Opleiding

Ogive - Home

Post-hbo Praktijkmananager
Zorg & Welzijn


Deze opleiding Post-HBO Praktijkmanager Zorg en Welzijn is speciaal ontwikkeld voor managers, toekomstig managers en medewerkers in de Nederlandse Praktijken van 20fte en meer, zoals Huisartsenpraktijken, Tandartspraktijken, fysiotherapiepraktijken- en andere Praktijken.
Tijdens deze boeiende opleiding leert u hoe u een Praktijk kunt managen en kunt laten voldoen aan de eisen van overheid en verzekeraars.

Projectmanager C

De functie Praktijkmanager is ingedeeld op 3 niveaus, te weten Praktijkmanager A (schaal 7), Praktijkmanager B (schaal 8) en Praktijkmanager C (schaal 9).

De indeling

 • De functie praktijkmanager A zien we terug binnen een huisartsenpraktijk. De focus ligt op het verrichten van operationele managementtaken binnen vastgestelde kaders en adviseren op operationeel gebied.
 • De functie praktijkmanager B onderscheidt zich van praktijkmanager A door het verrichten van werkzaamheden binnen een groter en/of breder werkterrein (grote praktijk of meerdere praktijken) en het adviseren op operationeel en tactisch gebied.
 • De functie praktijkmanager C onderscheidt zich van praktijkmanager B door het verrichten van werkzaamheden binnen een groot gebied (wijk of regio) en/of multidisciplinair samenwerkingsverband (gezondheidscentrum).
  Geeft hiërarchisch leiding aan doorgaans meer dan 20 fte.
  De focus ligt tevens op het stimuleren van brede samenwerking tussen meerdere praktijken en andere disciplines in de eerste lijn en op het adviseren op tactisch en strategisch gebied.
  De verzekeraar accepteert de functie van Practijkmanager-c. De functie vereist een hbo-diploma op relevant kennisgebied, aangevuld met een post-hbo management opleiding (posthbo Praktijkmanager in zorg en welzijn).


Deze opleiding Post-hbo Praktijkmanager Zorg en Welzijn bevat de onderwerpen zoals die in de functie van Praktijkmanager-C beschreven zijn.


De zeer praktische invalshoek zorgt tevens voor een optimale aansluiting van de theorie op het dagelijkse Praktijkmanagement.


Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

E-Learning

 

 

Code:1331.243c.PHPRKZW-M1 (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
18 juni 2024
27 juni
19 september
10 oktober
21 november
19 december
12 februari 2025
13 maart
17 april
22 mei
Examen 27 juni 2025


Code:1331.246a.HPRKZW-MC (Online)

Lesdata
28 mei 2024
4 juni
11 juni
18 juni
25 juni
30 augustus
4 september
2 oktober
6 november
4 december
Examen 24 januari 2025


Code:1331.246b.HPRKZW-MC (Online)
Lesdata
24 juni 2024
4 september
2 oktober
6 november
4 december
7 februari 2025
14 maart
11 april
16 mei
23 mei
Examen 27 juni 2025
.


Code:1331.246b.HPRKZW-MC (Online)
Lesdata
30 augustus 2024
4 september
2 oktober
6 november
4 december
7 februari 2025
14 maart
11 april
16 mei
23 mei
Examen 27 juni 2025
.

Code:1331.246a.HPRKZW-MC (
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam) )
Lesdata
3 september 2024
15 oktober
5 november
26 november
10 december

12 februari 2025
14 maart
11 april
16 mei
23 mei
Examen 27 juni 2025Code:1331.247a.HPRKZW-MC (Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)
Lesdata
8 oktober 2024
15 oktober
5 november
26 november
10 december
12 februari 2025
7 maart
4 april
2 mei
30 mei
Examen 27 juni 2025[2310.091.EPHPZW]

Start op:

1 januari
1 februari
1 maart
1 april
1 mei
1 juni
1 juli
1 september
1 oktober
1 november
1 december

Eigen tempo, eigen route

 

Examen:

jan en juni

 

 

 

 

 

 

Opleidingsduur

U kunt kiezen voor de dagopleiding:
8 dagen

10.00 uur tot 16.00 uur

 

Opleidingsduur

 

 

Afgeronde rechthoek: E

Opleidingsduur

 

Diploma/certificaat
De opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht.
Bij voldoende resultaat ontvangt u het gewaardeerde certificaat ďPost HBO Praktijkmanager ZWĒ.

 

Kosten (per januari 2024)††††††††††††††

Kosten

Cursusgeld            
€ 4150,- ex btw

Literatuurkosten 
Inclusief

Opdrachtbegeleiding
Inclusief

Examen
1x Inclusief

Scriptiebeoordeling
1x Inclusief

Arrangements- en locatiekosten
Inclusief


Alle bedragen ex btw

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelgroep

Managers, adviseurs en medewerkers in de diverse Praktijken die een gedegen en direct toepasbare kennis op het gebied van Praktijkmanagement willen ontwikkelen en die ook binnen korte tijd een landelijk diploma Post HBO Praktijkmanagement willen behalen.

Doel en opzet van de opleiding

Deze opleiding Post-HBO Praktijkmanagement Zorg en Welzijn heeft als doel:
1-u een gedegen opleiding te bieden die een landelijk diploma oplevert.
2-u te leren Praktijkmanagement in strategisch, tactisch en operationeel perspectief te plaatsen.

