Snow
Overzicht
Kwaliteitsmanagement
opleidingen

Overzicht

In dit overzicht zijn de kwaliteitsopleidingen van Ogive op een rijtje gezet.

Zorg en Welzijn opleidingen

Basisopleiding kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn

De geaccrediteerde Basisopleiding Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn is een praktijkgerichte kwaliteitsmanagement opleiding speciaal ontwikkeld voor deelnemers die werken in de zorg en welzijn.

De opleiding sluit naadloos aan op het vervolg van deze opleiding, namelijk HBO Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn

Door de zeer praktische invalshoek vindt een optimale aansluiting plaats van de theorie op de dagelijkse praktijk.

Basisopleiding kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn

Opleiding HBO kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn

De geaccrediteerde kwaliteitsopleiding HBO Kwaliteitsmanagement Zorg & Welzijn is een zeer praktijkgerichte opleiding die u opleidt tot het in korte tijd behalen van het landelijke diploma HBO Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn.

Deze opleiding richt zich speciaal op kwaliteitszorg in Zorg en Welzijn.

Door de zeer praktische invalshoek sluit deze opleiding optimaal aan op de dagelijke kwaliteitspraktijk. Daarbij komt ook de moderne dienstverlening in de Zorg en Welzijn uitgebreid aan bod.

HBO kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn

Algemeen toepasbare opleidingen

Basisopleiding kwaliteitsmanagement

De Basisopleiding Kwaliteitsmanagement is een praktijkgerichte kwaliteitsmanagement opleiding die erop gericht is om helder en duidelijk de meest essentiŽle basis kennis en vaardigheden binnen kwaliteitsmanagement aan te bieden.

Door de zeer praktische invalshoek vindt een optimale aansluiting plaats van de theorie op de dagelijkse praktijk.

Basisopleiding kwaliteitsmanagement

Basisopleiding Kwaliteitsmanagement Midden- en Kleinbedrijf (MKB)

De basisopleiding Kwaliteitsmanagement Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is een praktijkgerichte kwaliteitsmanagement opleiding die speciaal voor kleine organisaties is ontwikkeld.

De opleiding is erop gericht om

1-kwaliteit binnen de organisatie toe te passen

2-direct toepasbare kennis op het gebied van kwaliteitsmanagement te bieden, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een kwaliteitshandboek.

Door de zeer praktische invalshoek vindt een optimale aansluiting plaats van de theorie op de dagelijkse praktijk.

Basisopleiding Kwaliteitsmanagement Midden- en Kleinbedrijf (MKB)

HBO kwaliteitsmanagement

Voor u ligt de beknopte brochure van HBO Kwaliteitsmanagement. Het complete en praktijkgerichte kwaliteitsopleidingsprogramma op HBO niveau.

Dit opleidingsprogramma richt zich op de hoge eisen die aan kwaliteitsmanagers gesteld worden. Het opleidingsprogramma is, vanwege de gebruikte methodiek, breed toepasbaar zowel in organisaties die diensten verlenen als in organisaties die producten maken.

Het opleidingsprogramma is gericht op klanttevredenheid, innovatie, productiviteit en duurzame relaties.

De zeer praktische invalshoek zorgt tevens voor een optimale aansluiting van de theorie op de dagelijkse kwaliteit praktijk.

HBO kwaliteitsmanagement

Post HBO Procesmanagement

In dit praktijkgerichte programma Post HBO Procesmanagement bouwt u zelf aan een verbetering van een eigen organisatieproces.

Met actuele kennis en onderbegeleiding van een ervaren coach.

U leert om rekening te houden met uw organisatie-eisen en wensen en met draagvlak uw voorstel te presenteren aan het management.

De zeer praktische invalshoek zorgt tevens voor een optimale aansluiting van de theorie op de dagelijkse kwaliteit praktijk.

POST HBO Procesmanagement

Post HBO Procesmanagement Overheid

Het praktische programma Post HBO Procesmanagement voor Overheid is erop gericht om u te leren hoe u de beleidsprocessen, planningsprocessen en operationele werkprocessen kunt modelleren, analyseren, het ontwerp te verbeteren.

U krijgt ook tips om de organisatieveranderingen te begeleiden.

POST HBO Procesmanagement Overheid

Post HBO Kwaliteitsmanagement

De opleiding Post HBO Kwaliteitsmanagement voor diensten en producten gaat in op de menselijke kant van kwaliteitsmanagement en organisatieverandering. Dit is belangrijk om de verbetervoorstellen succesvol in de organisatie te kunnen invoeren.

U leert om kwaliteitsmanagement in strategisch, tactisch en operationeel perspectief te plaatsen en bedrijfsprocessen efficiënt met draagvlak te laten functioneren voor de levering van kwalitatief hoogstaande diensten en -producten.

Tijdens de eerste module Management en Organisatie leert u essentiele managementtechnieken en begrip voor individuele en groepsprocessen.

In de module Bedrijfsprocessen leert u om bedrijfsprocessen te analyseren, te verbeteren en te certificeren.

Tijdens de module Psychologie van organisatie verandering leert u om draagvlak te krijgen voor uw verbetervoorstellen en deze met succes in de organisatie in te voeren.

POST HBO Kwaliteitsmanagement

Post HBO Intern kwaliteits en organisatie adviseur

De opleiding Post HBO Intern kwaliteits- en organisatie adviseur is een zeer praktijkgerichte opleiding die speciaal gericht is op de interne adviseur.

Met deze opleiding leert u mensen in de organisatie zonder macht in beweging te krijgen. U leert de meest essentiële management- en adviesvaardigheden om uw kwaliteits- en organisatieverbeteringstrajecten met succes in te voeren.

De zeer praktische invalshoek zorgt tevens voor een optimale aansluiting van de theorie op de dagelijkse kwaliteit praktijk. Daarbij komt ook de moderne dienstverlening uitgebreid aan bod.

Post HBO Intern kwaliteits en organisatie adviseur

Intern auditeren Zorg en Welzijn

In deze training Intern Auditeren leert u binnen korte tijd de essenties om eenvoudig de tekortkomingen te achterhalen van uw organisatie en uw kwaliteitssysteem.

Het resultaat van de opleiding Intern Auditeren is een gedegen audit rapportage aan uw manager of directie over de stand van zaken van de organisatie en uw kwaliteitssysteem.

Intern auditeren Zorg en Welzijn