Ogive - Home

HBO Kwaliteitsmanagement
Zorg & Welzijn


Het geaccrediteerde studieprogramma
HBO Kwaliteitsmanagement Zorg & Welzijn richt zich speciaal op kwaliteitszorg in Zorg en Welzijn.

Door de zeer praktische invalshoek sluit dit studieprogramma optimaal aan op de dagelijke kwaliteitspraktijk. Daarbij komt ook de moderne dienstverlening in de Zorg en Welzijn uitgebreid aan bod.


Het programma voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden door de subsidieregeling Sectorplan plus (tijdvak 4 - 2020 - 2021).

Dat betekent dat uw werkgever de toegekende subsidie kan inzetten om een werknemer dit studieprogramma te laten volgen.

--
Zolang de overheidsmaatregelen gelden zullen we dit programma gewoon starten, maar dan ONLINE.

Wij willen namelijk graag de zorgsector en hun zorgmedewerkers en managers blijven helpen met hun ontwikkeling.

Daarom kunt u gewoon uw lesprogramma ONLINE via E-COLLEGE volgen en met begeleiding werken naar het examen toe.
--

Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

E-Learning


131.0215.HKMZW
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

11 juni 2021
8 oktober
19 november
17 december
28 januari 2022
25 februari
25 maart
22 april
20 mei.
Examen 24 juni 2022

131.0216.HKMZW
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

10 september 2021
8 oktober
19 november
17 december
28 januari 2022
25 februari
25 maart
22 april
20 mei.
Examen 24 juni 2022


131.0217.HKMZW
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

5 november 2021
11 maart 2022
8 april
13 mei
23 juni
9 september
7 oktober
11 november
9 december
Examen 27 januari 2023

131.0218.HKMZW
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

3 december 2021
11 maart 2022
8 april
13 mei
23 juni
9 september
7 oktober
11 november
9 december
Examen 27 januari 2023

131.0220.HKMZW
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

21 januari 2022
11 maart
8 april
13 mei
23 juni
9 september
7 oktober
11 november
9 december
Examen 27 januari 2023

131.0221.HKMZW
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

18 februari 2022
11 maart
8 april
13 mei
23 juni
9 september
7 oktober
11 november
9 december
Examen 27 januari 2023.2310.081.EHKMZW
Start op:

1 januari
1 februari
1 maart
1 april
1 mei
1 juni
1 juli
1 september
1 oktober
1 november
1 december

Eigen tempo, eigen route

Examen: jan en juni

 

 

 Opleidingsduur

U kunt kiezen voor de dagopleiding:
9 dagen
10.00 uur tot 16.00 uur
Opleidingsduur

 

Afgeronde rechthoek: E

Opleidingsduur

U kunt ook kiezen voor E-learning:
12 E-learning sessies
6 live contact bijeenkomsten
Optie: 2 coachings sessies

Diploma/certificaat

De opleiding wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt u het geaccrediteerde en gewaardeerde diploma “HBO Kwaliteitsmanagement ZW”.

Kosten

Cursusgeld            € 1890,- btw vrij

Literatuurkosten          € 325,-

Opdrachtbegeleiding     € 325,-

 Kosten van het arrangement
10 x € 49,- (Zaal, koffie, thee, lunch, fris)

(Arrangementskosten vervallen bij Online lessen ivm Covid-19)

 

 

 

LET op: Brochure aangevraagd?
Kijk ook in uw SPAM-box !

 

 

 

 Andere mensen hadden ook belangstelling voor
HBO intern Kwaliteitsadviseur
Basisopleiding Kwaliteitsmanagement voor Zorg en Welzijn

 

 

 


Doelgroep

Managers, adviseurs en medewerkers in Zorg en Welzijn die een gedegen en direct toepasbare kennis op het gebied van kwaliteitsmanagement willen ontwikkelen.

Doel en opzet van de opleiding

Het HBO kwaliteits management Zorg en Welzijn programma heeft als doel:
1-u een gedegen kennis te bieden die een landelijk diploma oplevert.
2-u te leren kwaliteits management in strategisch, tactisch en operationeel perspectief te plaatsen.

Om dit te bereiken heeft HBO Kwaliteits management Zorg en Welzijn een overzichtelijk en efficiënt studieprogramma.

Alle essentiële thema’s waarmee u in de praktijk als kwaliteits)manager in Zorg en Welzijn te maken krijgt, komen in dit studieprogramma aan de orde.

U plaatst voortdurend de relevante management en kwaliteitsconcepten en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.

U gaat ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie. Bovendien wordt veel aandacht besteed aan uw persoonlijke scriptie en de gang van zaken rond het examen.
Uw docent begeleidt u hierin persoonlijk.
Een grondige examentraining aan het einde van deze opleiding vormt een belangrijk onderdeel van deze opleiding. 

Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 5 – 7 uur per studiebijeenkomst.

