Ogive - Home Hoger Kwaliteitsmanagement
Zorg en Welzijn
HBO niveau


Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn

De opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn op HBO niveau is speciaal ontwikkeld voor de zorg- en welzijns sectoren.

De opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn is geaccrediteerd en levert 50 punten op.

Zorg. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor elkaar.
(P. Kooperberg)

Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

E-Learning


131.0232a3.HKMZW-P
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

Startgarantie
6 oktober 2023
15 december
19 januari 2024
9 februari
1 maart
15 maart
19 april
10 mei
7 juni
Examen 28 juni 2024

131.0232a3.HKMZW-P
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

Startgarantie
24 november 2023
15 december
19 januari 2024
9 februari
1 maart
15 maart
19 april
10 mei
7 juni
Examen 28 juni 2024

131.0232a3.HKMZW-P
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

Startgarantie
8 december 2023
15 december
19 januari 2024
9 februari
1 maart
15 maart
19 april
10 mei
7 juni
Examen 28 juni 2024.


131.0241d.HKMZW-D
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

Startgarantie
9 februari 2024
1 maart
15 maart
12 april
10 mei
7 juni
6 september
11 oktober
8 november
Examen 20 december 2024

131.0242d.HKMZW-K
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

Startgarantie
12 april 2024
10 mei
7 juni
6 september
11 oktober
8 november
13 december
17 januari 2025
14 februari
Examen 10 maart 2025.

131.0243d.HKMZW-P
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

Startgarantie
6 september 2024
11 oktober
8 november
13 december
17 januari 2025
14 februari
14 maart
11 april
9 mei
Examen 27 juni 20252310.0221.EHKMZW
Start op:

1 januari
1 februari
1 maart
1 april
1 mei
1 juni
1 juli
1 september
1 oktober
1 november
1 december

Eigen tempo, eigen route

Examen: jan en juni

 

 

 Dagopleiding

U kunt kiezen voor de dagopleiding:
9 dagen
10.00 uur tot 16.00 uur
Opleidingsduur

 

Afgeronde rechthoek: E

OpleidingsduurDiploma/certificaat

De opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt u het gewaardeerde diploma “Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn op HBO niveau”.

Kosten

Cursusgeld            € 1890,- btw vrij

Literatuurkosten            € 345,- Opdrachtbegeleiding    € 325,-
Examenkosten                € 245,-
Scriptiebeoordeling     
  € 245,-

Arrangement All you can eat and drink (Koffie, thee, lunch)
€ 495,-

Bij online zijn arrangementskosten niet van toepassing.
Alle bedragen zijn ex btw

 

 

 

 

LET op: Brochure aangevraagd?
Kijk ook in uw SPAM-box !

 

 

 

 Andere mensen hadden ook belangstelling voor
Basisopleiding Kwaliteitsmanagement voor Zorg en Welzijn

 

 

 


Doelgroep

Managers, adviseurs en medewerkers in Zorg en Welzijn die een gedegen en direct toepasbare kennis op het gebied van kwaliteitsmanagement zorg en welzijn willen ontwikkelen.

Doel en opzet

De opleiding Hoger Kwaliteits management Zorg en Welzijn heeft als doelen:
1-u een gedegen kennis te bieden die een landelijk diploma oplevert.
2-u te leren kwaliteits management in strategisch, tactisch en operationeel perspectief te plaatsen.
Om dit te bereiken heeft de opleiding Hoger Kwaliteits management Zorg en Welzijn een overzichtelijk en efficiënt studieprogramma.

Alle essentiële thema’s waarmee u in de praktijk als (kwaliteits)manager in Zorg en Welzijn te maken krijgt, komen aan de orde.

U plaatst voortdurend de relevante management en kwaliteitsconcepten en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.

U gaat tijdens de opleiding  Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn op HBO niveau ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie.
Bovendien wordt veel aandacht besteed aan uw persoonlijke scriptie en de gang van zaken rond het examen.
Uw docent begeleidt u hierin persoonlijk.

Een grondige examenvoorbereiding aan het einde van deze opleiding  Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn op HBO niveau vormt een belangrijk onderdeel van deze opleiding. 

Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 5 – 7 uur per studiebijeenkomst.

Vooropleiding

De opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn op HBO niveau wordt op HBO werk- en denkniveau verzorgd.

Het sluit aan bij de opleiding Basisopleiding Kwaliteitsmanagement.

