Opleiding

Ogive opleidingen- Home

Basisopleiding Personeelsmanagement


Deze basisopleiding Personeelsmanagement is speciaal ontwikkeld voor personeelsmedewerkers of die dat graag willen leren.

Tijdens deze boeiende opleiding leert u de basisprincipes van personeelswerk.

De zeer praktische invalshoek zorgt tevens voor een optimale aansluiting van de theorie op het dagelijkse personeelswerk.

We spelen in op de actuele wetgeving en de rol van de moderne personeelsmedewerker in de organisatie.

---

Omdat ook wij ons houden aan de overheidsmaatregelen zullen we, ook zolang er corona overheidsmaatregelen gelden, deze opleiding gewoon starten, maar dan ONLINE.

Wij willen namelijk graag uw sector en hun medewerkers en managers blijven helpen met hun ontwikkeling.

Daarom kunt u gewoon uw lesprogramma ONLINE via E-COLLEGE volgen en met begeleiding werken naar het examen toe.
Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

E-LearningOnline, Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
1361.214.HRMabc

Lesdata

17 januari 2022
25 april
30 mei
27 juni
12 september
10 oktober
14 november
19 december
Examen
27 januari 2023

Online, Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
1361.215.HRMabc

Lesdata

14 februari 2022
25 april
30 mei
27 juni
12 september
10 oktober
14 november
19 december
Examen
27 januari 2023.
2310.091.E-BHRM
Start op:

1 januari
1 februari
1 maart
1 april
1 mei
1 juni
1 juli
1 september
1 oktober
1 november
1 december.

Eigen tempo, eigen route

Examen: jan en juni

 

 

 

 Opleidingsduur

Dagopleiding:

6 dagen
10.00 uur tot 16.00 uurOpleidingsduur

 

Afgeronde rechthoek: E

Opleidingsduur

Diploma/certificaat

De opleiding wordt afgesloten met een examen.

Bij voldoende resultaat ontvangt u het gewaardeerde diploma 'Basisopleiding Personeel en Organisatie'.

Kosten (per januari 2020) 

Cursusgeld            € 1490,- btw vrij

Literatuurkosten          € 175,-

Examenkosten             € 195,-

 Kosten van het arrangement 6 x € 49,- (Zaal, koffie, thee, lunch, fris)
PS: Wanneer de lesdagen via online plaatsvinden worden de relevante arrangementskosten na afloop van de opleiding terugbetaald.

 

 

LET op: Brochure aangevraagd?
Kijk ook in uw SPAM-box !

 

 

Andere mensen hadden ook belangstelling voor
HBO Personeelsmanagement

Helder rapporteren

 


Doelgroep

Medewerkers die de basisbeginselen van personeelsmanagement willen leren.

Doel en opzet

De basisopleiding personeelsmanagement biedt de meest essentiële basiskennis en vaardigheden aan binnen het vakgebied.

Door de zeer praktische invalshoek vindt een optimale aansluiting plaats van de theorie op de dagelijkse praktijk.

Tijdens de opleiding maakt u een aantal praktijkopdrachten, waarmee u zelf actief aan de slag gaat.

De resultaten worden door de ervaren docent uitvoerig besproken.

Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 2 tot 5 uur per studiebijeenkomst.

Werk- en denkniveau

MBO+ / HBO werk en denkniveau.

Aanpak

Deze opleiding is zeer actief en praktisch, en volledig afgestemd op de behoeften van de deelnemers.

Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk.

Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren.

Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding.
Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal.

Examen en Diploma

Het examen bestaat naar keuze uit een:
1-schriftelijk examen
2-scriptie.

Opleidingsduur

De dagopleiding van Basisopleiding Personeel en Organisatie duurt circa 5 tot 7 maanden en omvat 6 dagen (=12 bijeenkomsten) van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Locatie
Zolang er corona overheidsmaatregellen gelden, vinden de lesdage online plaats om de veiligheid van de deelnemers te garanderen.

Wanneer we van de overheid "groen" licht hebben, dan vinden de lesdagen plaats op een locatie die ook corona veilig is. met voldoende ruimte.


