Middle Management

De opleiding Middle Management is een zeer waardevolle opleiding die u opleidt tot het in korte tijd behalen van het landelijk erkende diploma Middle Management.
De zeer praktische invalshoek zorgt tevens voor een optimale aansluiting van de theorie op de dagelijkse manage-ment praktijk. Daarbij komt ook de moderne dienstver-lening uitgebreid aan bod.

Ogive_Middle_Management met erkend diploma

Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

Avond

E-Learning

 

Online/Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam 3334.241b.MM
16 april 2024
14 mei
11 juni
17 september
15 oktober
19 november
17 december
17 januari 2025
Examen
24 februari 2025


Online/Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam 3334.241b.MM
17 september 2024
15 oktober
19 november
17 december
17 januari 2025
25 februari
25 maart
24 april
Examen 23 mei 2025
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogive - Dag opleidingsduur

Opleidingsduur

6 dagen (12 bijeenkomsten)

10.00 uur tot 16.00 uur

 

Ogive - Avond opleidingsduur

Opleidingsduur

 

Ogive - ELearning opleidingsduur

Opleidingsduur

12 e-sessies
4 live bijeenkomsten (2 dagen)

 

Ogive - Diploma-certificaat

Diploma/certificaat

Het examen wordt afgenomen door de Associatie, Diploma Middel management & Bedrijfsvoering

 

 

Ogive - Kosten

Kosten ††††††††††††††

Kosten
Cursusgeld btw vrij         € 1490,-
Literatuurkosten              € 275,-
Bij online zijn arrangementskosten niet van toepassing.

Wanneer lessen op locatie worden verzorgd:
Arrangement (Onbeperkt Koffie, thee, all you can eat lunch) per dag
€ 24,50
Locatiekosten per dag
€ 39,50

 

Examenkosten via Associatie

 

 

 

 


Andere cursisten kozen ook voor:


 

 

 

 

Doelgroep

U wilt een gedegen middle management opleiding volgen die een erkend diploma oplevert.

 

Doel en opzet van de opleiding

Deze praktische opleiding heeft het doel u de meest essentiele managementkennis en -vaardigheden te leren.
De ervaren trainer begeleidt u tijdens de opleiding met de onderwerpen en de toepassingen van deze boeiende opleiding.
Tijdens de opleiding wisselt u intensief ervaringen uit met mede-deelnemers.


Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 4 Ė 6 uur per studiebijeenkomst.


Vooropleiding

U hebt minimaal MBO + werk of denkniveau.


Methode
Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk. Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren.  

 

Aanpak
Voor de training ontvangt u een schriftelijke intake om uw verwachtingen en leerdoelen te inventariseren en te verwerken in de opleiding. Deze opleiding is zeer actief en praktisch, maar volledig afgestemd op de behoeften van de deelnemers.
De opleiding vindt plaats in een veilige leeromgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt.


Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal.

Examen en Diploma

Het diploma Middle Management en Bedrijfsvoering heeft het niveau HBO-associate degree.
Examen en Diploma De opleiding wordt afgesloten met een landelijk erkend examen dat door de Associatie wordt afgenomen.
Examens vinden online plaats en duren 1 uur. 

Studieprogramma

In deze boeiende opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Oganisatie en omgeving

 • Maatschappij en organisatie
 • Profit en non-profit
 • Bedrijfskolom, Branche, bedrijfstak

Personeelsmanagement

 • Personeelsbeleid - Werving en selectie
 • Arbeidsovereenkomst - Collectieve Arbeids-overeenkomst
 • Personeelsplanning - Loopbaanplanning
 • Personeelsbeoordeling - Functioneringsgesprek
 • Flex-werk en uitzendbureaus - Halo- en Horneffect
 • Management development - Tijd- en stukloon
 • Premieloonstelsels - Oproepkrachten
 • Stagiairs - Arbeidspsychologie en –sociologie
 • Functieanalyse - Functieprofielen
 • Functiewaardering - Beloningssystemen
  Communicatie
 • Informatie - Formele, informele communicatie
 • Zender en ontvanger - Ruis en boodschap
 • Stimulus response-model - Conflicttypen en oplossing
 • Theorie van Herzberg - Theorie van Maslow
 • Perceptie en selectieve perceptie - Storing in de communicatie
 • Verbale communicatie - Non-verbale commu-nicatie
 • Beoordelingsgesprek - Functioneringsge-sprek
 • Disciplinair gesprek - Vergadertypen en convocatie
 • Besluitvorming - Notulen en verslaggeving
 • Meerderheid en consensus - Unanimiteit

Communicatie

 • Notities en nota’s - Corporate-communicatie
 • Corporate-imago - Public relations
 • Communicatiemedia - Communicatiedoel-groepen
 • Communicatielijnen - Storing in de com-municatie
 • Bevoegdheden ondernemingsraad
 • Werk-overleg

Marketingmanagement

 • Swot - Marketingconcept
 • Productontwikkeling - Marktontwikkeling
 • Diversificatie - Marktpenetratie
 • Marketingmix - Productbeleid
 • Distributie - Prijsbeleid
 • Promotiebeleid - Levenscyclus
 • Dienstenmarketing - Detailhandelsmarketing
 • Marktonderzoek - Doelgroep
 • Markt- en klantoriëntatie - Product- en verkooporiëntatie
 • Elementaire concurrentievormen - Externe marketingomgeving
 • Positionering - Marktsegmentatie

Kwaliteitsmanagement

 • Kwaliteit - Fitness for use
 • (Integrale) kwaliteitszorg - Effectiviteit en efficiency
 • Kwaliteitscontrole - Productiekwaliteit
 • Dienstenkwaliteit - Marktoriëntatie
 • Flexibiliteit - Pareto-analyse
 • 80-20 regel - Visgraat-(Ishikawa) diagram
 • Iso- en Nen-normering - Kema-, Kiwa-, Gaskeur
 • INK-model - EFQM-model

Productie en logistiek management

 • Creatie- en maakfunctie - Research en development
 • Stukproductie - Serie-stukproductie
 • Serie-massaproductie
 • Procesproductie - Preventief en curatief onderhoud
 • Inspectie - Goederenstroombeheersing
 • Logistiek management - Materials management
 • Fysiek distributie Routing en lay-out -
 • CAD-CAM systemen - Technische voor-raad
 • Economische voorraad - Ontkoppelvoorraden
 • Speculatieve voorraden - Strategische voorraden
 • Voorraadbeheer - Voorraadkosten (ruimte, renrisico)

Financieel Management

 • Vaste activa - Vlottende activa
 • Liquide middelen - Eigen vermogen
 • Vreemd vermogen lang / kort - Algemene reserve
 • Bestemmingsreserve - Afschrijvingen
 • Voorzieningen - Rentabiliteit
 • Solvabiliteit - Liquiditeit
 • Baten - Lasten
 • Begroting - Budget
 • Kostprijs - Budgetverschil
 • Prijsverschil - Hoeveelheidsverschil
 • Bezettingsverschil - Kostencategorieën
 • Constante en variabele kosten - Directe en indirecte kosten
 • Break even-punt

Informatiemanagement

 • Gegevens en data - Informatie(behoefte)
 • Gegevensverzameling - Gegevensver-werking
 • Informatiesysteem - Doelmatigheid en doeltreffendheid
 • Gebruiksvriendelijkheid - Flexibiliteit en veiligheid
 • Onderhoud en beheer informatiesystemen - E-business

Examentraining