Inschrijfformulier 

Let op: velden met een sterretje (*) dient u minimaal in te vullen om u te registreren voor de opleiding.
Ik schrijf mij in voor de opleiding: (*) Opleidingscode: (*)
Regio 1e keuze:(*) Opleidingsdag Regio 2e keuze: Opleidingsdag
Aanvangsdatum (dd-mm-jjjj): (*)
Uw gegevens 
Voorletters: (*)  Titels: (*)
Voornaam: (*) Tussenvoegsel: (*) 
Achternaam: (*) Functie:(*)
Direct telefoonnr:(*) Vakgebied: (*)
Emailadres voor correspondentie: (*) Leidinggevend?  J/N
Priveadres: (*) Wat is uw hoogst genoten opleiding (met diploma)? (*)
Priveadres postcode: (*)

 

 
Priveadres plaats: (*)

Ik wil graag via e-mail op de hoogte gehouden worden(vul emailadres in):

       
Opleidingsmateriaal afleveren      
Afleveren bij (bedrijfsnaam, leeg laten indien privé): Opleidingsmateriaal afleveren op adres: (*)
Naam ontvanger: (*) Afleveradres Postcode (*)
    Afleveradres Plaats: (*)
   
Betaling  
Wie draagt de kosten van de opleiding/training? (*) Ikzelf Werkgever
De gewenste betalingswijze is: (*) Ineens In termijnen
  Geen automatische afschrijving (uitsluitend voor bedrijven)
  Ja, ik verleen hierbij toestemming het verschuldigde bedrag (cursusgeld+studiemateriaal) automatisch af te schrijven van het vermelde rekeningnummer
Van rekeningnummer:

Handtekening

 

 
     
In te vullen door uw werkgever / personeelsmedewerker Factuur  
Naam organisatie: (*) Factuur t.a.v. (*)  

T.a.v.: (*)

Factuurafdeling:  
Naam (werkgever/ personeelsmedewerker): (*) Factuuradres: (*)  
Afdeling: (*)  Postcode: (*)
Functie: (*)    Plaats: (*) 
Telefoon: (*)  Gewenst kenmerk op factuur:
Faxnummer: (*)  BTW-nummer:  
Handtekening: (*)      
    Activiteit organisatie: (*)
Datum      
       
Namens bovenstaande organisatie verklaart ondergetekende hiermee de betalingsverplichtingen over te nemen voor de op dit formulier genoemde medewerkster, overeenkomstig de algemene voorwaarden van Ogive.    
   
Overige vragen  
Hoe bent u met Ogive in contact gekomen? Anders, nl:
In welke branche werkt u?
Hoe groot is uw organisatie?
Wie is verantwoordelijk voor opleidingen binnen uw organisatie?(*) (m/v)
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden (*)
Handtekening cursist:

Datum: