Post HBO Kwaliteitsmanagement
Zorg en Welzijn Soft-skills

In de opleiding Post HBO Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn Softskills leert u zonder macht mensen uit de organisatie in beweging te krijgen.

U leert de meest essentiële management- en adviesvaardigheden om uw kwaliteits– en organisatieverbeteringstrajecten met succes in te voeren.

Ogive - HBO Kwaliteitsadviseur

Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

Avond

E-Learning

 

 


Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
Code1410.201.PHKMZWSS
24 februari 2020 
27 april
8 juni
7 september
5 oktober
4 november
2 december

Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
Code1410.202.PHKMZWSS
23 maart 2020
27 april
8 juni
7 september
5 oktober
4 november
2 december

Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
Code1410.202.PHKMZWSS
7 oktober 2020
4 november
2 december
13 januari 2021
10 februari
10 maart
7 april
12 mei.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogive - Dag opleidingsduur

Opleidingsduur

16 bijeenkomsten (8 dagen)
10.00 uur tot 16.00 uur (2 bijeenkomsten per dag)

 

Ogive - Avond opleidingsduur

Opleidingsduur

 

 

Ogive - ELearning opleidingsduur

Opleidingsduur

 

 

Ogive - Diploma-certificaat

Diploma/certificaat

U ontvangt na afloop het gewaardeerde certificaat “Post HBO Intern Kwaliteitsadviseur”.

 

 

Ogive - Kosten

Kosten               

Cursusgeld                     € 2250,-
Literatuurkosten               € 345,-
Opdrachtbegeleiding         € 325,-


(exclusief de kosten van het arrangement à € 48,- excl btw per dag) (Zaal, koffie, thee, lunch, fris, e.d.)

 

 

 

 

 


Andere cursisten kozen ook voor:

 

HBO Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn

 

 

Doelgroep

Managers, adviseurs en medewerkers die als kwaliteitsmedewerker of -manager verantwoordelijk is voor het adviseren en begeleiden van kwaliteits- en veranderingstrajecten.

Doel en opzet van de opleiding

Deze opleiding Post HBO Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn Softskills heeft het doel om u de meest essentiële kennis en vaardigheden te bieden voor het begeleiden van kwaliteits- verbetertrajecten/projecten.

Tijdens deze opleiding gaan we in op alle essentiële "zachte" vaardigheden ("de mens kant") van de moderne kwaliteitsmanager en -adviseur.

Tijdens deze opleiding plaatst u voortdurend de relevante management- en adviesvaardigheden in de dagelijkse praktijk.

U werkt aan de volgende competenties:

 • Beïnvloeden
 • Doelgerichtheid
 • Onafhankelijkheid
 • Organisatiesensitiviteit
 • Probleemanalyse
 • Tact / Sensitief gedrag
 • Tactisch gedrag
 • Visie
 • Zelfsturing

U gaat ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie. Uw docent begeleidt u hierin persoonlijk.


Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 3 – 8 uur per studiebijeenkomst.

Vooropleiding

De opleiding is geschikt voor deelnemers met HBO werk en denkniveau en voor cursisten die de opleiding HBO Kwaliteits management Zorg en Welzijn hebben gevolgd.


Methode
Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk. Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren.  

Aanpak

Voor de training ontvangt u een schriftelijke intake om uw verwachtingen en leerdoelen te inventariseren en te verwerken in de opleiding. Deze opleiding is zeer actief en praktisch, maar volledig afgestemd op de behoeften van de deelnemers.

De opleiding vindt plaats in een veilige leeromgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt. 

Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal.

Afronding

De opleiding wordt afgerond met een werkstuk met daarin een reele bedrijfssituatie waarin de softskills zijn toegepast.


 

In deze boeiende opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Module 1 Adviesvaardigheden (3 dagen)

 • Visie op en van de adviseur.
 • Inzicht in het optreden als adviseur.
 • Onderwerpen die aan bod komen zijn:
 • Kenmerken van een succesvolle adviseur: welke aspecten kunt u versterken;
 • Positie en rol van de formele en informele adviseur;
 • Manieren waarop u kunt kijken naar organisaties, opdrachtgevers en klanten;
 • Adviesstijlen: wat zijn de mogelijkheden;
 • Het krachtenveld waarbinnen u als adviseur opereert;
 • Zelfpresentatie: hoe bouwt u een succesvolle relatie op met de interne opdrachtgever;
 • Ethiek: hoever ga je?

Het adviesproces

U ervaart hoe belangrijk de relatie met de opdrachtgever is.
Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • De opbouw van een vertrouwensrelatie met mensen binnen het klantensysteem;
 • De contractfase en bijbehorende psychologische processen
 • De beelden over en weer tussen adviseur en opdrachtgever en het gewenste resultaat
 • Het voortdurend bewaken van de eigen meerwaarde als adviseur in de ogen van de opdrachtgever
 • Probleemoplossend vermogen
 • Inzicht in de relatie tussen waarnemen en gedrag
 • Adviseren en beïnvloeden
 • Achterhalen en vaststellen van het probleem
 • Gebruik van politieke processen binnen de organisatie van de opdrachtgever.

Adviesstrategieën

De aanwezigheid van een adviseur kan al voldoende zijn om de weerstand behoorlijk te doen toenemen.
Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u meer inzicht in het fenomeen "weerstand".

 • Wat is weerstand?
 • Hoe neemt u weerstand bij individuen en bij groepen weg?
 • Welke strategieën zijn daarbij mogelijk?
 • En, hoe zorgt u ervoor dat geboekte resultaten geaccepteerd worden?

Module 2 change management (3 dagen)
U ervaart hoe u succesvol kunt veranderen met blijvend resultaat.

 • Visie op en toepassen van change management.
 • Waarom veranderen zo gecompliceerd is
 • Veranderen in dienstverlenende organisaties en productiebedrijven
 • Samenhang tussen sociopolitieke-, technische systemen en cultuur.
 • Veranderingsstrategieën en benaderingen
 • Wat is effectief en werkzaam?
 • Hoofdbestanddelen van geplande verandering
 • De organisatie diagnosticeren
 • Soorten interventies en het interventieplan

Module 3 Implementatie (2 dagen)
Vaak vraagt men u om verbeteringen te begeleiden of een manager of medewerker daarbij te helpen.
In deze module ervaart u hoe u dat op een eenvoudige manier en zonder stress kunt doen.

 • Wat voor een type bent u?
 • Uw stijl afstemmen op de bedrijfscultuur
 • Projectplannen formuleren die gericht zijn op verandertrajecten
 • Hoe krijg je ze mee
 • jUw collega's enthousiast maken
 • Effectief onderhandelen
 • Omgaan met conflicten en stress
 • Problemen oplossen
 • Leiden van projectoverleg
 • Teamleden focussen op gemeenschappelijke projectresultaten
 • Werken aan persoonlijke ontwikkeling
 • Voorkomen van stress
 • Mondelinge project voortgangspresentaties aan teamleden en opdrachtgevers
 • Afronden of doorstarten
 • Praktische tips.

 •