Ogive - Home  

HBO Kwaliteitsmanagement
(HBO niveau)

 

 

De opleiding HBO Kwaliteitsmanagement heet vanaf juni 2021:
Hoger Kwaliteitsmanagement
op HBO niveau.

Link:

Hoger Kwaliteitsmanagement op HBO niveau.

De opleiding HBO Kwaliteitsmanagement is speciaal ontwikkeld voor de dienstverlenende sectoren.

De zeer praktische invalshoek sluit optimaal aan op de dagelijke kwaliteitspraktijk. Daarbij komt ook de moderne dienstverlening uitgebreid aan bod.

 

 

Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

E-Learning


Code: 1310.215.HKM (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
6 december 2021
17 maart 2022
21 april
19 mei
30 juni
15 september
13 oktober
24 november
8 december
22 december
Examen 27 januari 2023
.

Code: 1310.220.HKM (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
27 januari 2022
17 maart
21 april
19 mei
30 juni
15 september
13 oktober
24 november
8 december
22 december
Examen 27 januari 2023


Code: 1310.221.HKM (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
10 maart 2022
17 maart
21 april
19 mei
30 juni
15 september
13 oktober
24 november
8 december
22 december
Examen 27 januari 2023
2310.081.EHKM

Start op:

1 januari
1 februari
1 maart
1 april

1 mei
1 juni
1 juli
1 september
1 oktober
1 november
1 december

 

Eigen tempo, eigen route

Examen:

jan en juni

 

 

 

Dagprogramma

Dagprogramma: 10 dagen 10.00 uur tot 16.00 uur.

 

Opleidingsduur

 

 

Afgeronde rechthoek: E

Opleidingsduur

U kunt ook kiezen voor E-learning: 12 E-learning sessies 3 persoonlijke contact momenten

Optie: 2 coachingssessies

 

Diploma / certificaat

Het programma wordt afgesloten met een examen.

Bij voldoende resultaat ontvangt u het gewaardeerde Ogive diploma Hoger kwaliteitsmanagement

Met het diploma toont u aan dat u de kwaliteitskennis en vaardigheden op HBO-niveau beheerst.

 

Cursusgeld:          
2495,- btw vrij

Literatuur:           
325, - ex btw

Opdrachtbegeleiding:
325,- btw vrij
Examenkosten
€ 75,-
ex btw
Arrangementskosten
(zaal, lunch, koffie, thee)
10 x € 49 ex btw (vervalt bij online lessen)

 

 

 

LET op: Brochure aangevraagd?
Kijk ook in uw SPAM-box !

 

 

 

Doelgroep

Managers, adviseurs en medewerkers die een gedegen en direct toepasbare kennis op het gebied van kwaliteitsmanagement willen ontwikkelen.

Doel en opzet

Dit HBO niveau programma kwaliteitsmanagementheeft als doelen:

1-u een gedegen kennis en ervaringsbasis te bieden
2-u te leren kwaliteitsmanagement in strategisch, tactisch en operationeel perspectief te plaatsen.

Om dit te bereiken wordt gebruik gemaakt van een overzichtelijk en efficiënt programma.

Alle essentiële thema’s waarmee u in de praktijk als (kwaliteits)manager te maken krijgt, komen in dit kwaliteitsmanagement programma aan de orde.

In dit kwaliteitsprogramma plaatst u voortdurend de relevante management en kwaliteitsconcepten en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.

U gaat ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie. Bovendien wordt veel aandacht besteed aan uw persoonlijke opdracht en de gang van zaken rond het programma-examen.
Een grondige examentraining aan het einde van dit kwaliteitsprogramma vormt een belangrijk onderdeel. 

Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 5 – 7 uur per studiebijeenkomst.

Werk en denkniveau

Dit programma wordt op HBO niveau verzorgd.

Programma op HBO niveau

De cursist wordt in dit programma op HBO niveau ontwikkeld. De looptijd van dit HBO-niveau programma is ongeveer 1 jaar.
Een volledige Bachelor bevat meerdere vakken, waaronder Nederlands en statistiek e.d. Dit programma is gespecialiseerd in een onderwerp: Kwaliteitsmanagement.

Aanpak

Het programma is zeer actief en praktisch, en volledig afgestemd op de behoeften van kwaliteitsfunctionarissen, kwaliteitsadviseurs en kwaliteitsmanagers.

Het programma vindt plaats in een veilige omgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt.

Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk. Hiermee is het mogelijk ook tijdens dit HBO kwaliteitsmanagement programma individueel maatwerk te blijven leveren.

Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op het programma. Voor aanvang van het programma ontvangt u het volledige studiemateriaal.

Opleidingsduur

Het dagprogramma van de opleiding Hoger kwaliteitsmanager duurt ca 9 - 11 maanden en omvat 9 dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur.

 

 

 

 

Studieprogramma

Module 1
Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement modellen

 • Toepassen van de nieuwste normen en modellen ISO9001, INK, EFQM, IIP, etc
 • Balanced Scorecard, TQM six sigma, kwaliteitshandvesten, RUMBA, MANS
 • Deming, Juran, Feigenbaum, Ishikawa, Imai, Crosby en andere guru's
 • Benchmarking
 • Wetgeving, milieu, ARBO, WIA.
 • Risk management, Lean management.

Kwaliteit als prestatiecriterium

 • Kwaliteitsbeleid
 • Bedrijfskenmerken en hun besturing
 • Van missie en visie naar het werken met prestatieindicatoren (KPI’s)
 • Klantenfocus
 • Strategisch kwaliteitsmanagement
 • Risico-management
 • Ontwerp-, proces- en productkwaliteit Methoden en technieken, 7 tools
 • Verbeterinstrumenten
 • Kwaliteitsinstrumenten
 • Kwaliteit van diensten
 • Productiviteitsverbetering
 • Procesbeheersing
 • Excellente organisatie
 • Invloed van kwaliteit op kosten en baten.

Module 2 Verbeteren en borgen van bedrijfsprocessen

Leiderschap en cultuur

 • Leiderschap en kwaliteitsmanagement
 • Diverse vormen van leiderschap
 • Leiderschap en verandering
 • Cultuur en kwaliteitsmanagement
 • Voor en achterkant van de organisatie
 • Invoering van verbeteringen
 • Persoonlijke stijl van de kwaliteits manager


Management van bedrijfsprocessen

 • Kwaliteitsmanagement en ICT-, marketing- en personeelsmanagement
 • Processen als waardeketens
 • Proces- en ketenbeheersing
 • Stappenplan voor procesanalyse
 • Business process management
 • Business process re-engineering
 • Virtuele organisaties
 • Procesbewaking

Module 3 Kwaliteitsverbetering en -borging binnen de dienstverlening

Dienstverlening

 • Kwaliteit binnen dienstverlening
 • Back office, front office
 • Klachtenregistratie
 • Strategische en operationele aspecten van serviceverlening
 • Klanttevredenheid, duurzame relaties. organisatie flexibiliteit, servicegerichtheid, innovatie, productiviteit.
 • Hulpmiddelen voor kwaliteitsbepaling
 • Instrumenten en technieken toepassen, CQi,
 • Grönroos en Zeithaml
 • Normen, medewerkers, interne/externe rapportage
 • Enquête, interview, gesprekstechnieken
 • Mysteryman
 • Professionalisme, houding en gedrag en andere criteria

Certificering en accreditatie

 • Interne en externe audits
 • Certificerings- en accreditatieproces
 • Rol binnen de verbetercyclus
 • Prestatieaudits

Examentraining

 • 2 bijeenkomsten met daarin examen oefeningen en cases.