Ogive - Home

Hoger Kwaliteitsmanagement
HBO niveau 


Hoger Kwaliteitsmanagement HBO niveau

Kwaliteitsmanagers, kwaliteitsadviseurs en kwaliteitsmedewerkers hebben een belangrijke rol binnen de organisatie. Zij horen en zien de gevolgen van het uitgevoerde beleid tijdens de dagelijkse gang van zaken.

De eisen aan (kwaliteits)managers en kwaliteitsadviseurs nemen toe naarmate ze meer betrokken worden bij het dagelijks organisatiebeleid. Bestond de functie vele jaren geleden nog uit het controleren van de producten en diensten van de organisatie, nu wordt er vaak verwacht dat er proactief wordt meegedacht met het constant verbeteren van het bedrijf om te voldoen aan veranderde wetgeving of om vooruit te lopen op de concurrentie.

Daarmee wordt ook de rol van de kwaliteitsmanager complexer. Het onderzoeken van de actuele stand van zaken binnen het bedrijf, het zoeken naar verbeteringen en daarmee het toenemende contact met collega’s stelt steeds hogere eisen aan vaardigheden.

Deze opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement op HBO niveau biedt u op een compacte, praktische en interactieve wijze een aantal essentiële onderwerpen aan om aan deze eisen tegemoet te komen.

De zeer praktische invalsho

ek van de opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement op HBO niveau sluit optimaal aan op de dagelijkse
kwaliteitspraktijk.


Ook te raadplegen via Link:

Hoger Kwaliteitsmanagement op HBO niveau


Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

E-Learning


Code: 1310.231b.HKM (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
7 februari 2023
8 maart
6 april
20 april
10 mei
1 juni
14 september
12 oktober
16 november
Examen 22 december 2023


Code: 1310.231b.HKM (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
3 maart 2023
8 maart
6 april
20 april
10 mei
1 juni
14 september
12 oktober
16 november
Examen 22 december 2023
.

Code: 1310.232c.HKM (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
20 april 2023
10 mei
1 juni
14 september
12 oktober
16 november
1 februari 2024
14 maart
25 april
Examen 31 mei 2024


Code: 1310.233c.HKM (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
14 september 2023
12 oktober
16 november
1 februari 2024
14 maart
25 april
17 mei
6 juni
21 juni
Examen 5 juli 20242310.231.EHKM

Start op:

1 januari
1 februari
1 maart
1 april

1 mei
1 juni
1 juli
1 september
1 oktober
1 november
1 december

 

Eigen tempo, eigen route

Examen:

jan en juni

 

 

 

Dagprogramma

9 dagen
10.00 uur tot 16.00 uur.

 

Opleidingsduur

 

 

Afgeronde rechthoek: E

Opleidingsduur

 

 

Diploma / certificaat

Wanneer de opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement op HBO niveau wordt afgerond met een voldoende, ontvangt u het gewaardeerde Ogive diploma Hoger kwaliteitsmanagement, verzorgd op HBO niveau. 

Kosten

Cursusgeld:          
1890,- btw vrij

Studiemateriaal:           
325, - ex btw

Opdrachtbegeleiding:
325,- btw vrij

Afrondingskosten
€ 195,-
ex btw

Arrangement All you can eat and drink (Koffie, thee, lunch) per dag
€ 24,50
Locatiekosten per dag
€ 39,50

Wanneer de opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement op HBO niveau via onlinebijeenkomsten wordt verzorgd zijn de arrangements- en locatiekosten niet van toepassing. 

 

 

LET op: Brochure aangevraagd?
Kijk ook in uw SPAM-box !

Bent u werkzaam in de zorg of welzijn?
Raadpleeg dan de pagina:

Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn HBO niveau

 

 

 

Doelgroep

Managers, adviseurs en medewerkers die een gedegen en direct toepasbare kennis op het gebied van kwaliteitsmanagement willen ontwikkelen.

De opleiding is gericht op:
-Dienstverlenende organisaties
-Productie organisaties

Doel en opzet

Deze opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement op HBO niveau heeft als doelen:

 1. Gedegen kennis en ervaringsbasis bieden
 2. Kwaliteitsmanagement in strategisch, tactisch en operationeel perspectief plaatsen
 3. Toepasbaar invoeringsplan opleveren.

Om dit te bereiken wordt tijdens de opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement op HBO niveau gebruik gemaakt van een overzichtelijk en efficiënt programma.

Alle essentiële thema’s waarmee u in de praktijk als (kwaliteits)manager te maken krijgt, komen in deze opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement op HBO niveau aan de orde.

In deze opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement op HBO niveau plaatst u voortdurend de relevante management en kwaliteitsconcepten en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.

