Advanced Hoger Management HBO niveau


De opleiding Advanced Hoger management is een praktisch toepasbare management opleiding op Hbo werk- en denkniveau.

De opleiding is speciaal ontwikkeld voor managers en teamleiders van afdelingen in dienstverlenende- en productieorganisaties die afdelingsplannen moeten opzetten en uitvoeren

Ogive_Hoger_advanced_Management

Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

Avond

E-Learning

 

 133.031.VM-E

1336.244a.HAM
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

13 september 2024
27 september
18 oktober
22 november
20 december
7 februari 2025
21 maart
11 april
Examen 27 juni 2025.

1336.245a.HAM
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

22 november 2024
20 december
7 februari 2025
21 maart
11 april
25 april
16 mei
23 mei
Examen 27 juni 2025
.


 

  1 januari
1 februari
1 maart
1 april
1 mei
1 juni

1 juli
1 september
1 oktober
1 november
1 december


 

 

 

 

 

 

Ogive - Dag opleidingsduur

Opleidingsduur

8 dagen (=16 bijeenkomsten)

10.00 uur tot 16.00 uur

 

Ogive - Avond opleidingsduur

Opleidingsduur

 

 

Ogive - ELearning opleidingsduur

Opleidingsduur

16 E-sessies

 

Ogive - Diploma-certificaat

Afronding

 

 

Ogive - Kosten

Kosten

Cursusgeld btw vrij
€ 1890,-

 
Literatuurkosten
€ 325

 
Coaching
€ 325

 
Examen
€ 245

Scriptiebeoordeling
€ 245

 

Arrangement

Wanneer lessen op locatie worden verzorgt hebben we te maken met locatiekosten (39,50 per dag) en met arrangementskosten (27,50 per dag) voor een uitgebreide "All you can eat" lunch en onbeperkt koffie en thee.
U kunt op het inschrijfformulier de kosten doorstrepen wanneer er geen arrangement en locatie gewenst is.
Alle bedragen ex btw   

* Alle bedragen ex btw tenzij anders is aangegeven.

 

 

 

 
 


Andere cursisten kozen ook voor:

 

 

 
Doelgroep

De opleiding is bestemd voor:
-teamleiders en managers.

Doel en opzet van de opleiding

Doel van de opleiding is de cursist uitgebreide kennis en vaardigheden bij te brengen over alle essentiële thema's waarmee u in de praktijk als manager te maken krijgt.
Tijdens deze opleiding plaatst u voortdurend de relevante management concepten en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.

U gaat ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie. Bovendien wordt veel aandacht besteed aan uw persoonlijke praktijkopdracht en de gang van zaken rond het examen.


Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 3 – 5 uur per studiebijeenkomst.


Vooropleiding

HBO werk en denkniveau.


Methode

Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk. Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren. 

Aanpak

Deze opleiding is zeer actief en praktisch, en speelt in op de behoeften van de deelnemers. De opleiding vindt plaats in een veilige leeromgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt. 

Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal.

Examen en Diploma

De opleiding wordt afgesloten met een landelijk examen
Bij voldoende resultaat ontvangt u het landelijke diploma Advanced Hoger Management.

Studieprogramma

De opleiding bevat de volgende onderwerpen:

Module 1: Strategie en tactiek

 • Omgevingsfactoren
 • Strategiebepaling, planningscyclus
 • Business definitie: visie en missie, doelstellingen
 • Strategische analyses verrichten: stakeholders, concurrentie, bedrijfstakanalyse (Porter)
 • Groeistrategieen, Boston consulting model, product levenscyclus, waarde keten
 • Swot analyse uitvoeren
 • Vertalen van strategische keuzes naar tactische en operationele planning

Bestuursproces

 • Hoofprocessen binnen de organisatie
 • Samenhang tussen strategische of omgevingsvariabelen, ontwerp en coordinatiemechanismen
 • Product/ mark combinaties, netwerkgedrag, marketing, strategische samenwerking, corporate governance, maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Onderdelen van het bestuursproces
 • Formalisatie, leidinggeven, planning en control, rol van opleidingen, organisatiecultuur
 • Rol en betekenis ondersteunende processen:
 • ICT, besluitvorming, communicatie, logistiek, marketing financieel, personeel
 • Samenhang processen

Module 2: Operationeel management

 • Strategie en tactiek vertalen naar de werkvloer
 • Plannen, uitvoeren, corrigeren en bijstellen
 • Contingentie theorie
 • Ontwikkelingsfasen organisaties
 • Kenmerken organisatie wetenschap
 • normatieve en situationele benadering.
 • Organisatietypologie en organisatie-ontwerp
 • Omvang, leeftijd, technologie en omgeving van de organisatie
 • Organisatie ontwerp
 • Mintzberg, Heijnsdijk, Galbraith, Lawrence en Lorsch
 • Kwaliteitsmanagement
 • Relatie tussen informatie en organisatie-ontwerp, arbeidsbevrediging, maatschappelijke en bestuurlijke doelmatigheid.


Module 3: Leidinggeven en veranderingsmanagement Leidinggeven en organisatiecultuur

 • Aansturen van teams en afdelingen
 • Stuurinstrumenten
 • Manieren om effectief leiding te geven
 • Het beste halen uit uw medewerkers en uzelf
 • Leiderschapstheorieen, Blake en Mouton, Hersey en blanchard, Mc Gregor, Reddin, ...
 • Leidinggeven als sturingsinstrument
 • Aansturen van veranderings processen
 • Omgaan met conflictsituaties
 • Cultuurelementen, bedrijfsstrategie, organisatiestructuur en -cultuur

Verandermanagement

 • Organisatorische veranderingen leiden
 • Organisatiediagnose en organisatie-advies
 • Rollen van de manager en van de adviseur
 • Methoden van aanpak
 • Veranderingen organiseren en beheersen

Examenvoorbereiding