Overzicht Kwaliteitsmanagement opleidingen
Overzicht
Kwaliteitsmanagement
Opleidingen

Overzicht Kwaliteitsmanagement Opleidingen

Voor u ligt het uitgebreid overzicht van de Kwaliteitsmanagement opleidingen van Ogive opleidingen.

Kwaliteitsmanagers, -adviseurs en -medewerkers hebben een belangrijke rol binnen de organisatie. Zij horen en zien de gevolgen van het uitgevoerde beleid tijdens de dagelijkse gang van zaken.

De eisen aan (kwaliteits)managers en adviseurs nemen toe naarmate ze meer betrokken worden bij het dagelijks organisatiebeleid.

Bestond de functie vele jaren geleden nog uit het controleren van de producten en diensten van de organisatie, nu wordt er vaak verwacht dat er proactief wordt meegedacht met het constant verbeteren van het bedrijf om te voldoen aan veranderde wetgeving, om vooruit te lopen op de concurrentie of om te voldoen aan eisen van verzekeraars.

Daarmee wordt ook de rol van de kwaliteitsmanager complexer. Het onderzoeken van de actuele stand van zaken binnen het bedrijf, het zoeken naar verbeteringen en daarmee het toenemende contact met collega’s stelt steeds hogere eisen aan vaardigheden.

Deze opleidingen bieden u op een compacte, praktische en interactieve wijze een aantal essentiële onderwerpen aan om aan deze eisen tegemoet te komen.

De zeer praktische invalshoek zorgt voor een optimale aansluiting van de theorie op de dagelijkse organisatie- en kwaliteitspraktijk.

Daarbij komt ook de moderne dienstverlening uitgebreid aan bod.


Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn

Basisopleiding Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn

De geaccrediteerde Basisopleiding Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn is een praktijkgerichte kwaliteitsmanagement opleiding speciaal ontwikkeld voor deelnemers die werken in de zorg en welzijn.

De opleiding sluit naadloos aan op het vervolg van deze opleiding, namelijk Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn.

Door de zeer praktische invalshoek vindt een optimale aansluiting plaats van de theorie op de dagelijkse praktijk .

 

Doelgroepen:

  • Gezondheidszorg en Welzijn
  • Ziekenhuizen en geestelijke gezondheids- en verslavingszorg
  • Universitair Medisch Centra
  • Medische en tandheelkundige praktijken

  • Praktijken van huisartsen
  • Paramedische praktijken
  • Overige aanbieders van gezondheidszorg zonder overnachting en gezondheidsondersteunende diensten

  • Gezondheidscentra
  • Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidszorg ondersteunende diensten
  • Ambulancediensten en centrale posten

  • Verpleging, verzorging en begeleiding Verpleeghuizen en dagverblijven verpleeghuizen Jeugdzorg en maatschappelijke opvang
  • Maatschappelijke dienstverlening
  • Gehandicaptenzorg

  • Welzijnsorganisaties
  • Jongeren, ouderen begeleiding
  • Zorgbureaus, thuiszorg
   • Zorgcentra
   • Klinieken
   • Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn


Meer info:

Basisopleiding kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn

Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn op HBO niveau

De geaccrediteerde kwaliteitsopleiding Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg & Welzijn op HBO niveau is een zeer praktijkgerichte opleiding die u opleidt tot het in korte tijd behalen van het landelijke diploma Hoger Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn.

Deze opleiding richt zich speciaal op kwaliteitszorg in Zorg en Welzijn.

Door de zeer praktische invalshoek sluit deze opleiding optimaal aan op de dagelijke kwaliteitspraktijk. Daarbij komt ook de moderne dienstverlening in de Zorg en Welzijn uitgebreid aan bod .

 

Doelgroepen:

  • Gezondheidszorg en Welzijn
  • Ziekenhuizen en geestelijke gezondheids- en verslavingszorg
  • Universitair Medisch Centra

  • Medische en tandheelkundige praktijken
  • Praktijken van huisartsen
  • Paramedische praktijken

  • Overige aanbieders van gezondheidszorg zonder overnachting en gezondheidsondersteunende diensten
  • Gezondheidscentra
  • Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidszorg ondersteunende diensten

  • Ambulancediensten en centrale posten
  • Verpleging, verzorging en begeleiding Verpleeghuizen en dagverblijven verpleeghuizen Jeugdzorg en maatschappelijke opvang
  • Maatschappelijke dienstverlening
  • Gehandicaptenzorg
  • Welzijnsorganisaties

  • Jongeren, ouderen begeleiding
  • Zorgbureaus, thuiszorg
  • Zorgcentra

  • Klinieken
  • Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn.


