IPMA D project management

IPMA D Leiderschap en Cultuur


IPMA D Leiderschap en Cultuur

Je bent projectleider die projecten volgens afspraken met de opdrachtgever wilt opleveren.


Je opdrachtgever verwacht dat je regelmatig rapporteert over de voortgang en dat je maatregelen zult nemen om een project volgens plan te laten verlopen.


De opleiding IPMA D Leiderschap en Cultuur is een krachtige en praktische aanpak voor projectmanagement die jouw organisatie kan helpen om projecten volgens de opdracht op te leveren.

De opleiding IPMA D Leiderschap en Cultuur bevat hiervoor alle essentiele onderwerpen om de projectleider en zijn/haar team een project volgens plan op te laten opleveren.

 

Wat deopleiding IPMA D Leiderschap en Cultuur uniek maakt, is de nadruk op het ontwikkelen van competenties bij projectmedewerkers en het betrekken van stakeholders bij elke fase van het project.

Met de opleiding IPMA D Leiderschap en Cultuur kunnen projecten op een gestructureerde manier uitgevoerd worden, vanaf het begin van het project tot aan de afronding ervan.
Doelgroep

De doelgroep van deze opleiding IPMA D Leiderschap en Cultuur is de ervaren en startende projectleider.

Doelen

De doelen van dezeopleiding IPMA D Leiderschap en Cultuur zijn

 1. Meest essentiële actuele projectmanagement kennis en vaardigheden over Leiderschap en Cultuur volgens de IPMA D methode leveren
 2. Laten formuleren van een praktisch projectplan volgens de IPMA D methode.

Om dit te bereiken heeft deze opleiding IPMA D Leiderschap en Cultuur een overzichtelijk en efficiënt programma.

 

Opzet

 

In deze opleiding IPMA D Leiderschap en Cultuur ga je aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten uit je eigen werksituatie.

 

Bovendien wordt veel aandacht besteed aan je persoonlijke projectplan en de gang van zaken rond het examen of de projectopdracht van de opleiding IPMA D Leiderschap en Cultuur.


Je wordt tijdens de opleiding IPMA D Leiderschap en Cultuur door een ervaren projectmanager.gecoachtNiveau en studiebelasting

De opleiding IPMA D Leiderschap en Cultuur wordt op HBO werk en denk niveau verzorgd.

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten hebben een studiebelasting van ca 5 – 7 uur per studiebijeenkomst.

Aanpak

De opleiding IPMA D Leiderschap en Cultuur is zeer actief en praktisch, en volledig afgestemd op de behoeften van de deelnemers.

De opleiding IPMA D Leiderschap en Cultuur  vindt plaats in een veilige omgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt.

 

De opleiding IPMA D Leiderschap en Cultuur  maakt gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk.

Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding IPMA D Leiderschap en Cultuur  individueel maatwerk te blijven leveren.

 

Studiemateriaal

Tijdens de opleiding IPMA D Leiderschap en Cultuur wordt gebruik gemaakt van de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding IPMA D Leiderschap en Cultuur.

Voor aanvang van de opleiding IPMA D Leiderschap en Cultuur ontvang je het volledige studiemateriaal.

 

Opleidingsduur

De opleiding IPMA D Leiderschap en Cultuur duurt 4 dagen, verdeeld over ca 5-8 maanden.
Lestijd van deze opleiding IPMA D Leiderschap en Cultuur is van 10.00 uur tot 16.00 uur.

 

Afronding

De opleiding IPMA D Leiderschap en Cultuur wordt afgesloten met een examen of een project opdracht.
Na een positief resultaat ontvang je het diploma IPMA D Leiderschap en Cultuur.

 


Studieprogramma

  Het studieprogramma van de opleiding IPMA D Leiderschap en Cultuur bevat de volgende onderwerpen:

Opzetten en starten van projecten

  • Projecten, programma's en projectportfolio's
  • Project starten

  • Stakeholders en projectorganisatie
  • Opdracht eisen, doelen, afbakening en resultaat, GOKIT
  • Projectdossier opzetten

  • Risico's en kansen
  • Project succes en projectmanagement succes
  • Projecten verdelen in deelprojecten

  • Opzetten en bewaken van projectstructuren
  • Deelprojecten plannen in tijd en fases, Pert en Gantt chart
  • Managen van mensen en middelen; schattingsmethoden capaciteit
  • Managen van projectkosten en financiele middelen; begroten, budgetteren en bewaken.

Projecten sturen en beheersen

  • Earned Value analyse
  • Managen van wijzigingen binnen een project
  • Projectrapportage

  • Kwaliteit borgen
  • Project afsluiten en in bedrijf stellen
  • Sturen en motiveren om projectresultaten te behalen

  • Motivatie en communicatie modellen
  • Zelf management
  • Probleem analyse methoden

  • Creativiteitstechnieken
  • Omgaan met tegenstellingen en openheid bevorderen binnen teams

  • Projecten intern afstemmen

    • Projecten leiden binnen de context van de staande organisatie
    • Financiële taal en kernbegrippen
    • Netto contante waarde, break-even analyse
    • Juridische aspecten van het project

Communicatieve vaardigheden

  • Leiderschap
  • Gespreksvaardigheden
  • Vergaderen
  • Leidinggeven aan opbouw en ontwikkeling van teams

  • Komen tot wederzijds geaccepteerde besluiten
  • Onderhandelen
  • Conflicten en crises

  • Ethiek
  • Cultuur


  Voorbereiden van het examen of project

Locatie en lesplanning

De locaties en de lesplanning van de opleiding IPMA D Leiderschap en Cultuur zijn hieronder geplaatst.


1322.231.IPMAD
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

 

8 juni
28 juni
4 september
30 oktober

1322.232.IPMAD
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

 

28 juni 2023
4 september
2 oktober
30 oktober


1322.233.IPMAD
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

 

30 augustus 2023
4 september
2 oktober
30 oktober


1322.234.IPMAD
(Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam)

 

 

  

4 september 2023
2 oktober
30 oktober
29 novemberKostenoverzicht

De kosten voor deopleiding IPMA D Leiderschap en Cultuur zijn hieronder weergegeven.

 

Cursusgeld
€ 995,- btw vrij

Coaching

 € 325,- 


Literatuurkosten
€ 195,- ex btw


Examen

€ 195,- ex btw

 


Arrangement (All you can eat and drink lunch, koffie, thee) per dag
€ 24,50

Locatiekosten per dag
€ 39,50


Bij online zijn arrangements- en locatiekosten niet van toepassing.
 

LET op: Brochure aangevraagd?
Kijk ook in uw SPAM-box !
Ogive Opleidingen