.

 

 

 

Post HBO Intern Kwaliteits- en Organisatie Adviseur


Inleiding
In de Post HBO opleiding Intern kwaliteits en organisatieadviseur leert u zonder macht mensen uit de organisatie in beweging te krijgen.

De opleiding heeft het doel om u de meest essentiële kennis en adviesvaardigheden te bieden voor het succesvol invoeren van kwaliteits- en organisatie verbetertrajecten/projecten.

Tijdens deze opleiding gaan we in op alle essentiële "zachte" vaardigheden ("de mens kant") van de moderne (intern) organisatie-adviseur, kwaliteitsmanager en -adviseur.
------

Omdat ook wij ons houden aan de overheidsmaatregelen zullen we deze opleiding gewoon starten, maar dan ONLINE.

De medewerkers in de sectoren hebben aangegeven dat ze graag geholpen willen worden met hun ontwikkeling. En daar kunnen we u uitstekend mee helpen.

Daarom kunt u gewoon uw lesprogramma ONLINE via e-college volgen en met begeleiding werken naar het examen toe totdat de overheidsmaatregelen voorbij zijn.

De lessen worden in een veilige omgeving verzorgd die ook voldoet aan de meest recente corona veiligheidseisen.


Ogive - Intern adviseur

Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

Avond

E-Learning

 

 


ONLINE classroom /Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
Code 131.4221a.PHKAZW
25 januari 2022
22 maart
26 april

24 mei
21 juni
13 september

11 oktober
15 november
13 december.

ONLINE classroom /Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
Code 131.4221b.PHKAZW
22 februari 2022
22 maart
26 april

24 mei
21 juni
13 september

11 oktober
15 november
13 december


ONLINE classroom /Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
Code 131.4221c.PHKAZW
14 maart 2022
22 maart
26 april

24 mei
21 juni
13 september

11 oktober
15 november
13 december

ONLINE classroom /Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
Code 131.4222.PHKAZW
24 mei 2022
21 juni
13 september

11 oktober
15 november
13 december

17 januari 2023
14 februari 2023
21 maart


ONLINE classroom /Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
Code 131.4223.PHKAZW
11 oktober 2022
15 november
13 december

17 januari 2023
14 februari 2023
21 maart

18 april
16 mei
6 juni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogive - Dag opleidingsduur

Opleidingsduur

9 dagen
10.00 uur tot 16.00 uur

 

Ogive - Avond opleidingsduur

Opleidingsduur 

 

Ogive - ELearning opleidingsduur

Opleidingsduur

 

 

Ogive - Diploma-certificaat

Certificaat
U ontvangt na afloop het gewaardeerde officiële Ogive certificaat “Post HBO Intern Adviseur”.

 

 

Ogive - Kosten

Kosten                Cursusgeld 
€ 2295,- btw vrij

Literatuurkosten
€ 345,-

Opdrachtbegeleiding
€ 325,-

Opdracht beoordeling
€ 195,-

Arrangementskosten
9 x € 49,- excl btw
(Zaal, koffie, thee, lunch, fris, e.d.)

 

 

 

 

 

 

LET op: Brochure aangevraagd?
Kijk ook in uw SPAM-box !


Andere cursisten kozen ook voor:

HBO Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn

 

 


Doelgroep

Interne Managers, kwaliteitsadviseurs, organisatieadviseurs en medewerkers die als organisatieadviseur, kwaliteitsmedewerker of -manager verantwoordelijk is voor het adviseren en begeleiden van kwaliteits- en veranderingstrajecten.

Doelstelling van de opleiding
Deze opleiding Post HBO Intern kwaliteitsadviseur heeft het doel om u de meest essentiële kennis en vaardigheden te bieden voor het begeleiden van kwaliteits- verbetertrajecten/projecten.

Tijdens deze opleiding plaatst u voortdurend de relevante management- en adviesvaardigheden in de dagelijkse praktijk. U werkt aan de volgende competenties:

 • Beïnvloeden
 • Doelgerichtheid
 • Onafhankelijkheid
 • Organisatiesensitiviteit
 • Probleemanalyse
 • Tact / Sensitief gedrag
 • Tactisch gedrag
 • Visie
 • Zelfsturing


U gaat ook aan de slag met diverse nuttige advies praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie.

Voorbereiding en studiebelasting
Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 3 – 8 uur per studiebijeenkomst.

