Hoger Personeelsmanagement-HRM
HBO niveau


Hoger Personeelsmanagement-HRM HBO niveau

Je werkt in het HR gebied op een afdeling of als (interne) HR business partner of -adviseur in een organisatie. Je wilt je HR-kennis uitbreiden of bevestigen waarbij je wilt leren om op strategisch, tactisch en operationeel met het management de meest essentiele onderwerpen af te stemmen. Je wilt ook een uitstekende bijdrage leveren aan de organisatie, die voortdurend moet voldoen aan eisen en verwachtingen van klanten, overheid en verzekeraars.

Deze praktische opleiding Hoger Personeelsmanagement-HRM is speciaal op HBO-werk- en denkniveau ontwikkeld voor de bovenstaande HRM professional die de meest actuele HRM ontwikkelingen direct in de dagelijkse praktijk wil toepassen.
HBO Personeelsmanagement

Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

Avond

E-Learning

     

Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
1361.233.HRMabc

Lesdata
9 oktober 2023
31 oktober
28 november
12 december
23 januari 2024
30 januari
27 februari
2 april

Examen 26 april 2024

Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
1361.234.HRM
bca
Lesdata
12 december 2023
23 januari 2024
30 januari
27 februari
2 april
23 april
7 mei
28 mei
Examen 28 juni 2024


Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
1361.241.HRM
abc
Lesdata
23 april 2024
7 mei
28 mei
18 juni
3 september
1 oktober
12 november
10 december
Examen 24 januari 2025

Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
1361.242.HRM
bca
Lesdata
18 juni 2024
3 september
1 oktober
12 november
10 december
21 januari 2025
18 februari
18 maart
Examen 25 april 2025

   
     
 

Ogive - Dag opleidingsduur

Opleidingsduur

8 dagen
10.00 uur tot 16.00 uur

Ogive - Avond opleidingsduur

Opleidingsduur

 

Ogive - ELearning opleidingsduur

Opleidingsduur

Ogive - Diploma-certificaat

Diploma/certificaat

De opleiding wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt u het gewaardeerde diploma HRM Personeelsmanagement op HBO-niveau

Ogive - Kosten

Kosten †

Cursusgeld            
€ 1890,- btw vrij

Literatuurkosten         
€ 325,-

Opdrachtbegeleiding          
€ 315,-

Examen
€ 195,-

Bij online zijn arrangementskosten niet van toepassing.

Wanneer er lessen op locatie worden verzorgd:
Arrangement (lunch, Koffie, thee) per dag
€ 24,50
Locatiekosten per dag
€ 39,50


 

 

LET op: Brochure aangevraagd?
Kijk ook in uw SPAM-box !Doelgroep

Managers, adviseurs en medewerkers die een gedegen en direct toepasbare kennis op het gebied van personeelsma-nagement willen ontwikkelen.

Doel en opzet van de opleiding

Doel
Deze opleiding Hoger Personeels-management HRM heeft als doel:
U te leren personeelsmanagement in strategisch, tactisch en operationeel perspectief te plaatsen.

Opzet

De opleiding is praktijkgericht en overzichtelijk opgezet. Alle essentiële thema’s waarmee u in de praktijk als personeelsmanager te maken krijgt, komen in deze opleiding uitgebreid aan de orde.

In deze opleiding plaatst u voortdurend de relevante management, personeelsconcepten en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.
U gaat ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie.

Bovendien wordt veel aandacht besteed aan uw persoonlijke scriptie en de gang van zaken rond het examen.

Een grondige voorbereiding van het examen aan het einde van deze opleiding vormt een belangrijk onderdeel van deze boeiende opleiding.


Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 4 – 7 uur per lesdag.


Vooropleiding

HBO werk- of denkniveau.

Methode

Wij maken in deze opleiding hrm gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk. Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren. 

Aanpak

Deze opleiding is zeer actief en praktisch, maar volledig afgestemd op de behoeften van personeelsfunctionarissen en –managers.

De opleiding vindt plaats in een veilige omgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt.

Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal.