Studieprogramma

In deze boeiende opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Introductie

 • Positiebepaling personeelszaken
 • Wat is personeelswerk
 • Ontwikkelingen in het personeelswerk
 • De personeelsafdeling
 • Rol van de personeelsfunctionaris
 • De personeelsinstrumenten
 • HR-cyclus
 • Arbo
 • Performancegericht HRM.

Het personeelssysteem en -handboek

 • Rol en toegevoegde waarde van een personeelshandboek
 • Werken naar een voortdurende verbetering van de personeelsresultaten
 • Procedures opstellen
 • Flowcharts maken
 • Kiezen, invoeren en beheren van een personeelssysteem
 • Updaten en onderhouden beoordelingssysteem en personeelshandboek

Meten en sturen van personeelskwaliteit

 • Methoden en technieken
 • Werken met prestatie-indicatoren (KPI’s)
 • Verbeteringen signaleren en invoeren

Werving en selectie

 • Functiespecificaties opstellen
 • Het maken van vacatureteksten;
 • Wervingstraject opzetten
 • Kandidaten selecteren
 • Uitvoeren van een voorselectie aan de hand van harde selectiecriteria;
 • Selectiegesprek uitvoeren
 • De administratieve afhandeling van het sollicitatie proces richting sollicitanten en/of bureaus;
 • Het initiëren en optimaliseren van wervingsacties;
 • Het scannen van de arbeidsmarkt via social media en monitoren van marktontwikkelingen;
 • Netwerken met potentiële sollicitanten via social media, scholen en nieuwe wervingskanalen.

Doorstroom en ontwikkeling van personeel

 • Plannen en organiseren van opleidingen en nascholing;
 • Beschikbare subsidies die hiervoor zijn gesteld.

Functieprofielen en loongebouw opstellen

 • Referentiefuncties gebruiken
 • Loongebouw vormgeven

Administratie

 • Verwerken van de periodieke salarismutatie (4-weeklonen en maandlonen)
 • Personeelsadministratie- en registratie, waaronder de salarismutaties, pensioenadministratie, en verzuimadministratie.
 • Parate kennis van wettelijke vereisten omtrent salarissen/beloningen en cao diverse sectoren. Herkennen van periodieke relevante wijzigingen.   
 • Het controleren van de wekelijkse urenverantwoordingen van medewerkers (tijdigheid en volledigheidscontrole)
 • Administratieve afhandeling van de beoordelingscyclus, bonus- en salarissen.

Personeelsdossier

 • Beheren en samenstellen van personeelsdossiers/personeelsmutaties;
 • Het adviseren, begeleiden en informeren, maar ook het ondersteunen van medewerkers op het gebied van arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid;
 • Verwerken van mutaties ten aanzien van in-, door- en uitstroom;
 • Contact houden met de Arbodienst en het begeleiden van ziekteverzuim, ziek- en herstelmeldingen;

Informatisering

 • Personeelsinformatiesystemen.

Rapportages

 • Het periodiek opstellen van rapportages omtrent urenverantwoording (tijdigheid), ziekteverzuim, loonsom per FTE, demografische samenstellingen per afdeling/totaal.
 • Periodieke kosten-batenanalyses omtrent inleners (binnen-en buitendienstmedewerkers)
 • Opstellen maandelijkse rapportage ten aanzien van verlof, verzuim en overuren t.b.v. de directie;

Communicatieve vaardigheden

 • Interpersoonlijke communicatie
 • Interviewvaardigheden
 • Het geven van feedback
 • Communicatie bevorderen

Adviesvaardigheden

 • Wat is een advies
 • Het adviestraject en -acceptatie
 • Eigenschappen en vaardigheden van een adviseur
 • Adviesstijlen en -strategieën

Rapporteren

 • Presentatietechniek
 • Mondeling en schriftelijk presenteren van de kwaliteitsrapportages

Wet en regelgeving

 • kennis van de regelgeving rondom de Wet Verbetering Poortwachter, Ziektewet en WAZO.
 • Het verschaffen van informatie en beantwoorden van vragen van medewerkers en leidinggevenden over de diverse regelingen;
 • Bijhouden van pensioenregelingen.