Om dit te bereiken heeft deze Post-HBO opleiding Praktijkmanagement Zorg en Welzijn een overzichtelijk en efficiŽnt programma. Alle essentiŽle themaís waarmee u in de praktijk als Praktijkmanager in Zorg en Welzijn te maken krijgt, komen in deze opleiding aan de orde. In deze opleiding plaatst u voortdurend de relevante management en kwaliteitsconcepten en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.
U gaat ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie. Bovendien wordt veel aandacht besteed aan uw persoonlijke scriptie en de gang van zaken rond het examen.

Uw docent begeleidt u hierin persoonlijk. Een grondige examentraining aan het einde van deze opleiding vormt een belangrijk onderdeel van deze opleiding.

Voorbereiding en studiebelasting

Circa 5 Ė 7 uur per studiebijeenkomst.

Vooropleiding

Uw vooropleiding, werk- en denkniveau dient minimaal op HBO niveau of Associate degree te liggen.

Aanpak

Deze opleiding is zeer actief en praktisch, maar volledig afgestemd op de behoeften van Praktijkmanagers en praktijkmedewerkers en het behalen van het diploma Post-HBO Praktijkmanager zorg en welzijn.

De opleiding vindt plaats in een veilige omgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt.

Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk. Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren.

Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal.

Examen en Diploma

De opleiding wordt afgesloten met een onafhankelijk landelijk examen. Bij voldoende resultaat ontvangt u het diploma Post HBO Praktijkmanagement Zorg en Welzijn. Examens in januari of juni .

Opleidingsduur

De dagopleiding van Post-HBO Praktijkmanager Zorg en Welzijn duurt ca 9 - 11 maanden en omvat 8 dagen (=16 bijeenkomsten) van 10.00 uur tot 16.00 uur.

 

 

 

 

Studieprogramma

In deze boeiende opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Module 1: De Praktijk beoefening in de gemeente

 • Ontwikkelingen Zorg en artsenpraktijk
 • Mededingingswet, Bescherming persoonsgegevens,
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg
 • Kwaliteitswet zorginstellingen, KWZ
 • Wet toelating zorginstellingen (WTZi)
 • Wet BIG, BOPZ, WGBO, Wkkgz, WLZWMO, Wkkgz, WTZi, Zvw, Mw,
 • Gedragsregels KNMG
 • Code Gedragsbeïnvloeding
 • Kwaliteitskader medische zorg en voor artsenpraktijken
 • Privacywetgeving
 • Wet klachtrecht Zorgvormen

Externe omgeving van de praktijk

 • Overheid, Verzekeraars, Ketenpartners.

Patiënten markt, wensen en eisen

 • Kwaliteit, Personeel
 • Klantgerichtheid en contact
 • Patiënten voorlichting
 • Bereikbaarheid
 • Samenwerking met zorgverleners
 • Ervaringen, Klachten afhandeling
 • Veiligheid
 • Hygiëne, Privacy
 • Medische middelen en apparatuur.
 • Spoedeisende zorg
 • Diagnose, Medicijnen, behandelingsresultaten
 • Bepalen welke producten en diensten geschikt zijn voor klanten groepen.

Interne omgeving
Praktijkorganisatie

 • Visie en missie, doelstellingen, waarden, ontwikkelen van strategie en beleid
 • Beleidsplan, jaarverslag
 • De organisatie van de artsenpraktijk en ondersteunende functies
 • Methoden om als praktijk te besluiten om te groeien, diensten te ontwikkelen of nieuwe klanten te zoeken. (Groeistrategieën, Boston consulting Groep model, Ansoff, Porter, product levenscycli, SWOT, DESTEP analyse uitvoeren

Patiënten contact

 • Praktijkinformatie, bereikbaarheid
 • Werven van patiënten

Medisch handelen en zorguitkomsten

 • Triage, NHG-standaarden en overige richtlijnen
 • Diagnostiek
 • Patiëntenvoorlichting
 • Behandelingen, prescriptie
 • Zorguitkomsten

Beheer van de praktijk

 • Privacywetgeving en bescherming persoonsgegevens, gegevensbeheer
 • Medische middelen
 • Instrumentarium en apparatuur

Personeelsmanagement

 • Aannemen, aansturen en coachen
 • Professionaliteitsbevordering
 • Dossiervorming

Meten en verbeteren

 • Kwaliteitssysteem, samenwerking, systematisch verbeteren, klachtenregeling
 • Veilig incidenten melden, risico-analyse
 • Patiënt-ervaringen verwerken
 • Infectiepreventie

Module 2: Communicatieve vaardigheden

 • Competenties van de zorgmanager
 • Management van de werkprocessen
 • Taakverdeling, leiderschapsstijl
 • Communicatie-analyse, analyse van routing en lay-out, arbeidsstudie van de werkzaamheden
 • Personeelsmanagement, werving en selectie, beoordelen en ontwikkelen, competentiemanagement (basis)
 • Rapporteren aan de praktijkhouder

Leidinggeven en gedrag

 • Situationeel leidinggeven, motiveren en communiceren
 • Cultuur en cultuuranalyse
 • Gedrag en rollen van de manager
 • Coachen
 • Leiderschapsstijl en -gedrag
 • Zelfsturende Zorgteams
 • Leiderschapstheorieen, Blake en Mouton, Hersey en blanchard, Mc Gregor, Reddin, Mintzberg, Heijnsdijk, Galbraith, Lawrence en Lorsch, Maslov, Harrison, Handy, McGregor, Covey, Collins, niveau 5 leiderschap

Verandermanagement

 • Management van veranderprocessen
 • Veranderingen managen