Opleiding

Ogive - Home

HBO Kwaliteitsmanagement

Beste mevrouw, mijnheer,
Voor u ligt de beknopte brochure van HBO Kwaliteitsmanagement. Het complete en praktijkgerichte kwaliteitsopleidingsprogramma op HBO niveau.
Dit opleidingsprogramma richt zich op de hoge eisen die aan kwaliteitsmanagers gesteld worden.

Het opleidingsprogramma is, vanwege de gebruikte methodiek en onderwerpen, breed toepasbaar zowel in organisaties die diensten verlenen als in organisaties die producten maken.
Het opleidingsprogramma is gericht op klanttevredenheid, innovatie, productiviteit en duurzame relaties.
De zeer praktische invalshoek zorgt tevens voor een optimale aansluiting van de theorie op de dagelijkse kwaliteit praktijk.

Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

E-Learning

 

 

[code: 131.093b.HKM] (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
17 oktober 2019
31 oktober
28 november
19 december
30 januari 2020
27 februari
26 maart
23 april
28 mei
Examen 26 juni 2020


[code: 131.094.HKM] (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam
14 november
2019
19 maart 2020
2 april
7 mei
4 juni
10 september
1 oktober
5 november
3 december
Examen 22 januari 2021


[code: 131.0201.HKM] (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
22 januari 2020
19 maart
2 april
7 mei
4 juni
10 september
1 oktober
5 november
3 december.
Examen 22 januari 2021


[code: 131.0202.HKM] (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
6 februari 2020
19 maart
2 april
7 mei
4 juni
10 september
1 oktober
5 november
3 december
Examen 22 januari 2021


[code: 131.0203.HKM] (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
14 mei 2020
3 september
29 oktober
26 november
17 december
28 januari 2021
4 maart
8 april
13 mei
Examen 25 juni 2021

[code: 131.0204.HKM] (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
18 juni 2020
3 september
29 oktober
26 november
17 december
28 januari 2021
4 maart
8 april
13 mei
Examen 25 juni 2021

[code: 131.0205.HKM] (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
27 augustus 2020
3 september
29 oktober
26 november
17 december
28 januari 2021
4 maart
8 april
13 mei
Examen 25 juni 2021
[2310.081.EHKM

Start op:

1 januari
1 februari
1 maart
1 april

1 mei
1 juni
1 juli
1 september
1 oktober
1 november
1 december

 

Eigen tempo, eigen route

Examen:

jan en juni

 

 

 

 

Opleidingsduur

Dagopleiding: 9 dagen 10.00 uur tot 16.00 uur.

 

Opleidingsduur

 

 

Afgeronde rechthoek: E

Opleidingsduur

U kunt ook kiezen voor E-learning: 12 E-learning sessies 3 persoonlijke contact momenten

Optie: 2 coachingssessies

 

 

Diploma / certificaat

De opleiding wordt afgesloten met een examen.

Bij voldoende resultaat ontvangt u het gewaardeerde diploma HBOKwaliteitsmanagement

Met het diploma toont u aan dat u de kwaliteitskennis en vaardigheden op HBO-niveau beheerst.

 

Cursusgeld:          
1790,-
Literatuur:           
325, - ex btw
Opdrachtbegeleiding:
195,- btw vrij
Arrangementskosten
9 x € 48 ex btw
Examen (Zaal, beoordeling, koffie, thee)          
195,-

 

 

 

 

 

 

Doelgroep
Managers, adviseurs en medewerkers die een gedegen en direct toepasbare kennis op het gebied van kwaliteitsmanagement willen ontwikkelen.

Doel en opzet van de opleiding
Deze opleiding HBO kwaliteitsmanagement heeft als doelen:

 • U een gedegen opleiding te bieden om kwaliteitsmanagement in strategisch, tactisch en operationeel perspectief te plaatsen.
 • Tips te geven hoe u valkuilen kunt voorkomen en aan te pakken.
 • Maatwerk coaching.Om dit te bereiken heeft deze opleiding HBO Kwaliteitsmanagement een overzichtelijk en efficiënt programma. Alle essentiële thema’s waarmee u in de praktijk als (kwaliteits)manager te maken krijgt, komen in deze opleiding aan de orde.
In deze opleiding plaatst u voortdurend de relevante management en kwaliteitsconcepten en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.

U gaat ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie. Bovendien wordt veel aandacht besteed aan uw persoonlijke scriptie en de gang van zaken rond het examen.

Voorbereiding en studiebelasting
Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 5 – 7 uur per studiebijeenkomst.

