Opleiding

Ogive - Home

HBO Kwaliteitsmanagement

De opleiding HBO Kwaliteitsmanagement is een zeer prak-tijkgerichte opleiding die u opleidt tot het in korte tijd behalen van het landelijke diploma HBO Kwaliteitsmanagement.
De opleiding richt zich op kwaliteitsmanagement met stakeholder, risico en verwachtingsmanagement.

De zeer praktische invalshoek zorgt tevens voor een optimale aansluiting van de theorie op de dagelijkse kwaliteit praktijk. Daarbij komt ook de moderne dienstverlening uitgebreid aan bod. 

Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

E-Learning

 

 

[code: 131.093.HKM] (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
29 augustus 2019
26 september
31 oktober
28 november
19 december
30 januari 2020
27 februari
26 maart
23 april
Examen 26 juni 2020


[code: 131.093a.HKM] (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
20 september 2019
26 september
31 oktober
28 november
19 december
30 januari 2020
27 februari
26 maart
23 april
Examen 26 juni 2020


[code: 131.094.HKM] (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam
14 november
2019
19 maart 2020
2 april
7 mei
4 juni
10 september
1 oktober
5 november
3 december
Examen 22 januari 2021


[code: 131.0201.HKM] (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
22 januari 2020
19 maart
2 april
7 mei
4 juni
10 september
1 oktober
5 november
3 december.
Examen 22 januari 2021


[code: 131.0202.HKM] (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
6 februari 2020
19 maart
2 april
7 mei
4 juni
10 september
1 oktober
5 november
3 december
Examen 22 januari 2021


[code: 131.0203.HKM] (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
14 mei 2020
3 september
29 oktober
26 november
17 december
28 januari 2021
4 maart
8 april
13 mei
Examen 25 juni 2021

[code: 131.0204.HKM] (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
18 juni 2020
3 september
29 oktober
26 november
17 december
28 januari 2021
4 maart
8 april
13 mei
Examen 25 juni 2021

[code: 131.0205.HKM] (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
27 augustus 2020
3 september
29 oktober
26 november
17 december
28 januari 2021
4 maart
8 april
13 mei
Examen 25 juni 2021
[2310.081.EHKM

Start op:

1 januari
1 februari
1 maart
1 april

1 mei
1 juni
1 juli
1 september
1 oktober
1 november
1 december

 

Eigen tempo, eigen route

Examen:

jan en juni

 

 

 

 

Opleidingsduur

Dagopleiding: 9 dagen 10.00 uur tot 16.00 uur.

 

Opleidingsduur

 

 

Afgeronde rechthoek: E

Opleidingsduur

U kunt ook kiezen voor E-learning: 12 E-learning sessies 6 live contactbijeenkomsten

 

Optie: 2 coachingssessies

 

 

Diploma / certificaat

De opleiding wordt afgesloten met een examen.

Bij voldoende resultaat ontvangt u het gewaardeerde diploma HBOKwaliteitsmanagement .

 

Cursusgeld: € 1790,-
Literatuur: € 325, - ex btw
Opdrachtbegeleiding: € 195,- btw vrij
Arrangementskosten + examendag = 10 x € 48 per dag

 

 

 

 

 

 

Doelgroep
Managers, adviseurs en medewerkers die een gedegen en direct toepasbare kennis op het gebied van kwaliteitsmanagement willen ontwikkelen.

Doel en opzet van de opleiding
Deze opleiding HBO kwaliteitsmanagement heeft als doel:
U een gedegen opleiding te bieden om kwaliteitsmanagement in strategisch, tactisch en operationeel perspectief te plaatsen.

Om dit te bereiken heeft deze opleiding HBO Kwaliteitsmanagement een overzichtelijk en efficiënt programma. Alle essentiële thema’s waarmee u in de praktijk als (kwaliteits)manager te maken krijgt, komen in deze opleiding aan de orde. In deze opleiding plaatst u voortdurend de relevante management en kwaliteitsconcepten en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.

U gaat ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie. Bovendien wordt veel aandacht besteed aan uw persoonlijke scriptie en de gang van zaken rond het examen.

Voorbereiding en studiebelasting
Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 5 – 7 uur per studiebijeenkomst.