Geaccrediteerde opleiding

De opleiding  Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn op HBO niveau  is geaccrediteerd door brancheorganisaties waaronder V&VN.
De looptijd van de opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn op HBO niveau is ongeveer 1 jaar, afhankelijk van de instroomdatum.

Aanpak

Dit studieprogramma van de opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn is zeer actief en praktisch, en volledig afgestemd op de behoeften van kwaliteitsfunctionarissen en –managers en het behalen van het diploma Hoger kwaliteitsmanagement zorg en welzijn.

De opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn vindt plaats in een veilige omgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt. Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk.
Hiermee is het mogelijk ook tijdens het volgen van het studieprogramma van de opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn de cursist individueel maatwerk te blijven leveren.

Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op het opleidingsprogramma van de opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn. Voor aanvang ontvangt u het volledige studiemateriaal.

Examen en Diploma

Het studieprogramma van de opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn wordt afgesloten met een onafhankelijk landelijk examen.
Bij voldoende resultaat ontvangt u het diploma "Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn".
Met het diploma toont u aan dat u de kwaliteitskennis en vaardigheden op HBO-niveau beheerst.

Geaccrediteerd door:

V&VN

NVvPO

Opleidingsduur

Het studieprogramma van de opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn duurt ca 9 - 11 maanden en omvat 9 lesdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur.

 

 

 


Studieprogramma

In dit boeiende studieprogramma komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Module 1 Kwaliteit en management

Kwaliteit als prestatiecriterium

 • Kwaliteitsbeleid
 • Bedrijfskenmerken en hun besturing
 • Van missie en visie naar het werken met prestatieindicatoren (KPI’s)
 • Strategisch kwaliteitsmanagement
 • Ontwerp-, proces- en productkwaliteit Methoden en technieken, 7 tools
 • Verbeterinstrumenten
 • Kwaliteitsinstrumenten
 • Kwaliteit van diensten
 • Productiviteitsverbetering
 • Procesbeheersing
 • Excellente organisatie
 • Invloed van kwaliteit op kosten en baten.

Kwaliteitsmanagement modellen

 • Toepassen van de nieuwste normen en modellen ISO9001, ISO in de zorg, INK, EFQM, IIP, Gouden, Zilveren, Bronzen Keurmerk, nieuwe HKZ,
 • ZKN-Keurmerk
 • ISO Healthcare (NEN-EN 15224)

 • Balanced Scorecard, TQM lean, six sigma, Qualicor, kwaliteitshandvesten, RUMBA, MANS, JCI, Programma Welzijn Nieuwe Stijl
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg en jeugd(IGJ), klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Wet BIG
 • Wet zorg en dwang, Actuele Wet WMO Somatische en extra-intramuraal Kwaliteit van Zorg Protocollen en richtlijnen.
 • Invloed van wetgeving, milieu, ARBO, WIA.

 • Deming
 • Benchmarking: leren van anderen
 • Lean management.

Module 2 Verbeteren en borgen van bedrijfsprocessen

Leiderschap en cultuur

 • Leiderschap en kwaliteitsmanagement
 • Diverse vormen van leiderschap
 • Leiderschap en verandering
 • Cultuur en kwaliteitsmanagement
 • Voor en achterkant van de organisatie
 • Invoering van verbeteringen
 • Persoonlijke stijl van de kwaliteits manager


Management van bedrijfsprocessen

 • Kwaliteitsmanagement en ICT-, marketing- en personeelsmanagement
 • Processen als waardeketens
 • Proces- en ketenbeheersing
 • Stappenplan voor procesanalyse
 • Business process management
 • Business process re-engineering
 • Virtuele organisaties
 • Procesbewaking

 

Module 3 Kwaliteitsverbetering en -borging binnen de dienstverlening in Zorg en Welzijn

Dienstverlening

 • Kwaliteit binnen dienstverlening
 • Kwaliteit binnen dienstverlening
 • Back office, front office
 • Klachtenregistratie
 • Strategische en operationele aspecten van serviceverlening
 • Hulpmiddelen voor kwaliteitsbepaling
 • Instrumenten en technieken toepassen, CQi, PROM, PREM
 • Grönroos en Zeithaml
 • Normen, medewerkers, interne/externe rapportage
 • Enquête, interview, gesprekstechnieken
 • Mysteryman
 • Professionalisme, houding en gedrag en andere criteria

Certificering en accreditatie

 • Interne en externe audits
 • Certificerings- en accreditatieproces
 • Rol binnen de verbetercyclus
 • Prestatieaudits

Examenvoorbereiding

 • 2 bijeenkomsten met daarin examen oefeningen en cases.