.

 

 

 

Post HBO Intern kwaliteitsadviseur
Adviseren, Veranderen en Begeleiden

De opleiding Post HBO Intern kwaliteitsadviseur is een zeer praktijkgerichte opleiding die speciaal gericht is op de interne adviseur die verbeteringen gaat begeleiden.

De opleiding bevat de onderwerpen:
-Adviseren
-Veranderen
-Begeleiden

Door de praktische invalshoek zorgt voor een mogelijkheid om het geleerde direct in de praktijk toe te passen.


------

Omdat ook wij ons houden aan de overheidsmaatregelen zullen we deze opleiding gewoon starten, maar dan ONLINE.

Wij willen namelijk graag de sector en hun medewerkers en managers blijven helpen met hun ontwikkeling.

Daarom kunt u gewoon uw lesprogramma ONLINE via e-college volgen en met begeleiding werken naar het examen toe totdat de overheidsmaatregelen voorbij zijn.

De lessen worden in een veilige omgeving verzorgd die ook voldoet aan de meest recente corona veiligheidseisen.


Ogive - HBO Kwaliteitsadviseur

Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

Avond

E-Learning

 

 

Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam /
Code 141.023c.PHKAabc
2 september2020
7 oktober
4 november
2 december
13 januari 2021
4 februari
10 maart
7 april
9 juni
30 juni.

Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
Code 141.024.PHKAbca
4 november 2020
2 december
13 januari 2021
4 februari
10 maart
7 april
9 juni
30 juni
2 september
12 oktober
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogive - Dag opleidingsduur

Opleidingsduur

10 dagen
10.00 uur tot 16.00 uur

 

Ogive - Avond opleidingsduur

Opleidingsduur 

 

Ogive - ELearning opleidingsduur

Opleidingsduur

 

 

Ogive - Diploma-certificaat

Certificaat
U ontvangt na afloop het gewaardeerde officiële Ogive certificaat “Post HBO Intern Kwaliteitsadviseur”.

 

 

Ogive - Kosten

Kosten                Cursusgeld 
€ 2495,-
btw vrij
Literatuurkosten
€ 345,-
Opdrachtbegeleiding
€ 325,-
Arrangementskosten
10 x € 49,- excl btw
(Zaal, koffie, thee, lunch, fris, e.d.)

 

 

 

 

 

 

LET op: Brochure aangevraagd?
Kijk ook in uw SPAM-box !


Andere cursisten kozen ook voor:

 

HBO Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn

 

 


Doelgroep

Managers, adviseurs en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het adviseren en begeleiden van kwaliteits- en veranderingstrajecten.

Doel en opzet van de opleiding

Deze opleiding Post HBO Intern kwaliteitsadviseur heeft het doel om u de meest essentiële kennis en vaardigheden te bieden voor het begeleiden van verbeterprojecten in de organisatie.

Tijdens deze opleiding gaan we in op alle essentiële "zachte" vaardigheden ("de mens kant") van de moderne kwaliteitsadviseur.

Tijdens deze opleiding plaatst u voortdurend de relevante adviesvaardigheden in de dagelijkse praktijk. U werkt aan de volgende competenties:

 • Beïnvloeden
 • Doelgerichtheid
 • Onafhankelijkheid
 • Organisatiesensitiviteit
 • Probleemanalyse
 • Tact / Sensitief gedrag
 • Tactisch gedrag
 • Visie
 • Zelfsturing

U gaat ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie.


Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 3 – 8 uur per studiebijeenkomst.

Vooropleiding

De opleiding wordt op HBO niveau verzorgd.

De opleiding is geschikt voor interne kwaliteitsmedewerkers, -adviseurs, -functionarissen of kwaliteitsmanagers die al ervaring hebben opgedaan in het vak.

Methode
Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk.
Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren.

Aanpak

Voor de training ontvangt u een schriftelijke intake om uw verwachtingen en leerdoelen te inventariseren en te verwerken in de opleiding. Deze opleiding is zeer actief en praktisch, maar volledig afgestemd op de behoeften van de deelnemers.

De opleiding vindt plaats in een veilige leeromgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt. 

Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal.

Studieprogramma

In deze boeiende opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Module 1 Adviesvaardigheden

U ervaart hoe u als interne kwaliteitsadviseur overkomt en welke adviesstijlen en -rollen bij u passen.

U leert hoe u:

 • Een vertrouwensrelatie als adviseur binnen de organisatie opbouwt.
 • Een veranderproject opzet.
 • Het verschil ziet tussen wat u ziet en wat er werkelijk gebeurt.
 • Kunt achterhalen wat het echte verhaal achter een verhaal is;
 • Omgaat met de politiek binnen uw organisatie.

Adviesstrategieën

De aanwezigheid van een adviseur kan al voldoende zijn om de weerstand behoorlijk te doen toenemen.

Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u meer inzicht in het fenomeen 'weerstand' en krijgt u tips om adviezen geaccepteerd te krijgen.

Module 2 Verandermanagement

U leert hoe u bedrijfsprocessen kunt helpen verbeteren.

 • Visie op en het toepassen van change management technieken.
 • Cultuur... hoe ga je daar mee om?

 • Technieken en inzichten om veranderingen aan te pakken.
 • Veranderen in met behulp van kleurtechnieken.

 • De organisatie diagnosticeren
 • Hoofdbestanddelen van geplande verandering
 • Wat werkt wel en wat vooral niet?

 • Interventies gebruiken en een veranderplan opstellen.

Voorbeelden en toepassingen van diagnosemodellen

 • Eisenhouwer principe, profijtformule, balanced score card, concurrentiestructuur, kernkwaliteiten, teamrollen,

 • cultuur, organizational iceberg, netwerkorganisatie, publiek-private samenwerking, biografische fit,
 • leercurve, veranderkrachten, krachtenveld analyse, megatrends.

Voorbeelden en toepassingen van de interventies:

 • Personal commitment statement, outplacement, protegéconstructies,
 • MBO, loopbaanontwikkeling Coaching, intensieve clinic, feedbackgesprekken, spiegelen

 • T-group, persoonlijke groei/opstellingen, networking
 • Confrontatie vergaderingen, derdepartij strategie
 • Teambuilding, gaming, intervisie

 • Zelfsturende teams, openspace bijeenkomsten, appreciative inquiry Kwaliteit van arbeid, strategische alliantievorming,

 • CAO-onderhandelingen Strategische analyse, business process redesign (BPR),
 • Doorlichting/auditing Belonen in organisaties, mobiliteit en diversiteit, triple ladder

 • Open systems planning, parallelle leerstructuren, kwaliteitscirkels
 • Zoekconferenties, rituelen en mystiek, heilige huisjes
 • Gaming en zoekconferenties kunt toepassen

 • Managementstijlen toepast in diverse bedrijfsculturen

 • Draagvlak krijgt voor veranderingen afhankelijk van de organisatiecultuur
 • Effectief onderhandelt

 • Tips om met conflicten en stress om te gaan
 • Verandertrajecten opzet, uitvoert en afrondt en doorstart.


Module 3: Veranderingen invoeren of begeleiden

Vaak vraagt men de adviseur om verbeteringen te begeleiden en daarbij andere adviseurs, kwaliteitsfunctionarissen of medewerkers aan te sturen.

In deze module ervaart u hoe u dat op een eenvoudige manier en zonder stress kunt doen.

 • Uw stijl afstemmen op de bedrijfscultuur

 • Projectplannen formuleren die gericht zijn op verandertrajecten
 • Draagvlak krijgen voor projectplannen
 • Een gemotiveerd projectteam samenstellen

 • Teamleden binden en motiveren
 • Teambuilding en samenwerking
 • Effectief onderhandelen

 • Omgaan met conflicten en stress
 • Problemen oplossen
 • Leiden van projectvergaderingen

 • Teamleden focussen op gemeenschappelijke projectresultaten
 • Teamleden laten werken aan persoonlijke ontwikkeling
 • Voorkomen van stress

 • Mondelinge project voortgangspresentaties aan teamleden en opdrachtgevers
 • Afronden of doorstarten van verandertrajecten
 • Praktische tips.