, Wet Zorg en Dwang, WMO, WBP

Het werken als praktijkmanager

 • Stapsgewijs werken naar het doel van de Praktijk (strategie) en afspraken maken over hoe er te komen.
 • Rol en meerwaarde van Visie en missie, doelstellingen, waarden, ontwikkelen van strategie en beleid
 • Beleidsplan, jaarverslag
 • Methoden om nieuwe diensten te ontwikkelen.
 • Methoden om de praktijk te onderhouden, te laten groeien of klanten te zoeken. (Groeistrategieën, Boston consulting Groep model, Ansoff, Porter, product levenscycli, SWOT, DESTEP analyse uitvoeren
 • Samenwerken met de Praktijkhouder

Inspelen op Patiënten, wensen en eisen

 • Klantgerichtheid en contact
 • Patiënten voorlichting
 • Bereikbaarheid
 • Samenwerking met zorgverleners
 • Ervaringen, Klachten afhandeling
 • Veiligheid
 • Hygiëne, Privacy
 • Medische middelen en apparatuur.
 • Spoedeisende zorg
 • Diagnose, Medicijnen, behandelingsresultaten
 • Bepalen welke producten en diensten gleschikt zijn voor klanten groepen.

De Praktijk structureren, organiseren en beheren

 • Inzetten van ondersteunende functies
 • Privacywetgeving en bescherming persoonsgegevens, gegevensbeheer
 • Medische middelen
 • Instrumentarium en apparatuur
 • Werkzaamheden plannen

Patiënten contact

 • Praktijkinformatie, bereikbaarheid
 • Werven van patiënten

Medisch handelen en zorguitkomsten

 • Triage, NHG-standaarden en overige richtlijnen
 • Diagnostiek
 • Patiëntenvoorlichting
 • Behandelingen, prescriptie
 • Zorguitkomsten

Personeelsmanagement

 • Aannemen, aansturen, samenwerking en coachen
 • Invulling geven aan personeelsbeleid, sollicitatieprocedure, belegeleidingsgesprekken, verzuimbegeleiding
 • Professionaliteitsbevordering
 • Dossiervorming

Financieel management

 • Financiering van de praktijk
 • Zorgverzekeringen
 • Overheid

Kwaliteitsbeheer

 • Kwaliteitssysteem,
 • Systematisch verbeteren
 • Klachtenregeling
 • Veilig incidenten melden,
 • Risico-analyse
 • Infectiepreventie
 • Positie van de Patienttevredenheid
 • Medewerkerstevredenheid
 • Accreditatie
 • Jaarplannen

Module 2: Sociale vaardigheden

 • Vergadertechniek
 • Taken verdelen
 • Analyse van routing en lay-out, arbeidsstudie van de werkzaamheden
 • Rapporteren aan de praktijkhouder

Leidinggeven en gedrag

 • Competenties van de zorgmanager
 • Management van de werkprocessen
 • Situationeel leidinggeven, motiveren en communiceren
 • Cultuur en cultuuranalyse
 • Medewerkers coachen
 • Leiderschapsstijl en -gedrag
 • Leiderschapstheorieen, Blake en Mouton, Hersey en blanchard, Mc Gregor, Reddin, Mintzberg, Heijnsdijk, Galbraith, Lawrence en Lorsch, Maslov, Harrison, Handy, McGregor, Covey, Collins, niveau 5 leiderschap

Verandermanagement

 • Management van veranderprocessen
 • Veranderingen managen