Ogive - Home

Hoger Praktijkmanager
Zorg & Welzijn
HBO niveau


Hoger Praktijkmanager Zorg en Welzijn HBO niveau


Deze opleiding Hoger Praktijkmanager Zorg en Welzijn (op HBO werk en denkniveau) is geaccrediteerd op HBO niveau en is speciaal ontwikkeld voor praktijkmanagers, toekomstig managers en medewerkers in de Nederlandse
Huisartsenpraktijken, Tandartspraktijken, fysiotherapiepraktijken- en andere Praktijken.

Tijdens deze boeiende opleiding leert u hoe u een Praktijk kunt managen en kunt laten voldoen aan de eisen van KRT, NVvPM, NVvPO, overheid en prestatie-eisen van verzekeraars.

De zeer praktische invalshoek zorgt tevens voor een optimale aansluiting van de theorie op het dagelijkse Praktijkmanagement.

We spelen in op de actuele en komende ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de gevolgen daarvan voor de Praktijk en de praktijkmanager.

praktijk
Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

E-Learning

 

 

Code:1331.234.HPRKZW-MC (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
Lesdata
17 oktober 2023
31 oktober
21 november
19 december
10 januari 2024
6 februari
5 maart
2 april
23 april
21 mei
Examen 28 juni 2024.

Code:1331.233b.HPRKZW-MC (Online)
Lesdata
30 oktober 2023
1 november
22 november
13 december
17 januari 2024
7 februari
4 maart
3 april
24 april
22 mei
Examen 28 juni 2024

Code:1331.241a.HPRKZW-MO (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
Lesdata
15 januari 2024
5 maart
2 april
23 april
21 mei
3 september
15 oktober
5 november
26 november
10 december
Examen 24 januari 2025


Code:1331.242b.HPRKZW-MO (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
Lesdata
6 februari 2024
5 maart
2 april
23 april
21 mei
3 september
15 oktober
5 november
26 november
10 december
Examen 24 januari 2025


Code:1331.233a.HPRKZW-MC (Online)
Lesdata
7 februari 2024
4 maart
3 april
24 april
22 mei
19 juni
4 september
2 oktober
6 november
4 december
Examen 24 januari 2025


Code:1331.243a.HPRKZW-MC (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
Lesdata
3 september 2024
15 oktober
5 november
26 november
10 december
7 februari 2025
7 maart
4 april
2 mei
30 mei
Examen 27 juni 2025
.

2310.202.EPRKZW

Start op:

1 januari
1 februari
1 maart
1 april
1 mei
1 juni
1 juli
1 september
1 oktober
1 november
1 december

Eigen tempo,
eigen route

Examen: jan en juni

 
   
 
   
Looptijd

10 dagen verdeeld over
8 maanden.

10.00 uur tot 16.00 uur

 

Opleidingsduur  
 

Afgeronde rechthoek: E

Opleidingsduur

Afronding

Bij voldoende resultaat ontvangt u het diploma ďHoger Praktijkmanager ZW op HBO niveauĒ.

Kosten

Cursusgeld            Ä 2495,- btw vrij

Literatuurkosten            Ä 325,-

Opdrachtbegeleiding      Ä 325,-
Examen
                      € 195,-

Scriptiebeoordeling        € 195,-

Bij online / e-learning zijn arrangementskosten niet van toepassing.

Arrangement (All you can eat and drink lunch, Koffie, thee) per dag
€ 24,50
Locatiekosten per dag
€ 39,50

   

LET op: Brochure aangevraagd?
Kijk ook in uw SPAM-box !

