Hoger Management
Zorg en Welzijn
HBO niveau


Hoger Management in Zorg en Welzijn

De opleiding Hoger Management in Zorg en Welzijn is speciaal ontwikkeld voor managers en beginnende managers in Zorg en Welzijn.
In deze opleiding Hoger Management in Zorg en Welzijn wordt geleerd om de zorgorganisatie te laten inspelen op de tekorten aan personeel in de zorg.

 

HBO Voortgezet management

Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

Avond

E-Learning

 

 

1336.244a.HAMZW
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

13 september 2024
27 september
18 oktober
22 november
20 december
7 februari 2025
21 maart
11 april
Examen 27 juni 2025

1336.245a.HAMZW
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

22 november 2024
20 december
7 februari 2025
21 maart
11 april
25 april
16 mei
23 mei
Examen 27 juni 2025
. 

 133.01.HAMZW-E
 
1 januari
1 februari
1 maart
1 april
1 mei
1 juni

1 juli
1 september
1 oktober
1 november
1 december


   

 

 

 

 

Ogive - Dag opleidingsduur

Opleidingsduur

10 dagen (20 bijeenkomsten)
10.00 uur tot 16.00 uur.

 

Ogive - Avond opleidingsduur

Opleidingsduur

 

 

Ogive - ELearning opleidingsduur

Opleidingsduur

 

Ogive - Diploma-certificaat

Afronding

Diploma en direct invoerbaar verbeterplan speciaal voor uw eigen organisatie.

 

Ogive - Kosten

Kosten ††††††††††††††

Cursusgeld
2495 btw vrij
Literatuurkosten € 325 ex btw
Coaching € 325 ex btw
Examen € 195 ex btw


Bij online zijn arrangements- en locatiekosten niet van toepassing.

Arrangement (Koffie, thee, lunch) per dag
€ 24,50
Locatiekosten per dag
€ 39,50

 

 

 

 

LET op: Brochure aangevraagd?
Kijk ook in uw SPAM-box !


 

 

 

 

Doelgroep

De opleiding Hoger Management in Zorg en Welzijn is bestemd voor managers en aankomende managers in Zorg en welzijn.

Doel en opzet

Het doel van de opleiding Hoger Management in Zorg en Welzijn is de cursist uitgebreide kennis en vaardigheden bij te brengen over alle essentiŽle themaís waarmee u in de praktijk als manager te maken krijgt.

Ook plaats je tijdens deze opleiding Hoger Management in Zorg en Welzijn voortdurend de relevante management concepten en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.

Je gaat in deze opleiding Hoger Management in Zorg en Welzijn ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie.

Bovendien wordt veel aandacht besteed aan uw persoonlijke scriptie en de gang van zaken rond het examen.

Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten in deze opleiding Hoger Management in Zorg en Welzijn betekenen een studiebelasting van ca 3 – 5 uur per studiebijeenkomst.

Werk- en denkniveau

Deze opleiding Hoger Management in Zorg en Welzijn wordt op HBO werk en denkniveau verzorgd.

Methode

Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk.

Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding Hoger Management in Zorg en Welzijn individueel maatwerk te blijven leveren. 

Aanpak

De opleiding Hoger Management in Zorg en Welzijn is zeer actief en praktisch, en speelt in op de behoeften van de deelnemers.

De opleiding Hoger Management in Zorg en Welzijn vindt plaats in een veilige leeromgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt.†

Studiemateriaal

Ogive gebruikt ook voor deze opleiding Hoger Management in Zorg en Welzijn de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal.


 

 

Studieprogramma

Tijdens de opleiding Hoger Management in Zorg en Welzijn worden de volgende onderwerpen behandeld:

Module: Manager als Organisator en Professional

Clientgericht werken en samenwerken

 • Ontwikkelingen Zorg en gevolgen Zorg en Welzijn
 • Stakeholders
 • Sociale kaart
 • Mededingingswet, Bescherming persoonsgegevens,
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg
 • Overheid, Verzekeraars, Ketenpartners.

Wet en regelgeving

 • Wkkgz, WTZi, WTZa, ZvW, Mw, WGBO, BIG, AVG, Wet Zorg en Dwang, WMO, WBP

Het werken als Manager

 • Stapsgewijs werken naar het doel van de organisatie (strategie) en afspraken maken over hoe er te komen.
 • Rol en meerwaarde van Visie en missie, doelstellingen, waarden, ontwikkelen van strategie en beleid
 • Beleidsplan, jaarverslag
 • Methoden om nieuwe diensten te ontwikkelen.
 • Methoden om de organisatie te onderhouden, te laten groeien
 • Samenwerken met de ketenpartners

Inspelen op Cliënten, wensen en eisen

 • Klantgerichtheid en contact
 • Patiënten voorlichting
 • Bereikbaarheid
 • Samenwerking met zorgverleners
 • Ervaringen, Klachten afhandeling
 • Veiligheid
 • Hygiëne, Privacy
 • Medische middelen en apparatuur.
 • Spoedeisende zorg
 • Bepalen welke producten en diensten geschikt zijn voor clienten groepen.

