.

 

 

 

Post HBO Intern kwaliteits en organisatie adviseur

De opleiding Post HBO Intern kwaliteits- en organisatie adviseur is een zeer praktijkgerichte opleiding die speciaal gericht is op de interne adviseur.
Met deze opleiding leert u mensen in de organisatie zonder macht in beweging te krijgen.
U leert de meest essentiële management- en adviesvaardigheden om uw kwaliteits- en organisatieverbeteringstrajecten met succes in te voeren.

De zeer praktische invalshoek zorgt tevens voor een optimale aansluiting van de theorie op de dagelijkse kwaliteit praktijk. Daarbij komt ook de moderne dienstverlening uitgebreid aan bod.


Ogive - HBO Kwaliteitsadviseur

Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

Avond

E-Learning

 

 

Code 141.093b.PHKA
Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam

20 november 2019
23 december
29 januari 2020
4 maart
1 april
22 april
20 mei
17 juni

Code 141.093c.PHKA
Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam

11 december 2019
23 december
29 januari 2020
4 maart
1 april
22 april
20 mei
17 juni

Code 141.093abc.PHKA
Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam

29 januari 2020
4 maart
1 april
22 april
20 mei
17 juni
1 juli.
2 september

Code 141.094bca.PHKA
Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
22 april 2020
20 mei
17 juni
1 juli
2 september
7 oktober
4 november
2 december

Code 141.095abc.PHKA
Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
7 oktober 2020
4 november
2 december
13 januari 2021
10 februari
10 maart
7 april
12 mei 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogive - Dag opleidingsduur

Opleidingsduur

16 bijeenkomsten (8 dagen)
10.00 uur tot 16.00 uur (2 bijeenkomsten per dag).

 

Ogive - Avond opleidingsduur

Opleidingsduur

 

 

Ogive - ELearning opleidingsduur

Opleidingsduur

 

 

Ogive - Diploma-certificaat

Diploma/certificaat

U ontvangt na afloop het gewaardeerde officiële Ogive certificaat “Post HBO Intern Kwaliteitsadviseur”.

 

 

Ogive - Kosten

Kosten               

Cursusgeld                     € 1875,-
Literatuurkosten               € 345,-
Opdrachtbegeleiding         € 325,-

Arrangementskosten 8 x € 48,- excl btw (Zaal, koffie, thee, lunch, fris, e.d.)

 

 

 

 

 

 

 


Andere cursisten kozen ook voor:

 

HBO Kwaliteitsmanagement

 

 


Doelgroep

Managers, adviseurs en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het adviseren en begeleiden van kwaliteits- en veranderingstrajecten.

Doel en opzet van de opleiding

Deze opleiding Post HBO Intern kwaliteits- en organisatie adviseur heeft het doel om u de meest essentiële kennis en vaardigheden te bieden voor het begeleiden van kwaliteits- verbetertrajecten/projecten.

Tijdens deze opleiding gaan we in op alle essentiële "zachte" vaardigheden ("de mens kant") van de moderne kwaliteitsmanager en organisatie-adviseur.

Tijdens deze opleiding plaatst u voortdurend de relevante management- en adviesvaardigheden in de dagelijkse praktijk. U werkt aan de volgende competenties:

 • Beïnvloeden
 • Doelgerichtheid
 • Onafhankelijkheid
 • Organisatiesensitiviteit
 • Probleemanalyse
 • Tact / Sensitief gedrag
 • Tactisch gedrag
 • Visie
 • Zelfsturing

U gaat ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie.


Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 3 – 8 uur per studiebijeenkomst.

Vooropleiding

De opleiding wordt op HBO niveau verzorgd.

De opleiding is geschikt voor
kwaliteitsadviseurs, functionarissen of kwaliteitsmanagers die ruime ervaring hebben met de technieken van kwaliteitsmanagement.

Methode
Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk. Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren.  

Aanpak

Voor de training ontvangt u een schriftelijke intake om uw verwachtingen en leerdoelen te inventariseren en te verwerken in de opleiding. Deze opleiding is zeer actief en praktisch, maar volledig afgestemd op de behoeften van de deelnemers.

De opleiding vindt plaats in een veilige leeromgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt. 

Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal.

Studieprogramma

In deze boeiende opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Module 1 Adviesvaardigheden

U ervaart hoe u als interne kwaliteits of organisatieadviseur bent, hoe u overkomt en welke adviesstijlen en -rollen bij u passen.