Vooropleiding
Deze opleiding sluit aan bij de opleiding Basisopleiding Kwaliteitsmanagement.
(Vaardighedenprogramma).


Uw werk en denkniveau dient minimaal op HBO niveau te liggen.

Aanpak
Deze opleiding HBO Kwaliteitsmanagement is zeer actief en praktisch, maar volledig afgestemd op de behoeften van kwaliteits functionarissen en –managers.

De opleiding vindt plaats in een veilige omgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt.
Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk.
Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren.


Studiemateriaal
Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding HBO Kwaliteitsmanagement.
Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal.


Examen en Diploma
De opleiding wordt afgesloten met een kwaliteitsmanagement examen. Examens in januari of juni .

 

Opleidingsduur
De dagopleiding van HBO Kwaliteitsmanagement duurt ca 9 - 11 maanden en omvat 9 dagen (=18 bijeenkomsten) van 10.00 uur tot 16.00 uur.

 

 

 

Studieprogramma
In deze boeiende opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Module 1
Kwaliteitsmanagement
(6 bijeenkomsten)

Positiebepaling kwaliteitszorg

 • Ontwikkelingen van de kwaliteitszorg
 • Kwaliteitsbeleid
 • Kwaliteitssystemen combineren

 • Arbo, milieu
 • Stakeholder management
 • Risico management

 • Rol, taken en verantwoordelijkheden van de kwaliteitsfunctionaris
 • Professionalisme, houding en gedrag en andere criteria


Kwaliteitsmodellen

 • Toepassen van de nieuwste normen en modellen ISO9001, INK, EFQM, IIP, MVO, nieuwe HKZ-, Balanced Scorecard, TQM, lean, six sigma,
 • Kwaliteitshandvesten, RUMBA, MANS, Deming,
 • Benchmarking: leren van anderen,

 • Lean management

Wetgeving

 • Nationale eisen en EU-normen
 • Productaansprakelijkheid
 • Productveiligheid

 • Intellectueel eigendom
 • Arbo, milieu

Kwaliteit als prestatiecriterium

 • Kwaliteitsbeleid
 • Bedrijfskenmerken en hun besturing
 • Van missie en visie naar het werken met KPI’s

 • Strategisch kwaliteitsmanagement
 • Ontwerp-, proces- en productkwaliteit
 • Methoden en technieken, 7 tools

 • Verbeterinstrumenten
 • Kwaliteitsinstrumenten
 • Kwaliteit van diensten

 • Productiviteitsverbetering
 • Procesbeheersing
 • Excellente organisatie

 • Invloed van kwaliteit op kosten en baten
 • LEAN management

Module 2 Verbeteren en borgen van bedrijfsprocessen
(6 bijeenkomsten)

Leiderschap en cultuur

 • Leiderschap en kwaliteitsmanagement
 • Diverse vormen van leiderschap
 • Leiderschap en verandering

 • Cultuur en kwaliteitsmanagement
 • Voor en achterkant van de organisatie.
 • Invoering van verbeteringen.

 • Management van perceptie en verwachtingen.
 • Persoonlijke stijl van de kwaliteits manager

 Management van bedrijfsprocessen

 • Kwaliteitsmanagement en ICT-, marketing- en personeelsmanagement
 • Processen als waardeketens
 • Proces- en ketenbeheersing

 • Stappenplan voor procesanalyse
 • Business process management
 • Business process re-engineering

 • Virtuele organisaties
 • Procesbewaking
 • Verbeteren met SCRUM

Module 3 Kwaliteitsverbetering en -borging binnen dienstverlenende organisaties
(6 bijeenkomsten)

Dienstverlenende organisaties

 • Strategische, tactische en operationele aspecten van serviceverlening
 • Marketing, kwaliteit en klanttevredenheid.
 • Customer journey, customer intimacy en customer service

 • Duurzame relaties opbouwen met kwaliteitsmanagement
 • Hostmanship toepassen
 • Productiviteit en medewerkerstevredenheid

 • Grönroos en service quality
 • Front- en Back office valkuilen en tips
 • Kwaliteitsinstrumenten voor innovatie

 • Instrumenten en enquetetechnieken toepassen, CQi, PROM, PREM voor diensten en productie
 • Professionalisme, houding en gedrag en andere criteria
 • Klachtenregistratie

Certificering en accreditatie

 • Interne-, externe audits en klachten gebruiken voor interne tevredenheid en klanttevredenheid
 • Verschillende manieren van (positief) auditeren
 • Interne en externe rapportages

 • Certificerings- en accreditatieproces

Examenvoorbereiding

 • 2 bijeenkomsten met daarin examenoefeningen en cases.