Opleiding

Ogive - Home

HBO Kwaliteitsmanagement

 

Het opleidingsprogramma HBO Kwaliteitsmanagement is gericht op klanttevredenheid, duurzame relaties. organisatie flexibiliteit, servicegerichtheid, innovatie, productiviteit.

Flexibele organisaties
De huidige tijd waar klanten uit vele leveranciers kunnen kiezen vergt een klantgerichte dienstverlening die boven verwachting presteert.

Het opleidingsprogramma is daarom gericht op klanttevredenheid, duurzame relaties. organisatie flexibiliteit, servicegerichtheid, innovatie, productiviteit.

Door de zeer praktische invalshoek vindt een directe toepassing plaats binnen de organisatie van de deelnemer.

--
Zolang de overheidsmaatregelen voor corona gelden zullen we deze opleiding gewoon starten, maar dan ONLINE.

Wij willen namelijk graag de organisaties en hun medewerkers en managers blijven helpen met hun ontwikkeling.

Daarom kunt u gewoon uw lesprogramma ONLINE via E-COLLEGE volgen en met begeleiding werken naar het examen toe.

--

 

Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

E-Learning


Code: 1310.211.HKM1 (ONLINE/ Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
15 februari 2021
4 maart
25 maart
29 april
3 juni
2 september
7 oktober
4 november
9 december
Examen 28 januari 2022.


Code: 1310.212.HKM (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
9 juli 2021
29 oktober
26 november
24 december
4 februari 2022
4 maart
1 april
29 april
3 juni
Examen 24 juni 2022
.

Code: 1310.213.HKM (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
17 september 2021
29 oktober
26 november
24 december
4 februari 2022
4 maart
1 april
29 april
3 juni
Examen 24 juni 2022


Code: 1310.214.HKM (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
15 oktober 2021
29 oktober
26 november
24 december
4 februari 2022
4 maart
1 april
29 april
3 juni
Examen 24 juni 2022


Code: 1310.215.HKM (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
6 december 2021
17 maart 2022
21 april
19 mei
30 juni
15 september
13 oktober
24 november
22 december
Examen 27 januari 2023


Code: 1310.220.HKM (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
27 januari 2022
17 maart
21 april
19 mei
30 juni
15 september
13 oktober
24 november
22 december
Examen 27 januari 2023


Code: 1310.221.HKM (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
10 maart 2022
17 maart
21 april
19 mei
30 juni
15 september
13 oktober
24 november
22 december
Examen 27 januari 2023
2310.081.EHKM

Start op:

1 januari
1 februari
1 maart
1 april

1 mei
1 juni
1 juli
1 september
1 oktober
1 november
1 december

 

Eigen tempo, eigen route

Examen:

jan en juni

 

 

 

Opleidingsduur

Dagopleiding: 9 dagen 10.00 uur tot 16.00 uur.

 

Opleidingsduur

 

 

Afgeronde rechthoek: E

Opleidingsduur

U kunt ook kiezen voor E-learning: 12 E-learning sessies 3 persoonlijke contact momenten

Optie: 2 coachingssessies

 

 

Diploma / certificaat

De opleiding wordt afgesloten met een examen.

Bij voldoende resultaat ontvangt u het gewaardeerde diploma HBO Kwaliteitsmanagement

Met het diploma toont u aan dat u de kwaliteitskennis en vaardigheden op HBO-niveau beheerst.

 

Cursusgeld:          
1890,- btw vrij

Literatuur:           
325, - ex btw

Opdrachtbegeleiding:
325,- btw vrij

Arrangementskosten
(zaal, lunch, koffie, thee) lessen + examenzaal
10 x € 49 ex btw (vervalt bij online lessen)

 

 

 

LET op: Brochure aangevraagd?
Kijk ook in uw SPAM-box !

 

 

 

Doelgroep

Managers, adviseurs en medewerkers die een gedegen en direct toepasbare kennis op het gebied van kwaliteitsmanagement willen ontwikkelen en die ook binnen korte tijd een landelijk diploma HBO Kwaliteitsmanagement willen behalen.

Doel en opzet van de opleiding

Dit opleidingsprogramma HBO kwaliteits management heeft als doel:

1-u een gedegen opleiding te bieden die een landelijk diploma oplevert.

2-u te leren kwaliteitsmanagement in strategisch, tactisch en operationeel perspectief te plaatsen.

Om dit te bereiken heeft dit programma Kwaliteitsmanagement een overzichtelijk en efficiënt programma.

Alle essentiële thema’s waarmee u in de praktijk als kwaliteits)manager in Zorg en Welzijn te maken krijgt, komen in deze opleiding aan de orde.

In deze opleiding plaatst u voortdurend de relevante management en kwaliteitsconcepten en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.

