HBO Personeelsmanagement

De praktische opleiding HBO Personeelsmanagement HRM is een zeer praktijkgerichte personeelsmanagement opleiding op HBO niveau gericht op het inspelen op actuele ontwikkelingen en het in korte tijd behalen van het landelijk diploma HBO Personeelsmanagement HRM.

De zeer praktische invalshoek zorgt tevens voor een toepassing van de theorie op de dagelijkse HRM praktijk. Daarbij komt in deze opleiding HBO Personeelsmanagement HRM ook de moderne dienstverlening uitgebreid aan bod.

Enkele actuele onderwerpen:
-Terugdringen uitstroom
-Werving van schaars personeel

De opleiding voldoet volledig aan het nieuwste examenprogramma van de Nemas/Associatie.

HBO Personeelsmanagement

Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

Avond

E-Learning

 

 

Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
Code: 1366.194.HRMabc

16 september 2019
16 december
20 januari 2020
3 februari
2 maart
30 maart
21 april
11 mei
Examen 26 juni 2020

Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
Code: 1366.195.HRMabc

21 oktober 2019
16 december
20 januari 2020
3 februari
2 maart
30 maart
21 april
11 mei
Examen 26 juni 2020

Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
Code: 1366.196.HRMabc

18 november 2019
16 december
20 januari 2020
3 februari
2 maart
30 maart
21 april
11 mei
Examen 26 juni 2020

Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
1366.201.HRMbca

3 februari 2020
2 maart
30 maart
11 mei
21 april
11 mei
21 september
12 oktober
Examen --oktober 2020

Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
1366.202.HRMbca

11 mei 2020
22 juni
31 augustus
21 september
12 oktober
2 november
30 november
14 december
4 januari 2021
Examen 22 januari 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogive - Dag opleidingsduur

Opleidingsduur

8 dagen
10.00 uur tot 16.00 uur

 

Ogive - Avond opleidingsduur

Opleidingsduur

 

 

Ogive - ELearning opleidingsduur

Opleidingsduur

 

 

Ogive - Diploma-certificaat

Diploma/certificaat

De opleiding wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt u het gewaardeerde diploma HBO HRM Personeelsmanagement.

 

 

Ogive - Kosten

Kosten               

Cursusgeld btw vrij € 1549,-
Literatuurkosten € 295,-
Opdracht coaching € 145,-

Arrangementskosten (Zaal, lunch, koffie, thee)

Ogive Examen


8 dagen x € 48,-

€ 75

   

 

 

 

 

 

 

 


Andere cursisten kozen ook voor:

Onderzoeken, analyseren en rapporteren
HBO Personeelsmanagement 1 jaar

Basisopleding Personeelsmanagement voor personeelsmadewerkers

 

 


Doelgroep

Managers, adviseurs en medewerkers die een gedegen en direct toepasbare kennis op het gebied van personeelsma-nagement willen ontwikkelen en die ook binnen korte tijd een diploma HBO Personeelsmanagement HRM willen behalen.

 

Doel en opzet van de opleiding

Doel
Deze opleiding personeels-management heeft als doelen:
1-u een gedegen opleiding te bieden die een HBO niveau diploma oplevert
2-u te leren personeelsmanagement in strategisch, tactisch en operationeel perspectief te plaatsen.

Opzet
De opleiding is
praktijkgericht en overzichtelijk opgezet. Alle essentiële thema’s waarmee u in de praktijk als personeelsmanager te maken krijgt, komen in deze opleiding uitgebreid aan de orde.

In deze opleiding plaatst u voortdurend de relevante management, personeelsconcepten en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.
U gaat ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie.

Bovendien wordt veel aandacht besteed aan uw persoonlijke scriptie en de gang van zaken rond het examen.

Een grondige examenvoorbereiding aan het einde van deze opleiding vormt een belangrijk onderdeel van deze boeiende opleiding.


Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 3 – 7 uur per studiebijeenkomst.


Vooropleiding

HBO werk- of denkniveau.


Methode
Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk. Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren. 

Aanpak

Deze opleiding is zeer actief en praktisch, maar volledig afgestemd op de behoeften van personeelsfunctionarissen en –managers en het behalen van het diploma.

De opleiding vindt plaats in een veilige omgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt.

Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal.

