Opleiding

Post HBO Kwaliteitsmanagement

Zorg en Welzijn


De opleiding Post HBO Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn is een zeer praktijkgerichte opleiding die gericht is op patienten en ketenzorg.

De opleiding geeft invulling van het hoofdlijnenakkoord 2020.

De opleiding is, vanwege de gebruikte methodiek en onderwerpen, breed toepasbaar, zowel in organisaties die zorg verlenen als in welzijnorganisaties.

De opleiding is gericht op patiententevredenheid, service, duurzame (keten)relaties, innovatie, efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en het invoeren van aangepaste of nieuwe werkwijzen in de zorg en welzijn organisaties.

De zeer praktische invalshoek zorgt tevens voor een optimale aansluiting van de theorie op de dagelijkse kwaliteit praktijk.

--
De opleiding voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden door de subsidieregeling (zorg)Sectorplan plus (tijdvak 4 - 2020 - 2021).
(geldt voor zorg en welzijnsorganisaties)

------

ONLINE-versie Omdat ook wij ons houden aan de overheidsmaatregelen zullen we deze opleiding gewoon starten, maar dan ONLINE.

Wij willen namelijk graag de sector en hun medewerkers en managers blijven helpen met hun ontwikkeling.

Daarom kunt u gewoon uw lesprogramma ONLINE via e-college volgen en met begeleiding werken naar het examen toe.

Zodra de overheid groen licht geeft zullen we in overleg met de deelnemers de lessen op locatie voortzetten.

------Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

E-Learning

 

 


131.5104.PHKMZW
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

25 januari 2021
1 maart
29 maart
26 april
17 mei
4 juni
6 september
4 oktober.


 

 

 

 

 

 


 Ogive - Dag opleidingsduur

Opleidingsduur

U kunt kiezen voor de dagopleiding:
8 dagen

10.00 uur tot 16.00 uur

 

Opleidingsduur

 

 

Afgeronde rechthoek: E

Opleidingsduur

 

 

 

Diploma/certificaat
De opleiding wordt afgesloten met een toets of een kwaliteitsverbetervoorstel voor uw organisatie.

Bij goed resultaat ontvangt u het gewaardeerde Ogive certificaat "Post HBO Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn".

 

 

Kosten

Cursusgeld;
€ 2225,-

Literatuurkosten
€ 325,-

Opdrachtbegeleiding 
€ 325,-

Exclusief de kosten van het arrangement 8 x € 49 per dag (Zaal, koffie, thee, lunch, fris)  

 

 

 

LET op: Brochure aangevraagd?
Kijk ook in uw SPAM-box !

 

 

 

 

 

 

 

 


Doelgroep

Interne kwaliteitsmanagers, adviseurs en medewerkers die op Post HBO niveau een gedegen en direct toepasbare kennis op het gebied van servicegericht, innovatief kwaliteitsmanagement op Post HBO niveau willen ontwikkelen.

Doel en opzet van de opleiding

Deze opleiding Post HBO kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn heeft als doelen:

 1. Invulling geven aan het hoofdlijnenakkoord 2020
 2. De meest essentiële en actuele kwaliteitsmethoden en -technieken bieden die inzetbaar zijn voor klanttevredenheid, duurzame (keten)relaties, innovatie, efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en het invoeren van aangepaste of nieuwe werkwijzen.
 3. Kwaliteitsmanagement inzetten op strategisch, tactisch en operationeel organisatieniveau.
 4. Coaching bij een actueel verbetertraject binnen de organisatie van de deelnemer.

Om dit te bereiken heeft deze opleiding Post HBO Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn een overzichtelijk en efficiënt programma.

Alle essentiële thema"s waarmee u in de praktijk als (kwaliteits)manager te maken krijgt, komen in deze opleiding aan de orde.

In deze opleiding plaatst u voortdurend de relevante management en kwaliteitsconcepten en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.

U gaat ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie. Bovendien wordt veel aandacht besteed aan uw persoonlijke organisatie-analyse.

Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 5 – 7 uur per studiebijeenkomst.

Vooropleiding

U bent binnen een Zorg- of Welzijnorganisatie werkzaam in kwaliteitsmanagement op minimaal HBO werk- en denkniveau.

Aanpak

Deze opleiding is zeer actief en praktisch, en volledig afgestemd op de behoeften van kwaliteitsfunctionarissen en –managers.

De opleiding vindt plaats in een veilige omgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt.

Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk.

Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren. Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal.

Afronding

De opleiding wordt afgesloten met een kwaliteits-verbetervoorstel voor uw organisatie of een toets over de gevolgde onderwerpen.

Opleidingsduur

De dagopleiding duurt ca 6 - 9 maanden en omvat 8 dagen (=16 bijeenkomsten) van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Studieprogramma

In deze boeiende opleiding gaan we de volgende onderwerpen uitgebreid verkennen:

Module  Organisatiestrategie, Management en processen

Management en Organisatie in dienstverlenende en productie organisaties

 • Hoofdlijnenakkoord 2020
 • Patient en client als persona"s
 • Onderscheidend zorg en welzijnsvermogen
 • Van sturing op transacties naar koesteren van lange termijn ketenrelaties
 • Van kostenpost naar economische businesscase
 • Servicegerichte dienstverlening en productie
 • Stakeholder Classificatie en Segmentatie
 • Business Context
 • Contingentie theorie en de ontwikkelingsfasen van organisaties

 • Strategie en tactiek vertalen naar de werkvloer.
 • Plannen, uitvoeren, corrigeren en bijstellen
 • Organisatietypologie en organisatie-ontwerp
 • Quality Planning en control

Bedrijfsprocessen voor diensten en producten ontwerpen en verbeteren

Stakeholder / Relatie

 • Van vaste processen naar enerverende klantreizen
 • E-health opzetten en inzetten
 • Van leveranciers als kostenpost naar partners in klantbeleving
 • Sturen op service met KPI’s

 • Succesfactoren bepalen en vertalen naar succesvolle klantrelaties
 • Ketengericht samenwerken
 • Certificering en accreditatie gebruiken om te excelleren in service

Procesarchitectuur en Procesmodellering

 • Scoping
 • Business Process Redesign (BPR)
 • Business Process Management (BPM)
 • Meting en Procesverbetering
 • SixSigma, lean en andere technieken
 • Routing en lay-out, arbeidsstudie, technieken gebruiken voor het verzamelen van gegevens
 • Balanced Score Card, Servqual model, Benchmarking
 • Business Scenarios

Module
Psychologie van organisatieverandering

 • Gevolgen van veranderingen voor patient/ client en personeel
 • Naar een andere manier van Cure en Care
 • Van regel gestuurde controle naar ruimte en vertrouwen
 • Van 9 tot 5 naar bevlogen klantgerichtheid

 • Van enquêtes naar diepgaand luisteren
 • Klantgericht innoveren
 • Van macht en politiek naar samen voor de klant
 • Dynamiek in groepsprocessen

 • Communicatie-analyse
 • Sociale psychologiemodellen en diagnose


Veranderen in Cure en Care

 • Coachingsvaardigheden
 • Adviseren en (bege)leiden
 • Omgaan met weerstand
 • Interventie-methoden inzetten


Verpleegkundig Leiderschap en Coordinatie

 • Leiderschap en kwaliteitsmanagement
 • Diverse vormen van leiderschap
 • Cultuur
 • Groepswerking
 • Weerstand

 • Management van perceptie
 • Beïnvloeding zonder macht
 • Professionalisme, houding en gedrag en andere criteria