Opleiding

Ogive opleidingen- Home

Basisopleiding Personeelsmanagement HRM


De praktische Basisopleiding Personeelsmanagement HRM is een praktijkgerichte personeelsmanagement opleiding die erop gericht is om helder en duidelijk de meest essentiële basiskennis en vaardigheden binnen personeelsmanagement aan te bieden. 

De zeer praktische invalshoek zorgt tevens voor een toepassing van de theorie op de dagelijkse HRM praktijk. Daarbij komt in deze opleiding Basis Personeelsmanagement HRM ook de moderne dienstverlening uitgebreid aan bod.
En vindt een optimale aansluiting plaats van de theorie op de dagelijkse praktijk.Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

E-Learning


Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
Code: 1066.202.BHRM

Startdatum
13 februari 2020

Lesdata
13 februari 2020
30 april
11 juni
17 september
8 oktober
10 december

Examen
januari 2021

Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
Code: 1066.203.BHRM

Startdatum
12 maart 2020

Lesdata
12 maart 2020
30 april
11 juni
17 september
8 oktober
10 december

Examen
januari 2021

Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
Code: 1066.204.BHRM

Startdatum
9 april 2020

Lesdata
9 april 2020
30 april
11 juni
17 september
8 oktober
10 december

Examen
januari 2021

Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
Code: 1066.205.BHRM

Startdatum
17 september 2020

Lesdata
17 september 2020
8 oktober
10 december
21 januari 2021
11 februari
11 maart

Examen
april 2021

Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
Code: 1066.206.BHRM

Startdatum
21 januari 2021

Lesdata
21 januari 2021
11 februari
11 maart
15 april
20 mei
17 juni

Examen
juni 2021

2310.091.E-BHRM
Start op:

1 januari
1 februari
1 maart
1 april
1 mei
1 juni
1 juli
1 september
1 oktober
1 november
1 december.

Eigen tempo, eigen route

Examen: jan en juni

 

 

 

 Opleidingsduur

U kunt kiezen voor de dagopleiding:
6 dagen
10.00 uur tot 16.00 uurOpleidingsduur

 

Afgeronde rechthoek: E

Opleidingsduur

U kunt ook kiezen voor E-learning:
12 E-learning sessies
Optie: 2 coachings sessies

Diploma/certificaat

De opleiding wordt afgesloten met naar keuze een examen of scriptie.
Bij voldoende resultaat ontvangt u het gewaardeerde diploma basisvaardigheden personeelsmanagement.

Kosten (per januari 2020) 

Cursusgeld            € 1090,- btw vrij

Literatuurkosten          € 225,-

Opdrachtbegeleiding +
examenkosten             € 225,-

 Kosten van het arrangement 6 x € 48,- (Zaal, koffie, thee, lunch, fris)
Arrangementskosten examen €48

 

 

 

 

 

 

 

 Andere mensen hadden ook belangstelling voor
HBO Personeelsmanagement

 

Helder rapporteren

 

 

 


Doelgroep

Personeelsfunctionarissen/ managers en alle medewerkers die een gedegen, praktische en direct toepasbare basiskennis op het gebied van basis vaardigheden personeelsmanagement willen ontwikkelen.

Doel en opzet van de opleiding

De basisopleiding personeelsmanagement biedt een totaaloverzicht en de meest essentiële kennis en vaardigheden die binnen personeelsmanagement een rol spelen.
Door de zeer praktische invalshoek vindt een optimale aansluiting plaats van de theorie op de dagelijkse praktijk. Tijdens de opleiding maakt u een aantal opdrachten, waarmee u zelf actief aan de slag gaat. De resultaten worden door de ervaren docent uitvoerig besproken.


In deze opleiding plaatst u voortdurend de relevante management en personeelsmanagement concepten en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.

U gaat ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie. Bovendien wordt veel aandacht besteed aan uw persoonlijke scriptie en de gang van zaken rond het examen.
Uw docent begeleidt u hierin persoonlijk. Een grondige examentraining aan het einde van deze opleiding vormt een belangrijk onderdeel van deze opleiding. 

Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 5 – 7 uur per studiebijeenkomst.

Vooropleiding

Uw vooropleiding dient minimaal op MBO of HBO niveau te liggen.

Aanpak

Deze opleiding is zeer actief en praktisch, maar volledig afgestemd op de behoeften van personeelsmedewerkers en –managers en het behalen van het diploma basis  personeels management. De opleiding vindt plaats in een veilige omgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt. Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk. Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren.

Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal.