Let op: (*)

Deze zeer praktijkgerichte compacte opleiding wordt op HBO niveau gegeven en duurt 8 dagen.
De opleiding is daarom niet gelijk aan een 4 jarige voltijd HBO Bachelor opleiding.Studieprogramma

Module Strategisch HRM / Personeelsbeleid en -management

 • Strategie, structuur en (organisatie)cultuur
 • Strategisch HRM / personeelsbeleid koppelen aan visie op leidinggeven
 • Kengetallen en stuurgetallen (in- en extern) en prestatie-indicatoren
 • Rol HRM in strategie, structuur en cultuur.
 • Opleidingsbeleid, managementdevelopment in professionele, hierarchische, familie en adhoc organisaties
 • Toepassingen in situaties zoals reorganisaties, verandertrajecten, fusie/overnames, holding/concern, Shared Service Centre, matrix, projectmatig werken, internationaal werkende organisaties.
 • Het .Nieuwe Werken (HNW) en HRM.
 • Rol personeelsmanager als adviseur, staf, intermediair, expert, specialist, coordinator tijdens management development en diversity
 • Human Resources accounting

 • HR-Analytics
 • Rol personeelsmanagement en integrale kwaliteitszorg
 • Gebruikmaken van competentiemanagement, shared service centre en human resource accounting

 • Structuur voor coaching / mentorschap / intervisie
 • Diversiteit, diversiteitsbeleid
 • Persoonlijke stijl Personeelsmanager.

 • Functiegerelateerde activiteiten en verwachtingen aan de personeelsmanager/ functionaris
 • Diverse denkrichtingen in de organistaie en managementtheorie, o.a. HRM kubus van Pol., leiderschapstheorie, verandermanagementheorie, organistietheorie, lerende organisatie, theory U; Mintzberg, Collins, Covey, De Caluwé, Quinn, Senge, Scharner, Galbraith, Lawrence en Lorsch etc.

Personele doelen en personeelsbeleid

 • Ontwikkelen HRM/personeelsbeleid, op strategisch, tactisch en operationeel niveau,
 • HR-AGILE
 • Personele of sociale doelen binnen de organisatie

 • Formuleren personele hoofd- en afgeleide doelen en afstemmen met het strategisch beleid
 • Beleidskeuzes op een eenvoudige manier uitwerken
 • Sociaal/personeelsbeleid veranderen en begeleiden

Module Personeelsplanning en personeelsontwikkeling

 • Personeelsplan opstellen
 • Taken en functies formuleren
 • Organisatiebehoefte vertalen in een plan van inzet

Werving en selectie

 • W&S strategie en management
 • W&S strategie opzetten met netwerken, sociale platforms, gedrukte media
 • Management van Interne en externe W&S

 • W&S en arbeidsmarkt
 • W&S proces, van functievorming t/m introductie
 • Toetsbare selectiecriteria opzetten

 • Kandidaatsselectie onderbouwen en evalueren
 • Introductieprogramma ontwikkelen
 • Toepassen W&S technieken in de praktijk.

Personeelsontwikkeling

 • Competentiemanagement
 • Coachen en opleiden in organisaties
 • Ontwerpen van een organisatiebrede beoordelings- en functioneringsstructuur

 • Vertalen van het strategisch HRM beleid naar taak- en funcies en -profielen
 • Management Development
 • Relatie tussen functieclassificatie en belonen en tussen motivatietheorie en beloningswijze

 • Verband tussen leiderschapsstijl en motivatie
 • Opleiding en scholing
 • Management van uitstroom

 • Praktische vaardigheden:
 • Vacature opstellen, Sollicitatiegesprekken Slechtnieuwsgesprekken, POP- en loopbaangesprekken, Coachgesprekken Adviesgesprekken met management

Module Organisatie, leiderschap en beloning

 • Individueel en groepsgedrag in organisaties
 • Leiderschap, management, macht en politiek
 • Motiveren van medewerkers

 • Prestatie- en ontwikkelingsmanagement
 • Functiewaardering
 • Belonen en beloningsvormen

 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Beloningssystemen, arbeidsvoorwaarden, cafetariamodel
 • Verband tussen de functieclassificatie en beloning

 • HRM-Kwaliteitszorgsystemen
 • Personeelsadministratie

Diversiteit en wetgeving

 • Diversiteitsgericht personeelsbeleid
 • Innovatie in arbeidsverhoudingen
 • Inspelen op de behoeften van specifieke categoriën werknemers binnen de organisatie bijvoorbeeld kinderopvang, lactatieruimtes, facilititeiten, opleiding en training,

 • Arbeidsovereenkomstenrecht Ontslagrecht Arbeidsconflicten
 • Sociaal verzekeringsrecht
 • Werkloosheidswet

 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
 • Re-integratie

 • Verzekerings- en premieplicht
 • Dossieropbouw en -vorming

 • Ontslag- en exitgesprekken
 • Onderhandelingsvaardigheden
 • Verzuim- en re-integratiegesprekken,

Examenvoorbereiding