HBO Personeelsmanagement
(opleiding hrm)


De praktische opleiding hrm HBO Personeelsmanagement is een zeer praktijkgerichte opleiding personeelsmanagement gericht op het inspelen op actuele ontwikkelingen op hrm gebied.

De zeer praktische invalshoek zorgt tevens voor een toepassing van de theorie op de dagelijkse HRM praktijk. Daarbij komen in deze opleiding personeelsmanagement HRM ook de moderne dienstverlening en trends uitgebreid aan bod.


De opleiding hrm voldoet volledig aan het nieuwste examenprogramma van de Nemas/Associatie.

Omdat ook wij ons houden aan de overheidsmaatregelen zullen we deze opleiding gewoon starten, maar dan ONLINE.

De medewerkers in de sectoren hebben aangegeven dat ze graag geholpen willen worden met hun ontwikkeling. En daar kunnen we u uitstekend mee helpen.

Daarom kunt u gewoon uw lesprogramma ONLINE via e-college volgen en met begeleiding werken naar het examen toe totdat de overheidsmaatregelen voorbij zijn.

De lessen worden in een veilige omgeving verzorgd die ook voldoet aan de meest recente corona veiligheidseisen.

 HBO Personeelsmanagement

Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

Avond

E-Learning

     

Online+op locatie
1361.212c.HRMabc

17 mei 2021
25 mei
22 juni
13 september
11 oktober
15 november
20 december
10 januari 2022
Examen
28 januari 2022

Online, Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
1361.213.HRMbca

Lesdata

13 september
2021
11 oktober
15 november

20 december
10 januari 2022

14 februari

25 april
30 mei
Examen
24 juni 2022

Online, Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
1361.214.HRMabc

Lesdata

17 januari 2022
25 april
30 mei
27 juni
12 september
10 oktober
14 november
19 december
Examen
27 januari 2023

Online, Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
1361.215.HRMabc

Lesdata

14 februari 2022
25 april
30 mei
27 juni
12 september
10 oktober
14 november
19 december
Examen
27 januari 2023.
   
     
 

Ogive - Dag opleidingsduur

Opleidingsduur

8 dagen
10.00 uur tot 16.00 uur

Ogive - Avond opleidingsduur

Opleidingsduur

 

Ogive - ELearning opleidingsduur

Opleidingsduur

Ogive - Diploma-certificaat

Diploma/certificaat

De opleiding wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt u het gewaardeerde diploma HBO HRM Personeelsmanagement.

Ogive - Kosten

Kosten  

Cursusgeld            
€ 1549,- btw vrij

Literatuurkosten         
€ 295,-

Opdrachtbegeleiding          
€ 145,-

Kosten van het arrangement
8 x € 49,- (Zaal, koffie, thee, lunch, fris) 
PS: Wanneer de lesdagen via online plaatsvinden worden de relevante arrangementskosten na afloop van de opleiding terugbetaald.

Ogive examen
€ 75,-

 

 

LET op: Brochure aangevraagd?
Kijk ook in uw SPAM-box !Doelgroep

Managers, adviseurs en medewerkers die een gedegen en direct toepasbare kennis op het gebied van personeelsma-nagement willen ontwikkelen en die ook binnen korte tijd een diploma HBO Personeelsmanagement HRM willen behalen.

Doel en opzet van de opleiding

Doel
Deze opleiding hrm personeels-management heeft als doelen:
1-u een gedegen opleiding te bieden die een HBO niveau diploma oplevert
2-u te leren personeelsmanagement in strategisch, tactisch en operationeel perspectief te plaatsen.

Opzet

De opleiding is praktijkgericht en overzichtelijk opgezet. Alle essentiële thema’s waarmee u in de praktijk als personeelsmanager te maken krijgt, komen in deze opleiding uitgebreid aan de orde.

In deze opleiding plaatst u voortdurend de relevante management, personeelsconcepten en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.
U gaat ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie.

Bovendien wordt veel aandacht besteed aan uw persoonlijke scriptie en de gang van zaken rond het examen.

Een grondige examenvoorbereiding aan het einde van deze opleiding vormt een belangrijk onderdeel van deze boeiende opleiding.


Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 3 – 7 uur per studiebijeenkomst.


Vooropleiding

HBO werk- of denkniveau.


Methode
Wij maken in deze opleiding hrm gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk. Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren. 

Aanpak

Deze opleiding is zeer actief en praktisch, maar volledig afgestemd op de behoeften van personeelsfunctionarissen en –managers en het behalen van het diploma.

De opleiding vindt plaats in een veilige omgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt.

Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal.

Voor de volledigheid...

Voor de volledigheid willen we aangeven dat deze zeer praktijkgerichte en gewaardeerde opleiding op HBO niveau wordt verzorgd. De opleiding duurt 8 dagen.

