HBO Hoger Advanced management in Zorg en Welzijn met erkend diploma

Deze opleiding HBO Hoger Advanced management in Zorg en Welzijn is speciaal ontwikkeld voor managers en medewerkers in Zorg en Welzijn en levert een erkend diploma op.
Na afloop van deze boeiende opleiding begrijpt u de werking van een zorgorganisatie en hebt u inzicht in het besturen, leidinggeven en het veranderen van organisaties.HBO Voortgezet management

Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

Avond

E-Learning

 

Code: 133.091.HAMZW-M1
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

26 maart 2019
23 april
13 mei
21 mei
4 juni
4 juli
27 augustus
10 september


 

   133.01.HAZW-E
 
1 januari
1 februari
1 maart
1 april
1 mei
1 juni

1 juli
1 september
1 oktober
1 november
1 december


 

 

 

 

 

 

 

Ogive - Dag opleidingsduur

Opleidingsduur

8 dagen (=16 bijeenkomsten)

10.00 uur tot 16.00 uur

 

Ogive - Avond opleidingsduur

Opleidingsduur

 16 avonden van 19.00-22.00 uur

 

Ogive - ELearning opleidingsduur

Opleidingsduur

10 afstandssessies + 6 livesessies

 

Ogive - Diploma-certificaat

Diploma/certificaat

Bij voldoende resultaat ontvangt u het erkende diploma HBO Advanced management in Zorg en Welzijn.

 

 

Ogive - Kosten

Kosten               

Cursusgeld btw vrij indien gewenst € 1890,-
Literatuurkosten € 225,-
Coaching € 125,-

Arrangementskosten
(Zaal, koffie, thee, lunch, fris)

€ 200,- ex btw

    Incl examen bij Ogive

 

 

 

 

 


Andere cursisten kozen ook voor:

 

eendaagse praktijktraining Helder onderzoeken, Analyseren met doordachte methode over het schrijven van rapporten en scripties

 

 

 

 

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor managers en medewerkers in Zorg en welzijn

 

Doel en opzet van de opleiding

Doel van de opleiding is de cursist uitgebreide kennis en vaardigheden bij te brengen over alle essentiële thema’s waarmee u in de praktijk als manager te maken krijgt.

Ook plaatst u voortdurend de relevante management concepten en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.
U gaat ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie. Bovendien wordt veel aandacht besteed aan uw persoonlijke scriptie en de gang van zaken rond het examen.


Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 3 – 5 uur per studiebijeenkomst.


Vooropleiding

Uw vooropleiding dient minimaal op MBO-HBO niveau te liggen.


Methode
Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk. Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren.  

 

Aanpak
Deze opleiding is zeer actief en praktisch, en speelt in op de behoeften van de deelnemers. De opleiding vindt plaats in een veilige leeromgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt. 


Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal.

 

Studieprogramma

In deze boeiende opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:


Module 1: Organisatiebesturing

Strategisch management

 • Ontwikkelingen in Zorg en Welzijnssector
 • Programma Welzijn Nieuwe Stijl
 • Wet WMO
 • Kwaliteitswet zorginstellingen, KWZ
 • Wet BIG
 • Wet bopz
 • Wet klachtrecht Zorgvormen
 • Organisatie en managementprocessen
 • De organisatie besturen
 • Samenwerken in de keten
 • Missie en visie vertalen naar doelstellingen en beleid.
 • Sterkten en zwakten analyseren
 • KPI's gebruiken
 • Corporate governance
 • Strategie en beleid formuleren
 • Management instrumenten gebruiken: BCG matrix, Lewin, model van Greiner, producten en diensten levenscyclus, Galbraith, Lawrence en Lorsch, procescontingentie benadering, Mintzberg, Hill-Ulrich en Fehlbaum, Abell, Porter, Ansoff, waardeketen, TQM.

Module 2: Afdelingen leiden

Operationeel management

 • Management van bedrijfsprocessen
 • Operationele en tactische planning
 • Financiele huishouding en budgettering
 • Personele capaciteit en inzet
 • Kwaliteitsmanagement
 • Werven, beoordelen en ontwikkelen van medewerkers
 • Rapporteren aan het hoger management

Module 3: Leidinggeven en veranderen

 • Communiceren, sturen en inspireren
 • Competenties van een manager
 • Effectief leidinggeven met visie
 • De manager als coach
 • Managen volgens Het nieuwe werken
 • Groepsontwikkeling
 • Omgaan met belangen en conflicten
 • Leiderschap stijlen: Blake en Mouton, Hersey en Blanchard, McGregor, Reddin

Verandermanagement

 • Organisatiediagnose en -advisering (basis)
 • Management van veranderprocessen
 • Veranderingen managen
 • Aansturen van veranderings processen

Examenvoorbereiding

---
Examen en Diploma

De opleiding wordt afgesloten met een online examen dat door de Associatie (heeft de Nederlandse Management Stichting (Nemas) overgenomen) wordt afgenomen.
Bij voldoende resultaat ontvangt u het landelijk erkende diploma NEMAS advanced management.

De scriptie
Een onderdeel van de opleiding is het schrijven van een scriptie.