Opleiding

Ogive - Home

HBO Kwaliteitsmanagement
Zorg & Welzijn

De geaccrediteerde kwaliteitsopleiding HBO Kwaliteitsmanagement Zorg & Welzijn is een zeer praktijkgerichte opleiding die u opleidt tot het in korte tijd behalen van het landelijke diploma HBO Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn.
Het programma richt zich speciaal op kwaliteitszorg in Zorg en Welzijn.

Door de zeer praktische invalshoek sluit deze opleiding optimaal aan op de dagelijke kwaliteitspraktijk. Daarbij komt ook de moderne dienstverlening in de Zorg en Welzijn uitgebreid aan bod.

Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

E-Learning

 

 

131.095.HKMZW
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

25 oktober 2019
20 maart 2020
17 april
15 mei
19 juni
19 september
16 oktober
20 november
11 december.
Examen 22 januari 2021

131.096.HKMZW
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

29 november 2019
20 maart 2020
17 april
15 mei
19 juni
19 september
16 oktober
20 november
11 december
Examen 22 januari 2021

131.0201.HKMZW
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

10 januari 2020
20 maart
17 april
15 mei
19 juni
19 september
16 oktober
20 november
11 december
Examen 22 januari 2021

131.0202.HKMZW
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

7 februari 2020
20 maart
17 april
15 mei
19 juni
19 september
16 oktober
20 november
11 december
Examen 22 januari 2021

131.0203.HKMZW
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

6 maart 2020
20 maart
17 april
15 mei
19 juni
19 september
16 oktober
20 november
11 december
Examen 22 januari 2021

131.0204.HKMZW
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

12 juni 2020
30 oktober
27 november
18 december
15 januari 2021
12 februari
19 maart
23 april
28 mei
Examen 25 juni 2021

131.0205.HKMZW
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

11 september 2020
30 oktober
27 november
18 december
15 januari 2021
12 februari
19 maart
23 april
28 mei
Examen 25 juni 2021

131.0206.HKMZW
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

9 oktober 2020
30 oktober
27 november
18 december
15 januari 2021
12 februari
19 maart
23 april
28 mei.
Examen 25 juni 2021

2310.081.EHKMZW
Start op:

1 januari
1 februari
1 maart
1 april
1 mei
1 juni
1 juli
1 september
1 oktober
1 november
1 december

Eigen tempo, eigen route

Examen: jan en juni

 

 

 

 Opleidingsduur

U kunt kiezen voor de dagopleiding:
9 dagen
10.00 uur tot 16.00 uur
Opleidingsduur

 

Afgeronde rechthoek: E

Opleidingsduur

U kunt ook kiezen voor E-learning:
12 E-learning sessies
6 live contact bijeenkomsten
Optie: 2 coachings sessies

Diploma/certificaat

De opleiding wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt u het geaccrediteerde en gewaardeerde diploma “HBO Kwaliteitsmanagement ZW”.

Kosten

Cursusgeld            € 1890,- btw vrij

Literatuurkosten          € 325,-

Opdrachtbegeleiding + examenkosten             € 325,-

 Kosten van het arrangement
9 x € 48,- (Zaal, koffie, thee, lunch, fris)
- Examenkosten arrangement 1 x €48,-

 

 

 

 

 

 

 Andere mensen hadden ook belangstelling voor
Post HBO Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn-Soft-skills

 

 

 


Doelgroep

Managers, adviseurs en medewerkers in Zorg en Welzijn die een gedegen en direct toepasbare kennis op het gebied van kwaliteitsmanagement willen ontwikkelen en die ook binnen korte tijd een landelijk diploma HBO Kwaliteitsmanagement willen behalen.

Doel en opzet van de opleiding

Deze opleiding HBO kwaliteits management Zorg en Welzijn heeft als doel:
1-u een gedegen opleiding te bieden die een landelijk diploma oplevert.
2-u te leren kwaliteits management in strategisch, tactisch en operationeel perspectief te plaatsen.

Om dit te bereiken heeft deze HBO opleiding Kwaliteits management Zorg en Welzijn een overzichtelijk en efficiënt programma.

Alle essentiële thema’s waarmee u in de praktijk als kwaliteits)manager in Zorg en Welzijn te maken krijgt, komen in deze opleiding aan de orde.

In deze opleiding plaatst u voortdurend de relevante management en kwaliteitsconcepten en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.

U gaat ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie. Bovendien wordt veel aandacht besteed aan uw persoonlijke scriptie en de gang van zaken rond het examen.
Uw docent begeleidt u hierin persoonlijk.
Een grondige examentraining aan het einde van deze opleiding vormt een belangrijk onderdeel van deze opleiding. 

Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 5 – 7 uur per studiebijeenkomst.

Vooropleiding

Dit programma wordt op HBO niveau verzorgd.

De opleiding sluit aan bij de opleiding Basisopleiding Kwaliteitsmanagement.

Uw vooropleiding dient verder minimaal op MBO of HBO niveau te liggen.
Cursisten die eerder HBO Kwaliteits- en Procesmanagement hebben gedaan kunnen een aantal vrijstellingen krijgen bij voldoende studieresultaten.

Aanpak

Deze opleiding is zeer actief en praktisch, maar volledig afgestemd op de behoeften van kwaliteitsfunctionarissen en –managers en het behalen van het diploma HBO kwaliteitsmanagement zorg en welzijn. De opleiding vindt plaats in een veilige omgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt. Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk. Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren.

Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal.

Examen en Diploma

Het programma wordt afgesloten met een onafhankelijk landelijk examen. Bij voldoende resultaat ontvangt u het diploma HBO Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn.
Met het diploma toont u aan dat u de kwaliteitskennis en vaardigheden op HBO-niveau beheerst.
Examens in januari of juni .


Opleidingsduur

De dagopleiding van HBO Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn duurt ca 9 - 11 maanden en omvat 9 dagen (=18 bijeenkomsten) van 10.00 uur tot 16.00 uur.


Studieprogramma

In deze boeiende opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Module 1 Kwaliteit en management

(6 bijeenkomsten)

Kwaliteitsmanagement modellen

 • Toepassen van de nieuwste normen en modellen ISO9001, ISO in de zorg, INK, EFQM, IIP, Gouden, Zilveren, Bronzen Keurmerk, nieuwe HKZ,
 • Balanced Scorecard, TQM lean, six sigma, NIAZ, kwaliteitshandvesten, RUMBA, MANS, JCI, Programma Welzijn Nieuwe Stijl
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg en jeugd, Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Wet BIG
 • Wet zorg en dwang 2020, Actuele Wet WMO Somatische en extra-intramuraal Kwaliteit van Zorg Protocollen en richtlijnen.
 • Deming
 • Benchmarking: leren van anderen
 • Invloed van wetgeving, milieu, ARBO, WIA.
 • Lean management.

Kwaliteit als prestatiecriterium

 • Kwaliteitsbeleid
 • Bedrijfskenmerken en hun besturing
 • Van missie en visie naar het werken met prestatieindicatoren (KPI’s)
 • Strategisch kwaliteitsmanagement
 • Ontwerp-, proces- en productkwaliteit Methoden en technieken, 7 tools
 • Verbeterinstrumenten
 • Kwaliteitsinstrumenten
 • Kwaliteit van diensten
 • Productiviteitsverbetering
 • Procesbeheersing
 • Excellente organisatie
 • Invloed van kwaliteit op kosten en baten.

Module 2 Verbeteren en borgen van bedrijfsprocessen

(6 bijeenkomsten)

Leiderschap en cultuur

 • Leiderschap en kwaliteitsmanagement
 • Diverse vormen van leiderschap
 • Leiderschap en verandering
 • Cultuur en kwaliteitsmanagement
 • Voor en achterkant van de organisatie
 • Invoering van verbeteringen
 • Persoonlijke stijl van de kwaliteits manager


Management van bedrijfsprocessen

 • Kwaliteitsmanagement en ICT-, marketing- en personeelsmanagement
 • Processen als waardeketens
 • Proces- en ketenbeheersing
 • Stappenplan voor procesanalyse
 • Business process management
 • Business process re-engineering
 • Virtuele organisaties
 • Procesbewaking

 

Module 3 Kwaliteitsverbetering en -borging binnen de dienstverlening in Zorg en Welzijn

(6 bijeenkomsten)

Dienstverlening

 • Kwaliteit binnen dienstverlening
 • Kwaliteit binnen dienstverlening
 • Back office, front office
 • Klachtenregistratie
 • Strategische en operationele aspecten van serviceverlening
 • Hulpmiddelen voor kwaliteitsbepaling
 • Instrumenten en technieken toepassen, CQi, PROM, PREM
 • Grönroos en Zeithaml
 • Normen, medewerkers, interne/externe rapportage
 • Enquête, interview, gesprekstechnieken
 • Mysteryman
 • Professionalisme, houding en gedrag en andere criteria

Certificering en accreditatie

 • Interne en externe audits
 • Certificerings- en accreditatieproces
 • Rol binnen de verbetercyclus
 • Prestatieaudits

Examentraining

 • 2 bijeenkomsten met daarin examen oefeningen en cases.