HBO Hoger Advanced Management
Zorg en Welzijn

Compleet en Praktijkgericht programma op HBO niveau

 

Deze opleiding HBO Hoger Advanced management in Zorg en Welzijn is speciaal ontwikkeld voor managers en medewerkers in Zorg en Welzijn.
Tijdens deze boeiende opleiding leert u de meest essentiele kennis over de zorgorganisatie en hoe u die kunt besturen, leidinggeven en verbeteren.

------

De opleiding voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden door de subsidieregeling Sectorplan plus (tijdvak 4 - 2020 - 2021).
(geldt voor zorg en welzijnsorganisaties)

--

ONLINE-versie Omdat ook wij ons houden aan de overheidsmaatregelen zullen we deze opleiding gewoon starten, maar dan ONLINE.

Wij willen namelijk graag de sector en hun medewerkers en managers blijven helpen met hun ontwikkeling.

Daarom kunt u gewoon uw lesprogramma ONLINE via e-college volgen en met begeleiding werken naar het examen toe.

Zodra de overheid groen licht geeft kunnen we de lessen in overleg met de deelnemers op locatie voortzetten.

------


HBO Voortgezet management

Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

Avond

E-Learning

 

 

133.01041.HAMZWba
ONLINE classroom

2 maart 2021
20 april
18 mei
1 juni
21 september
26 oktober
30 november
14 december
Examen
28 januari 2022

133.0142b.HAMZWba
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

13 april 2021
20 april
18 mei
1 juni
21 september
26 oktober
30 november
14 december
Examen
28 januari 2022

133.01051.HAMZWab
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

21 september 2021
26 oktober
30 november
14 december
19 januari 2022
8 februari
5 april
17 mei
Examen
24 juni 2022 

 133.01.HAZW-E
 
1 januari
1 februari
1 maart
1 april
1 mei
1 juni

1 juli
1 september
1 oktober
1 november
1 december


   

 

 

 

 

Ogive - Dag opleidingsduur

Opleidingsduur

8 dagen (16 bijeenkomsten)
10.00 uur tot 16.00 uur

 

Ogive - Avond opleidingsduur

Opleidingsduur

 

 

Ogive - ELearning opleidingsduur

Opleidingsduur

10 afstands sessies + 6 livesessies

Ogive - Diploma-certificaat

Diploma/certificaat

Diploma

 

Ogive - Kosten

Kosten ††††††††††††††

Cursusgeld btw vrij indien gewenst € 1890,-
Literatuurkosten € 225, ex btw-
Coaching € 225, ex btw-
Examen (zaal, beoordeling, drinken) € 210, ex btw

Arrangementskosten
10 x € 49,50
(Zaal, koffie, thee, lunch, fris)

€ 49,50-
ex btw


 

 

 

 

LET op: Brochure aangevraagd?
Kijk ook in uw SPAM-box !


Andere cursisten kozen ook voor:

 

Eendaagse praktijktraining Helder onderzoeken, Analyseren met doordachte methode over het schrijven van rapporten en scripties

 

 

 

 

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor managers en medewerkers in Zorg en welzijn

Doel en opzet van de opleiding

Doel van de opleiding is de cursist uitgebreide kennis en vaardigheden bij te brengen over alle essentiŽle themaís waarmee u in de praktijk als manager te maken krijgt.

Ook plaatst u voortdurend de relevante management concepten en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.
U gaat ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie. Bovendien wordt veel aandacht besteed aan uw persoonlijke scriptie en de gang van zaken rond het examen.

Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 3 – 5 uur per studiebijeenkomst.

Vooropleiding

Uw vooropleiding dient minimaal op MBO+ of HBO niveau te liggen.

Methode

Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk. Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren. 

Aanpak

Deze opleiding is zeer actief en praktisch, en speelt in op de behoeften van de deelnemers. De opleiding vindt plaats in een veilige leeromgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt.†

Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal.

Voor de volledigheid...

Deze zeer praktijkgerichte compacte opleiding Hoger advanced management Zorg en Welzijn wordt op HBO niveau verzorgd. De opleiding duurt 8 dagen.

U kunt voor een toelichting contact opnemen met een van onze studieadviseurs via 079-3619201.

 

 

Studieprogramma

In deze boeiende opleiding worden de volgende onderwerpen behandeld:

Module Strategisch en tactisch management

 • Ontwikkelingen Zorg en Welzijn
 • Hoofdlijnenakkoord 2020
 • Wet WMO
 • Kwaliteitswet zorginstellingen, KWZ
 • Wet BIG
 • Wet zorg en dwang
 • Wet klachtrecht Zorgvormen
 • Samenwerken in de keten


Analyse externe omgeving

 • Hoe stemt u de organisatie af op de klant?
 • Business definitie: visie en missie, doelstellingen, waarden
 • Wat is het verband tussen visie, missie?
 • Welke groeistrategie is geschikt voor een organisatie?
 • Hoe stemt u de Sterkten en Zwakten van uw organisatie af op de Kansen en Bedreigingen in de zorg?
 • Hoe speelt u in op de vraag van de cliënt / patiënt?
 • Welke Producten kunt u combineren met de marktvraag?
 • Hoe kunt u maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Analyse interne omgeving

 • Hoe stemt u de missie en strategie af met uw reden van succes en hoe kunt u dat borgen? (KPI)
 • Hoe gebruikt u de Balanced Scorecard
 • Hoe bepaalt u de organisatiestructuur en cultuur?
 • Hoe kunt u de staffuncties effectief inzetten? (Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, automatisering, Communicatie en Huisvesting, marketing en kwaliteit) • Hoe kunt u de organisatie besturen en de mensen aansturen?
 • Welke praktische management instrumenten kunt u inzetten om de organisatie te meten en te besturen?
 • Hoe zorgt u dat u de budgetten kunt beheersen?
 • Welke informatie is nodig om uw personeel effectief in te zetten?

Module Afdelingen leiden, communiceren en veranderen

Afdelingen leiden

 • Welke eisen worden gesteld aan een zorgmanager?
 • Hoe kunt u de bedrijfsprocessen beheersen?
 • Hoe kunt u effectief organiseren, plannen en laten uitvoeren?
 • Hoe kunt u effectief communiceren?
 • Hoe laat u personeel instromen, ontwikkelen en uitstromen?
 • Welke rol heeft competentiemanagement?
 • Hoe rapporteert u aan het hoger management?

Afdelingen sturen

 • Hoe kunt u sturen op kengetallen (bijvoorbeeld KPI)
 • Hoe zet u kwaliteitsmanagement doelgericht in?
 • Hoe kunt u de organisatie laten leren?
 • Hoe kunt u de kwaliteitsmodellen inzetten voor een optimaal resultaat? (INK, Balanced scorecard, Deming, Feigenbaum, Servqual, Gronroos,)
 • Hoe maakt u de organisatie Lean, maar toch flexibel?

Leidinggeven en gedrag

 • Hoe motiveert u personeel?
 • Hoe analyseert u een cultuur?
 • Welke leiderschapsstijl werkt wel en welke niet?
 • Wat zijn de voor– en nadelen van zelfsturende Zorgteams?
 • Welke leiderschap theorieën zijn handig om te gebruiken?

Verandermanagement

 • Communicatieve vaardigheden die u nodig hebt als leidinggevende
 • Vaardigheden die nodig zijn om de organisatie aan te passen aan de veranderende eisen van de klant en verzekeraars

Examenvoorbereiding