 

 
Opleidingsprogramma

Module Strategisch HRM / Personeelsmanagement en personeelsbeleid

 • Strategie, structuur en (organisatie)cultuur
 • Strategisch HRM / personeelsbeleid koppelen aan visie op leidinggeven
 • Kengetallen en stuurgetallen (in- en extern) en prestatie-indicatoren
 • Rol HRM in strategie, structuur en cultuur
 • Opleidingsbeleid, managementdevelopment in professionele, hierarchische, familie en adhoc organisaties
 • Toepassingen in situaties zoals reorganisaties, verandertrajecten, fusie/overnames, holding/concern, Shared Service Centre, matrix, projectmatig werken, internationaal werkende organisaties.
 • Rol personeelsmanager als adviseur, staf, intermediair, expert, specialist, coordinator tijdens management development en diversity
 • Human Resources accounting.
 • Rol personeelsmanagement en integrale kwaliteitszorg
 • Gebruikmaken van competentiemanagement, shared service centre en human resource accounting
 • Structuur voor coaching / mentorschap / intervisie
 • Diversiteit, diversiteitsbeleid
 • Persoonlijke stijl Personeelsmanager
 • Functiegerelateerde activiteiten en verwachtingen aan de personeelsmanager/ functionaris
 • Diverse denkrichtingen in de organisatie en managementtheorie, o.a. leiderschapstheorie, verandermanagementheorie, organistietheorie, lerende organisaties

Personele doelen en personeelsbeleid

 • Ontwikkelen HRM/personeelsbeleid, op strategisch, tactisch en operationeel niveau
 • Personele of sociale doelen binnen de organisatie
 • Formuleren personele hoofd- en afgeleide doelen en afstemmen met het strategisch beleid
 • Beleidskeuzes op een eenvoudige manier uitwerken
 • Sociaal/personeelsbeleid veranderen en begeleiden
 • Personeelsadministratie

Module Personeelsplanning en personeelsontwikkeling

 • Personeelsplan opstellen
 • Taken en functies formuleren
 • Taak- en functieanalyse vertalen in functie- en competentieprofielen?
 • Competentiemanagement gebruiken bij beoordeling en loopbaanontwikkeling.
 • Organisatiebehoefte vertalen in een plan van inzet
 • Vacature opstellen aan de hand van een profielschets en een beloningssystematiek

Werving en selectie

 • W&S strategie opzetten met netwerken, sociale platforms, gedrukte media
 • Ontwerpen van W&S proces, van functievorming t/m introductie
 • Toestbare selectiecriteria opzetten
 • Toepassen W&S technieken in de praktijk
 • Afstemming W&S op arbeidsmarkt
 • Interne en externe werving en selectie procedures, gesprekken en technieken
 • Kandidaatsselectie onderbouwen en evalueren
 • Introductieprogramma ontwikkelen, incl coahng, mentor, intervisie

Personeelsontwikkeling

 • Ontwerpen van een organisatiebrede beoordelings- en functioneringsstructuur
 • Toepassing in professionele, hierarchische, familie en adhoc organisaties
 • Vertalen van het strategisch HRM beleid naar taak- en funcies en -profielen
 • Opstellen van competentieprofielen
 • Opzetten van een Management Development programma
 • Relatie tussen functieclassificatie en belonen en tussen motivatietheorie en beloningswijze
 • Verband tussen leiderschapsstijl en motivatie
 • Opleiding en scholing.
 • Beëindiging dienstverband

Module Personeelsbeoordeling en beloning

 • Relatie tussen organisatiedoelen, strategisch personeelsbeleid, functieclassificatie en beloningssystemen
 • Primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden
 • Beoordelingsgesprek voeren
 • Beloningssystemen, arbeidsvoorwaarden, cafetariamodel
 • Verband tussen de functieclassificatie en beloning
 • Beloning en motivatie van medewerkers

Diversiteit

 • Opzetten diversiteitsbeleid
 • Wet en regelgeving
 • Inspelen op de behoeften van specifieke categoriën werknemers binnen de organisatie bijvoorbeeld kinderopvang, lactatieruimtes, facilititeiten, opleiding en training,..
 • Wettelijke bepalingen van toepassing op het arbeidsrecht en op arbeidsovereenkomsten
 • Ontwikkelingen van sociale wetgeving en de volksverzekering
 • Overleggen binnen de wettelijk verplichte vormen van inspraak, zoals ondernemingsraad
 • Outplacement methoden

Examenvoorbereiding