Basisopleiding Personeelsmanagement HRM

De praktische Basisopleiding Personeelsmanagement is een praktijkgerichte personeelsmanagement opleiding die erop gericht is om helder en duidelijk de meest essentiële basiskennis en vaardigheden binnen personeelsmanagement aan te bieden.

Door de zeer praktische invalshoek vindt een optimale aansluiting plaats van de theorie op de dagelijkse praktijk.

Basis Personeelsmanagement

Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

Avond

E-Learning

 

 

Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
Code: 106.690.BHRM
24 januari 2019
9 mei
13 juni
5 september
3 oktober
7 november.
Examen
7 november 2019

Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
Code: 106.691.BHRM
4 februari 2019
9 mei
13 juni
5 september
3 oktober
7 november
Examen
7 november 2019

Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
Code: 106.692.BHRM
18 april 2019
9 mei
13 juni
5 september
3 oktober
7 november
Examen 7 november 2019
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogive - Dag opleidingsduur

Opleidingsduur

6 dagen
10.00 uur tot 16.00 uur

 

Ogive - Avond opleidingsduur

Opleidingsduur

 

 

Ogive - ELearning opleidingsduur

Opleidingsduur

 

 

Ogive - Diploma-certificaat

Diploma/certificaat

De opleiding wordt afgesloten met naar keuze een examen of scriptie.
Bij voldoende resultaat ontvangt u het gewaardeerde diploma basisvaardigheden personeelsmanagement.

 

 

Ogive - Kosten

Kosten               

Cursusgeld btw vrij € 1350,-
Literatuurkosten € 225,-
Opdrachtbegeleiding € 225,-

Arrangementskosten (Zaal, lunch, koffie en thee)

€ 48,- per dag

   

 

 

 

 

 

 

 


Andere cursisten kozen ook voor:

 

 

 

Doelgroep

Personeelsfunctionarissen/ managers en alle medewerkers die een gedegen, praktische en direct toepasbare basiskennis op het gebied van basis vaardigheden personeelsmanagement willen ontwikkelen.

Doel van de opleiding

Doel
De basisopleiding personeelsmanagement biedt een totaaloverzicht en de meest essentiële kennis en vaardigheden die binnen personeelsmanagement een rol spelen.
Door de zeer praktische invalshoek vindt een optimale aansluiting plaats van de theorie op de dagelijkse praktijk. Tijdens de opleiding maakt u een aantal opdrachten, waarmee u zelf actief aan de slag gaat. De resultaten worden door de ervaren docent uitvoerig besproken.


Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 3 – 5 uur per studiebijeenkomst.


Vooropleiding

MBO+ / HBO werk en denkniveau.


Methode
Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk. Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren. 

 

Aanpak

Deze opleiding is zeer actief en praktisch, maar volledig afgestemd op de behoeften van personeelsfunctionarissen en –managers en het behalen van het diploma.

De opleiding vindt plaats in een veilige omgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt.

Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk.

Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren.


Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding basis personeelsmanagement. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal.

Examen en Diploma
Het examen bestaat naar keuze uit een:
1-schriftelijk examen
2-scriptie


 

Studieprogramma

In deze boeiende opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Introductie

 • Positiebepaling personeelszaken
 • Wat is personeelswerk
 • Ontwikkelingen in het personeelswerk
 • De personeelsafdeling
 • Rol van de personeelsfunctionaris
 • De personeelsinstrumenten
 • HR-cyclus
 • Arbo
 • Performancegericht HRM

Het personeelssysteem en -handboek

 • Rol en toegevoegde waarde van een personeelshandboek
 • Werken naar een voortdurende verbetering van de personeelsresultaten
 • Procedures opstellen
 • Flowcharts maken
 • Kiezen, invoeren en beheren van een personeelssysteem
 • Updaten en onderhouden beoordelingssysteem en personeelshandboek

Meten en sturen van personeelskwaliteit

 • Methoden en technieken
 • Werken met prestatie-indicatoren (KPI’s)
 • Verbeteringen signaleren en invoeren

Werving en selectie

 • Functiespecificaties opstellen
 • Het maken van vacatureteksten;
 • Wervingstraject opzetten
 • Kandidaten selecteren
 • Uitvoeren van een voorselectie aan de hand van harde selectiecriteria;
 • Selectiegesprek uitvoeren
 • De administratieve afhandeling van het sollicitatie proces richting sollicitanten en/of bureaus;
 • Het initiëren en optimaliseren van wervingsacties;
 • Het scannen van de arbeidsmarkt via social media en monitoren van marktontwikkelingen;
 • Netwerken met potentiële sollicitanten via social media, scholen en nieuwe wervingskanalen.

Doorstroom en ontwikkeling van personeel

 • Plannen en organiseren van opleidingen en nascholing;
 • Beschikbare subsidies die hiervoor zijn gesteld.

Functieprofielen en loongebouw opstellen

 • Referentiefuncties gebruiken
 • Loongebouw vormgeven

Administratie

 • Verwerken van de periodieke salarismutatie (4-weeklonen en maandlonen)
 • Personeelsadministratie- en registratie, waaronder de salarismutaties, pensioenadministratie, en verzuimadministratie.
 • Parate kennis van wettelijke vereisten omtrent salarissen/beloningen en cao diverse sectoren. Herkennen van periodieke relevante wijzigingen.   
 • Het controleren van de wekelijkse urenverantwoordingen van medewerkers (tijdigheid en volledigheidscontrole)
 • Administratieve afhandeling van de beoordelingscyclus, bonus- en salarissen.

Personeelsdossier

 • Beheren en samenstellen van personeelsdossiers/personeelsmutaties;
 • Het adviseren, begeleiden en informeren, maar ook het ondersteunen van medewerkers op het gebied van arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid;
 • Verwerken van mutaties ten aanzien van in-, door- en uitstroom;
 • Contact houden met de Arbodienst en het begeleiden van ziekteverzuim, ziek- en herstelmeldingen;

Informatisering

 • Personeelsinformatiesystemen.

Rapportages

 • Het periodiek opstellen van rapportages omtrent urenverantwoording (tijdigheid), ziekteverzuim, loonsom per FTE, demografische samenstellingen per afdeling/totaal.
 • Periodieke kosten-batenanalyses omtrent inleners (binnen-en buitendienstmedewerkers)
 • Opstellen maandelijkse rapportage ten aanzien van verlof, verzuim en overuren t.b.v. de directie;

Communicatieve vaardigheden

 • Interpersoonlijke communicatie
 • Interviewvaardigheden
 • Het geven van feedback
 • Communicatie bevorderen

Adviesvaardigheden

 • Wat is een advies
 • Het adviestraject en -acceptatie
 • Eigenschappen en vaardigheden van een adviseur
 • Adviesstijlen en -strategieën

Rapporteren

 • Presentatietechniek
 • Mondeling en schriftelijk presenteren van de kwaliteitsrapportages

Wet en regelgeving

 • kennis van de regelgeving rondom de Wet Verbetering Poortwachter, Ziektewet en WAZO.
 • Het verschaffen van informatie en beantwoorden van vragen van medewerkers en leidinggevenden over de diverse regelingen;
 • Bijhouden van pensioenregelingen.