Communicatiemedewerker-A

Communicatiemedewerker-ACommunicatiemedewerker-A

De opleiding Communicatiemedewerker-A is een praktijkgerichte en functiegerichte communicatie-opleiding die erop gericht is om helder en duidelijk de meest essentiële basis kennis en vaardigheden voor de communicatiemedewerker aan te bieden.
Door de zeer praktische invalshoek vindt een optimale aansluiting plaats van de theorie op de dagelijkse communicatie praktijk.
Doelgroep

Medewerkers die wel communicatie als onderdeel van het takenpakket hebben, maar graag een gedegen communicatie achtergrond willen hebben.

 

Opzet

 

De opleiding Communicatiemedewerker-A heeft het doel om u de meest essentiële kennis en vaardigheden aan te bieden voor de communicatie-medewerker.
U gaat ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie.Niveau en studiebelasting

 

De opleiding Communicatiemedewerker-A wordt op MBO-HBO niveau verzorgd.

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 2 – 3 uur per lesdag.

Aanpak


Voor de start van de opleiding Communicatiemedewerker-A ontvangt u een intake om uw verwachtingen en leerdoelen te inventariseren en te verwerken in de opleiding.

Deze opleiding is zeer actief en praktisch, en volledig afgestemd op de behoeften van de deelnemers.

U past in deze opleiding Communicatiemedewerker-A de boeiende theorie ook toe in leuke en uitdagende oefeningen en cases.

De opleiding vindt plaats in een veilige leeromgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt. 

 

Studiemateriaal

De opleiding Communicatiemedewerker-A gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal.

 

Opleidingsduur

De opleiding Communicatiemedewerker-A duurt 5 dagen, verdeeld over ca 5-8 maanden.
Lestijd van deze opleiding Communicatiemedewerker-A is van 10.00 uur tot 16.00 uur.

 

Afronding

De opleiding Communicatiemedewerker-A wordt afgesloten met een examen of een project opdracht.
Na een positief resultaat ontvangt u het diploma Communicatiemedewerker-A .

 


Studieprogramma

  Het studieprogramma van deopleiding Communicatiemedewerker-A bevat de volgende onderwerpen:


  Communicatie: Inleiding

  • De organisatie en de rol van en de verwachtingen van de communicatie-medewerker.
  • De communicatie-afdeling
  • Communicatie als vakgebied
  • Plaats en rol van communicatie in de organisatie
  • Taken van de communicatiemedewerker
  • Communicatietheorie, basismodel
  • Plaatsbepaling communicatie, soorten communicatie
  • Interpersoonlijke en massacommunicatie


  Concerncommunicatie

  • Visie op concerncommunicatie
  • Rol van identiteit, imago en reputatie
  • Rol van het bedrijf in de omgeving en hoe het bedrijf daarop met communicatie reageert
  • Huisstijl.


  Interne communicatie

  • Doelen, interne doelgroepen
  • Soorten informatie
  • Interne communicatiestromen
  • Organisatiecultuur en communicatie
  • Interne communicatiemiddelen
  • Rol van de Ondernemingsraad en communicatie
  • Fasen communicatie-onderzoek
  • Communicatie-onderzoek


  Externe communicatie

  • Visie op marketingcommunicatie
  • Positionering
  • Marketing-communicatieinstrumenten
  • Marketingmix
  • Reclame, internet
  • Marketing en sales pomotie en communicatie
  • PR


  Communicatie met doelgroepen

  • Communicatiemodellen van Shane, NLP, Schultz von Thun, Gerbner, ed
  • Communicatieplan
  • Externe communicatie
  • Omgaan met de pers
  • Interne communicatie
  • Communicatie met management
  • Cultuur communicatie


  Communicatie-onderzoek en adviestraject

  • Stappenplan
  • Orientatie
  • Intakegesprek voeren
  • Probleemanalyse maken
  • Plan van aanpak opstellen
  • Advies formuleren


  Media inzetten

  • Media
  • Tekst en beeld
  • Schrijven voor pers, web, drukwerk en email
  • Inzetten van video, youtube, vimeo, e.d.
  • Gebruik van Artificial Intelligence


  Huisstijl ontwikkelen en inzetten

  • Media
  • Tekst en beeld


  Social media basistraining

  • Informatie delen via Twitter, Facebook, LinkedIn
  • M2M communicatie
  • contentmanagementsystemen (Smartsite , Alfresco en Wordpress)
  • BackBase
  • Google Analytics en Survey Monkey.


  Relatiemarketing

  • Organiseren van events
  • Case


  Voorbereiden van het examen of project
  .


Locatie en lesplanning

De locaties en de lesplanning van de opleiding Communicatiemedewerker-A zijn hieronder geplaatst.


1245.31.CA
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam / online)


29 februari 2024
14 maart
18 april
25 april
30 mei

examen 28 juni 2024Kostenoverzicht

De kosten voor deopleiding Communicatiemedewerker-A zijn hieronder weergegeven.

 

Cursusgeld
€ 995,- btw vrij

Coaching

 € 325,- 


Literatuurkosten
€ 195,- ex btw.


Examen

€ 195,- ex btw

 


Arrangement (All you can eat and drink lunch, koffie, thee) per dag
€ 24,50 ex btw

Locatiekosten per dag
€ 49,50
ex btw


Bij online zijn arrangements- en locatiekosten niet van toepassing
 

LET op: Brochure aangevraagd?
Kijk ook in uw SPAM-box !