Opleiding

Ogive - Home

HBO Kwaliteitsmanagement

 

Dit opleidingsprogramma HBO Kwaliteitsmanagement richt zich speciaal op dienstverlening.

De opleiding is ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen die aan kwaliteitsmanagers gesteld worden.

Het opleidingsprogramma is gericht op servicegerichtheid, klanttevredenheid, innovatie, productiviteit en duurzame relaties.

De zeer praktische invalshoek zorgt tevens voor een optimale aansluiting van de theorie op de dagelijkse kwaliteit praktijk.

--
Zolang de overheidsmaatregelen voor corona gelden zullen we deze opleiding gewoon starten, maar dan ONLINE.

Wij willen namelijk graag de organisaties en hun medewerkers en managers blijven helpen met hun ontwikkeling.

--Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

E-Learning


Code: 131.0205b.HKM (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

27 augustus 2020
29 oktober
26 november
17 december
28 januari 2021
11 februari
4 maart
8 april
13 mei
Examen 25 juni 2021.

Code: 131.0205c.HKM (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
12 oktober 2020
29 oktober
26 november
17 december
28 januari 2021
11 februari
4 maart
8 april
13 mei
Examen 25 juni 2021

Code: 131.0206.HKM (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
12 november 2020
4 maart 2021
25 maart
29 april
3 juni
2 september
7 oktober
4 november
9 december
Examen 28 januari 2022

Code: 131.0207.HKM
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

19 december 2020
4 maart 2021
25 maart
29 april
3 juni
2 september
7 oktober
4 november
9 december
Examen 28 januari 2022

Code: 131.0210.HKM (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
14 januari 2021
4 maart
25 maart
29 april
3 juni
2 september
7 oktober
4 november
9 december
Examen 28 januari 2022

Code: 131.0211.HKM (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
4 februari 2021
4 maart
25 maart
29 april
3 juni
2 september
7 oktober
4 november
9 december
Examen 28 januari 2022
2310.081.EHKM

Start op:

1 januari
1 februari
1 maart
1 april

1 mei
1 juni
1 juli
1 september
1 oktober
1 november
1 december

 

Eigen tempo, eigen route

Examen:

jan en juni

 

 

 

Opleidingsduur

Dagopleiding: 9 dagen 10.00 uur tot 16.00 uur.

 

Opleidingsduur

 

 

Afgeronde rechthoek: E

Opleidingsduur

U kunt ook kiezen voor E-learning: 12 E-learning sessies 3 persoonlijke contact momenten

Optie: 2 coachingssessies

 

 

Diploma / certificaat

De opleiding wordt afgesloten met een examen.

Bij voldoende resultaat ontvangt u het gewaardeerde diploma HBO Kwaliteitsmanagement

Met het diploma toont u aan dat u de kwaliteitskennis en vaardigheden op HBO-niveau beheerst.

 

Cursusgeld:          
1890,- btw vrij

Literatuur:           
325, - ex btw

Opdrachtbegeleiding:
225,- btw vrij

Examen
195,- btw vrij

Arrangementskosten
(zaal, lunch, koffie, thee) lessen + examenzaal
10 x € 49 ex btw

 

 

 

LET op: Brochure aangevraagd?
Kijk ook in uw SPAM-box !

 

 

 

Doelgroep

Managers, adviseurs en medewerkers die een gedegen en direct toepasbare kennis op het gebied van kwaliteitsmanagement willen ontwikkelen.

Doel en opzet van de opleiding

Deze opleiding HBO kwaliteitsmanagement heeft als doelen:

 • U een gedegen opleiding te bieden om kwaliteitsmanagement in strategisch, tactisch en operationeel perspectief te plaatsen.
 • Tips te geven hoe u valkuilen kunt voorkomen en aan te pakken.
 • Maatwerk coaching.

Om dit te bereiken heeft deze opleiding HBO Kwaliteitsmanagement een overzichtelijk en efficiënt programma.

Alle essentiële thema’s waarmee u in de praktijk als (kwaliteits)manager te maken krijgt, komen in deze opleiding aan de orde.

In deze opleiding plaatst u voortdurend de relevante management en kwaliteitsconcepten en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.


U gaat ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie.

Bovendien wordt veel aandacht besteed aan uw persoonlijke scriptie en de gang van zaken rond het examen.


Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 5 – 7 uur per studiebijeenkomst.

Vooropleiding

De opleiding wordt op HBO niveau verzorgd.

