Ogive - Home

Hoger Kwaliteitsmanagement
Zorg en Welzijn
HBO


Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn HBO

De opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn op HBO niveau is speciaal ontwikkeld voor de zorg- en welzijns sectoren.

De opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn op HBO niveau is geaccrediteerd en levert 50 punten op.

De zeer praktische invalshoek sluit optimaal aan op de dagelijke kwaliteitspraktijk. Daarbij komt ook de actuele dienstverlening in de Zorg en Welzijn uitgebreid aan bod.

Ook te raadplegen via Link:

Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg & Welzijn op HBO niveauPraktische informatie

Data en plaatsen

Dag

E-Learning


---------------------------
Op locatie

---------------------------

131.0243d.HKMZW-P
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

Startgarantie
6 september 2024
11 oktober
8 november
13 december
17 januari 2025
14 februari
3 maart
31 maart
9 mei
Examen 27 juni 2025

131.0243e.HKMZW-P
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

Startgarantie
4 oktober 2024
11 oktober
8 november
13 december
17 januari 2025
14 februari
3 maart
31 maart
9 mei
Examen 27 juni 2025.

131.0244d.HKMZW-D
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

Startgarantie
13 december 2024
17 januari 2025
14 februari
3 maart
31 maart
9 mei
20 juni
26 september
17 oktober
Examen 28 november 2025.

131.0251d.HKMZW-K
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

Startgarantie
3 februari 2025
31 maart
9 mei
20 juni
26 september
17 oktober
31 oktober
21 november
12 december
Examen 6 februari 2026

131.0252d.HKMZW-K
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

Startgarantie
3 maart 2025
31 maart
9 mei
20 juni
26 september
17 oktober
31 oktober
21 november
12 december
Examen 6 februari 2026

131.0253d.HKMZW-K
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

Startgarantie
28 maart 2025
31 maart
9 mei
20 juni
26 september
17 oktober
31 oktober
21 november
12 december
Examen 6 februari 2026

------------------------------ONLINE lesdagen
(Virtual Classroom)
------------------------------

131.0241d.HKMZW
ONLINE

Startgarantie
29 februari 2024
28 maart
11 april
16 mei
20 juni
5 september
3 oktober
7 november
19 december
Examen 24 januari 2025

131.0241d.HKMZW
ONLINE

Startgarantie
21 maart 2024
28 maart
11 april
16 mei
20 juni
5 september
3 oktober
7 november
19 december
Examen 24 januari 2025

131.0241d.HKMZW
ONLINE

Startgarantie
16 mei 2024
20 juni
5 september
3 oktober
7 november
19 december
13 februari 2025
20 maart
15 mei
Examen 27 juni 2025

 
-------------------------
Zelf aan de slag
-------------------------
2310.0221.EHKMZW
Start op:

1 januari
1 februari
1 maart
1 april
1 mei
1 juni
1 juli
1 september
1 oktober
1 november
1 december

Eigen tempo, eigen route

Examen: jan en juni

 

 

 Opleidingsduur

U kunt kiezen voor de dagopleiding:
9 dagen
10.00 uur tot 16.00 uur
Opleidingsduur

 

Afgeronde rechthoek: E

OpleidingsduurDiploma/certificaat

Het programma wordt afgesloten met een examen.

Kosten

Cursusgeld            € 1890,- btw vrij

Literatuurkosten             € 345,- Opdrachtbegeleiding     € 325,-
Examenkosten                 € 245,-
Scriptiebeoordeling     
  € 245,-

Arrangement All you can eat and drink (Koffie, thee, lunch)
€27,50 per lesdag
Locatiekosten             € 39,50
per lesdag


Bij online lessen zijn arrangements- en locatiekosten niet van toepassing.
Alle bedragen zijn ex btw


 

 

 

LET op: Brochure aangevraagd?
Kijk ook in uw SPAM-box !

 

 

 

 Andere mensen hadden ook belangstelling voor
Basisopleiding Kwaliteitsmanagement voor Zorg en Welzijn

 

 

 


Doelgroep

Managers, adviseurs en medewerkers in Zorg en Welzijn die een gedegen en direct toepasbare kennis op het gebied van kwaliteitsmanagement willen ontwikkelen.

De opleiding  Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn op HBO niveau is onder andere geschikt voor de sectoren:

 • Gezondheidszorg en Welzijn
 • Ziekenhuizen en geestelijke gezondheids- en verslavingszorg
 • Universitair Medisch Centra
 • Medische en tandheelkundige praktijken
 • Praktijken van huisartsen
 • Paramedische praktijken
 • Overige aanbieders van gezondheidszorg zonder overnachting en gezondheidsondersteunende diensten
 • Gezondheidscentra
 • Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidszorg ondersteunende diensten
 • Ambulancediensten en centrale posten
 • Verpleging, verzorging en begeleiding Verpleeghuizen en dagverblijven verpleeghuizen Jeugdzorg en maatschappelijke opvang
 • Maatschappelijke dienstverlening
 • Gehandicaptenzorg
 • Welzijnsorganisaties
 • Jongeren, ouderen begeleiding
 • Zorgbureaus, thuiszorg
 • Zorgcentra
 • Klinieken
 • Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn

 

Doel en opzet

De opleiding Hoger Kwaliteits management Zorg en Welzijn heeft als doelen:
1-u een gedegen kennis te bieden die een landelijk diploma oplevert.
2-u te leren kwaliteits management in strategisch, tactisch en operationeel perspectief te plaatsen.