Vooropleiding
De opleiding is geschikt voor HBO niveau.

Methode
Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk. Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren.

Aanpak
Voor de training ontvangt u een schriftelijke intake om uw verwachtingen en leerdoelen te inventariseren en te verwerken in de opleiding. Deze opleiding is zeer actief en praktisch, en volledig afgestemd op de behoeften van de deelnemers.

De opleiding vindt plaats in een veilige leeromgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt.

Studiemateriaal
Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding Intern kwaliteitsadviseur. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal..Studieprogramma

In deze boeiende opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Module Adviesvaardigheden

U ervaart hoe u als interne adviseur overkomt en welke adviesstijlen en -rollen bij u passen.

U leert hoe u:

 • Een vertrouwensrelatie als adviseur met mensen binnen hetklantensysteem opbouwt.
 • Het adviestraject opzet en vormgeeft, rekeinghoudend met bijbehorende psychologische processen.
 • Inzicht krijgt in de relatie tussen waarneming en gedrag.
 • Kunt adviseren en beïnvloeden;
 • Kunt achterhalen en vaststellen wat het echte probleem is;
 • Inzicht krijgt in de politieke processen binnen de organisatie van de opdrachtgever

Adviesstrategieën

De aanwezigheid van een adviseur kan al voldoende zijn om de weerstand behoorlijk te doen toenemen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u meer inzicht in het fenomeen 'weerstand' en krijgt u tips om adviezen geaccepteerd te krijgen.

Module Changemanagement

Visie op en het toepassen van change management technieken.

 • Visie op en toepassen van change management.
 • Waarom veranderen zo gecompliceerd is
 • Veranderen in dienstverlenende organisaties en productiebedrijven
 • Samenhang tussen sociopolitieke-, technische systemen en cultuur.
 • Veranderingsstrategieën en benaderingen
 • Veranderen in kleuren
 • Wat is effectief en werkzaam?
 • Hoofdbestanddelen van geplande verandering
 • De organisatie diagnosticeren
 • Soorten interventies en het interventieplan


Voorbeelden en toepassen van diagnosemodellen en interventies

 • Managementstijlen toepast in diverse bedrijfsculturen

 • Diverse interventie technieken

 • Draagvlak krijgt voor veranderingen afhankelijk van de organisatiecultuur

 • Effectief onderhandelen

 • Tips om met conflicten en stress om te gaan

 • Verandertrajecten opzet, uitvoert en afrondt en doorstart.


Module Veranderingen vormgeven en realiseren

Vaak vraagt men de adviseur om verbeteringen te begeleiden en daarbij andere adviseurs, kwaliteitsfunctionarissen of medewerkers aan te sturen.
In deze module ervaart u hoe u dat op een eenvoudige manier en zonder stress kunt doen.

U leert hoe u:

 • Organisatiediagnoses kunt uitvoeren
 • Succesvol kunt veranderen
 • Effectieve interventies en invoeringsstrategieen kunt uitvoeren
 • Gaming en zoekconferenties kunt toepassen
 • Managementstijlen toepast in diverse bedrijfsculturen
 • Veranderteams vormgeeft, bindt, motiveert en inzet
 • Draagvlak krijgt voor veranderingen afhankelijk van de organisatiecultuur
 • Effectief onderhandelt
 • Tips om met conflicten en stress om te gaan
 • Verandertrajecten opzet, uitvoert en afrondt en doorstart.
 • In detail:
 • Wat voor een manager bent u?
 • Managementstijlen
 • Managementstijlen afstemmen op de bedrijfscultuur
 • Projectplannen formuleren die gericht zijn op verandertrajecten
 • Draagvlak krijgen voor projectplannen
 • Een gemotiveerd projectteam samenstellen
 • Teamleden binden en motiveren
 • Teambuilding en samenwerking
 • Effectief onderhandelen
 • Omgaan met conflicten en stress
 • Problemen oplossen
 • Leiden van projectvergaderingen
 • Teamleden focussen op gemeenschappelijke projectresultaten
 • Teamleden laten werken aan persoonlijke ontwikkeling
 • Voorkomen van stress
 • Mondelinge project voortgangspresentaties aan teamleden en opdrachtgevers
 • Afronden of doorstarten van verandertrajecten
 • Praktische tips.