Hoger Personeelsmanagement-HRM
HBO niveau


Hoger Personeelsmanagement-HRM HBO niveau

Je werkt in het HR gebied op een afdeling of als (interne) HR business partner of -adviseur in een organisatie. Je wilt je HR-kennis uitbreiden of bevestigen waarbij je wilt leren om op strategisch, tactisch en operationeel met het management de meest essentiele onderwerpen af te stemmen.
Je wilt ook een uitstekende bijdrage leveren aan de organisatie, die voortdurend moet voldoen aan eisen en verwachtingen van klanten, overheid en verzekeraars.


De opleiding Hoger Personeelsmanagement-HRM voldoet volledig aan het nieuwste examenprogramma van de Nemas/Associatie.

 

HBO Personeelsmanagement

Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

Avond

E-Learning

     

Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
1361.232c.HRMabc

Lesdata
9 oktober 2023
31 oktober
28 november
12 december
23 januari 2024
30 januari
27 februari
2 april
Examen 26 april 2024

Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
1361.233.HRM
bca
Lesdata
12 december 2023
23 januari 2024
30 januari
27 februari
2 april
23 april
7 mei
28 mei
Examen 28 juni 2024.

Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
1361.241.HRM
abc
Lesdata
23 april 2024
7 mei
28 mei
18 juni
3 september
1 oktober
12 november
10 december
Examen 24 januari 2025

Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
1361.241.HRM
bca
Lesdata
18 juni 2024
3 september
1 oktober
12 november
10 december
21 januari 2025
18 februari
18 maart
Examen 25 april 2025


   
     
 

Ogive - Dag opleidingsduur

Opleidingsduur

8 dagen
10.00 uur tot 16.00 uur

Ogive - Avond opleidingsduur

Opleidingsduur

 

Ogive - ELearning opleidingsduur

Opleidingsduur

Ogive - Diploma-certificaat

Diploma/certificaat

De opleiding wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt u het gewaardeerde diploma HRM Personeelsmanagement op HBO-niveau.

Ogive - Kosten

Kosten †

Cursusgeld            
€ 1890,- btw vrij

Studiematerialen         
€ 325,-

Coaching          
€ 315,-

Examen
€ 195,-

Bij online zijn arrangementskosten niet van toepassing.

Optioneel
Wanneer er lessen op locatie worden verzorgd:
Arrangement (lunch, Koffie, thee) per dag
€ 24,50
Locatiekosten per dag
€ 39,50


 

 

LET op: Brochure aangevraagd?
Kijk ook in uw SPAM-box !Doelgroep

Managers, adviseurs en medewerkers die een gedegen en direct toepasbare kennis op het gebied van personeelsma-nagement willen ontwikkelen en die ook binnen korte tijd een diploma Hoger Personeelsmanagement -HRM op Hbo niveau willen behalen.

Doel en opzet van de opleiding

Doel
Deze opleiding Hoger Personeelsmanagement -HRM op Hbo niveau heeft als doel:
Uu te leren personeelsmanagement in strategisch, tactisch en operationeel perspectief te plaatsen.

Opzet

De opleiding Hoger Personeelsmanagement -HRM op Hbo niveau is praktijkgericht en overzichtelijk opgezet. Alle essentiële thema’s waarmee u in de praktijk als personeelsmanager te maken krijgt, komen in deze opleiding uitgebreid aan de orde.

In deze opleiding Hoger Personeelsmanagement -HRM op Hbo niveau plaatst u voortdurend de relevante management, personeelsconcepten en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.
U gaat ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie.

Bovendien wordt veel aandacht besteed aan uw persoonlijke scriptie en de gang van zaken rond het examen.

Een grondige examenvoorbereiding aan het einde van deze opleiding Hoger Personeelsmanagement -HRM op Hbo niveau vormt een belangrijk onderdeel van deze boeiende opleiding.


Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten van deze opleiding Hoger Personeelsmanagement -HRM op Hbo niveau betekenen een studiebelasting van ca 4 – 7 uur per lesdag.


Vooropleiding

De opleiding Hoger Personeelsmanagement -HRM op Hbo niveau wordt verzorgd op HBO werk- en denkniveau.

