Ogive - Home

Hoger Praktijkmanager
Zorg & Welzijn
HBO niveau


Hoger Praktijkmanager Zorg en Welzijn HBO niveau

Deze geaccrediteerde opleiding Hoger Praktijkmanager Zorg en Welzijn is speciaal op HBO werk en denkniveau ontwikkeld voor praktijkmanagers, toekomstig managers en medewerkers in de Nederlandse Praktijken, zoals Huisartsenpraktijken, Tandartspraktijken, fysiotherapiepraktijken- en andere Praktijken.

Tijdens deze boeiende opleiding leert u hoe u een Praktijk kunt managen en kunt laten voldoen aan de eisen van KRT, NVvPM, NVvPO, overheid en prestatie-eisen van verzekeraars.

De zeer praktische invalshoek zorgt tevens voor een optimale aansluiting van de theorie op het dagelijkse Praktijkmanagement.

We spelen in op de actuele en komende ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de gevolgen daarvan voor de Praktijk en de praktijkmanager.
Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

E-Learning

 

 


Code:1331.246b.HPRKZW-MC (Online)
Lesdata
4 september
18 september
2 oktober
6 november
4 december
7 februari 2025
14 maart
11 april
16 mei
23 mei
Examen 27 juni 2025


Code:1331.246a.HPRKZW-MC (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
Lesdata
3 september 2024
15 oktober
5 november
26 november
10 december

12 februari 2025
14 maart
11 april
16 mei
23 mei
Examen 27 juni 2025.


Code:1331.247a.HPRKZW-MC (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
Lesdata
8 oktober 2024
15 oktober
5 november
26 november
10 december
12 februari 2025
7 maart
4 april
2 mei
30 mei
Examen 27 juni 2025
.

 2331.222.EPRKZW

Start op:

1 januari
1 februari
1 maart
1 april
1 mei
1 juni
1 juli
1 september
1 oktober
1 november
1 december

Eigen tempo,
eigen route

Examen: jan en juni

 

 

 

 

 

 

Looptijd

10 dagen verdeeld over
8 maanden

10.00 uur tot 16.00 uur

 

Opleidingsduur  

 

Afgeronde rechthoek: E

Opleidingsduur

 

 


 

Kosten

Cursusgeld            
€ 4250,- ex btw

Literatuurkosten 
Inclusief

Opdrachtbegeleiding
Inclusief

Examen
1x Inclusief

Scriptiebeoordeling
1x Inclusief

Arrangements- en locatiekosten
Inclusief

 

 

 

LET op: Brochure aangevraagd?
Kijk ook in uw SPAM-box !

 

 

Note: De opleiding Hoger Praktijkmanager Zorg en Welzijn op HBO niveau is ook te vinden via

Hoger Praktijkmanager Zorg & Welzijn op HBO niveau.

 

 

 
Doelgroep

Managers, adviseurs en medewerkers in de diverse Praktijken die op HBO niveau een gedegen en direct toepasbare kennis op het gebied van Praktijkmanagement willen ontwikkelen.

Zoals

 • Praktijkmanagers Huisarts
 • Praktijkmanagers
 • Eerstelijnszorg (bijvoorbeeld fysiotherapie, verloskundigen, apotheek, tandartspraktijk)
 • Locatiemanagers
 • Huisartsenposten
 • Praktijkondersteuners (POH)
 • Doktersassistenten

Doel en opzet van de opleiding

Deze opleiding Hoger Praktijkmanagement Zorg en Welzijn op HBO niveau heeft als doelen:
1-u een gedegen basis te bieden die een landelijk diploma oplevert.
2-u te leren Praktijkmanagement in strategisch, tactisch en operationeel perspectief te plaatsen.

Alle essentiŽle themaís waarmee u in de praktijk als Praktijkmanager in Zorg en Welzijn te maken krijgt, komen in deze opleiding aan de orde.

In deze opleiding plaatst u voortdurend de relevante management- en kwaliteitsconcepten en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.

U gaat ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie. Bovendien wordt veel aandacht besteed aan uw persoonlijke scriptie en de gang van zaken rond het examen.

Uw docent begeleidt u hierin persoonlijk. Een grondige examenvoorbereiding aan het einde van deze opleiding vormt een belangrijk onderdeel van deze opleiding.

Voorbereiding en studiebelasting

Circa 5 Ė 7 uur per studiebijeenkomst.

Vooropleiding

Uw werk- en denkniveau dient minimaal op MBO- HBO niveau te liggen.

Gedegen opleiding op HBO niveau

De cursist ontwikkelt zich in dit opleidingsprogramma op HBO niveau.
De looptijd van dit programma is ongeveer 1 jaar.


In deze opleiding wordt alle tijd besteed aan het vak van de Praktijkmanager.
De deelnemer wordt daarmee zeer gedegen opgeleid in het fantastische vak van Praktijkmanager.

Aanpak

Het programma is zeer actief en praktisch, en afgestemd op de behoeften van Praktijkmanagers en praktijkmedewerkers.

Het programma vindt plaats in een veilige omgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt.

Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk. Hiermee is het mogelijk ook tijdens het programma individueel maatwerk te blijven leveren.

Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding.

Opleidingsduur

De dagopleiding duurt ca 9 - 11 maanden en bestaat uit 10 lesdagen (=20 bijeenkomsten) van 10.00 uur tot 16.00 uur.