De organisatie structureren, organiseren en beheren

 • Inzetten van ondersteunende functies
 • Privacywetgeving en bescherming persoonsgegevens, gegevensbeheer
 • Medische middelen
 • Instrumentarium en apparatuur
 • Werkzaamheden plannen

Cliënten contact

 • Informatieverstrekking, bereikbaarheid
 • Werven van Cliënten

Medisch handelen en zorguitkomsten organiseren

 • Triage, NHG-standaarden en overige richtlijnen
 • Diagnostiek
 • Cliëntenvoorlichting
 • Behandelingen, prescriptie
 • Zorguitkomsten

Personeelsmanagement

 • Aannemen, aansturen, samenwerking en coachen
 • Invulling geven aan personeelsbeleid, sollicitatieprocedure, belegeleidingsgesprekken, verzuimbegeleiding
 • Professionaliteitsbevordering
 • Dossiervorming

Financieel management, IT

 • Financiering van de organisatie
 • Zorgverzekeringen
 • Overheid
 • IT effectief inzetten

Kwaliteitsbeheer, veiligheid

 • Kwaliteitssysteem,
 • Systematisch verbeteren
 • Klachtenregeling
 • Veilig incidenten melden,
 • Risico-analyse
 • Infectiepreventie
 • Positie van de Cliëntentevredenheid
 • Medewerkerstevredenheid
 • Accreditatie
 • Jaarplannen

Module: Manager als Communicator, Sociale vaardigheden

 • Vergadertechniek
 • Taken verdelen
 • Analyse van routing en lay-out, arbeidsstudie van de werkzaamheden
 • Rapporteren aan de praktijkhouder

Leidinggeven, leiderschap en gedrag

 • Eigen stijl ontdekken
 • Competenties van de zorgmanager
 • Management van de werkprocessen
 • Situationeel leidinggeven, motiveren en communiceren
 • Hoe krijg je ze mee
 • Cultuur en cultuuranalyse
 • Medewerkers coachen
 • Leiderschapsstijl en -gedrag
 • Leiderschapstheorieen om u te ondersteunen

Coachen en Verandermanagement

 • Management van veranderprocessen
 • Veranderingen managen
 • Medewerkers mee krijgen


Module Strategisch en tactisch management

 • Ontwikkelingen Zorg en Welzijn
 • Wet WMO
 • Kwaliteitswet zorginstellingen, KWZ
 • Wet BIG
 • Wet zorg en dwang
 • Wet klachtrecht Zorgvormen
 • Samenwerken in de keten
 • Hoe stem je de organisatie af op de klant?
 • Business definitie: visie en missie, doelstellingen, waarden
 • Wat is het verband tussen visie, missie?
 • Welke groeistrategie is geschikt voor een organisatie?
 • Hoe stem je de Sterkten en Zwakten van uw organisatie af op de Kansen en Bedreigingen in de zorg?
 • Hoe speel je in op de vraag van de cliënt / patiënt?
 • Welke Producten kan je combineren met de marktvraag?
 • Hoe kan je maatschappelijk verantwoord ondernemen?
 • Hoe stem je de missie en strategie af met uw reden van succes en hoe kan je dat borgen? (KPI)
 • Hoe gebruik je de Balanced Scorecard
 • Hoe bepaal je de organisatiestructuur en cultuur?
 • Hoe kan je de staffuncties effectief inzetten? (Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, automatisering, Communicatie en Huisvesting, marketing en kwaliteit) • Hoe kunt u de organisatie besturen en de mensen aansturen?
 • Welke praktische management instrumenten kan je inzetten om de organisatie te meten en te besturen?
 • Hoe zorg je voor de beheersing van budgetten?
 • Welke informatie is nodig om het personeel effectief in te zetten?

Module Afdelingen leiden, communiceren en veranderen

Afdelingen leiden

 • Welke eisen worden gesteld aan een zorgmanager?
 • Hoe kan je de bedrijfsprocessen beheersen?
 • Hoe kan je effectief organiseren, plannen en laten uitvoeren?
 • Hoe kan je effectief communiceren?
 • Hoe laat je personeel instromen, ontwikkelen en uitstromen?
 • Welke rol heeft competentiemanagement?
 • Hoe rapporteer je aan het hogere management?

Afdelingen sturen

 • Hoe kan je sturen op kengetallen (bijvoorbeeld KPI)
 • Hoe zet je kwaliteitsmanagement doelgericht in?
 • Hoe kan je de organisatie laten leren?
 • Hoe kan je de kwaliteitsmodellen inzetten voor een optimaal resultaat? (INK, Balanced scorecard, Deming, Feigenbaum, Servqual, Gronroos,)
 • Hoe maak je de organisatie Lean, maar toch flexibel?

Leidinggeven en gedrag

 • Hoe motiveert je personeel?
 • Hoe analyseer je een cultuur?
 • Welke leiderschapsstijl werkt wel en welke niet?
 • Wat zijn de voor– en nadelen van zelfsturende Zorgteams?
 • Welke leiderschapstheorieën zijn handig om te gebruiken?

Verandermanagement

 • Welke communicatieve vaardigheden kan je inzetten als leidinggevende
 • Hoe krijg je je collega's mee in de verandering?

Examenvoorbereiding