Meer info:

Hoger kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn op HBO niveau

 


Hoger Kwaliteitsadviesvaardigheden Zorg en Welzijn op HBO niveau

Je werkt als kwaliteitsmedewerker of kwaliteitsadviseur op een afdeling.

De verwachtingen van de organisatie nemen steeds toe en je wordt gevraagd mee te denken met het afdelingsbeleid.
Ook wil je graag serieus genomen worden door het management en je collega's.

Je wilt daarom graag de basis leren van adviseren, weten wat de functie inhoudt en de vaardigheden die je voor je functie nodig hebt.

Tijdens de opleiding Hoger Kwaliteitsadviesvaardigheden Zorg en Welzijn op HBO Niveau leer je de meest essentiele onderwerpen om je uitdagende functie uit te voeren.

 

Tijdens de opleiding kan je met de coach en mededeelnemers jouw situaties doorspreken om tot inspirerende inzichten te komen.

 

Doelgroepen:

  • Gezondheidszorg en Welzijn
  • Ziekenhuizen en geestelijke gezondheids- en verslavingszorg
  • Universitair Medisch Centra

  • Medische en tandheelkundige praktijken
  • Praktijken van huisartsen
  • Paramedische praktijken

  • Overige aanbieders van gezondheidszorg zonder overnachting en gezondheidsondersteunende diensten
  • Gezondheidscentra
  • Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidszorg ondersteunende diensten

  • Ambulancediensten en centrale posten
  • Verpleging, verzorging en begeleiding Verpleeghuizen en dagverblijven verpleeghuizen Jeugdzorg en maatschappelijke opvang
  • Maatschappelijke dienstverlening
  • Gehandicaptenzorg
  • Welzijnsorganisaties

  • Jongeren, ouderen begeleiding
  • Zorgbureaus, thuiszorg
  • Zorgcentra

  • Klinieken
  • Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn.


Meer info:

https://www.ogive.nl/Bedrijfsopleidingen/Opleidingen/Kwaliteitsmanagement/Adviseur/HBO_Kwaliteitsadviseur.htmlAlgemeen toepasbare kwaliteitsmanagement opleidingen

Basisopleiding Kwaliteitsmanagement

Je werkt al als kwaliteitsmedewerker of je bent net gevraagd om de functie van kwaliteitsmedewerker op je te nemen.
Ook wil je graag serieus genomen worden door het management en je collega's.

Je wilt daarom graag de basis leren van kwaliteitsmanagement, weten wat de functie inhoudt en de vaardigheden die je voor je functie nodig hebt.

Tijdens deze boeiende  Basisopleiding Kwaliteitsmanagement leer je de meest essentiele onderwerpen om je uitdagende functie uit te voeren.

 

Lesprogramma

 

  • Positiebepaling kwaliteitsmanagement
  • Kwaliteitsmodellen
   Kwaliteitsmanagementsysteem en kwaliteitshandboek
  • Meten
  • Audits uitvoeren

  • Adviesvaardigheden
  • Rapportage vaardigheden
  • Presentatie vaardigheden
  • Praktijkoefeningen

 


Door de zeer praktische invalshoek vindt een optimale aansluiting plaats van de theorie op de dagelijkse praktijk.

 

Meer info:

Basisopleiding kwaliteitsmanagement

Basisopleiding Kwaliteitsmanagement Midden- en Kleinbedrijf (MKB)

De basisopleiding Kwaliteitsmanagement Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is een praktijkgerichte kwaliteitsmanagement opleiding die speciaal voor kleine organisaties is ontwikkeld.


De opleiding is erop gericht om:

1-kwaliteit binnen de organisatie toe te passen.

2-direct toepasbare kennis op het gebied van kwaliteitsmanagement te bieden, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een kwaliteitshandboek.

Door de zeer praktische invalshoek vindt een optimale aansluiting plaats van de theorie op de dagelijkse praktijk.

 

Meer info:


Basisopleiding Kwaliteitsmanagement Midden- en Kleinbedrijf (MKB)

Hoger Kwaliteitsmanagement op HBO niveau

Ontdek Hoger Kwaliteitsmanagement - dé bron voor het vormen van succesvolle kwaliteitsmanagers. Verken onze beknopte brochure voor een complete en praktijkgerichte kwaliteitsopleiding op HBO-niveau.