U gaat tijdens de opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement op HBO niveau ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie. Bovendien wordt veel aandacht besteed aan uw persoonlijke opdracht en de gang van zaken rond het examen.
Een grondige afrondingsvoorbereiding aan het einde van deze opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement op HBO niveau vormt een belangrijk onderdeel. 

Voorbereiding en studiebelasting

Om de bijeenkomsten van deze opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement op HBO niveau goed te kunnen voorbereiden zijn er opdrachten. Dit betekent dat de voorbereiding van elk van de bijeenkomsten van deze opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement op HBO niveau ongeveer een studiebelasting van ca 5 – 7 uur is.

Werk en denkniveau

De opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement op HBO niveau wordt op HBO niveau verzorgd.

Aanpak

De opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement op HBO niveau is zeer actief en praktisch, en volledig afgestemd op de behoeften van kwaliteitsfunctionarissen, kwaliteitsadviseurs en kwaliteitsmanagers.

De opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement op HBO niveau vindt plaats in een veilige omgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt.

Wij maken in deze opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement op HBO niveau gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk.

Hiermee is het mogelijk ook tijdens deze opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement op HBO niveau individueel maatwerk te blijven leveren.


Studiemateriaal

De opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement op HBO niveau gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de praktijk. Voor aanvang van de opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement op HBO niveau ontvangt u het volledige studiemateriaal.

Opleidingsduur

Het dagprogramma van de opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement op HBO niveau duurt ca 9 - 11 maanden en omvat 9 dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur.

 

 

 

 

Studieprogramma

Module 1
Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement modellen

 • Toepassen van de nieuwste normen en modellen ISO9001, INK, EFQM, IIP, etc
 • Balanced Scorecard, TQM six sigma, kwaliteitshandvesten, RUMBA, MANS
 • Deming, Juran, Feigenbaum, Ishikawa, Imai, Crosby en andere guru's

 • Benchmarking
 • Wetgeving, milieu, ARBO, WIA.
 • Risk management, Lean management.

Kwaliteit als prestatiecriterium

 • Kwaliteitsbeleid
 • Bedrijfskenmerken en hun besturing
 • Van missie en visie naar het werken met prestatieindicatoren (KPI’s)

 • Klantenfocus
 • Strategisch kwaliteitsmanagement
 • Risico-management

 • Ontwerp-, proces- en productkwaliteit Methoden en technieken, 7 tools
 • Verbeterinstrumenten
 • Kwaliteit van diensten

 • Productiviteitsverbetering
 • Procesbeheersing
 • Excellente organisatie

 • Invloed van kwaliteit op kosten en baten.
 • Lean management

Module 2 Verbeteren en borgen van bedrijfsprocessen

Leiderschap en cultuur

 • Leiderschap en kwaliteitsmanagement
 • Diverse vormen van leiderschap
 • Leiderschap en verandering

 • Cultuur en kwaliteitsmanagement
 • Voor en achterkant van de organisatie
 • Invoering van verbeteringen
 • Persoonlijke stijl van de kwaliteits manager


Management van bedrijfsprocessen

 • Kwaliteitsmanagement en ICT-, marketing- en personeelsmanagement
 • Processen als waardeketens
 • Proces- en ketenbeheersing

 • Stappenplan voor procesanalyse
 • Business process management
 • Business process re-engineering

 • Virtuele organisaties
 • Procesbewaking
 • Verbeteren met SCRUM.

Module 3 Kwaliteitsverbetering en -borging binnen de dienstverlening

Dienstverlenende organisaties of services aan klanten

 • Strategische, tactische en operationele aspecten van serviceverlening
 • Marketing, kwaliteit en klanttevredenheid.
 • Customer journey, customer intimacy en customer service

 • Duurzame relaties opbouwen met kwaliteitsmanagement
 • Hostmanship toepassen
 • Productiviteit en medewerkerstevredenheid

 • Grönroos en service quality
 • Front- en Back office valkuilen en tips
 • Kwaliteitsinstrumenten voor innovatie

 • Instrumenten en enquête-technieken toepassen, CQi, PROM, PREM voor diensten en productie
 • Professionalisme, houding en gedrag en andere criteria
 • Klachten- en servicemanagement

Certificering en accreditatie

 • Interne-, externe audits en klachten gebruiken voor interne tevredenheid en klanttevredenheid
 • Verschillende manieren van (positief) auditeren
 • Interne en externe rapportages
 • Certificerings- en accreditatieproces

Examenvoorbereiding

 • 2 bijeenkomsten met daarin examen oefeningen en cases.