Helder onderzoeken, Analyseren en Rapporteren

Helder Onderzoeken
en Rapporteren


Helder Onderzoeken en Rapporteren

Binnen organisaties maken directie en management periodiek afspraken over welke onderwerpen er zullen worden gepland en uitgevoerd.

Hierover moet worden gerapporteerd, zodanig dat de rapportage gebruikt kan worden om de afspraken bij te sturen.

 

De studiedag Helder Onderzoeken en Rapporteren geeft u praktische handvatten om compact, duidelijk en effectief een onderzoeksopdracht uit te voeren en het onderzoeksresultaat compact en duidelijk schriftelijk te presenteren.

 


Doel   

(Beleids)rapportages op maat samenstellen voor het management.

Methode

Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk.

Aanpak

Deze studiedag is zeer actief en praktisch, en volledig afgestemd op de behoeften van de deelnemer.

Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en leermiddelen, die perfect zijn afgestemd op de studiedag.

Voor de aanvang van de studiedag ontvangt u het volledige studiemateriaal.

Opleidingsduur

Een dag van 10.00 uur tot 16.00 uur.


Voor wie

Medewerkers die geregeld managementrapportages moeten opstellen.

 

Studieprogramma

Tijdens deze boeiende studiedag komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Ochtend programma

  • Onderzoeksopdracht kristal helder formuleren
  • Kiezen uit verschillende onderzoeksmethoden en deze toepassen
  • Uw eigen case uitwerken
  • Opsporen, onderzoeken en analyseren van onderzoeksgegevens

Middagprogramma

  • Opbouw en inhoud van het rapport
  • Formulering van de tekst
  • Afwerking van het rapport
  • Persoonlijk ontwikkelplan


Locatie en lesplanning
Open inschrijving

 


Online, Utrecht, Rotterdam, Amsterdam
324.2231.OAR

2 februari 2023


Online, Utrecht, Rotterdam, Amsterdam
324.2232.OAR

5 april 2023.

 


Afronding en kosten

Afronding

De studiedag wordt afgesloten met een deelnamebewijs.

 

Kosten via online

Cursusgeld (btw vrij) € 395,-

inclusief opleidingsmateriaal.

 

Bij online zijn arrangementskosten en accomodatiekosten niet van toepassing
Arrangement (All you can eat and drink Koffie, thee, lunch) per dag
€ 24,50
Accomodatiekosten per dag
€ 49,50