U gaat ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie. Bovendien wordt veel aandacht besteed aan uw persoonlijke scriptie en de gang van zaken rond het examen.
Uw docent begeleidt u hierin persoonlijk.
Een grondige examentraining aan het einde van deze opleiding vormt een belangrijk onderdeel van deze opleiding. 

Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 5 – 7 uur per studiebijeenkomst.

Vooropleiding

Dit opleidingsprogramma wordt op HBO niveau verzorgd.

De opleiding sluit aan bij de opleiding Basisopleiding Kwaliteitsmanagement.

Uw vooropleiding dient verder minimaal op MBO of HBO niveau te liggen.
Cursisten die eerder HBO Kwaliteits- en Procesmanagement hebben gedaan kunnen een aantal vrijstellingen krijgen bij voldoende studieresultaten.

Aanpak

Deze opleiding is zeer actief en praktisch, maar volledig afgestemd op de behoeften van kwaliteitsfunctionarissen en –managers en het behalen van het diploma HBO kwaliteitsmanagement.

De opleiding vindt plaats in een veilige omgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt.

Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk. Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren.

Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal.

Examen en Diploma

Dit programma dat op HBO niveau wordt verzorgd, wordt afgesloten met een onafhankelijk landelijk examen.
Bij voldoende resultaat ontvangt u het diploma HBO Kwaliteitsmanagement.
Met het diploma toont u aan dat u de kwaliteitskennis en vaardigheden op HBO-niveau beheerst.
Examens in januari of juni .

Opleidingsduur

De dagopleiding van HBO Kwaliteitsmanagement duurt ca 9 - 11 maanden en omvat 9 dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur.

 

 

 

 

Studieprogramma

In deze boeiende opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Module 1
Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement modellen

 • Toepassen van de nieuwste normen en modellen ISO9001, INK, EFQM, IIP, etc
 • Balanced Scorecard, TQM six sigma, kwaliteitshandvesten, RUMBA, MANS
 • Deming, Juran, Feigenbaum, Ishikawa, Imai, Crosby en andere guru's
 • Benchmarking
 • Wetgeving, milieu, ARBO, WIA.
 • Lean management.

Kwaliteit als prestatiecriterium

 • Kwaliteitsbeleid
 • Bedrijfskenmerken en hun besturing
 • Van missie en visie naar het werken met prestatieindicatoren (KPI’s)
 • Klantenfocus
 • Strategisch kwaliteitsmanagement
 • Ontwerp-, proces- en productkwaliteit Methoden en technieken, 7 tools
 • Verbeterinstrumenten
 • Kwaliteitsinstrumenten
 • Kwaliteit van diensten
 • Productiviteitsverbetering
 • Procesbeheersing
 • Excellente organisatie
 • Invloed van kwaliteit op kosten en baten.

Module 2 Verbeteren en borgen van bedrijfsprocessen

Leiderschap en cultuur

 • Leiderschap en kwaliteitsmanagement
 • Diverse vormen van leiderschap
 • Leiderschap en verandering
 • Cultuur en kwaliteitsmanagement
 • Voor en achterkant van de organisatie
 • Invoering van verbeteringen
 • Persoonlijke stijl van de kwaliteits manager


Management van bedrijfsprocessen

 • Kwaliteitsmanagement en ICT-, marketing- en personeelsmanagement
 • Processen als waardeketens
 • Proces- en ketenbeheersing
 • Stappenplan voor procesanalyse
 • Business process management
 • Business process re-engineering
 • Virtuele organisaties
 • Procesbewaking

Module 3 Kwaliteitsverbetering en -borging binnen de dienstverlening in Zorg en Welzijn

Dienstverlening

 • Kwaliteit binnen dienstverlening
 • Back office, front office
 • Klachtenregistratie
 • Strategische en operationele aspecten van serviceverlening
 • Klanttevredenheid, duurzame relaties. organisatie flexibiliteit, servicegerichtheid, innovatie, productiviteit.
 • Hulpmiddelen voor kwaliteitsbepaling
 • Instrumenten en technieken toepassen, CQi,
 • Grönroos en Zeithaml
 • Normen, medewerkers, interne/externe rapportage
 • Enquête, interview, gesprekstechnieken
 • Mysteryman
 • Professionalisme, houding en gedrag en andere criteria

Certificering en accreditatie

 • Interne en externe audits
 • Certificerings- en accreditatieproces
 • Rol binnen de verbetercyclus
 • Prestatieaudits

Examentraining

 • 2 bijeenkomsten met daarin examen oefeningen en cases.

 

De opleiding wordt vaak gecombineerd met de training

Kwaliteitsaudits uitvoeren