De opleiding is daarmee vanzelfsprekend niet gelijk aan een 4 jarige voltijd HBO Bachelor opleiding.

U kunt voor vragen of een toelichting contact opnemen met een van onze studieadviseurs via 079-3619201.

 
Opleidingsprogramma


Module Strategisch HRM / Personeelsmanagement en personeelsbeleid

 • Strategie, structuur en (organisatie)cultuur
 • Strategisch HRM / personeelsbeleid koppelen aan visie op leidinggeven
 • Kengetallen en stuurgetallen (in- en extern) en prestatie-indicatoren
 • Rol HRM in strategie, structuur en cultuur
 • Opleidingsbeleid, managementdevelopment in professionele, hierarchische, familie en adhoc organisaties
 • Toepassingen in situaties zoals reorganisaties, verandertrajecten, fusie/overnames, holding/concern, Shared Service Centre, matrix, projectmatig werken, internationaal werkende organisaties.
 • Rol personeelsmanager als adviseur, staf, intermediair, expert, specialist, coordinator tijdens management development en diversity
 • Human Resources accounting.
 • Rol personeelsmanagement en integrale kwaliteitszorg
 • Gebruikmaken van competentiemanagement, shared service centre en human resource accounting
 • Structuur voor coaching / mentorschap / intervisie
 • Diversiteit, diversiteitsbeleid
 • Persoonlijke stijl Personeelsmanager
 • Functiegerelateerde activiteiten en verwachtingen aan de personeelsmanager/ functionaris
 • Diverse denkrichtingen in de organisatie en managementtheorie, o.a. leiderschapstheorie, verandermanagementheorie, organistietheorie, lerende organisaties

Personele doelen en personeelsbeleid

 • Ontwikkelen HRM/personeelsbeleid, op strategisch, tactisch en operationeel niveau
 • Personele of sociale doelen binnen de organisatie
 • Formuleren personele hoofd- en afgeleide doelen en afstemmen met het strategisch beleid
 • Beleidskeuzes op een eenvoudige manier uitwerken
 • Sociaal/personeelsbeleid veranderen en begeleiden
 • Personeelsadministratie

Module Personeelsplanning en personeelsontwikkeling

 • Personeelsplan opstellen
 • Taken en functies formuleren
 • Taak- en functieanalyse vertalen in functie- en competentieprofielen?
 • Competentiemanagement gebruiken bij beoordeling en loopbaanontwikkeling.
 • Organisatiebehoefte vertalen in een plan van inzet
 • Vacature opstellen aan de hand van een profielschets en een beloningssystematiek

Werving en selectie

 • W&S strategie opzetten met netwerken, sociale platforms, gedrukte media
 • Ontwerpen van W&S proces, van functievorming t/m introductie
 • Toestbare selectiecriteria opzetten
 • Toepassen W&S technieken in de praktijk
 • Afstemming W&S op arbeidsmarkt
 • Interne en externe werving en selectie procedures, gesprekken en technieken
 • Kandidaatsselectie onderbouwen en evalueren
 • Introductieprogramma ontwikkelen, incl coahng, mentor, intervisie

Personeelsontwikkeling

 • Ontwerpen van een organisatiebrede beoordelings- en functioneringsstructuur
 • Toepassing in professionele, hierarchische, familie en adhoc organisaties
 • Vertalen van het strategisch HRM beleid naar taak- en funcies en -profielen
 • Opstellen van competentieprofielen
 • Opzetten van een Management Development programma
 • Relatie tussen functieclassificatie en belonen en tussen motivatietheorie en beloningswijze
 • Verband tussen leiderschapsstijl en motivatie
 • Opleiding en scholing.
 • Beëindiging dienstverband

Module Personeelsbeoordeling en beloning

 • Relatie tussen organisatiedoelen, strategisch personeelsbeleid, functieclassificatie en beloningssystemen
 • Primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden
 • Beoordelingsgesprek voeren
 • Beloningssystemen, arbeidsvoorwaarden, cafetariamodel
 • Verband tussen de functieclassificatie en beloning
 • Beloning en motivatie van medewerkers

Diversiteit

 • Opzetten diversiteitsbeleid
 • Wet en regelgeving
 • Inspelen op de behoeften van specifieke categoriën werknemers binnen de organisatie bijvoorbeeld kinderopvang, lactatieruimtes, facilititeiten, opleiding en training,..
 • Wettelijke bepalingen van toepassing op het arbeidsrecht en op arbeidsovereenkomsten
 • Ontwikkelingen van sociale wetgeving en de volksverzekering
 • Overleggen binnen de wettelijk verplichte vormen van inspraak, zoals ondernemingsraad
 • Outplacement methoden

Examenvoorbereiding