Ogive - Home

Hoger Kwaliteitsmanagement
HBO niveau 


Hoger Kwaliteitsmanagement HBO niveau

De opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement HBO niveau is speciaal ontwikkeld voor kwaliteitsmedewerkers die kwaliteitszorg willen toepassen binnen hun organisatie in een industieomgeving of dienstverlening.

Met een overzichtelijk en efficiënt programma word je als (kwaliteits)manager voorbereid op alle essentiële thema's waar je in de kwaliteitspraktijk mee te maken krijgt.

In deze opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement HBO niveau leer je hoe je kwaliteitsmanagement op strategisch, tactisch en operationeel niveau kunt toepassen.
Daarnaast ga je aan de slag met nuttige praktijkopdrachten in je eigen werksituatie en wordt er veel aandacht besteed aan je persoonlijke opdracht.

Ook te raadplegen via Link:

Hoger Kwaliteitsmanagement op HBO niveau

Alleen de 3-daagse module Kwaliteitsmanagement volgen?
Link:

Hoger Kwaliteitsmanagement Module Kwaliteitsmanagement op HBO niveau

 


Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

E-Learning


131.0232c.HKM
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

6 oktober 2023
24 november
15 december
19 januari 2024
9 februari
15 maart
12 april
10 mei
7 juni
Examen 28 juni 2024

131.0232d.HKM
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

3 november 2023
24 november
15 december
19 januari 2024
9 februari
15 maart
12 april
10 mei
7 juni
Examen 28 juni 20242310.231.EHKM

Start op:

1 januari
1 februari
1 maart
1 april

1 mei
1 juni
1 juli
1 september
1 oktober
1 november
1 december

 

Eigen tempo, eigen route

Examen:

jan en juni .

 

 

 

Dagprogramma

9 dagen
10.00 uur tot 16.00 uur.

 

Opleidingsduur

 

 

Afgeronde rechthoek: E

Opleidingsduur

 

 

Diploma / certificaat

Wanneer de opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement op HBO niveau wordt afgerond met een voldoende, ontvangt u het gewaardeerde Ogive diploma Hoger kwaliteitsmanagement, verzorgd op HBO niveau. 

Kosten

Cursusgeld:          
3295 ex btw

Literatuur:           
Inclusief

Opdrachtbegeleiding:
Inclusief

Examenkosten
Inclusief

Arrangement All you can eat and drink (Koffie, thee, lunch)

375 ex btw 

 

 

LET op: Brochure aangevraagd?
Kijk ook in uw SPAM-box !

Bent u werkzaam in de zorg of welzijn?
Raadpleeg dan de pagina:

Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn HBO niveau

 

 

 

Doelgroep

Managers, adviseurs en medewerkers die een gedegen en direct toepasbare kennis op het gebied van kwaliteitsmanagement willen ontwikkelen.

De opleiding is gericht op:
-Dienstverlenende organisaties
-Productie organisaties

Doel en opzet

Deze opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement op HBO niveau heeft als doelen:

 1. Gedegen kennis en ervaringsbasis bieden
 2. Kwaliteitsmanagement in strategisch, tactisch en operationeel perspectief plaatsen
 3. Toepasbaar invoeringsplan opleveren.

Om dit te bereiken wordt tijdens de opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement op HBO niveau gebruik gemaakt van een overzichtelijk en efficiënt programma.

Alle essentiële thema’s waarmee u in de praktijk als (kwaliteits)manager te maken krijgt, komen in deze opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement op HBO niveau aan de orde.

In deze opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement op HBO niveau plaatst u voortdurend de relevante management en kwaliteitsconcepten en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.

U gaat tijdens de opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement op HBO niveau ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie. Bovendien wordt veel aandacht besteed aan uw persoonlijke opdracht en de gang van zaken rond het examen.
Een grondige afrondingsvoorbereiding aan het einde van deze opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement op HBO niveau vormt een belangrijk onderdeel. 

Voorbereiding en studiebelasting

Om de bijeenkomsten van deze opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement op HBO niveau goed te kunnen voorbereiden zijn er opdrachten. Dit betekent dat de voorbereiding van elk van de bijeenkomsten van deze opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement op HBO niveau ongeveer een studiebelasting van ca 5 – 7 uur is.

