Post HBO Procesmanagement en
Verandermanagement voor Overheid


PostHBO Procesmanagement en Verandermanagement Overheid

Het praktische programma Post HBO Procesmanagement en Veranderingsmanagement voor Overheid is erop gericht om u te leren hoe u in uw organisatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau de beleidsprocessen, planningsprocessen en operationele werkprocessen op elkaar kunt afstemmen en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

 


Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

Avond

E-Learning

 

 

Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam/
Code: 1312.232c.PHPMOV

19 september 2023
10 oktober
14 november
12 december
16 januari 2024
6 februari
5 maart
9 april

Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam/
Code: 1312.233.PHPMOV

14 november 2023
12 december
16 januari 2024
6 februari
5 maart
9 april
7 mei
4 juni
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogive - Dag opleidingsduur

Looptijd

8 dagen (=16 bijeenkomsten)

10.00 uur tot 16.00 uur

 

 

Ogive - Avond opleidingsduur

Opleidingsduur

 

ONLINE E College

Opleidingsduur

 

Ogive - Diploma-certificaat

Afroonding

Na een voldoende resultaat ontvangt u het Ogive " PostHBO Procesmanagement en Veranderingsmanagement voor Overheid"

 

 

Ogive - Kosten

Kosten               

Cursusgeld btw vrij
€ 1890,-
 
Studiematerialen
€ 295,- ex btw
 
Opdrachtbegeleiding
€ 325,- ex btw

Opdracht beoordeling
€ 195,- ex btw

 


Bij online zijn arrangementskosten niet van toepassing.

Wanneer er lessen op locatie worden verzorgd:
Arrangement (Koffie, thee, lunch) per dag
€ 24,50
Locatiekosten per dag
€ 49,50

 

 

 

 

 

 

 

LET op: Brochure aangevraagd?
Kijk ook in uw SPAM-box !


Andere cursisten kozen ook voor:

PostHBO_Procesmanagement-zorg-en-welzijn

 PostHBO_Procesmanagement

 


Doelgroep

Overheidsmanagers, overheidsadviseurs en overheidsmedewerkers die een gedegen en direct toepasbare kennis op het gebied van procesmanagement en veranderingsmanagement willen ontwikkelen.

Doel en opzet

Dit praktische programma Post HBO Procesmanagement en Veranderingsmanagement voor Overheid heeft als doel: U te leren procesmanagement in strategisch, tactisch en operationeel perspectief te plaatsen.
Om dit te bereiken is dit programma overzichtelijk en efficiënt opgezet.
Alle essentiële thema's waarmee u in de praktijk te maken krijgt, komen in dit programma aan de orde.

In dit programma plaatst u voortdurend de relevante management, procesmanagement en veranderingsmanagement concepten en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.

U gaat ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie.


Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 5 tot 7 uur per studiebijeenkomst.


Vooropleiding

Dit programma wordt op HBO werk en denk niveau verzorgd.

Methode

Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk. Hiermee is het mogelijk ook tijdens het programma individueel maatwerk te blijven leveren.  

Aanpak

Voor de training ontvangt u een schriftelijke intake om uw verwachtingen en leerdoelen te inventariseren en te verwerken in de opleiding. Dit programma is zeer actief en praktisch, en volledig afgestemd op de behoeften van de deelnemer.
Het programma vindt plaats in een veilige omgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring met medecursisten gestimuleerd wordt.


Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op dit programma.
Voor aanvang ontvangt u het volledige studiemateriaal.

Afronding

In verband met het praktische karakter van dit programma, wordt het programma afgesloten met een werkstuk over een procesverbetering in de eigen organisatie.

 
 

Studieprogramma

In dit boeiende programma komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Module 1 4d
Process Management principes

 • Procesmanagement
 • Ontwikkelingen bij Overheid
 • Zaakgericht werken
 • Stapelingsmonitor
 • Bedrijfsvoering
 • Bestuurspraktijk
 • Horizontale verantwoording
 • Wet revitaliserering Generiek Toezicht
 • Vensters voor bedrijfsvoering
 • Toezicht indicatoren
 • Procesmanagement
 • Aanpak bij analyse en ontwerp
 • Procesarchitectuur
 • Aanpak bij analyse en ontwerp
 • Procesarchitectuur
 • Casus

Stakeholder / Relatie analyse    

 • Stakeholder Classificatie en Segmentatie
 • Stakeholder Visie / eisen +Business Context
 • Key Performance Indicators (KPIs)
 • Critische Succes Factoren (CSFs)

Analyseren van problemen en processsen

 • Kwalitatief analyseren van processen
 • Toegevoegde waarde analyse
 • Oorzaak-gevolg
 • Analyse van procescomplexiteit
 • ruimtelijke bewegingsanalyse
 • Kwantitatief analyseren van processen    
 • Doorlooptijdanalyse
 • Risico-analyse
 • Tijd analyse
 • Kritieke pad analyse
 • Financiele analyse

Ontwerpen van processen      

 • De ontwerpopdracht
 • Proces-eisen opstellen
 • Ontwerpen van processen
 • Ontwerpen van de procesbesturing
 • Business Process Redesign (BPR)
 • Type Modelering hulpmiddelen  
 • Proces versus Functionele Structuren      
 • Aansluiten op externe processen
 • Outsourcing      
 • Leaning, Feedback, Meting en Procesverbetering      
 • SixSigma en andere technieken.

Inrichten van processen

 • De inrichtingsopdracht
 • Arbeidsorganisatie vormgeven
 • Informatievoorziening en IT vormgeven
 • Moderne architectuur en werkstroombesturing
 • Systeemontwikkeling en processen
 • Processen en gegevensmodellen
 • Fysieke werkomgeving
 • Ontwikkelingen in huisvesting
 • Processen en werkplekinrichting
 • Zachman Framework en het Adaptive Reference Model

Meten en Benchmarken

 • Een Proces Maturity Model      
 • Process Managed Scorecard      
 • Benchmarking      
 • Meetvalkuilen
 • Business Scenarios
 • Prototypes & Simulation

Module 2 2d-
Change management

 • Visie op en toepassen van change management.
 • Waarom veranderen zo gecompliceerd is
 • Veranderen in dienstverlenende organisaties en productiebedrijven
 • Samenhang tussen sociopolitieke-, technische systemen en cultuur.
 • Veranderingsstrategieën en benaderingen
 • Veranderen in kleuren
 • Wat is effectief en werkzaam?
 • Hoofdbestanddelen van geplande verandering
 • De organisatie diagnosticeren

Soorten interventies en het interventieplan

Voorbeelden toepassen

 • Personal commitment statement, outplacement, protegéconstructies,
 • MBO, loopbaanontwikkeling
 • Coaching, intensieve clinic, feedbackgesprekken, spiegelen
 • T-group, persoonlijke groei/opstellingen, networking
 • Confrontatie vergaderingen, derdepartij strategie
 • Teambuilding, gaming, intervisie
 • Zelfsturende teams, openspace bijeenkomsten, appreciative inquiry
 • Kwaliteit van arbeid, strategische alliantievorming, CAO-onderhandelingen
 • Strategische analyse, business process redesign (BPR), doorlichting/auditing
 • Belonen in organisaties, mobiliteit en diversiteit, triple ladder
 • Open systems planning, parallelle leerstructuren, kwaliteitscirkels
 • Zoekconferenties, rituelen en mystiek, heilige huisjes afbreken

Interpersonal Skills                

 • Samenstellen van goed functionerende teams
 • Leidinggeven aan procesteams
 • Omgaan met weerstanden en conflicten
 • Communicatie
 • Inzicht in eigen kwaliteiten