ONLINE audits uitvoerenDe audit wordt steeds meer gebruikt als directe terugkoppeling op het dagelijkse beleid.

Deze opleiding gaat in op het uitvoeren van online audits.

De opleiding is, vanwege de gebruikte methodiek en onderwerpen, breed toepasbaar, zowel in dienstverlenende organisaties als in productieorganisaties.

De opleiding kan in uw eigen organisatie plaatsvinden voor een direct leermoment en -resultaat.  

 

Ogive_intern_auditeren

Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

Avond

E-Learning


Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
Code: 122.0203.OIA

10 mei 2021
7 juni
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogive - Dag opleidingsduur

Opleidingsduur

2 dagen

10.00 uur tot 16.00 uur

 

Ogive - Avond opleidingsduur

Opleidingsduur

nvt

 

Ogive - ELearning opleidingsduur

Opleidingsduur

nvt

 

Ogive - Diploma-certificaat

Diploma/certificaat

Bij voldoende resultaat ontvangt u het gewaardeerde Ogive certificaat “Intern auditeur”.

 

 

Ogive - Kosten

Kosten               

Opleiding

425,-
Literatuurkosten 195,-
Coaching  325,-

Arrangement
(Zaal, koffie, thee, lunch, fris)
Via online vervallen de arrangementskosten.

2 x 49,-

 

 

 

  

 

 


Doelgroep

Kwaliteitsfunctionarissen/ managers en alle medewerkers die gevraagd zijn interne audits uit te voeren.

Doel en opzet van de opleiding

De opleiding is erop gericht om

1-helder en duidelijk audits op te zetten, uit te voeren en de auditresultaten te verwerken in rapportages aan de directie, de kwaliteitsmanager of aan andere managers, zodat deze kan toetsen of het beleid het beoogde resultaat behaalt.

2-u te leren om inspirerende audits af te nemen.


Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 3 – 5 uur per studiebijeenkomst.


Vooropleiding

Aan deze opleiding worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld.


Methode

Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk. Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren. 

Aanpak

De bijeenkomsten zijn afwisselend en stimulerend om ervaringen uit te wisselen.

De zeer ervaren praktijkdocent begeleidt u tijdens de opzet en uitvoering van audits.

Incompany

Deze training kan op aanvraag in uw eigen organisatie worden verzorgd.

Offerte? Druk op de knop hiernaast.
Bel 079-3619201 of mail opleidingenadministratie@ogive.nl

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Voorbereiding en studiebelasting

Circa 3 – 5 uur per studiebijeenkomst.


Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal

 

 
 

Studieprogramma

In deze boeiende opleiding Inspirerend Auditeren komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Persoonlijke kwaliteiten

 • Bepalen van uw persoonlijke communicatiekracht en belemmeringen.
 • Bepalen van de leerdoelen en de persoonlijke auditopdracht.
 • Krachtig en zeker overkomen
 • Persoonlijke uitstraling
 • Zelfvertrouwen en vitaliteit uitstralen

 Documentatie gebruiken: hoe vertaalt u de eisen uit norm en organisatie naar de juiste vragen?

 • Methode om de hoofdzaken van de bijzaken te onderscheiden
 • Vertalen van de eisen naar essentiële interviewonderwerpen en –vragen
 • Tekortkomingen in de documentatie snel en eenvoudig ontdekken

Online auditten

 • Contact leggen uw auditee
 • Houding, kleding en stemgebruik
 • Interactie met de auditee tijdens de audit zonder grip op het gesprek te verliezen

Voorbereiden:

 • Zorgen voor draagvlak en verzamelen van valide, betrouwbare en representatieve gegevens
 • Audit plannen.

Audit uitvoeren

 • Interviews en steekproeven houden
 • Stellen van de juiste vragen
 • Diverse audittechnieken
 • Auditresultaten valideren

Audit rapportage

 • Auditresultaten verwerken
 • Presenteren van de resultaten.