 
 

 
Doelgroep

Managers, adviseurs en medewerkers in de diverse Praktijken die op HBO niveau een gedegen en direct toepasbare kennis op het gebied van Praktijkmanagement willen ontwikkelen.
Zoals

 • Praktijkmanagers Huisarts
 • Praktijkmanagers
 • Praktijkmanager Tandartspraktijk
 • Praktijkmanager Apotheek
 • Praktijkmanager Fysiotherapie
 • Praktijkmanager Verloskundigepraktijk
 • Eerstelijnszorg (bijvoorbeeld fysiotherapie, verloskundigen, apotheek, tandartspraktijk)
 • Locatiemanagers
 • Huisartsenposten
 • Praktijkondersteuners (POH)
 • Doktersassistenten

Doel en opzet van de opleiding

Deze opleiding Hoger Praktijkmanagement Zorg en Welzijn heeft als doelen:

 1. U op te leiden om de Praktijk te ondersteunen op niet patient gebonden taken, waardoor de arts meer tijd heeft voor het leveren van zorg.
 2. U kennis te bieden om de kwaliteit van de organisatie van de Praktijk te verhogen
 3. U te leren Praktijkmanagement in strategisch, tactisch en operationeel perspectief te plaatsen.

Om dit te bereiken heeft deze opleiding Hoger-Praktijkmanagement Zorg en Welzijn een overzichtelijk en efficiŽnt programma.

Alle essentiŽle themaís waarmee u in de praktijk als Praktijkmanager in Zorg en Welzijn te maken krijgt, komen in deze opleiding aan de orde. In deze opleiding plaatst u voortdurend de relevante management en kwaliteitsconcepten en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.

U gaat ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie. Bovendien wordt veel aandacht besteed aan uw persoonlijke scriptie en de gang van zaken rond het examen.

Uw docent begeleidt u hierin persoonlijk. Een grondige examenvoorbereiding aan het einde van deze opleiding vormt een belangrijk onderdeel van deze opleiding.

Voorbereiding en studiebelasting

Circa 5 Ė 7 uur per studiebijeenkomst.

Werk en denkniveau

De opleiding Hoger Praktijkmanager Zorg en Welzijn wordt verzorgd op HBO niveau.


Aanpak

Het programma is zeer actief en praktisch, en afgestemd op de behoeften van Praktijkmanagers en praktijkmedewerkers.

Het programma vindt plaats in een veilige omgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt.

Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk. Hiermee is het mogelijk ook tijdens het programma individueel maatwerk te blijven leveren.

Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding.

Opleidingsduur

De dagopleiding van Hoger Praktijkmanager Zorg en Welzijn duurt ca 9 - 11 maanden en bestaat uit 10 lesdagen (=20 bijeenkomsten) van 10.00 uur tot 16.00 uur.

De opleiding voldoet aan de voorwaarden van:

Sectorplan-plus

Sectorplanplus Zorg en Welzijn

De opleiding is geaccrediteerd door:

Kwaliteitsregister Tandartsen
Het Kwaliteitsregister Tandartsen (opgericht door de Stichting Kwaliteitsregister Tandartsen,, de KNMT en e Nederlandse vereniging van Tandartsen (NVT)) is een onafhankelijk kwaliteitsgerister om de kwaliteit van de tandheelkunde te bevorderen.
De opleiding Hoger Praktijkmanager ZW is door de KRT geaccrediteerd.

Dit betekent dat de organisatie en de inhoud van de opleiding is gecontroleerd en goedbevonden door de KRT.

De opleiding Hoger Praktijkmanager helpt de tandartspraktijk om de kwaliteit van de tandheelkunde te ondersteunen en de tevredenheid van de patienten te behouden.

De opleiding levert aan de deelnemer 55 accreditatiepunten op.

Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners
Is de grootste beroepsvereniging voor Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen.
Via samenwerkingspartners beweegt de NVvPO naar de toekomst (Bron website NVvPO).
De opleiding Hoger Praktijkmanager is door NVvPO geaccrediteerd om samen met de NVvPO de leden op de toekomst voor te bereiden.
Het uitgekiende lesprogramma levert de deelnemer de meest essentiele kennis en ervaring aan om klaar te zijn voor deze ontwikkelingen.

