Middle Manager
Practitioner

 

De opleiding Middle Manager Practitioner is een praktijkgerichte management opleiding die erop gericht is om helder en duidelijk de meest essentiële basiskennis en vaardigheden aan de moderne middel-manager aan te bieden.

Door de zeer praktische invalshoek vindt een optimale aansluiting plaats van de theorie op de dagelijks praktijk.

Ogive_Middle_Management met erkend diploma

Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

Avond

E-Learning

     

Online/Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam 3334.241b.MMP
14 mei 2024
11 juni
17 september
15 oktober
19 november
17 december
17 januari 2025
25 februari
Examen
24 maart 2025


Online/Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam 3334.241b.MMP
17 september 2024
15 oktober
19 november
17 december
17 januari 2025
25 februari
25 maart
24 april
Examen 23 mei 2025   
     
 

Ogive - Dag opleidingsduur

Opleidingsduur

8 dagen (16 bijeenkomsten)

10.00 uur tot 16.00 uur

Ogive - Avond opleidingsduur

Opleidingsduur

Ogive - ELearning opleidingsduur

Opleidingsduur

Ogive - Diploma-certificaat

Diploma/certificaat

Bij voldoende resultaat verkrijgt u het gewaardeerde diploma "Ogive Middle Manager Practitioner".


Ogive - Kosten

Kosten

Cursusgeld btw vrij         
€ 1890,-

Literatuurkosten              
€ 275,-

Opdracht begeleiding        
€ 325,-

Bij online zijn arrangementskosten niet van toepassing.

Wanneer er lessen op locatie worden verzorgd:
Arrangement (lunch, Koffie, thee) per dag
€ 24,50
Locatiekosten per dag
€ 39,50


OPSTAP korting van toepassing. Vraag naar de voorwaarden.


LET op: Brochure aangevraagd?
Kijk ook in uw SPAM-box !


Andere cursisten kozen ook voor:

Doelgroep

Middle Managers die een gedegen en direct toepasbare kennis op het gebied van middle management willen ontwikkelen.

Doel en opzet van de opleiding

Deze opleiding Middle Manager Practitioner heeft de volgende doelen:
1. U een gedegen opleiding te bieden die een landelijk diploma oplevert
2. U te leren management in tactisch en operationeel perspectief te plaatsen.

Om dit te bereiken heeft deze opleiding een overzichtelijk en efficiënt programma.

Alle essentiële thema’s waarmee u in de praktijk als middle manager te maken krijgt, komen in deze opleiding aan de orde.

U gaat ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie.

Door de zeer praktische invalshoek vindt een optimale aansluiting plaats van de theorie op de dagelijkse praktijk.

Tijdens de opleiding maakt u een aantal opdrachten, waarmee u zelf actief aan de slag gaat.

De resultaten worden met de ervaren docent uitvoerig besproken.


Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 2 tot 4 uur per studiebijeenkomst.


Vooropleiding

MBO+ werk en denkniveau

Vrijstelling

Dit diploma geeft u recht op vrijstelling voor een module van de opleiding Ogive HBO Hoger Advanced management. Voor verdere informatie, neem contact op met één van onze adviseurs
(079 – 361 9201).


Methode

Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk. Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren. 

Aanpak

Deze opleiding is zeer actief en praktisch, maar volledig afgestemd op de behoeften van middle managers.

De opleiding vindt plaats in een veilige omgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt.

Voor de training ontvangt u een schriftelijke intake om uw verwachtingen en leerdoelen te inventariseren en te verwerken in de opleiding.
Tijdens de opleiding voert u inspirerende praktijkopdrachten uit.


Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal.

Opleidingsduur

De dagopleiding van de opleiding Middle manager Practitioner duurt ca 9 - 11 maanden en omvat 8 dagen (=16 bijeenkomsten) van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Afronding en Diploma

Elke module wordt afgerond met een praktische opdracht. In de opdracht wordt zoveel mogelijk de lesstof gekoppeld aan de dagelijkse praktijk.

Nadat alle praktische opdrachten succesvol zijn afgerond ontvangt u het zeer gewaardeerde diploma “Middle manager Practitioner” van Ogive opleidingen. Ogive is sinds 1998 de management opleider van Nederland.

 
Studieprogramma

In deze boeiende opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Werking van de organisatie

 • Visie, missie, omgeving en strategie
 • Omgevingsanalyse opzetten en uitvoeren
 • Succesfactoren bewaken en kengetallen bepalen
 • Beheersen van interne organisatie en werkprocessen
 • Effectieve besluitvorming
 • Verbeteren en vernieuwen

Effectief Leidinggeven

 • Eigen rol als leidinggevende
 • Situationeel leidinggeven
 • Medewerkers coachen en inspireren
 • Stimuleren van professionaliteit en verbetergerichtheid
 • Time en stress management
 • Mobiliseren, waarderen en reflecteren

Teambuilding

 • Teamontwikkeling
 • Conflicten voorkomen, omgaan en oplossen van conflicten
 • Effectief werkoverleg, besluitvorming en opvolging van actiepunten

Managementmodellen toepassen

 • Theorie van Maslov, Herzberg, McGregor, Mintzberg, Lewin, Blake en Mouton, Quinn
 • Managerial en conflictgrid, 360 graden

Toepassen leiderschapsstijlen

 • Cases, oefenen

Effectief communiceren

Verbale en nonverbale communicatie

 • Effectieve gesprekstechnieken
 • Gespreksstijlen
 • Luisteren en samenvatten
 • Inspireren en beïnvloeden
 • Persoonlijke stijl van communiceren
 • Medewerkers motiveren en teambuilding
 • Voorkomen, omgaan en oplossen van conflicten
 • Effectief werkoverleg, besluitvorming en opvolging van actiepunten

Personeel inzetten

 • Personeelsbeleid succesvol invoeren op de afdeling en teams
 • Personeelsbehoefte bepalen
 • Personeel (laten)werven, selecteren en belonen
 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken afnemen
 • Slechtnieuws-, exit- en verzuimgesprekken houden

Werkproces management

 • Werkprocessen effectief en efficiënt laten werken
 • Prestatie-indicatoren ontwikkelen en gebruiken om de afdeling te sturen
 • Maken van effectieve planningen

Kwaliteitsmanagement

 • Productie meten en verbeteren
 • Plan, do, check, act
 • 7 tools

Financieel

 • Afdelingsbudgetten opstellen, bewaken en rapportage

Automatisering

 • Informatiebehoefte en eisen bepalen voor een goede werking van het dienstverlenings- of productieproces

Time management