Middle management Foundation (deel 2)

De opleiding middle management Foundation deel 2 is een zeer praktijkgerichte opleiding die u opleidt tot het in korte tijd behalen van het landelijk erkende diploma Middle Management.

De zeer praktische invalshoek zorgt tevens voor een optimale aansluiting van de theorie op de dagelijkse management praktijk. Daarbij komt ook de moderne dienstverlening uitgebreid aan bod.

middle management

Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

Avond

E-Learning

 223.41E.MMF

Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam/
Zoetermeer

Code 123.535D.MMF2

9 januari 2014
30 januari
20 februari
6 maart
Examen maart 2014

Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam/
Zoetermeer

Code 123.541D.MMF2
3 april

1 mei

15 mei

5 juni

Examen juni 2014


 

 

  Start
1 dec
5 jan
1 feb
1 mrt
1 apr
3 mei
1 juni
1 sep
1 okt
1 nov

 

 

 

 

 

 

 

Ogive - Dag opleidingsduur

Opleidingsduur

4 dagen (8 bijeenkomsten)

10.00 uur tot 16.00 uur

 

Ogive - Avond opleidingsduur

Opleidingsduur

8 avonden
19.00-22.00 uur

 

Ogive - ELearning opleidingsduur

Opleidingsduur

4 e-sessies
2 live bijeenkomsten (1 dag)

 

Ogive - Diploma-certificaat

Diploma/certificaat

De opleiding wordt afgesloten met een erkend diploma.

 

 

Ogive - Kosten

Kosten               

Cursusgeld btw vrij € 995,-
Literatuurkosten € 75,-
Examenkosten via Nemas  

(exclusief de kosten van het arrangement
(Zaal, koffie, thee, lunch, fris)

€ 48,-per dag

   

 

 

 

 

 


Andere cursisten kozen ook voor:

Praktijkopleiding Snellezen en onthouden


Opleiding Middle Management-Algemeen

Examentraining Middle Management-Functioneel

 

 

 

 

Doelgroep

Beginnende of ervaren middlemanagers. Bijvoorbeeld groepsleiders, team coordinatoren.

 

Doel en opzet van de opleiding

Deze waardevolle opleiding heeft het doel u de meest essentiele managementkennis en -vaardigheden te leren die nodig is voor het behalen van het examen Kennis van Functionele Beleidsgebieden van de opleiding Middle Management.
De ervaren trainer uit de management praktijk begeleidt u met de onderwerpen en de toepassingen van deze praktische opleiding.
Tijdens de opleiding wisselt u intensief ervaringen uit met mede-deelnemers.


Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 3 – 5 uur per studiebijeenkomst.


Vooropleiding

Deze waardevolle opleiding sluit aan op een HBO werk of denkniveau, ervaring compenseert.


Methode
Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk. Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren. 

 

Aanpak

Voor de training ontvangt u een schriftelijke intake om uw verwachtingen en leerdoelen te inventariseren en te verwerken in de opleiding. Deze opleiding is zeer actief en praktisch, maar volledig afgestemd op de behoeften van de deelnemers.  
De opleiding vindt plaats in een veilige leeromgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt


Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal.

Niveau Diploma
Het diploma Nemas® Middle Management heeft het niveau MBO-plus (secundair onderwijs, tweede fase hoog) volgens de Standaard Onderwijsindeling (SOI) met code 433311 van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Examen en Diploma
De opleiding wordt afgesloten met een landelijk erkend examen dat door de Nederlandse Management Stichting (Nemas) wordt afgenomen. Bij voldoende resultaat ontvangt u het landelijk erkende certificaat Middle Management - module Kennis Functionele Beleidsgebieden.
Examens in juni of januari
.


 

Studieprogramma

In deze boeiende opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Communicatie

 • Persoonlijke communicatievormen en stijlen
 • Verbale en nonverbale communciatie
 • Situationeel communiceren
 • Stimulus-response-model
 • Communiceren met uw medewerkers als leidinggevende
 • Beoordelingsgesprek, functionerings-, disciplinair gesprek
 • Vergaderen, werkoverleg, types, convocatie, notulen en verslaglegging
 • Corporate communicatie, imago
 • Public_relations, communicatiemedia, -doelgroepen
 • Ondernemingsraad (OR)

 Personeelsmanagement

 • Personeelsbeleid
 • Functieanalyse, -profielen, -waardering
 • Werving en selectie, functioneren, doorgroeien, exit
 • Personeelsbeoordeling, loopbaanplanning
 • Managementdevelopment traject
 • Rol van flex- en uitzendbureaus
 • E-hrm
 • Beloningssystemen, premieloonstelsels, tijd en stukloon
 • Juridische aspecten: Arbeidsovereenkomst

 Financieel management

 • Balans lezen
 • Begrippen: activa, liquide middelen, vermogen, solvabiliteit, liquiditeit
 • Break-even en kostprijs berekening
 • Begroten en budgetteren
 • Financiële verschilanalyse
 • Kostensoorten

 Marketing management

 • Marketingstrategie, taktiek en uitvoering
 • Marktonderzoek, doelgroepbepaling en segmentatie
 • Marketing-, promotie-, product-, distributie- en prijsbeleid
 • Marketingmix e positionering
 • Marketingmodellen: Ansoff, Boston Consultancy Matrix, BCG matrix,Abell, AIDA model, SDP model
 • Marketing Kengetallen, Klantenpiramide, MABA analyse, Productlevenscyclus
 • Porter Generieke Concurrentiestrategieën
 • Waardestrategieën van Treacy en Wiersema
 • Porter Vijfkrachtenmodel, Greiners Groeimodel

 Kwaliteitsmanagement

 • TQM, effectiviteit en efficiency
 • Van beleid tot uitvoering
 • Diensten- en productiekwaliteit
 • Meten aan productie en dienstenprocessen
 • INK, EFQM, ISO9001, NEN modellen
 • Kema-, Kiwa-, Giveg keurmerken

 Productiemanagement

 • Research en development
 • Creatie- en maakfunctie
 • Stuks-, serie-stuk, serie massa, massa en procesproductie

 Logistiek management

 • Distributie concept & productkarakteristieken
 • Planning
 • Voorraadfunctie en bestelgrootte
 • Voorraadbeheer
 • Warehouse Management
 • Service, contracten en logistiek organisatie

 Informatiemanagement

 • Bedrijfsprocessen en informatiebehoefte
 • Gegevens verzamelen en verwerken
 • Flexibiliteit en veiligheid
 • Onderhoud en beheer van informatiesystemen
 • E-business

 Examentraining