De deelname aan de opleiding Hoger Praktijkmanager ZW levert de deelnemer ook accreditatiepunten op.

Nederlandse Vereniging van technisch Oogheelkundig Assistenten

Studieprogramma

In deze boeiende opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde. Die voldoen aan de eisen van de Richtlijnen voor KRT en NVvPM.

Praktijkmanager als Organisator, Professional

Wijkgericht werken en samenwerken

 • Ontwikkelingen Zorg en gevolgen Praktijk
 • Stakeholders
 • Sociale kaart
 • Mededingingswet, Bescherming persoonsgegevens,
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg
 • Overheid, Verzekeraars, Ketenpartners.

Wet en regelgeving

 • Wkkgz, WTZi, ZvW, Mw, WGBO, BIG, AVG, Wet Zorg en Dwang, WMO, WBP

Het werken als praktijkmanager

 • Stapsgewijs werken naar het doel van de Praktijk (strategie) en afspraken maken over hoe er te komen.
 • Rol en meerwaarde van Visie en missie, doelstellingen, waarden, ontwikkelen van strategie en beleid
 • Beleidsplan, jaarverslag
 • Methoden om nieuwe diensten te ontwikkelen.
 • Methoden om de praktijk te onderhouden, te laten groeien of klanten te zoeken.
 • Samenwerken met de Praktijkhouder

Inspelen op Patiënten, wensen en eisen

 • Klantgerichtheid en contact
 • Patiënten voorlichting
 • Bereikbaarheid
 • Samenwerking met zorgverleners
 • Ervaringen, Klachten afhandeling
 • Veiligheid
 • Hygiëne, Privacy
 • Medische middelen en apparatuur.
 • Spoedeisende zorg
 • Diagnose, Medicijnen, behandelingsresultaten
 • Bepalen welke producten en diensten geschikt zijn voor klanten groepen.

De Praktijk structureren, organiseren en beheren

 • Inzetten van ondersteunende functies
 • Privacywetgeving en bescherming persoonsgegevens, gegevensbeheer
 • Medische middelen
 • Instrumentarium en apparatuur
 • Werkzaamheden plannen

Patiënten contact

 • Praktijkinformatie, bereikbaarheid
 • Werven van patiënten

Medisch handelen en zorguitkomsten

 • Triage, NHG-standaarden en overige richtlijnen
 • Diagnostiek
 • Patiëntenvoorlichting
 • Behandelingen, prescriptie
 • Zorguitkomsten

Personeelsmanagement

 • Aannemen, aansturen, samenwerking en coachen
 • Invulling geven aan personeelsbeleid, sollicitatieprocedure, belegeleidingsgesprekken, verzuimbegeleiding
 • Professionaliteitsbevordering
 • Dossiervorming

Financieel management, IT

 • Financiering van de praktijk
 • Zorgverzekeringen
 • Overheid
 • IT effectief inzetten

Kwaliteitsbeheer, veiligheid

 • Kwaliteitssysteem,
 • Systematisch verbeteren
 • Klachtenregeling
 • Veilig incidenten melden,
 • Risico-analyse
 • Infectiepreventie
 • Positie van de Patienttevredenheid
 • Medewerkerstevredenheid
 • Accreditatie
 • Jaarplannen

Praktijkmanager als Leider, Communicator, Sociale vaardigheden

 • Vergadertechniek
 • Taken verdelen
 • Analyse van routing en lay-out, arbeidsstudie van de werkzaamheden
 • Rapporteren aan de praktijkhouder

Leidinggeven en gedrag

 • Competenties van de zorgmanager
 • Management van de werkprocessen
 • Situationeel leidinggeven, motiveren en communiceren
 • Cultuur en cultuuranalyse
 • Medewerkers coachen
 • Leiderschapsstijl en -gedrag
 • Leiderschapstheorieen om u te ondersteunen

Verandermanagement

 • Management van veranderprocessen
 • Veranderingen managen