.

Opleiding

Ogive opleidingen- Home

Basisopleiding Personeelsmanagement HRM


Je bent personeelsmedewerker of beginnend personeelsmedewerker en je wilt jezelf graag ontwikkelen in personeelsmanagement.

 

Binnen de organisatie wordt verwacht dat je de meest essentiele kennis hebt van de rol van de personeelsafdeling, werving en selectie, gesprekscyclus, personeelsinstrumenten, , OR, administratieve en juridische processen, arbeidsovereenkomst en arbeidsrecht.

Tijdens deze boeiende opleiding leer je de meest essentiele onderwerpen voor je functie als personeelsmedewerker.


Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

E-Learning


Online, Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
1361.233.BHRMabc

Startdata op

15 september 2024
2310.091.E-BHRM
Start op:

1 januari
1 februari
1 maart
1 april
1 mei
1 juni
1 juli
1 september
1 oktober
1 november
1 december.

Eigen tempo, eigen route

Examen: jan en juni

 

 

 

 Opleidingsduur

Dagopleiding:

6 dagen
10.00 uur tot 16.00 uurOpleidingsduur

 

Afgeronde rechthoek: E

Opleidingsduur

Afronding

Bij voldoende resultaat ontvangt u het certificaat Basisopleiding Personeelsmanagement.

Kosten
 

Cursusgeld            
1890,- btw vrij

Literatuurkosten         
225,-

Coaching scriptie / examen

€ 325,-

 

Examenkosten
195,-

Bij online zijn arrangementskosten niet van toepassing.

Arrangement (All you can eat and drink lunch, Koffie, thee) per dag
€ 24,50
Locatiekosten per dag
€ 39,50

 

 


LET op: Brochure aangevraagd?
Kijk ook in uw SPAM-box !

 

 

Andere mensen hadden ook belangstelling voor
Hoger Personeelsmanagement HRM

Helder rapporteren

 


Doelgroep

Medewerkers die de basisbeginselen van personeelsmanagement willen leren.

Doel en opzet

De basisopleiding personeelsmanagement HRM biedt de meest essentiële basiskennis en vaardigheden aan binnen het vakgebied.

Door de zeer praktische invalshoek vindt een optimale aansluiting plaats van de theorie op de dagelijkse praktijk.

Tijdens de opleiding maakt u een aantal praktijkopdrachten, waarmee u zelf actief aan de slag gaat.

De resultaten worden door de ervaren docent uitvoerig besproken.

Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 2 tot 5 uur per studiebijeenkomst.

Werk- en denkniveau

MBO+ / HBO werk en denkniveau.

Aanpak

Deze opleiding is zeer actief en praktisch, en volledig afgestemd op de behoeften van de deelnemers.

Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk.

Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren.

Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding.
Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal.

 

Opleidingsduur

De dagopleiding van Basisopleiding Personeelsmanagement HRM duurt circa 5 tot 7 maanden en omvat 6 dagen (=12 bijeenkomsten) van 10.00 uur tot 16.00 uur.Studieprogramma


In deze boeiende opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Introductie

 • Positiebepaling personeelszaken
 • Wat is personeelswerk
 • Ontwikkelingen in het personeelswerk
 • De personeelsafdeling
 • Rol van de personeelsfunctionaris
 • De personeelsinstrumenten
 • HR-cyclus
 • Arbo
 • Performancegericht HRM

Het personeelssysteem en -handboek

 • Rol en toegevoegde waarde van een personeelshandboek
 • Werken naar een voortdurende verbetering van de personeelsresultaten
 • Procedures opstellen
 • Flowcharts maken
 • Kiezen, invoeren en beheren van een personeelssysteem
 • Updaten en onderhouden beoordelingssysteem en personeelshandboek

Meten en sturen van personeelskwaliteit

 • Methoden en technieken
 • Werken met prestatie-indicatoren (KPI’s)
 • Verbeteringen signaleren en invoeren

Werving en selectie

 • Functiespecificaties opstellen
 • Het maken van vacatureteksten;
 • Wervingstraject opzetten
 • Kandidaten selecteren
 • Uitvoeren van een voorselectie aan de hand van harde selectiecriteria;
 • Selectiegesprek uitvoeren
 • De administratieve afhandeling van het sollicitatie proces richting sollicitanten en/of bureaus;
 • Het initiëren en optimaliseren van wervingsacties;
 • Het scannen van de arbeidsmarkt via social media en monitoren van marktontwikkelingen;
 • Netwerken met potentiële sollicitanten via social media, scholen en nieuwe wervingskanalen.

Doorstroom en ontwikkeling van personeel

 • Plannen en organiseren van opleidingen en nascholing;
 • Beschikbare subsidies die hiervoor zijn gesteld.

Functieprofielen en loongebouw opstellen

 • Referentiefuncties gebruiken
 • Loongebouw vormgeven

Administratie

 • Verwerken van de periodieke salarismutatie (4-weeklonen en maandlonen)
 • Personeelsadministratie- en registratie, waaronder de salarismutaties, pensioenadministratie, en verzuimadministratie.
 • Parate kennis van wettelijke vereisten omtrent salarissen/beloningen en cao diverse sectoren. Herkennen van periodieke relevante wijzigingen.   
 • Het controleren van de wekelijkse urenverantwoordingen van medewerkers (tijdigheid en volledigheidscontrole)
 • Administratieve afhandeling van de beoordelingscyclus, bonus- en salarissen.

Personeelsdossier

 • Beheren en samenstellen van personeelsdossiers/personeelsmutaties;
 • Het adviseren, begeleiden en informeren, maar ook het ondersteunen van medewerkers op het gebied van arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid;
 • Verwerken van mutaties ten aanzien van in-, door- en uitstroom;
 • Contact houden met de Arbodienst en het begeleiden van ziekteverzuim, ziek- en herstelmeldingen;

Informatisering

 • Personeelsinformatiesystemen.

Rapportages

 • Het periodiek opstellen van rapportages omtrent urenverantwoording (tijdigheid), ziekteverzuim, loonsom per FTE, demografische samenstellingen per afdeling/totaal.
 • Periodieke kosten-batenanalyses omtrent inleners (binnen-en buitendienstmedewerkers)
 • Opstellen maandelijkse rapportage ten aanzien van verlof, verzuim en overuren t.b.v. de directie;

Wet en regelgeving

 • kennis van de regelgeving rondom de Wet Verbetering Poortwachter, Ziektewet en WAZO.
 • Het verschaffen van informatie en beantwoorden van vragen van medewerkers en leidinggevenden over de diverse regelingen;
 • Bijhouden van pensioenregelingen.