U leert hoe u:

 • Een vertrouwensrelatie als adviseur met mensen binnen hetklantensysteem opbouwt.
 • Het adviestraject opzet en vormgeeft, rekeinghoudend met bijbehorende psychologische processen.
 • Inzicht krijgt in de relatie tussen waarneming en gedrag.
 • Kunt adviseren en beïnvloeden;
 • Kunt achterhalen en vaststellen wat het echte probleem is;
 • Inzicht krijgt in de politieke processen binnen de organisatie van de opdrachtgever

Adviesstrategieën

De aanwezigheid van een adviseur kan al voldoende zijn om de weerstand behoorlijk te doen toenemen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u meer inzicht in het fenomeen 'weerstand' en krijgt u tips om adviezen geaccepteerd te krijgen.

Module 2 Bedrijfsprocessen verbeteren (3 dagen)

U ervaart hoe u succesvol bedrijfsprocessen kunt helpen veranderen met blijvend resultaat.

 • Visie op en toepassen van change management.
 • Waarom veranderen zo gecompliceerd is
 • Veranderen in dienstverlenende organisaties en productiebedrijven


 • Samenhang tussen sociopolitieke-, technische systemen en cultuur.
 • Veranderingsstrategieën en benaderingen
 • Veranderen in kleuren

 • Wat is effectief en werkzaam?
 • Hoofdbestanddelen van geplande verandering
 • De organisatie diagnosticeren

 • Soorten interventies en het interventieplan
 • Voorbeelden en toepassen van diagnosemodellen
 • Eisenhouwer principe, profijtformule, balanced score card, concurrentiestructuur, kernkwaliteiten, teamrollen, cultuur, organizational iceberg, netwerkorganisatie, publiek-private samenwerking, biografische fit, leercurve, veranderkrachten, krachtenveld analyse, megatrends.

 • Voorbeelden en toepassen van interventies
 • Personal commitment statement, outplacement, protegéconstructies,
 • MBO, loopbaanontwikkeling Coaching, intensieve clinic, feedbackgesprekken, spiegelen

 • T-group, persoonlijke groei/opstellingen, networking
 • Confrontatie vergaderingen, derdepartij strategie
 • Teambuilding, gaming, intervisie

 • Zelfsturende teams, openspace bijeenkomsten, appreciative inquiry Kwaliteit van arbeid, strategische alliantievorming,
 • CAO-onderhandelingen Strategische analyse, business process redesign (BPR),
 • Doorlichting/auditing Belonen in organisaties, mobiliteit en diversiteit, triple ladder

 • Open systems planning, parallelle leerstructuren, kwaliteitscirkels
 • Zoekconferenties, rituelen en mystiek, heilige huisjes

Module 3: Effectief aansturen van veranderteams

Vaak vraagt men de adviseur om verbeteringen te begeleiden en daarbij andere adviseurs, kwaliteitsfunctionarissen of medewerkers aan te sturen.
In deze module ervaart u hoe u dat op een eenvoudige manier en zonder stress kunt doen.

U leert hoe u:

 • Organisatiediagnoses kunt uitvoeren
 • Succesvol kunt veranderen
 • Effectieve interventies en invoeringsstrategieen kunt uitvoeren

 • Gaming en zoekconferenties kunt toepassen
 • Managementstijlen toepast in diverse bedrijfsculturen
 • Veranderteams vormgeeft, bindt, motiveert en inzet

 • Draagvlak krijgt voor veranderingen afhankelijk van de organisatiecultuur
 • Effectief onderhandelt

 • Tips om met conflicten en stress om te gaan
 • Verandertrajecten opzet, uitvoert en afrondt en doorstart.

In detail:

 • Wat voor een manager bent u?
 • Managementstijlen
 • Managementstijlen afstemmen op de bedrijfscultuur

 • Projectplannen formuleren die gericht zijn op verandertrajecten
 • Draagvlak krijgen voor projectplannen
 • Een gemotiveerd projectteam samenstellen

 • Teamleden binden en motiveren
 • Teambuilding en samenwerking
 • Effectief onderhandelen

 • Omgaan met conflicten en stress
 • Problemen oplossen
 • Leiden van projectvergaderingen

 • Teamleden focussen op gemeenschappelijke projectresultaten
 • Teamleden laten werken aan persoonlijke ontwikkeling
 • Voorkomen van stress

 • Mondelinge project voortgangspresentaties aan teamleden en opdrachtgevers
 • Afronden of doorstarten van verandertrajecten
 • Praktische tips.