Ogive - Home

Hoger Kwaliteitsmanagement
Zorg & Welzijn
HBO niveau


De opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn is speciaal ontwikkeld voor de zorg- en welzijns sectoren.

De zeer praktische invalshoek sluit optimaal aan op de dagelijke kwaliteitspraktijk. Daarbij komt ook de moderne dienstverlening in de Zorg en Welzijn uitgebreid aan bod.


Het voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden door de subsidieregeling Sectorplan plus (tijdvak 4 - 2020 - 2021).
Dat betekent dat uw werkgever de toegekende subsidie kan inzetten.

--
Zolang de overheidsmaatregelen gelden zullen we de lessen gewoon starten, maar dan ONLINE.

Wij willen namelijk graag de zorgsector en hun zorgmedewerkers en managers blijven helpen met hun ontwikkeling.

Daarom kunt u gewoon uw lessen ONLINE via E-COLLEGE volgen en met begeleiding werken naar het examen toe.
--

Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

E-Learning


131.0216c.HKMZW
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

26 november 2021
9 december
14 januari 2022
11 februari
4 maart
18 maart
29 april
3 juni
15 juni
Examen 24 juni 2022.

131.0217.HKMZW
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

5 november 2021
11 maart 2022
8 april
13 mei
23 juni
9 september
7 oktober
11 november
9 december
Examen 27 januari 2023

131.0218.HKMZW
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

3 december 2021
11 maart 2022
8 april
13 mei
23 juni
9 september
7 oktober
11 november
9 december
Examen 27 januari 2023

131.0220.HKMZW
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

21 januari 2022
11 maart
8 april
13 mei
23 juni
9 september
7 oktober
11 november
9 december
Examen 27 januari 2023

131.0221.HKMZW
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

18 februari 2022
11 maart
8 april
13 mei
23 juni
9 september
7 oktober
11 november
9 december
Examen 27 januari 2023.

131.0222a.HKMZW
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

8 juni 2022
4 november
2 december
13 januari 2023
10 februari
10 maart
31 maart
28 april
26 mei
Examen 23 juni 2023

131.0222b.HKMZW
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

2 september 2022
4 november
2 december
13 januari 2023
10 februari
10 maart
31 maart
28 april
26 mei
Examen 23 juni 2023

131.0222c.HKMZW
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

14 oktober 2022
4 november
2 december
13 januari 2023
10 februari
10 maart
31 maart
28 april
26 mei
Examen 23 juni 2023


2310.081.EHKMZW
Start op:

1 januari
1 februari
1 maart
1 april
1 mei
1 juni
1 juli
1 september
1 oktober
1 november
1 december

Eigen tempo, eigen route

Examen: jan en juni

 

 

 Opleidingsduur

U kunt kiezen voor de dagopleiding:
9 dagen
10.00 uur tot 16.00 uur
Opleidingsduur

 

Afgeronde rechthoek: E

Opleidingsduur

U kunt ook kiezen voor E-learning:
12 E-learning sessies
6 live contact bijeenkomsten
Optie: 2 coachings sessies

Diploma/certificaat

Het programma wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt u het gewaardeerde diploma “Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn”.

Kosten

Cursusgeld            € 1890,- btw vrij

Literatuurkosten          € 325,-

Opdrachtbegeleiding     € 325,-
Examenkosten             € 175,-
 Kosten van het arrangement
9 x € 49,- (Zaal, koffie, thee, lunch, fris)

(Arrangementskosten vervallen bij Online lessen ivm Covid-19)

 

 

 

LET op: Brochure aangevraagd?
Kijk ook in uw SPAM-box !

 

 

 

 Andere mensen hadden ook belangstelling voor
Basisopleiding Kwaliteitsmanagement voor Zorg en Welzijn

 

 

 


Doelgroep

Managers, adviseurs en medewerkers in Zorg en Welzijn die een gedegen en direct toepasbare kennis op het gebied van kwaliteitsmanagement willen ontwikkelen.

Doel en opzet

De opleiding Hoger Kwaliteits management Zorg en Welzijn heeft als doel:
1-u een gedegen kennis te bieden die een landelijk diploma oplevert.
2-u te leren kwaliteits management in strategisch, tactisch en operationeel perspectief te plaatsen.
Om dit te bereiken heeft de opleiding Hoger Kwaliteits management Zorg en Welzijn een overzichtelijk en efficiënt studieprogramma.

Alle essentiële thema’s waarmee u in de praktijk als (kwaliteits)manager in Zorg en Welzijn te maken krijgt, komen aan de orde.

U plaatst voortdurend de relevante management en kwaliteitsconcepten en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.

