Leadauditor HKZ

In deze tweedaagse praktische opleiding Leadauditor HKZ leert u binnen korte tijd de essenties om eenvoudig de tekortkomingen te achterhalen van uw organisatie en uw HKZ kwaliteitssysteem.
Het resultaat is een gedegen audit rapportage aan uw manager of directie over de stand van zaken van de organisatie en uw kwaliteitssysteem.

Ogive_Lead_auditor_HKZ

Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

Avond

E-Learning

 

 

Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam, online
Code: 122.0242.LAHKZ
13 mei 2024
27 mei
.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogive - Dag opleidingsduur

Opleidingsduur

2 dagen
10.00 uur tot 16.00 uur

 

Ogive - Avond opleidingsduur

Opleidingsduur

 

 

Ogive - ELearning opleidingsduur

Opleidingsduur

 

 

Ogive - Diploma-certificaat

Diploma/certificaat

De opleiding wordt afgesloten met een audit. Bij voldoende resultaat ontvangt u het gewaardeerde certificaat “Leadauditor HKZ”.

 

 

Ogive - Kosten

Kosten               

Cursusgeld € 875,-
ex btw
Literatuurkosten inclusief
Certificaat inclusief

Lunch

inclusief

   


 

 

 

 Andere cursisten kozen ook voor:

Leadauditor ISO9001


Leadauditor INK

Professioneel Audits Organiseren en Uitvoeren

  

HBO Kwaliteitsmanagement

 

 

 

Doelgroep

Iedereen die gevraagd is om HKZ audits uit te voeren.

 

Doel en opzet van de opleiding

De opleiding is erop gericht om
1-helder en duidelijk audits op te zetten, uit te voeren en de auditresultaten te verwerken in rapportages aan de directie, de kwaliteitsmanager of aan andere managers, zodat deze kan toetsen of het beleid het beoogde resultaat behaalt.
2-u te leren om uzelf zelfverzekerd te presenteren en auditinterviews af te nemen en te rapporteren.


Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 3 – 5 uur per studiebijeenkomst.


Vooropleiding

Aan deze opleiding worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld.


Methode
Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk. Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren.  

 

Aanpak

Voor de training ontvangt u een schriftelijke intake om uw verwachtingen en leerdoelen te inventariseren en te verwerken in de opleiding. Deze opleiding is zeer actief en praktisch, maar volledig afgestemd op de behoeften van de deelnemers.
De opleiding vindt plaats in een veilige omgeving waarin uitwisselen van ervaringen gestimulerd wordt.


Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal.


Intensieve auditbegeleiding in uw eigen organisatie
Het kan zijn dat u graag het geleerde direct toepast in uw eigen organisatie.

 

Tegen meerkosten gaat u na een goede voorbereiding gaat u dan samen met een ervaren auditeur een audit uitvoeren in uw eigen organisatie.
U kunt uw keuze via de opleidingscode aangeven op het inschrijfformulier.


 

Studieprogramma

In deze boeiende opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Persoonlijke kwaliteiten

+         Bepalen van uw persoonlijke communicatiekracht en belemmeringen.

+         Bepalen van de leerdoelen en de persoonlijke auditopdracht.

 

Krachtig en zeker overkomen

+         Persoonlijke uitstraling

+         Zelfvertrouwen en vitaliteit uitstralen

 

Documentatie gebruiken: hoe vertaalt u de eisen uit HKZ norm naar de juiste vragen?
+        De nieuwe HKZ
+         Methode om de
         hoofdzaken van de
         bijzaken te onderscheiden

+         Vertalen van de eisen naar essentiële interviewonderwerpen en –vragen

+         Tekortkomingen in de documentatie snel en eenvoudig ontdekken

 

Audit voorbereiden: hoe zorgt u voor draagvlak om aan een audit mee te werken?

+         Methode voor het krijgen van draagvlak bij managers en medewerkers

+         De audit plannen, aankondigen en de eerste afspraak maken

+         Het auditinterview voorbereiden en afstemmen met uw collega auditor

 

Gegevens verzamelen tijdens de audit: hoe krijgt u zonder moeite zicht op zaken die wel en niet op orde zijn?

+         Interviewtechnieken om een interview af te nemen met zelfvertrouwen en wederzijds respect

+         Stellen van de juiste vragen en snel en bondig verwerken van de antwoorden

+         De rode draad in het gesprek vaststellen en -houden

+         Draagvlak krijgen voor geconstateerde tekortkomingen

+         Auditresultaten met de auditee doornemen en vastleggen

 

Audittechniek

+         Stappenplan voor het soepel uitvoeren van audits


Audit uitvoeren

+         Audit uitvoeren op de werkplek (combinatieaanbieding) en resultaten terugkoppelen

Auditrapportage maken: hoe zorgt u voor een heldere rapportage aan het management

+         Auditresultaten verwerken in een aantrekkelijke en heldere rapportage

+         Speerpunten voorstellen voor verbeteracties