Middle Manager Practitioner Zorg en Welzijn


De opleiding Middle Manager Practitioner voor Zorg en Welzijn is een praktijkgerichte management opleiding die speciaal gericht is op de moderne Zorg en Welzijn manager.

Door de zeer praktische invalshoek vindt een optimale aansluiting plaats van de theorie op de dagelijkse praktijk.
----
De opleiding voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden door de subsidieregeling Sectorplan plus (tijdvak 4 - 2020 - 2021).
(geldt voor zorg en welzijnsorganisaties)

--
Omdat ook wij ons houden aan de overheidsmaatregelen zullen we deze opleiding gewoon starten, maar dan ONLINE.


Wij willen namelijk graag de zorgsector en hun zorgmedewerkers en managers blijven helpen met hun ontwikkeling.

Daarom kunt u gewoon uw lesprogramma ONLINE via E-COLLEGE volgen en met begeleiding werken naar het examen toe.
--Ogive_Middle_Management met erkend diploma

Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

Avond

E-Learning


Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam 3334.211a.MMPZW
6 juli 2021
14 september
12 oktober
27 oktober


17 november
15 december
12 januari 2022
16 februari
Examen 9 maart 2022
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogive - Dag opleidingsduur

Opleidingsduur

8 dagen (16 bijeenkomsten)

10.00 uur tot 16.00 uur

 

Ogive - Avond opleidingsduur

Opleidingsduur

 

Ogive - ELearning opleidingsduur

Opleidingsduur

 

Ogive - Diploma-certificaat

Diploma/certificaat

Bij voldoende resultaat verkrijgt u het gewaardeerde diploma "Ogive Middle Manager Practitioner Zorg en Welzijn".

 

 

Ogive - Kosten

Kosten ††††††††††††††

Cursusgeld btw vrij
€ 1890,-

Literatuurkosten
€ 295,-

Opdrachtcoaching
€ 325,-

Examenkosten
€ 275,-


Arrangementskosten      
€ 49,- per dag (Zaalhuur, koffie, thee, lunch, fris)
(Vervallen bij online)

 

 

 

 

 

LET op: Brochure aangevraagd?
Kijk ook in uw SPAM-box !


Andere cursisten kozen ook voor:

Snellezen en onthouden

HBO Hoger / Advanced management Zorg en Welzijn


 

 

 

 

Doelgroep

Leidinggevenden en alle medewerkers van zorg en welzijnsorganisaties

die een gedegen en direct toepasbare basiskennis op het gebied van middel-management willen ontwikkelen

 

Doel en opzet van de opleiding

De opleiding Middlemanager practitioner zorg en welzijn biedt een totaaloverzicht en de meest essentiële kennis en vaardigheden die binnen middle-management een rol spelen.

Door de zeer praktische invalshoek vindt een optimale aansluiting plaats van de theorie op de dagelijkse praktijk.

Tijdens de opleiding maakt u een aantal opdrachten, waarmee u zelf actief aan de slag gaat.

De resultaten worden door de ervaren docent uitvoerig besproken.


Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 3 Ė 5 uur per studiebijeenkomst.


Vooropleiding

MBO+ / HBO werk en denkniveau


Vrijstelling
Dit diploma geeft u recht op vrijstelling voor een module van de opleiding Ogive HBO Hoger Advanced management zorg en welzijn. Voor verdere informatie, neem contact op met één van onze adviseurs
(079 – 361 9201).


Methode
Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk.

Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren.  

Aanpak
Deze opleiding is zeer actief en praktisch, maar volledig afgestemd op de behoeften van middle-managers.

De opleiding vindt plaats in een veilige omgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt.

Voor de training ontvangt u een schriftelijke intake om uw verwachtingen en leerdoelen te inventariseren en te verwerken in de opleiding.

Tijdens de opleiding voert u inspirerende praktijkopdrachten uit.


Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding.

Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal.

Afronding

Naar keuze theorietoets of scriptie.


 

Studieprogramma

In deze boeiende opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Module Organiseren en leidinggeven

 • Programma Welzijn Nieuwe Stijl.
 • IGJ
 • Wet  Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
 • Wet BIG
 • Wet Zorg en Dwang
 • Wet klachtrecht
  Zorgvormen
 • Actuele Wet WMO
 • Somatische en extra-intramuraal
 • Kwaliteit van Zorg
 • Protocollen en richtlijnen
 • Organiseren en leidinggeven
 • Visie, missie, omgeving en strategie.
 • Omgevingsanalyse opzetten en uitvoeren
 • Organisatie van de afdeling en bepalen van de benodigde middelen
 • Succesfactoren bewaken en kengetallen bepalen
 • Beheersen van interne organisatie en werkprocessen
 • Effectieve besluitvorming
 • Verbeteren en vernieuwen.
 • Inspirerend leidinggeven aan professionals en medewerkers in dienstverlening en productie
 • Stimuleren van professionaliteit en verbetergerichtheid
 • Leergedrag en effectief handelen bij gedragsallergie
 • Coachen en inspireren
 • Mobiliseren, waarderen en reflecteren
 • Leiderschap in cultuur en sfeer
 • Inspelen op behoeften en wensen
 • Behalen van werkresultaten
 • Het nieuwe werken
 • Managementmodellen Theorie van Maslov, McGregor, Mintzberg, Lievegoed, Lewin, Blake en Mouton, Reddin, Quinn
 • Managerial en conflictgrid, 360 graden
 • Toepassen en oefenen van diverse leiderschapsstijlen en -rollen
 • Time en stress management
 • Cases, Praktijkoefeningen en -toepassingen

Module Effectief Communiceren en Bedrijfsvoering

 • Effectief communiceren op alle organisatieniveaus
 • Communicatiebeleid vormgeven
 • Presenteren en rapporteren op werkniveau en op directieniveau
 • Medewerkers motiveren en teambuilding
 • Voorkomen, omgaan en oplossen van conflicten
 • Effectief werkoverleg, besluitvorming en opvolging van actiepunten
 • Een gedragen personeelsbeleid succesvol invoeren op de afdeling en teams
 • Personeelsbehoefte bepalen voor soepele werkprocessen
 • Personeel werven, selecteren en belonen
 • Personeel succesvol stimuleren
 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken afnemen
 • Slechtnieuws-, exit- en verzuimgesprekken houden
 • Cases
 • Afdelingsbudgetten opstellen, bewaken en rapportage
 • Balans en jaarrekening eenvoudig lezen en begrijpen
 • Break-even analyses toepassen
 • Diensten en producten afstemmen op interne en externe klanten
 • Markt onderzoeken en inspelen op marktkansen
 • Swot analyse toepassen
 • Marketingmix opstellen voor een optimale verkoop van dienst of product
 • Prestatie-indicatoren ontwikkelen en gebruiken om de afdeling te sturen
 • Werkproces- en dienst/product metingen uitvoeren en verbeteren
 • Effectief inkopen met een optimale bestelgrootte
 • Voorraadkosten bepalen en minimaliseren
 • Informatiebehoefte en eisen bepalen voor een goede werking van het dienstverlenings- of productieproces
 • Toepassen van nieuwe technologie
 • Cases, Praktijkoefeningen en -toepassingen.
 • Examen voorbereiding