Aanpak

Deze opleiding HBO Kwaliteitsmanagement is zeer actief en praktisch, maar volledig afgestemd op de behoeften van kwaliteits functionarissen en –managers.

De opleiding vindt plaats in een veilige omgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt.

Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk.

Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren.


Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding HBO Kwaliteitsmanagement.

Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal.


Examen en Diploma

De opleiding wordt afgesloten met een kwaliteitsmanagement examen.
Daarmee laat u zien dat u de opleiding met goed resultaat op HBO niveau hebt afgerond. Examens in januari of juni .

Opleidingsduur

De dagopleiding van HBO Kwaliteitsmanagement duurt ca 9 - 11 maanden en omvat 9 lesdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur.

 

 

 

 

Studieprogramma

In deze boeiende opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Module 1
Kwaliteitsmanagement

Positiebepaling kwaliteitszorg

 • Ontwikkelingen van de kwaliteitszorg
 • Kwaliteitsbeleid
 • Kwaliteitssystemen combineren

 • Arbo, milieu
 • Stakeholder management
 • Risico management

 • Rol, taken en verantwoordelijkheden van de kwaliteitsfunctionaris
 • Professionalisme, houding en gedrag en andere criteria


Kwaliteitsmodellen

 • Toepassen van de nieuwste normen en modellen ISO9001, INK, EFQM, IIP, MVO, nieuwe HKZ-, Balanced Scorecard, TQM, lean, six sigma,
 • Kwaliteitshandvesten, RUMBA, MANS, Deming,
 • Benchmarking: leren van anderen,

 • Lean management

Wetgeving

 • Nationale eisen en EU-normen
 • Productaansprakelijkheid
 • Productveiligheid

 • Intellectueel eigendom
 • Arbo, milieu

Kwaliteit als prestatiecriterium

 • Kwaliteitsbeleid
 • Bedrijfskenmerken en hun besturing
 • Van missie en visie naar het werken met KPI’s

 • Strategisch kwaliteitsmanagement
 • Ontwerp-, proces- en productkwaliteit
 • Methoden en technieken, 7 tools

 • Verbeterinstrumenten
 • Kwaliteitsinstrumenten
 • Kwaliteit van diensten

 • Productiviteitsverbetering
 • Procesbeheersing
 • Excellente organisatie

 • Invloed van kwaliteit op kosten en baten
 • LEAN management

Module 2 Verbeteren en borgen van bedrijfsprocessen

Leiderschap en cultuur

 • Leiderschap en kwaliteitsmanagement
 • Diverse vormen van leiderschap
 • Leiderschap en verandering

 • Cultuur en kwaliteitsmanagement
 • Voor en achterkant van de organisatie.
 • Invoering van verbeteringen.

 • Management van perceptie en verwachtingen.
 • Persoonlijke stijl van de kwaliteits manager

 Management van bedrijfsprocessen

 • Kwaliteitsmanagement en ICT-, marketing- en personeelsmanagement
 • Processen als waardeketens
 • Proces- en ketenbeheersing

 • Stappenplan voor procesanalyse
 • Business process management
 • Business process re-engineering

 • Virtuele organisaties
 • Procesbewaking
 • Verbeteren met SCRUM

Module 3 Kwaliteitsverbetering en -borging binnen dienstverlenende organisaties

Dienstverlenende organisaties

 • Strategische, tactische en operationele aspecten van serviceverlening
 • Marketing, kwaliteit en klanttevredenheid.
 • Customer journey, customer intimacy en customer service

 • Duurzame relaties opbouwen met kwaliteitsmanagement
 • Hostmanship toepassen
 • Productiviteit en medewerkerstevredenheid

 • Grönroos en service quality
 • Front- en Back office valkuilen en tips
 • Kwaliteitsinstrumenten voor innovatie

 • Instrumenten en enquetetechnieken toepassen, CQi, PROM, PREM voor diensten en productie
 • Professionalisme, houding en gedrag en andere criteria
 • Klachtenregistratie

Certificering en accreditatie

 • Interne-, externe audits en klachten gebruiken voor interne tevredenheid en klanttevredenheid
 • Verschillende manieren van (positief) auditeren
 • Interne en externe rapportages

 • Certificerings- en accreditatieproces

Examenvoorbereiding

 • 2 bijeenkomsten met daarin examenoefeningen en cases.

 

De opleiding wordt vaak gecombineerd met de training

Kwaliteitsaudits uitvoeren