In de competitieve wereld van vandaag is kwaliteit de sleutel tot concurrentievoordeel. Kwaliteitsmanagers staan voor immense uitdagingen, waarbij ze helpen om te voldoen aan strenge eisen en om de verwachtingen van klanten te overtreffen. Ons speciaal ontworpen opleidingsprogramma biedt de meest essentiele hulpmiddelen voor moderne kwaliteitsmanagers die deze uitdagingen willen aangaan.

Bij Hoger Kwaliteitsmanagement draait alles om klanttevredenheid, innovatie, productiviteit en het opbouwen van duurzame relaties. We begrijpen dat tevreden klanten de drijvende kracht zijn achter een succesvol bedrijf. Daarom leggen we sterk de nadruk op het ontwikkelen van strategieën die klantgerichtheid bevorderen en positieve ervaringen creëren. Innovatie speelt ook een cruciale rol, omdat we geloven dat kwaliteitsmanagers van morgen de weg naar vooruitgang zullen leiden.

 

Meer info:

Hoger kwaliteitsmanagement op HBO niveau

PostHBO opleidingen

PostHBO Procesmanagement

In dit praktijkgerichte programma Post HBO Procesmanagement bouwt u zelf aan een verbetering van een eigen organisatieproces.

Met actuele kennis en onderbegeleiding van een ervaren coach.

U leert om rekening te houden met uw organisatie-eisen en wensen en met draagvlak uw voorstel te presenteren aan het management.

De zeer praktische invalshoek zorgt tevens voor een optimale aansluiting van de theorie op de dagelijkse kwaliteit praktijk.

Meer info:

POST HBO Procesmanagement

PostHBO Procesmanagement Overheid

Het praktische programma Post HBO Procesmanagement voor Overheid is erop gericht om u te leren hoe u de beleidsprocessen, planningsprocessen en operationele werkprocessen kunt modelleren, analyseren, het ontwerp te verbeteren.

Meer info:

POST HBO Procesmanagement Overheid


PostHBO Kwaliteitsmanagement

De opleiding Post HBO Kwaliteitsmanagement voor diensten en producten gaat in op de menselijke kant van kwaliteitsmanagement en organisatieverandering. Dit is belangrijk om de verbetervoorstellen succesvol in de organisatie te kunnen invoeren .

U leert om kwaliteitsmanagement in strategisch, tactisch en operationeel perspectief te plaatsen en bedrijfsprocessen efficiënt met draagvlak te laten functioneren voor de levering van kwalitatief hoogstaande diensten en -producten.

Tijdens de eerste module Management en Organisatie leert u essentiele managementtechnieken en begrip voor individuele en groepsprocessen.

In de module Bedrijfsprocessen leert u om bedrijfsprocessen te analyseren, te verbeteren en te certificeren.

Tijdens de module Psychologie van organisatie verandering leert u om draagvlak te krijgen voor uw verbetervoorstellen en deze met succes in de organisatie in te voeren .

Meer info:

POST HBO Kwaliteitsmanagement

PostHBO Intern Kwaliteitsadviseur

De opleiding Post HBO Intern kwaliteitsadviseur is een zeer praktijkgerichte opleiding die speciaal gericht is op de interne adviseur.

Met deze opleiding leert u mensen in de organisatie zonder macht in beweging te krijgen. U leert de meest essentiële management- en adviesvaardigheden om uw kwaliteits- en organisatieverbeteringstrajecten met succes in te voeren.

De zeer praktische invalshoek zorgt tevens voor een optimale aansluiting van de theorie op de dagelijkse kwaliteit praktijk.

Meer info:

Post HBO Intern kwaliteitsadviseur

PostHBO Intern kwaliteits en Organisatie Adviseur

De opleiding Post HBO Intern kwaliteits- en Organisatie Adviseur is een zeer praktijkgerichte opleiding die speciaal gericht is op de interne adviseur.

Met deze opleiding leert u mensen in de organisatie zonder macht in beweging te krijgen. U leert de meest essentiële management- en adviesvaardigheden om uw kwaliteits- en organisatieverbeteringstrajecten met succes in te voeren.

De zeer praktische invalshoek zorgt tevens voor een optimale aansluiting van de theorie op de dagelijkse kwaliteit praktijk.

Meer info:

Post HBO Intern kwaliteits en organisatie adviseur.

Intern Auditeren Zorg en Welzijn

In deze training Intern Auditeren leert u binnen korte tijd de essenties om eenvoudig de tekortkomingen te achterhalen van uw organisatie en uw kwaliteitssysteem.

Het resultaat van de opleiding Intern Auditeren is een gedegen audit rapportage aan uw manager of directie over de stand van zaken van de organisatie en uw kwaliteitssysteem

Meer info:

Intern Auditeren Zorg en Welzijn