U gaat ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie. Bovendien wordt veel aandacht besteed aan uw persoonlijke scriptie en de gang van zaken rond het examen.
Uw docent begeleidt u hierin persoonlijk.
Een grondige examentraining aan het einde van deze opleiding vormt een belangrijk onderdeel van deze opleiding. 

Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 5 – 7 uur per studiebijeenkomst.

Vooropleiding

Dit studieprogramma wordt op HBO werk- en denkniveau verzorgd.

Het sluit aan bij de opleiding Basisopleiding Kwaliteitsmanagement.

Programma op HBO niveau

De cursist ontwikkelt zich in dit opleidingsprogramma op HBO niveau.
De looptijd van dit programma is ongeveer 1 jaar.

Aanpak

Dit studieprogramma is zeer actief en praktisch, en volledig afgestemd op de behoeften van kwaliteitsfunctionarissen en –managers en het behalen van het diploma Hoger kwaliteitsmanagement zorg en welzijn.
Het programma vindt plaats in een veilige omgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt. Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk.
Hiermee is het mogelijk ook tijdens het volgen van het studieprogramma de cursist individueel maatwerk te blijven leveren.

Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op het studieprogramma. Voor aanvang ontvangt u het volledige studiemateriaal.

Examen en Diploma

Het studieprogramma wordt afgesloten met een onafhankelijk landelijk examen. Bij voldoende resultaat ontvangt u het diploma "Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn".
Met het diploma toont u aan dat u de kwaliteitskennis en vaardigheden op HBO-niveau beheerst.
Examens in januari of juni .


Opleidingsduur

Het studieprogramma van Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn duurt ca 9 - 11 maanden en omvat 9 dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur.

 

 

 


Studieprogramma

In dit boeiende studieprogramma komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Module 1 Kwaliteit en management

Kwaliteitsmanagement modellen

 • Toepassen van de nieuwste normen en modellen ISO9001, ISO in de zorg, INK, EFQM, IIP, Gouden, Zilveren, Bronzen Keurmerk, nieuwe HKZ,
 • Balanced Scorecard, TQM lean, six sigma, Qualicor, kwaliteitshandvesten, RUMBA, MANS, JCI, Programma Welzijn Nieuwe Stijl
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg en jeugd(IGJ), klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Wet BIG
 • Wet zorg en dwang, Actuele Wet WMO Somatische en extra-intramuraal Kwaliteit van Zorg Protocollen en richtlijnen.
 • Deming
 • Benchmarking: leren van anderen
 • Invloed van wetgeving, milieu, ARBO, WIA.
 • Lean management.

Kwaliteit als prestatiecriterium

 • Kwaliteitsbeleid
 • Bedrijfskenmerken en hun besturing
 • Van missie en visie naar het werken met prestatieindicatoren (KPI’s)
 • Strategisch kwaliteitsmanagement
 • Ontwerp-, proces- en productkwaliteit Methoden en technieken, 7 tools
 • Verbeterinstrumenten
 • Kwaliteitsinstrumenten
 • Kwaliteit van diensten
 • Productiviteitsverbetering
 • Procesbeheersing
 • Excellente organisatie
 • Invloed van kwaliteit op kosten en baten.

Module 2 Verbeteren en borgen van bedrijfsprocessen

Leiderschap en cultuur

 • Leiderschap en kwaliteitsmanagement
 • Diverse vormen van leiderschap
 • Leiderschap en verandering
 • Cultuur en kwaliteitsmanagement
 • Voor en achterkant van de organisatie
 • Invoering van verbeteringen
 • Persoonlijke stijl van de kwaliteits manager


Management van bedrijfsprocessen

 • Kwaliteitsmanagement en ICT-, marketing- en personeelsmanagement
 • Processen als waardeketens
 • Proces- en ketenbeheersing
 • Stappenplan voor procesanalyse
 • Business process management
 • Business process re-engineering
 • Virtuele organisaties
 • Procesbewaking

 

Module 3 Kwaliteitsverbetering en -borging binnen de dienstverlening in Zorg en Welzijn

Dienstverlening

 • Kwaliteit binnen dienstverlening
 • Kwaliteit binnen dienstverlening
 • Back office, front office
 • Klachtenregistratie
 • Strategische en operationele aspecten van serviceverlening
 • Hulpmiddelen voor kwaliteitsbepaling
 • Instrumenten en technieken toepassen, CQi, PROM, PREM
 • Grönroos en Zeithaml
 • Normen, medewerkers, interne/externe rapportage
 • Enquête, interview, gesprekstechnieken
 • Mysteryman
 • Professionalisme, houding en gedrag en andere criteria

Certificering en accreditatie

 • Interne en externe audits
 • Certificerings- en accreditatieproces
 • Rol binnen de verbetercyclus
 • Prestatieaudits

Examentraining

 • 2 bijeenkomsten met daarin examen oefeningen en cases.