Vooropleiding

Dit studieprogramma wordt op HBO werk- en denkniveau verzorgd.

Het sluit aan bij de opleiding Basisopleiding Kwaliteitsmanagement.

Uw vooropleiding dient verder minimaal op MBO of HBO niveau te liggen.
Cursisten die eerder HBO Kwaliteits- en Procesmanagement hebben gedaan kunnen een aantal vrijstellingen krijgen bij voldoende studieresultaten.

Aanpak

Dit studieprogramma is zeer actief en praktisch, en volledig afgestemd op de behoeften van kwaliteitsfunctionarissen en –managers en het behalen van het diploma HBO kwaliteitsmanagement zorg en welzijn. Het programma vindt plaats in een veilige omgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt. Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk. Hiermee is het mogelijk ook tijdens het volgen van het studieprogramma de cursist individueel maatwerk te blijven leveren.

Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op het studieprogramma. Voor aanvang ontvangt u het volledige studiemateriaal.

Examen en Diploma

Het studieprogramma op HBO niveau wordt afgesloten met een onafhankelijk landelijk examen. Bij voldoende resultaat ontvangt u het diploma HBO Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn.
Met het diploma toont u aan dat u de kwaliteitskennis en vaardigheden op HBO-niveau beheerst.
Examens in januari of juni .


Opleidingsduur

Het studieprogramma van HBO Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn duurt ca 9 - 11 maanden en omvat 9 dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Combineren?

Deze opleiding kunt u uitstekend combineren met het studieprogramma voor kwaliteitsadviesvaardigheden:

HBO Intern Kwaliteitsadviseur Zorg en Welzijn.

 

 


Studieprogramma

In dit boeiende studieprogramma komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Module 1 Kwaliteit en management

Kwaliteitsmanagement modellen

 • Toepassen van de nieuwste normen en modellen ISO9001, ISO in de zorg, INK, EFQM, IIP, Gouden, Zilveren, Bronzen Keurmerk, nieuwe HKZ,
 • Balanced Scorecard, TQM lean, six sigma, NIAZ, kwaliteitshandvesten, RUMBA, MANS, JCI, Programma Welzijn Nieuwe Stijl
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg en jeugd(IGJ), klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Wet BIG
 • Wet zorg en dwang 2020, Actuele Wet WMO Somatische en extra-intramuraal Kwaliteit van Zorg Protocollen en richtlijnen.
 • Deming
 • Benchmarking: leren van anderen
 • Invloed van wetgeving, milieu, ARBO, WIA.
 • Lean management.

Kwaliteit als prestatiecriterium

 • Kwaliteitsbeleid
 • Bedrijfskenmerken en hun besturing
 • Van missie en visie naar het werken met prestatieindicatoren (KPI’s)
 • Strategisch kwaliteitsmanagement
 • Ontwerp-, proces- en productkwaliteit Methoden en technieken, 7 tools
 • Verbeterinstrumenten
 • Kwaliteitsinstrumenten
 • Kwaliteit van diensten
 • Productiviteitsverbetering
 • Procesbeheersing
 • Excellente organisatie
 • Invloed van kwaliteit op kosten en baten.

Module 2 Verbeteren en borgen van bedrijfsprocessen

Leiderschap en cultuur

 • Leiderschap en kwaliteitsmanagement
 • Diverse vormen van leiderschap
 • Leiderschap en verandering
 • Cultuur en kwaliteitsmanagement
 • Voor en achterkant van de organisatie
 • Invoering van verbeteringen
 • Persoonlijke stijl van de kwaliteits manager


Management van bedrijfsprocessen

 • Kwaliteitsmanagement en ICT-, marketing- en personeelsmanagement
 • Processen als waardeketens
 • Proces- en ketenbeheersing
 • Stappenplan voor procesanalyse
 • Business process management
 • Business process re-engineering
 • Virtuele organisaties
 • Procesbewaking

 

Module 3 Kwaliteitsverbetering en -borging binnen de dienstverlening in Zorg en Welzijn

Dienstverlening

 • Kwaliteit binnen dienstverlening
 • Kwaliteit binnen dienstverlening
 • Back office, front office
 • Klachtenregistratie
 • Strategische en operationele aspecten van serviceverlening
 • Hulpmiddelen voor kwaliteitsbepaling
 • Instrumenten en technieken toepassen, CQi, PROM, PREM
 • Grönroos en Zeithaml
 • Normen, medewerkers, interne/externe rapportage
 • Enquête, interview, gesprekstechnieken
 • Mysteryman
 • Professionalisme, houding en gedrag en andere criteria

Certificering en accreditatie

 • Interne en externe audits
 • Certificerings- en accreditatieproces
 • Rol binnen de verbetercyclus
 • Prestatieaudits

Examentraining

 • 2 bijeenkomsten met daarin examen oefeningen en cases.