Opleiding
Ogive - Home

Hoger Praktijkmanager
Zorg & Welzijn
op HBO niveau


Deze opleiding Hoger Praktijkmanager Zorg en Welzijn (op HBO werk en denkniveau) is speciaal ontwikkeld voor praktijkmanagers, toekomstig managers en medewerkers in de Nederlandse Praktijken.

Of te wel voor Huisartsenpraktijken, Tandartspraktijken, fysiotherapiepraktijken- en andere Praktijken.

Tijdens deze boeiende opleiding leert u hoe u een Praktijk kunt managen en kunt laten voldoen aan de eisen van KRT, NVvPM, NVvPO, overheid en verzekeraars.

De zeer praktische invalshoek zorgt tevens voor een optimale aansluiting van de theorie op het dagelijkse Praktijkmanagement.

We spelen in op de actuele en komende ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de gevolgen daarvan voor de Praktijk en de praktijkmanager.

--
Omdat ook wij ons houden aan de overheidsmaatregelen zullen we deze opleiding gewoon starten, maar dan ONLINE.

Wij willen namelijk graag de zorgsector en hun zorgmedewerkers en managers blijven helpen met hun ontwikkeling.

Daarom kunt u gewoon uw lesprogramma ONLINE via E-COLLEGE volgen en met begeleiding werken naar het examen toe.
--praktijk

Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

E-Learning

 

 

Code:1331.221.HPRKZW-M1 (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
Lesdata
19 januari 2022
15 maart
12 april
10 mei
31 mei
14 juni
6 september
4 oktober
1 november
29 november
20 december
Examen 27 januari 2023

Code:1331.222.HPRKZW-M1 (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
Lesdata
15 februari 2022
15 maart
12 april
10 mei
31 mei
14 juni
6 september
4 oktober
1 november
20 december
Examen 27 januari 2023.

Code:1331.223.HPRKZW-M1 (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
Lesdata
8 maart 2022
15 maart
12 april
10 mei
31 mei
14 juni
6 september
4 oktober
1 november
20 december
Examen 27 januari 2023.

Code:1331.224.HPRKZW-M2 (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
Lesdata
14 juni 2022
6 september
4 oktober
1 november
20 december
12 januari 2023
16 februari
16 maart
13 april
25 mei

Examen 2 juni 2023.

Code:1331.224a.HPRKZW-M1 (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
Lesdata
1 december 2022
16 februari 2023
16 maart
13 april
25 mei
21 september
26 oktober
23 november
21 december
11 januari 2024

Examen 26 januari 2024

Code:1331.224b.HPRKZW-M1 (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
Lesdata
12 januari 2023
16 februari
16 maart
13 april
25 mei
21 september
26 oktober
23 november
21 december
11 januari 2024

Examen 26 januari 2024

Code:1331.224c.HPRKZW-M1 (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
Lesdata
2 februar1 2023
16 februari
16 maart
13 april
25 mei
21 september
26 oktober
23 november
21 december
11 januari 2024

Examen 26 januari 2024

2310.202.EPRKZW

Start op:

1 januari
1 februari
1 maart
1 april
1 mei
1 juni
1 juli
1 september
1 oktober
1 november
1 december

Eigen tempo,
eigen route

Examen: jan en juni

 
   
 
   
Looptijd

10 dagen verdeeld over
8 maanden

10.00 uur tot 16.00 uur

 

Opleidingsduur  
 

Afgeronde rechthoek: E

Opleidingsduur

Diploma/certificaat

De opleiding wordt afgesloten met een eindtoets.
Bij voldoende resultaat ontvangt u het gewaardeerde diploma ďHoger Praktijkmanager ZWĒ.

Kosten

Cursusgeld            Ä 2495,- btw vrij

Literatuurkosten            Ä 325,-

Opdrachtbegeleiding      Ä 325,-
Eindtoets
                    € 195,-

 Kosten van het arrangement 10 x Ä 49,- (Zaal, koffie, thee, lunch, fris).
Arrangementskosten vervallen bij online lessen

   

LET op: Brochure aangevraagd?
Kijk ook in uw SPAM-box !

 
 

 
Doelgroep

Managers, adviseurs en medewerkers in de diverse Praktijken die op HBO niveau een gedegen en direct toepasbare kennis op het gebied van Praktijkmanagement willen ontwikkelen.

Doel en opzet van de opleiding

Deze opleiding Hoger Praktijkmanagement Zorg en Welzijn heeft als doel:
1-u een gedegen opleiding te bieden die een landelijk diploma oplevert.
2-u te leren Praktijkmanagement in strategisch, tactisch en operationeel perspectief te plaatsen.

Om dit te bereiken heeft deze opleiding Hoger-Praktijkmanagement Zorg en Welzijn een overzichtelijk en efficiŽnt programma.

Alle essentiŽle themaís waarmee u in de praktijk als Praktijkmanager in Zorg en Welzijn te maken krijgt, komen in deze opleiding aan de orde. In deze opleiding plaatst u voortdurend de relevante management en kwaliteitsconcepten en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.

U gaat ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie. Bovendien wordt veel aandacht besteed aan uw persoonlijke scriptie en de gang van zaken rond het examen.

Uw docent begeleidt u hierin persoonlijk. Een grondige examentraining aan het einde van deze opleiding vormt een belangrijk onderdeel van deze opleiding.