Methode

Wij maken in deze opleiding Hoger Personeelsmanagement -HRM op Hbo niveau gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk. Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding Hoger Personeelsmanagement -HRM op Hbo niveau individueel maatwerk te blijven leveren. 

Aanpak

Deze opleiding Hoger Personeelsmanagement -HRM op Hbo niveau is zeer actief en praktisch, maar volledig afgestemd op de behoeften van personeelsfunctionarissen en –managers en het behalen van het diploma.

De opleiding Hoger Personeelsmanagement -HRM op Hbo niveau vindt plaats in een veilige omgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt.

Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding. Voor aanvang van de opleiding Hoger Personeelsmanagement -HRM op Hbo niveau ontvangt u het volledige studiemateriaal.

Toch nog vragen?

U kunt voor vragen of een toelichting over deze opleiding Hoger Personeelsmanagement -HRM op Hbo niveau contact opnemen met een van onze studieadviseurs via 079-3619201.

 
Opleidingsprogramma

In deze opleiding Hoger Personeelsmanagement -HRM op Hbo niveau komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Strategisch HRM / Personeelsbeleid en -management

 • Strategie, structuur en (organisatie)cultuur
 • Kengetallen en stuurgetallen (in- en extern) en prestatie-indicatoren
 • Opleidingsbeleid, managementdevelopment
 • Human Resources accounting
 • HR-Analytics

Personeelsmanager

 • Rol en stijl personeelsmanager
 • Hoe te voldoen aan de verwachtingen
 • HRM en kwaliteit
 • Diversiteit, diversiteitsbeleid
 • Diverse denkrichtingen in de organisatie en managementtheorie

Personele doelen en personeelsbeleid

 • Ontwikkelen HRM/personeelsbeleid, op strategisch, tactisch en operationeel niveau,
 • HR-AGILE
 • Personele of sociale doelen binnen de organisatie
 • Beleidskeuzes op een eenvoudige manier uitwerken
 • Sociaal/personeelsbeleid veranderen en begeleiden

Personeelsplanning

 • Personeelsplan opstellen
 • Taken en functies formuleren
 • Organisatiebehoefte vertalen in een plan van inzet

Werving en selectie

Werving

 • W&S en arbeidsmarkt
 • W&S strategie en management
 • HRM beleid omzetten naar taak- en functies en -profielen
 • W&S strategie opzetten met netwerken, sociale platforms, gedrukte media
 • Externe en interne werving
 • Toetsbare selectiecriteria opzetten

Selectie

 • Kandidaatselectie onderbouwen en evalueren
 • Onderhandelingsvaardigheden
 • Toepassen W&S technieken in de praktijk.

 

Personeelsontwikkeling

Onboarding

 • Onboardingprogramma ontwikkelen

Ontwikkelen

 • Competentiemanagement
 • Coachen en opleiden in organisaties
 • Functionele ontwikkeling, Management Development
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Opleiding en scholing
 • Motiveren van medewerkers

Periodiek evalueren

 • Manieren van evaluatie van functioneren

Leiderschap en management

 • Individueel en groepsgedrag in organisaties
 • Leiderschap, management, macht en politiek
 • Verband tussen leiderschapsstijl en motivatie

Personele uitstroom

 • Management van uitstroom
 • Ontslag- en exitgesprekken

Personele instrumenten

 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Functiewaardering
 • Belonen en beloningsvormen
 • Beloningssystemen, arbeidsvoorwaarden, cafetariamodel
 • Verband tussen de functieclassificatie en beloning
 • HRM-Kwaliteitszorgsystemen
 • Personeelsadministratie

Diversiteit en wetgeving

Diversiteit

 • Diversiteitsgericht personeelsbeleid
 • Innovatie in arbeidsverhoudingen
 • Inspelen op de behoeften van specifieke categorieën werknemers binnen de organisatie (bijvoorbeeld kinderopvang, lactatieruimtes, faciliteiten, opleiding en training)

Wetgeving

 • Arbeidsovereenkomstenrecht Ontslagrecht Arbeidsconflicten
 • Sociaal verzekeringsrecht, WW, WIA, Poortwachter, AVG, e.d.
 • Re-integratie
 • Dossieropbouw en -vorming

Examenvoorbereiding