Vooropleiding
Deze opleiding sluit aan bij de opleiding Basisopleiding Kwaliteitsmanagement.
(Vaardighedenprogramma).


Uw werk en denkniveau dient minimaal op HBO niveau te liggen.

Aanpak
Deze opleiding HBO Kwaliteitsmanagement is zeer actief en praktisch, maar volledig afgestemd op de behoeften van kwaliteits functionarissen en –managers.

De opleiding vindt plaats in een veilige omgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt.
Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk.
Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren.


Studiemateriaal
Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding HBO Kwaliteitsmanagement.
Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal.


Examen en Diploma
De opleiding wordt afgesloten met een kwaliteitsmanagement examen. Examens in januari of juni .

 

Opleidingsduur
De dagopleiding van HBO Kwaliteitsmanagement duurt ca 9 - 11 maanden en omvat 9 dagen (=18 bijeenkomsten) van 10.00 uur tot 16.00 uur.

 

 

 

Studieprogramma
In deze boeiende opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Module 1
Kwaliteitsmanagement
(6 bijeenkomsten)

Positiebepaling kwaliteitszorg

 • Ontwikkelingen van de kwaliteitszorg
 • Kaliteitssystemen combineren
 • Arbo, milieu
 • Stakeholder management
 • Risico management
 • Rol, taken en verantwoordelijkheden van de kwaliteitsfunctionaris
 • Professionalisme, houding en gedrag en andere criteria


Kwaliteitsmodellen

 • Toepassen van de nieuwste normen en modellen ISO9001, INK, EFQM, IIP, Gouden, Zilveren, Bronzen Keurmerk, nieuwe HKZ-, Balanced Scorecard, TQM, lean, six sigma,
 • Kwaliteitshandvesten, RUMBA, MANS, Deming,
 • Benchmarking: leren van anderen,
 • Invloed van wetgeving, milieu, ARBO
 • Lean management

Kwaliteit als prestatiecriterium

 • Kwaliteitsbeleid
 • Bedrijfskenmerken en hun besturing
 • Van missie en visie naar het werken met prestatieindicatoren (KPI’s)
 • Strategisch kwaliteitsmanagement
 • Ontwerp-, proces- en productkwaliteit
 • Methoden en technieken, 7 tools
 • Verbeterinstrumenten
 • Kwaliteitsinstrumenten
 • Kwaliteit van diensten
 • Productiviteitsverbetering
 • Procesbeheersing
 • Excellente organisatie
 • Invloed van kwaliteit op kosten en baten

Module 2 Verbeteren en borgen van bedrijfsprocessen
(6 bijeenkomsten)

Leiderschap en cultuur

 • Leiderschap en kwaliteitsmanagement
 • Diverse vormen van leiderschap
 • Leiderschap en verandering
 • Cultuur en kwaliteitsmanagement
 • Voor en achterkant van de organisatie
 • Invoering van verbeteringen
 • Persoonlijke stijl van de kwaliteits manager

 Management van bedrijfsprocessen

 • Kwaliteitsmanagement en ICT-, marketing- en personeelsmanagement
 • Processen als waardeketens Proces- en ketenbeheersing Stappenplan voor procesanalyse Business process management Business process re-engineering Virtuele organisaties
 • Procesbewaking

Module 3 Kwaliteitsverbetering en -borging binnen dienstverlenende organisaties
(6 bijeenkomsten)

Dienstverlenende organisaties

 • Kwaliteit en kwaliteitsmanagement binnen dienstverlenende organisaties
 • Verwachtingsmanagement
 • Back office, front office
 • Klachtenregistratie
 • Strategische en operationele aspecten van serviceverlening
 • Hulpmiddelen voor kwaliteitsbepaling
 • Instrumenten en technieken toepassen
 • Grönroos en Zeithaml
 • Normen, medewerkers, interne/externe rapportage
 • Enquête, Mysteryman, shopping lady
 • Houding en gedrag, professionalisme

Certificering en accreditatie

 • Interne en externe audits
 • Certificerings- en accreditatieproces
 • Rol binnen de verbetercyclus
 • Prestatieaudits

Examenvoorbereiding

 • 2 bijeenkomsten met daarin examenoefeningen en cases.