De opleiding is geaccrediteerd door:

Kwaliteitsregister Tandartsen
Het Kwaliteitsregister Tandartsen (opgericht door de Stichting Kwaliteitsregister Tandartsen,, de KNMT en e Nederlandse vereniging van Tandartsen (NVT)) is een onafhankelijk kwaliteitsgerister om de kwaliteit van de tandheelkunde te bevorderen.
De opleiding Hoger Praktijkmanager ZW is door de KRT geaccrediteerd.

Dit betekent dat de organisatie en de inhoud van de opleiding is gecontroleerd en goedbevonden door de KRT.
De Hoger Praktijkmanager opleiding levert 55 accreditatiepunten op.

Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners
Is de grootste beroepsvereniging voor Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen.
Via samenwerkingspartners beweegt de NVvPO naar de toekomst (Bron website NVvPO).
De opleiding Hoger Praktijkmanager is door NVvPO geaccrediteerd om samen met de NVvPO de leden op de toekomst voor te bereiden.
Het uitgekiende lesprogramma levert de deelnemer de meest essentiele kennis en ervaring aan om klaar te zijn voor deze ontwikkelingen.

De deelname aan de opleiding Hoger Praktijkmanager ZW levert de deelnemer ook accreditatiepunten op.

Nederlandse Vereniging van technisch Oogheelkundig Assistenten
Studieprogramma

In deze boeiende opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde. Die voldoen aan de eisen van de Richtlijnen voor KRT en NVvPM.

Module: Praktijkmanager als Organisator, Professional

Wijkgericht werken en samenwerken

 • Ontwikkelingen Zorg en gevolgen Praktijk
 • Stakeholders
 • Sociale kaart
 • Mededingingswet, Bescherming persoonsgegevens,
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg
 • Overheid, Verzekeraars, Ketenpartners.

Wet en regelgeving

 • Wkkgz, WTZi, WTZa, ZvW, Mw, WGBO, BIG, AVG, Wet Zorg en Dwang, WMO, WBP, MTVP, ZZ, ZA.

Het werken als praktijkmanager

 • Stapsgewijs werken naar het doel van de Praktijk (strategie) en afspraken maken over hoe er te komen.
 • Rol en meerwaarde van Visie en missie, doelstellingen, waarden, ontwikkelen van strategie en beleid
 • Beleidsplan, jaarverslag
 • Methoden om nieuwe diensten te ontwikkelen.
 • Methoden om de praktijk te onderhouden, te laten groeien of klanten te zoeken. (Groeistrategieën, Boston consulting Groep model, Ansoff, Porter, product levenscycli, SWOT, DESTEP analyse uitvoeren
 • Samenwerken met de Praktijkhouder

Inspelen op Patiënten, wensen en eisen

 • Klantgerichtheid en contact
 • Patiënten voorlichting
 • Bereikbaarheid
 • Samenwerking met zorgverleners
 • Ervaringen, Klachten afhandeling
 • Veiligheid
 • Hygiëne, Privacy
 • Medische middelen en apparatuur.
 • Spoedeisende zorg
 • Diagnose, Medicijnen, behandelingsresultaten
 • Bepalen welke producten en diensten geschikt zijn voor klanten groepen.

De Praktijk structureren, organiseren en beheren

 • Inzetten van ondersteunende functies
 • Privacywetgeving en bescherming persoonsgegevens, gegevensbeheer
 • Medische middelen
 • Instrumentarium en apparatuur
 • Werkzaamheden plannen
 • Fac.beheer

Patiënten contact

 • Praktijkinformatie, bereikbaarheid
 • Werven van patiënten

Medisch handelen en zorguitkomsten

 • Triage, NHG-standaarden en overige richtlijnen
 • Diagnostiek
 • Patiëntenvoorlichting
 • Behandelingen, prescriptie
 • Zorguitkomsten

Personeelsmanagement

 • Aannemen, aansturen, samenwerking en coachen
 • Invulling geven aan personeelsbeleid, sollicitatieprocedure, belegeleidingsgesprekken, verzuimbegeleiding
 • Professionaliteitsbevordering
 • Dossiervorming
 • WerkP, Pbehoud

Financieel management, IT

 • Financiering van de praktijk
 • Zorgverzekeringen
 • Overheid
 • IT effectief inzetten

Kwaliteitsbeheer, veiligheid

 • Kwaliteitssysteem,
 • Systematisch verbeteren
 • Klachtenregeling
 • Veilig incidenten melden,
 • Risico-analyse
 • Infectiepreventie
 • Positie van de Patienttevredenheid
 • Medewerkerstevredenheid
 • Accreditatie
 • Jaarplannen

Module: Praktijkmanager als Communicator, Sociale vaardigheden

 • Vergadertechniek
 • Taken verdelen
 • Analyse van routing en lay-out, arbeidsstudie van de werkzaamheden
 • Rapporteren aan de praktijkhouder

Leidinggeven, leiderschap en gedrag

 • Competenties van de zorgmanager
 • Management van de werkprocessen
 • Situationeel leidinggeven, motiveren en communiceren
 • Roddelen
 • Cultuur en cultuuranalyse
 • Medewerkers coachen
 • Leiderschapsstijl en -gedrag
 • Leiderschapstheorieen om u te ondersteunen

Coachen en Verandermanagement

 • Management van veranderprocessen
 • Veranderingen managen