Training

Tweedaagse training Intern auditeren

In deze tweedaagse training Intern Auditeren (auditor) leert u binnen korte tijd de essenties om eenvoudig de tekortkomingen te achterhalen van uw organisatie en uw kwaliteitssysteem.
Het resultaat is een gedegen rapportage aan uw directie over de stand van zaken van de organisatie.


Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

Avond

 

 

Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam, online
Code: 122.0242.OIA
13 mei 2024
27 mei


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opleidingsduur

2 dagen

10.00 uur tot 16.00 uur

 

Opleidingsduur

 

 

Diploma/certificaat

Na afloop van deze opleiding ontvangt u het gewaardeerde certificaat "Intern Auditeur"

 

Kosten

Cursusgeld 875 euro
Literatuurkosten Inclusief
Coaching  Inclusief

Arrangement

154 euro

  

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


Andere cursisten kozen ook voor:

Communicatieve vaardigheden voor managers/adviseurs

Basisopleiding Kwaliteitsmanagement

HBO Kwaliteitsmanagement

 

 

 

Doelgroep

Kwaliteitsfunctionarissen/managers en alle medewerkers die gevraagd zijn audits uit te voeren.

Doel en opzet van de opleiding

De opleiding is erop gericht om

1-helder en duidelijk audits op te zetten, uit te voeren en de auditresultaten te verwerken in rapportages aan de directie, de kwaliteitsmanager of aan andere managers, zodat deze kan toetsen of het beleid het beoogde resultaat behaalt.

2-u te leren om uzelf verzekerd te presenteren en auditinterviews af te nemen en te rapporteren.

Vooropleiding

Aan deze opleiding worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld.

 

Aanpak

De bijeenkomsten zijn afwisselend en stimulerend om ervaringen uit te wisselen. De zeer ervaren praktijkdocent begeleidt u tijdens de opzet en uitvoering van audits.

 

Deze opleiding is zeer actief en praktisch, maar volledig afgestemd op de behoeften van de deelnemers.

†De opleiding vindt plaats in een veilige omgeving waardoor het oefenen erg leuk wordt en experimenteren mogelijk is. Tijdens de opleiding krijgt u individueel opbouwende feedback. Deze feedback kunt u tijdens de opleiding oefenen.

 

Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal.

 

Methode

Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk. Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren.

 Studieprogramma

In deze boeiende opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Persoonlijke kwaliteiten

 • Bepalen van uw persoonlijke communicatiekracht en belemmeringen.
 • Bepalen van de leerdoelen en de persoonlijke auditopdracht.

Krachtig en zeker overkomen

 • Persoonlijke uitstraling
 • Zelfvertrouwen en vitaliteit uitstralen

 Documentatie gebruiken: hoe vertaalt u de eisen uit norm en organisatie naar de juiste vragen?

 • Methode om de hoofdzaken van de bijzaken te onderscheiden
 • Vertalen van de eisen naar essentiŽle interviewonderwerpen en Ėvragen
 • Tekortkomingen in de documentatie snel en eenvoudig ontdekken

 

Geheimen van een goed interview

 • Contact leggen uw auditee
 • Houding, kleding en stemgebruik
 • EfficiŽnt omgaan met uw energie tijdens het interview
 • Interactie met de auditee tijdens de audit zonder grip op het gesprek te verliezen
 • Omgaan met spanning
 • Omgaan met tegenwerking en Ďmuitení

 

Audit voorbereiden: hoe zorgt u voor draagvlak om aan een audit mee te werken?

 • Methode voor het krijgen van draagvlak bij managers en medewerkers
 • De audit plannen, aankondigen en de eerste afspraak maken
 • Het auditinterview voorbereiden en afstemmen met uw collega auditor

Gegevens verzamelen tijdens de audit: hoe krijgt u zonder moeite zicht op zaken die wel en niet op orde zijn?

 • Interviewtechnieken om een interview af te nemen met zelfvertrouwen en wederzijds respect
 • Stellen van de juiste vragen en snel en bondig verwerken van de antwoorden
 • De rode draad in het gesprek vaststellen en -houden
 • Draagvlak krijgen voor geconstateerde tekortkomingen
 • Auditresultaten met de auditee doornemen en vastleggen

Audittechniek

Audit uitvoeren

Auditrapportage maken: hoe zorgt u voor een heldere rapportage aan het management