Ogive - Home Hoger Kwaliteitsmanagement
Zorg en Welzijn
HBO niveau


Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn

De opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn op HBO niveau is speciaal ontwikkeld voor de zorg- en welzijns sectoren.

De opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn is geaccrediteerd en levert 50 punten op.

Zorg. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor elkaar.
(P. Kooperberg)

Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag en op locatie

E-Learning en Online

---------------------------
Op locatie

---------------------------

131.0241e.HKMZW-D
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

Startgarantie
18 april 2024
24 mei
7 juni
6 september
11 oktober
8 november
13 december
17 januari 2025
14 februari
Examen 10 maart 2025

131.0242d.HKMZW-K
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

Startgarantie
10 mei 2024
24 mei
7 juni
6 september
11 oktober
8 november
13 december
17 januari 2025
14 februari
Examen 10 maart 2025

131.0243d.HKMZW-P
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

Startgarantie
6 september 2024
11 oktober
8 november
13 december
17 januari 2025
14 februari
7 maart
4 april
9 mei
Examen 27 juni 2025.

131.0243e.HKMZW-P
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

Startgarantie
4 oktober 2024
11 oktober
8 november
13 december
17 januari 2025
14 februari
7 maart
4 april
9 mei
Examen 27 juni 2025

131.0244d.HKMZW-D
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

Startgarantie
13 december 2024
17 januari 2025
14 februari
7 maart
4 april
9 mei
20 juni
26 september
24 oktober
Examen 28 november 2025.

------------------------------ONLINE lesdagen
(Virtual Classroom)
------------------------------

 131.0241d.HKMZW
ONLINE

Startgarantie
29 februari 2024
28 maart
11 april
16 mei
20 juni
5 september
3 oktober
7 november
19 december
Examen 24 januari 2025

131.0241d.HKMZW
ONLINE

Startgarantie
21 maart 2024
28 maart
11 april
16 mei
20 juni
5 september
3 oktober
7 november
19 december
Examen 24 januari 2025

131.0241d.HKMZW
ONLINE

Startgarantie
16 mei 2024
20 juni
5 september
3 oktober
7 november
19 december
13 februari 2025
20 maart
15 mei
Examen 27 juni 2025-------------------------
Zelf aan de slag
-------------------------
2310.0221.EHKMZW
Start op:

1 januari
1 februari
1 maart
1 april
1 mei
1 juni
1 juli
1 september
1 oktober
1 november
1 december

Eigen tempo, eigen route

Examen: jan en juni


 

 Dagopleiding

U kunt kiezen voor de dagopleiding:
9 dagen
10.00 uur tot 16.00 uur
.Opleidingsduur

 

Afgeronde rechthoek: E

OpleidingsduurDiploma/certificaat

De opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt u het gewaardeerde diploma “Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn op HBO niveau”.

Kosten

Cursusgeld            € 1890,- btw vrij

Literatuurkosten            € 345,- Opdrachtbegeleiding    € 325,-
Examenkosten                € 245,-
Scriptiebeoordeling     
  € 245,-

Arrangement All you can eat and drink (Koffie, thee, lunch)
€27,50 per lesdag
Locatiekosten             € 39,50
per lesdag


Bij online zijn arrangements- en locatiekosten niet van toepassing.
Alle bedragen zijn ex btw

 

 

 

 

LET op: Brochure aangevraagd?
Kijk ook in uw SPAM-box !

 

 

 

 Andere mensen hadden ook belangstelling voor
Basisopleiding Kwaliteitsmanagement voor Zorg en Welzijn

 

 

 


Doelgroep

Managers, adviseurs en medewerkers in Zorg en Welzijn die een gedegen en direct toepasbare kennis op het gebied van kwaliteitsmanagement zorg en welzijn willen ontwikkelen.

Doel en opzet

De opleiding Hoger Kwaliteits management Zorg en Welzijn heeft als doelen:
1-u een gedegen kennis te bieden die een landelijk diploma oplevert.
2-u te leren kwaliteits management in strategisch, tactisch en operationeel perspectief te plaatsen.
Om dit te bereiken heeft de opleiding Hoger Kwaliteits management Zorg en Welzijn een overzichtelijk en efficiënt studieprogramma.

Alle essentiële thema’s waarmee u in de praktijk als (kwaliteits)manager in Zorg en Welzijn te maken krijgt, komen aan de orde.

U plaatst voortdurend de relevante management en kwaliteitsconcepten en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.

U gaat tijdens de opleiding  Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn op HBO niveau ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie.
Bovendien wordt veel aandacht besteed aan uw persoonlijke scriptie en de gang van zaken rond het examen.
Uw docent begeleidt u hierin persoonlijk.

Een grondige examenvoorbereiding aan het einde van deze opleiding  Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn op HBO niveau vormt een belangrijk onderdeel van deze opleiding. 

Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 5 – 7 uur per studiebijeenkomst.

Vooropleiding

De opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn op HBO niveau wordt op HBO werk- en denkniveau verzorgd.

Het sluit aan bij de opleiding Basisopleiding Kwaliteitsmanagement.

Geaccrediteerde opleiding

De opleiding  Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn op HBO niveau  is geaccrediteerd door brancheorganisaties waaronder V&VN.
De looptijd van de opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn op HBO niveau is ongeveer 1 jaar, afhankelijk van de instroomdatum.

Aanpak

Dit studieprogramma van de opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn is zeer actief en praktisch, en volledig afgestemd op de behoeften van kwaliteitsfunctionarissen en –managers en het behalen van het diploma Hoger kwaliteitsmanagement zorg en welzijn.

De opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn vindt plaats in een veilige omgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt. Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk.
Hiermee is het mogelijk ook tijdens het volgen van het studieprogramma van de opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn de cursist individueel maatwerk te blijven leveren.

Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op het opleidingsprogramma van de opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn. Voor aanvang ontvangt u het volledige studiemateriaal.

Examen en Diploma

Het studieprogramma van de opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn wordt afgesloten met een onafhankelijk landelijk examen.
Bij voldoende resultaat ontvangt u het diploma "Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn".
Met het diploma toont u aan dat u de kwaliteitskennis en vaardigheden op HBO-niveau beheerst.

Geaccrediteerd door:

V&VN

NVvPO

Opleidingsduur

Het studieprogramma van de opleiding Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn duurt ca 9 - 11 maanden en omvat 9 lesdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur.

 

 

 


Studieprogramma

In dit boeiende studieprogramma komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Module Kwaliteit en management

Kwaliteit als prestatiecriterium

 • Kwaliteitsbeleid
 • Bedrijfskenmerken en hun besturing
 • Van missie en visie naar het werken met prestatieindicatoren (KPI’s)
 • Strategisch kwaliteitsmanagement
 • Ontwerp-, proces- en productkwaliteit Methoden en technieken, 7 tools
 • Verbeterinstrumenten
 • Kwaliteitsinstrumenten
 • Kwaliteit van diensten
 • Productiviteitsverbetering
 • Procesbeheersing
 • Excellente organisatie
 • Invloed van kwaliteit op kosten en baten.

Kwaliteitsmanagement modellen

 • Toepassen van de nieuwste normen en modellen ISO9001, ISO in de zorg, INK, EFQM, IIP, Gouden, Zilveren, Bronzen Keurmerk, nieuwe HKZ,
 • ZKN-Keurmerk
 • ISO Healthcare (NEN-EN 15224)

 • Balanced Scorecard, TQM lean, six sigma, Qualicor, kwaliteitshandvesten, RUMBA, MANS, JCI, Programma Welzijn Nieuwe Stijl
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg en jeugd(IGJ), klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Wet BIG
 • Wet zorg en dwang, Actuele Wet WMO Somatische en extra-intramuraal Kwaliteit van Zorg Protocollen en richtlijnen.
 • Invloed van wetgeving, milieu, ARBO, WIA.

 • Deming
 • Benchmarking: leren van anderen
 • Lean management.

Module Verbeteren en borgen van bedrijfsprocessen

Leiderschap en cultuur

 • Leiderschap en kwaliteitsmanagement
 • Diverse vormen van leiderschap
 • Leiderschap en verandering
 • Cultuur en kwaliteitsmanagement
 • Voor en achterkant van de organisatie
 • Invoering van verbeteringen
 • Persoonlijke stijl van de kwaliteits manager


Management van bedrijfsprocessen

 • Kwaliteitsmanagement en ICT-, marketing- en personeelsmanagement
 • Processen als waardeketens
 • Proces- en ketenbeheersing
 • Stappenplan voor procesanalyse
 • Business process management
 • Business process re-engineering
 • Virtuele organisaties
 • Procesbewaking

 

Module Kwaliteitsverbetering en -borging binnen de dienstverlening in Zorg en Welzijn

Dienstverlening

 • Kwaliteit binnen dienstverlening
 • Kwaliteit binnen dienstverlening
 • Back office, front office
 • Klachtenregistratie
 • Strategische en operationele aspecten van serviceverlening
 • Hulpmiddelen voor kwaliteitsbepaling
 • Instrumenten en technieken toepassen, CQi, PROM, PREM
 • Grönroos en Zeithaml
 • Normen, medewerkers, interne/externe rapportage
 • Enquête, interview, gesprekstechnieken
 • Mysteryman
 • Professionalisme, houding en gedrag en andere criteria

Certificering en accreditatie

 • Interne en externe audits
 • Certificerings- en accreditatieproces
 • Rol binnen de verbetercyclus
 • Prestatieaudits

Examenvoorbereiding

 • 2 bijeenkomsten met daarin examen oefeningen en cases.