Examen en Diploma

De opleiding wordt afgesloten met een onafhankelijk landelijk examen. Bij voldoende resultaat ontvangt u het diploma Basis personeelsmanagement. Examens in januari of juni.

Opleidingsduur

De dagopleiding van Basis Personeelsmanagement duurt ca 7 - 11 maanden en omvat 6 dagen (=18 bijeenkomsten) van 10.00 uur tot 16.00 uur.


Studieprogramma

In deze boeiende opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Introductie

 • Positiebepaling personeelszaken
 • Wat is personeelswerk
 • Ontwikkelingen in het personeelswerk
 • De personeelsafdeling
 • Rol van de personeelsfunctionaris
 • De personeelsinstrumenten
 • HR-cyclus
 • Arbo
 • Performancegericht HRM


Het personeelssysteem en -handboek

 • Rol en toegevoegde waarde van een personeelshandboek
 • Werken naar een voortdurende verbetering van de personeelsresultaten
 • Procedures opstellen
 • Flowcharts maken
 • Kiezen, invoeren en beheren van een personeelssysteem
 • Updaten en onderhouden beoordelingssysteem en personeelshandboek


Meten en sturen van personeelskwaliteit

 • Methoden en technieken
 • Werken met prestatie-indicatoren (KPI’s)
 • Verbeteringen signaleren en invoeren


Werving en selectie

 • Functiespecificaties opstellen
 • Het maken van vacatureteksten;
 • Wervingstraject opzetten
 • Kandidaten selecteren
 • Uitvoeren van een voorselectie aan de hand van harde selectiecriteria;
 • Selectiegesprek uitvoeren
 • De administratieve afhandeling van het sollicitatie proces richting sollicitanten en/of bureaus;
 • Het initiëren en optimaliseren van wervingsacties;
 • Het scannen van de arbeidsmarkt via social media en monitoren van marktontwikkelingen;
 • Netwerken met potentiële sollicitanten via social media, scholen en nieuwe wervingskanalen.


Doorstroom en ontwikkeling van personeel

 • Plannen en organiseren van opleidingen en nascholing;
 • Beschikbare subsidies die hiervoor zijn gesteld.


Functieprofielen en loongebouw opstellen

 • Referentiefuncties gebruiken
 • Loongebouw vormgeven


Administratie

 • Verwerken van de periodieke salarismutatie (4-weeklonen en maandlonen)
 • Personeelsadministratie- en registratie, waaronder de salarismutaties, pensioenadministratie, en verzuimadministratie.
 • Parate kennis van wettelijke vereisten omtrent salarissen/beloningen en cao diverse sectoren. Herkennen van periodieke relevante wijzigingen.   
 • Het controleren van de wekelijkse urenverantwoordingen van medewerkers (tijdigheid en volledigheidscontrole)
 • Administratieve afhandeling van de beoordelingscyclus, bonus- en salarissen.


Personeelsdossier

 • Beheren en samenstellen van personeelsdossiers/personeelsmutaties;
 • Het adviseren, begeleiden en informeren, maar ook het ondersteunen van medewerkers op het gebied van arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid;
 • Verwerken van mutaties ten aanzien van in-, door- en uitstroom;
 • Contact houden met de Arbodienst en het begeleiden van ziekteverzuim, ziek- en herstelmeldingen;


Informatisering

 • Personeelsinformatiesystemen.


Rapportages

 • Het periodiek opstellen van rapportages omtrent urenverantwoording (tijdigheid), ziekteverzuim, loonsom per FTE, demografische samenstellingen per afdeling/totaal.
 • Periodieke kosten-batenanalyses omtrent inleners (binnen-en buitendienstmedewerkers)
 • Opstellen maandelijkse rapportage ten aanzien van verlof, verzuim en overuren t.b.v. de directie;


Communicatieve vaardigheden

 • Interpersoonlijke communicatie
 • Interviewvaardigheden
 • Het geven van feedback
 • Communicatie bevorderen


Adviesvaardigheden

 • Wat is een advies
 • Het adviestraject en -acceptatie
 • Eigenschappen en vaardigheden van een adviseur
 • Adviesstijlen en -strategieën


Rapporteren

 • Presentatietechniek
 • Mondeling en schriftelijk presenteren van de kwaliteitsrapportages


Wet en regelgeving

 • kennis van de regelgeving rondom de Wet Verbetering Poortwachter, Ziektewet en WAZO.
 • Het verschaffen van informatie en beantwoorden van vragen van medewerkers en leidinggevenden over de diverse regelingen;
 • Bijhouden van pensioenregelingen.