Werk en denkniveau

De opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement op HBO niveau wordt op HBO niveau verzorgd.

Aanpak

De opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement op HBO niveau is zeer actief en praktisch, en volledig afgestemd op de behoeften van kwaliteitsfunctionarissen, kwaliteitsadviseurs en kwaliteitsmanagers.

De opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement op HBO niveau vindt plaats in een veilige omgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt.

Wij maken in deze opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement op HBO niveau gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk.

Hiermee is het mogelijk ook tijdens deze opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement op HBO niveau individueel maatwerk te blijven leveren.


Studiemateriaal

De opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement op HBO niveau gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de praktijk. Voor aanvang van de opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement op HBO niveau ontvangt u het volledige studiemateriaal.

Opleidingsduur

Het dagprogramma van de opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement op HBO niveau duurt ca 9 - 11 maanden en omvat 9 dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur.

 

 

 

 

Studieprogramma

Module 1
Kwaliteitsmanagement

Kwaliteit als prestatiecriterium

 • Kwaliteitsbeleid
 • Bedrijfskenmerken en hun besturing
 • Van missie en visie naar het werken met prestatieindicatoren (KPI’s)

 • Klantenfocus
 • Strategisch kwaliteitsmanagement
 • Risico-management

 • Ontwerp-, proces- en productkwaliteit Methoden en technieken, 7 tools
 • Verbeterinstrumenten
 • Kwaliteit van diensten

 • Productiviteitsverbetering
 • Procesbeheersing
 • Excellente organisatie

 • Invloed van kwaliteit op kosten en baten.
 • Lean management

 

Kwaliteitsmanagement modellen

 • Toepassen van de nieuwste normen en modellen ISO9001, INK, EFQM, IIP, etc
 • Balanced Scorecard, TQM six sigma, kwaliteitshandvesten, RUMBA, MANS
 • Deming, Juran, Feigenbaum, Ishikawa, Imai, Crosby en andere guru's

 • Benchmarking
 • Wetgeving, milieu, ARBO, WIA.
 • Risk management, Lean management.

Module 2 Verbeteren en borgen van bedrijfsprocessen

Leiderschap en cultuur

 • Leiderschap en kwaliteitsmanagement
 • Diverse vormen van leiderschap
 • Leiderschap en verandering

 • Cultuur en kwaliteitsmanagement
 • Voor en achterkant van de organisatie
 • Invoering van verbeteringen
 • Persoonlijke stijl van de kwaliteits manager


Management van bedrijfsprocessen

 • Kwaliteitsmanagement en ICT-, marketing- en personeelsmanagement
 • Processen als waardeketens
 • Proces- en ketenbeheersing

 • Stappenplan voor procesanalyse
 • Business process management
 • Business process re-engineering

 • Virtuele organisaties
 • Procesbewaking
 • Verbeteren met SCRUM.

Module 3 Kwaliteitsverbetering en -borging binnen de dienstverlening

Dienstverlenende organisaties of services aan klanten

 • Strategische, tactische en operationele aspecten van serviceverlening
 • Marketing, kwaliteit en klanttevredenheid.
 • Customer journey, customer intimacy en customer service

 • Duurzame relaties opbouwen met kwaliteitsmanagement
 • Hostmanship toepassen
 • Productiviteit en medewerkerstevredenheid

 • Grönroos en service quality
 • Front- en Back office valkuilen en tips
 • Kwaliteitsinstrumenten voor innovatie

 • Instrumenten en enquête-technieken toepassen, CQi, PROM, PREM voor diensten en productie
 • Professionalisme, houding en gedrag en andere criteria
 • Klachten- en servicemanagement

Certificering en accreditatie

 • Interne-, externe audits en klachten gebruiken voor interne tevredenheid en klanttevredenheid
 • Verschillende manieren van (positief) auditeren
 • Interne en externe rapportages
 • Certificerings- en accreditatieproces

Examenvoorbereiding

 • 2 bijeenkomsten met daarin examen oefeningen en cases.