Voorbereiding en studiebelasting

Circa 5 Ė 7 uur per studiebijeenkomst.

Werk en denkniveau

Uw werk- en denkniveau dient minimaal op MBO-plus - HBO niveau te liggen.


Opleiding op HBO werk en denkniveau

In deze opleiding wordt alle tijd besteed aan het vak van de Praktijkmanager.
De deelnemer wordt daarmee zeer gedegen opgeleid in het fantastische vak van Praktijkmanager.

Aanpak

Het programma is zeer actief en praktisch, en afgestemd op de behoeften van Praktijkmanagers en praktijkmedewerkers.

Het programma vindt plaats in een veilige omgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt.

Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk. Hiermee is het mogelijk ook tijdens het programma individueel maatwerk te blijven leveren.

Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding.

Opleidingsduur

De dagopleiding van Hoger Praktijkmanager Zorg en Welzijn duurt ca 9 - 11 maanden en bestaat uit 10 lesdagen (=20 bijeenkomsten) van 10.00 uur tot 16.00 uur.

De opleiding voldoet aan de voorwaarden van:

Sectorplan-plus

Sectorplanplus Zorg en Welzijn


De opleiding is geaccrediteerd door:

KRT (Kwaliteitsgerister Tandartsen)

NVvPo (Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners)

Nederlandse Vereniging van technisch Oogheelkundig Assistenten


Studieprogramma

In deze boeiende opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde. Die voldoen aan de eisen van de Richtlijnen voor KRT en NVvPM.

Praktijkmanager als Organisator, Professional

Wijkgericht werken en samenwerken

 • Ontwikkelingen Zorg en artsenpraktijk
 • Stakeholders
 • Sociale kaart
 • Mededingingswet, Bescherming persoonsgegevens,
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg
 • Overheid, Verzekeraars, Ketenpartners.

Wet en regelgeving

 • Wkkgz, WTZi, ZvW, Mw, WGBO, BIG, AVG, Wet Zorg en Dwang, WMO, WBP

Het werken als praktijkmanager

 • Stapsgewijs werken naar het doel van de Praktijk (strategie) en afspraken maken over hoe er te komen.
 • Rol en meerwaarde van Visie en missie, doelstellingen, waarden, ontwikkelen van strategie en beleid
 • Beleidsplan, jaarverslag
 • Methoden om nieuwe diensten te ontwikkelen.
 • Methoden om de praktijk te onderhouden, te laten groeien of klanten te zoeken. (Groeistrategieën, Boston consulting Groep model, Ansoff, Porter, product levenscycli, SWOT, DESTEP analyse uitvoeren
 • Samenwerken met de Praktijkhouder

Inspelen op Patiënten, wensen en eisen

 • Klantgerichtheid en contact
 • Patiënten voorlichting
 • Bereikbaarheid
 • Samenwerking met zorgverleners
 • Ervaringen, Klachten afhandeling
 • Veiligheid
 • Hygiëne, Privacy
 • Medische middelen en apparatuur.
 • Spoedeisende zorg
 • Diagnose, Medicijnen, behandelingsresultaten
 • Bepalen welke producten en diensten geschikt zijn voor klanten groepen.

De Praktijk structureren, organiseren en beheren

 • Inzetten van ondersteunende functies
 • Privacywetgeving en bescherming persoonsgegevens, gegevensbeheer
 • Medische middelen
 • Instrumentarium en apparatuur
 • Werkzaamheden plannen

Patiënten contact

 • Praktijkinformatie, bereikbaarheid
 • Werven van patiënten

Medisch handelen en zorguitkomsten

 • Triage, NHG-standaarden en overige richtlijnen
 • Diagnostiek
 • Patiëntenvoorlichting
 • Behandelingen, prescriptie
 • Zorguitkomsten

Personeelsmanagement

 • Aannemen, aansturen, samenwerking en coachen
 • Invulling geven aan personeelsbeleid, sollicitatieprocedure, belegeleidingsgesprekken, verzuimbegeleiding
 • Professionaliteitsbevordering
 • Dossiervorming

Financieel management, IT

 • Financiering van de praktijk
 • Zorgverzekeringen
 • Overheid
 • IT effectief inzetten

Kwaliteitsbeheer, veiligheid

 • Kwaliteitssysteem,
 • Systematisch verbeteren
 • Klachtenregeling
 • Veilig incidenten melden,
 • Risico-analyse
 • Infectiepreventie
 • Positie van de Patienttevredenheid
 • Medewerkerstevredenheid
 • Accreditatie
 • Jaarplannen

Praktijkmanager als Communicator, Sociale vaardigheden

 • Vergadertechniek
 • Taken verdelen
 • Analyse van routing en lay-out, arbeidsstudie van de werkzaamheden
 • Rapporteren aan de praktijkhouder

Leidinggeven en gedrag

 • Competenties van de zorgmanager
 • Management van de werkprocessen
 • Situationeel leidinggeven, motiveren en communiceren
 • Cultuur en cultuuranalyse
 • Medewerkers coachen
 • Leiderschapsstijl en -gedrag
 • Leiderschapstheorieen om u te ondersteunen

Verandermanagement

 • Management van veranderprocessen
 • Veranderingen managen