Om dit te bereiken heeft de opleiding Hoger Kwaliteits management Zorg en Welzijn een overzichtelijk en efficiënt studieprogramma.

Alle essentiële thema’s waarmee u in de praktijk als (kwaliteits)manager in Zorg en Welzijn te maken krijgt, komen aan de orde.

U plaatst voortdurend de relevante management en kwaliteitsconcepten en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.

U gaat ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie. Bovendien wordt veel aandacht besteed aan uw persoonlijke scriptie en de gang van zaken rond het examen.
Uw docent begeleidt u hierin persoonlijk.
Een grondige examenvoorbereiding aan het einde van deze opleiding vormt een belangrijk onderdeel van deze opleiding. 

Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten van deze opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn betekenen een studiebelasting van ca 5 – 7 uur per studiebijeenkomst.

Vooropleiding

De opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn op HBO niveau wordt op HBO werk- en denkniveau verzorgd.

De opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn sluit aan bij de opleiding Basisopleiding Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn.

Aanpak

De opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn op HBO niveau is zeer actief en praktisch, en volledig afgestemd op de behoeften van kwaliteitsfunctionarissen en –managers en het behalen van het diploma Hoger kwaliteitsmanagement zorg en welzijn.

Het programma van de opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn vindt plaats in een veilige omgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt. Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk.

Hiermee is het mogelijk ook tijdens het volgen van de opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn op HBO niveau de cursist individueel maatwerk te blijven leveren.


Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn op HBO niveau. Voor aanvang ontvangt u het volledige studiemateriaal.

Examen en Diploma

De opleiding  Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn op HBO niveau  wordt afgesloten met een onafhankelijk landelijk examen.
Met het diploma toont u aan dat u de kwaliteitskennis en vaardigheden op HBO-niveau beheerst.
Examens in januari of juni .

Opleidingsduur

De opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn op HBO niveau van Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn duurt ca 9 - 11 maanden en omvat 9 dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur.

 

 

 


Studieprogramma

In dit boeiende studieprogramma komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Module 1 Kwaliteit en management

Kwaliteit als prestatiecriterium

 • Kwaliteitsbeleid
 • Bedrijfskenmerken en hun besturing
 • Van missie en visie naar het werken met prestatieindicatoren (KPI’s)
 • Strategisch kwaliteitsmanagement
 • Ontwerp-, proces- en productkwaliteit Methoden en technieken, 7 tools
 • Verbeterinstrumenten
 • Kwaliteitsinstrumenten
 • Kwaliteit van diensten
 • Productiviteitsverbetering
 • Procesbeheersing
 • Excellente organisatie
 • Invloed van kwaliteit op kosten en baten.

Kwaliteitsmanagement modellen

 • Toepassen van de nieuwste normen en modellen ISO9001, ISO in de zorg, INK, EFQM, IIP, Gouden, Zilveren, Bronzen Keurmerk, nieuwe HKZ,
 • ZKN-Keurmerk
 • ISO Healthcare (NEN-EN 15224)

 • Balanced Scorecard, TQM lean, six sigma, Qualicor, kwaliteitshandvesten, RUMBA, MANS, JCI, Programma Welzijn Nieuwe Stijl
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg en jeugd(IGJ), klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Wet BIG
 • Wet zorg en dwang, Actuele Wet WMO Somatische en extra-intramuraal Kwaliteit van Zorg Protocollen en richtlijnen.
 • Invloed van wetgeving, milieu, ARBO, WIA.

 • Deming
 • Benchmarking: leren van anderen
 • Lean management.

Module 2 Verbeteren en borgen van bedrijfsprocessen

Leiderschap en cultuur

 • Leiderschap en kwaliteitsmanagement
 • Diverse vormen van leiderschap
 • Leiderschap en verandering
 • Cultuur en kwaliteitsmanagement
 • Voor en achterkant van de organisatie
 • Invoering van verbeteringen
 • Persoonlijke stijl van de kwaliteits manager


Management van bedrijfsprocessen

 • Kwaliteitsmanagement en ICT-, marketing- en personeelsmanagement
 • Processen als waardeketens
 • Proces- en ketenbeheersing
 • Stappenplan voor procesanalyse
 • Business process management
 • Business process re-engineering
 • Virtuele organisaties
 • Procesbewaking

 

Module 3 Kwaliteitsverbetering en -borging binnen de dienstverlening in Zorg en Welzijn

Dienstverlening

 • Kwaliteit binnen dienstverlening
 • Kwaliteit binnen dienstverlening
 • Back office, front office
 • Klachtenregistratie
 • Strategische en operationele aspecten van serviceverlening
 • Hulpmiddelen voor kwaliteitsbepaling
 • Instrumenten en technieken toepassen, CQi, PROM, PREM
 • Grönroos en Zeithaml
 • Normen, medewerkers, interne/externe rapportage
 • Enquête, interview, gesprekstechnieken
 • Mysteryman
 • Professionalisme, houding en gedrag en andere criteria

Certificering en accreditatie

 • Interne en externe audits
 • Certificerings- en accreditatieproces
 • Rol binnen de verbetercyclus
 • Prestatieaudits

Examenvoorbereiding

 • 2 bijeenkomsten met daarin examen oefeningen en cases.